Sunteți pe pagina 1din 2

Aspectele educația incluzive

1. Să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniței în care să se precizeze concret parteneriatul cu


familia și comunitatea.

2. Să fie pregătit întregul personal al grădiniței pentru a primi toți copiii, fără discriminări.

3. Să asigure un climat primitor și deschis prin organizarea mediului educațional cât mai
eficient și stimulator.

4. Să aibă discuții, în prealabil, cu copiii pentru a se accepta unii pe alții, pentru a negocia,
a colabora și a lucra împreună.

5. Să asigure un curriculum flexibil și deschis la care să aibă acces și părinții.

6. Să evalueze fiecare copil prin observație directă și indirectă pentru a asigura participarea
lui adecvată la activitățile curriculare.

7.Să asigure accesul tuturor copiilor la programul grădiniței, dar și la modificările și


adaptările acestuia.

8. Să asigure participarea tuturor familiilor la decizii și acțiuni în favoarea tuturor copiilor.

9.Să evalueze permanent și periodic progresele pe care le fac toți copiii, nu numai și punctul
de vedere al achizițiilor intelectuale, dar și al relațiilor sociale, al cooperării și colaborării, al
dezvoltării imaginii de sine și încrederii în forțele proprii.

10. Să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin
în anumite componente ale dezvoltării și la anumite momente.

11.Să ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor;
12. Să realizeze un permanent schimb de idei, experiențe și soluții cu celelalte colege, din
grădiniță sau din alte instituții, precum și cu familiile copiilor.