Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă la modulul ”Ocrotirea mediului”

Nume, Prenume elev__________________ Clasa a IX-a ” ”

I. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos, scrieţi litera corespunzătoare răspunsului
corect:
1. Pesticidele sunt substanţe folosite:
a) pentru stimularea fotosintezei:
b) ca îngrăşăminte
c) pentru combaterea dăunătorilor
d) pentru stimularea creşterii plantelor
2. Principalii poluanţi care contribuie la formarea ploilor acide sunt:
a) acidul carbonic şi freonii
b) dioxidul de sulf şi oxizii de azot
c) metanul şi benzenul
d) ozonul şi dioxidul de carbon
3. Solul poate fi poluat direct:
a) prin deversări de deşeuri pe terenuri
b) prin depunerea agenţilor poluanţi evacuaţi iniţial în atmosferă
c) infiltrarea prin sol a apelor contaminate
d) transportul agenţilor poluanţi de vânt
4. Poluanţi chimici ai apelor sunt:
a) izvoarele de ape termale
b) Pb, Hg, N, P, detergenţi şi pesticide
c) microorganismele patogene
d) microorganismele simbiotice
5. Monoxidul de carbon este un poluant:
a) cancerigen
b) alergizant
c) iritant
d) asfixiant.
II. Asociaţi noţiunile din coloana A cu definiţiile corespunzătoare din coloana B.
Indicaţi în dreptul cifrelor din coloana A literele corespunzătoare din coloana B:
A
1. Recuperare________
2. Refolosire_______
3. Reciclare__________
4. Rezidual________
B
a) A trata un deşeu astfel încât să poată fi folosit în acelaşi scop ca cel iniţial;
b) A utiliza total sau parţial deşeul, fie ca material, fie ca sursă de energie;
c) Folosirea deşeului în alt scop decât cel iniţial;
d) Deşeu fără valoare economică.
III.Ce acțiuni ale omului în natură sunt responsabile de efectele înscrise mai jos? Scrieți
denumirea acțiunii în spațiul rezervat.

Efectul Acțiunea omului


Schimbarea climei
Eroziunea solului
Poluarea mediului
Dispariția unor specii de plante și animale
Distrugerea peisajului
Sărăcirea solului în substanțe minerale și organice
Poluarea solului ,apei și a aerului
Distrugerea unor specii de viețuitoare
Reducerea numărului descompunătorilor din sol

IV. Enumeraţi șase obligaţii ale persoanelor în ceea ce priveşte protecţia mediului.

V. Ce înseamnă plantă specie periclitată? Dați exemple de 5 plante și 5 animale ocrotite


de lege din țara noastră.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

VI. Eplicați afirmația “ Dacă secolul urmator nu va fi ecologist, nu va mai fi deloc”.


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________