Sunteți pe pagina 1din 2

Substanțe compuse

Clasificarea substanțelor chimice


Substanțele organice pot fi:
– naturale: amidon, celuloză, alcool, cauciuc natural, zahăr, grăsimi, vitamine, proteine, acid
citric;
– sintetice (obținute prin procese chimice din alte substanțe): cauciuc sintetic, medicamente,
mase plastice, fibre sintetice, acetonă, erbicide, pesticide, insecticide.
Substanțele anorganice pot fi:
1. Simple – conțin atomi de același fel
a) Nemetale Clor (Cl2) Brom (Br2) Iod (I2) Sulf (S)
b) Metale Aluminiu (Al) Aur (Au) Staniu (Sn) Cupru (Cu)
2. Compuse – alcătuite din două sau mai multe elemente
a) Oxizi
b) Baze
c) Acizi
d) Săruri Dioxid de carbon (CO2) Hidroxid de sodiu (NaOH) Acid clorhidric, acid sulfuric, acid
azotic (HCl, H2SO4, HNO3) Rodocrozit (MnCO3)
Oxizii sunt compuși binari ai oxigenului cu alte elemente. Formula generală este E2On, unde E
este un element chimic.
Oxizii sunt metalici și nemetalici: : Na2O, MgO, P2O5, Cl2O5, P2O3, CuO
Bazele (hidroxizii) sunt substanțe compuse dintr-un ion de metal și un număr de ioni hidroxid
egal cu valența metalului Me(OH)n.
Caracterul acid sau bazic al unei soluții se poate stabili: folosind indicatori; prin măsurarea pH-
ului cu hârtie indicatoare de pH.
Valorile pH-ului sunt cuprinse în intervalul 0–14 și se măsoară în soluții diluate. Soluțiile bazice
au pH-ul mai mare de 7.

Exemple:
Ca(OH)2 – hidroxid de calciu
Al(OH)3 – hidroxid de aluminiu
NaOH – hidroxid de sodiu
Exemple:
Co(OH)2 – hidroxid de cobalt(II)
Co(OH)3 – hidroxid de cobalt(III)
Fe(OH)2 – hidroxid de fier(II)
Acizii sunt compuși moleculari.
Formula chimică a unui acid începe cu simbolul hidrogenului.
Acizii care conțin în moleculă hidrogen și un atom de nemetal se numesc hidracizi și au în
denumire sufixul hidric.
Acizii care conțin în moleculă hidrogen, un atom de nemetal și atomi de oxigen se numesc
oxiacizi și au în denumire sufixul -ic. Soluțiile acide au pH-ul mai mic de

După compoziție, se deosebesc două clase de acizi:


a) acizi care conțin în moleculă numai atomi de hidrogen și, de regulă, un atom de nemetal –
hidracizi.
b) acizi care au în moleculă hidrogen și radicali care conțin atomi de oxigen – oxiacizi.
Exemple:
Hidracizi HCl H2S HF HBr
Oxiacizi H2SO3 H2SO4 H3PO3 H2CO3
Nemetalele care au mai multe valențe (S, N, P) pot forma mai mulți oxiacizi. Exemple: H2SO4,
H2SO3.
Sărurile sunt substanțe care se pot obține din acizi prin înlocuirea hidrogenului cu metale.
Denumirea sărurilor începe cu denumirea radicalului urmată de denumirea metalului.
Sărurile binare au terminația ură.
Sărurile care conțin oxigen au terminația at.
Exemple:
CaSO4 – sulfat de calciu
Fe(NO3)2 – azotat de fier(II)
Fe(NO3)3 – azotat de fier(III)
ZnCl2 – clorură de zinc
Na2CO3 – carbonat de sodiu
Mg3(PO4)2 – fosfat de magneziu
FeCl3 – clorură de fier(III)
FeCl2 – clorură de fier(II)
Cu2S – sulfură de cupru(I)
CuS – sulfură de cupru(II)