Sunteți pe pagina 1din 3

Formular de recomandare

Junior Summer University

Notă către participant: Vă rugam să introduceţi următoarele informaţii mai jos:

Recomandare pentru………………………………………………………………………
(Nume) (Prenume)

Notă către persoana care recomandă:


Acest formular de recomandare vă este pus la dispoziţie prin intermediul
proiectului Junior Summer University1 , proiect la care aplică elevul mai sus
menţionat. Vă rugăm să completați acest formular în format electronic.

Nume,Prenume: ……………………………………………………………………………

Nr. Telefon:………………………………………………………………………………….

1. De cât timp cunoaşteţi aplicantul şi care este relaţia dvs. cu acesta?

1
Junior Summer University este un proiect implementat de Organizaţia Studenţilor din
„Universitatea Babeş-Bolyai” (OSUBB), având ca activitate principală simularea procesului
de predare, învăţare şi evaluare din Universitatea „Babeş-Bolyai” pentru un număr de 250 de
elevi din toată ţara, care vor absolvi anul acesta clasa a XI-a. Elevii vor urma un program de
cursuri, seminarii/laboratoare susţinute de cadre didactice din UBB, în cadrul facultăţii pentru
care au optat în formularul de înscriere.
2. Care consideraţi că sunt punctele forte ale aplicantului?

3. Vă rugam să evaluaţi abilităţile interpersonale ale aplicantului (munca


cu colegii, profesorii), implicare, contribuţia în cadrul activităţilor
extracurriculare, creativitatea:

4. Vă rugăm specificaţi alte comentarii privind potenţialul, calităţile


personale ale aplicantului, care credeţi ca ar fi de ajutor în analiza
aplicaţiei candidatului pentru proiectul „Junior Summer University”.

Data, Semnătura,