Sunteți pe pagina 1din 7

Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI, Localitatea


CULTURII ŞI CERCETĂRII
Instituţia de învăţământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA NAŢIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ŞI
EVALUARE

TESTUL Nr. 2

ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ


TEST PENTRU EXERSARE
CICLUL GIMNAZIAL
februarie 2020
Timp alocat: 120 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.

Instrucţiuni pentru candidat:


- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!


SUBIECTUL I (12 puncte)
Studiază fiecare sursă în parte și realizează sarcina propusă.

Nr. Item Scor


1 Studiază coperta cărții. Numește un fapt istoric pe care autorul îl poate oferi pentru L
a justifica titlul lucrării. Argumentează răspunsul. 0
1
2
3

2 Studiază imaginea. Numește autorul monumentului. Argumentează răspunsul. L


0
1
2
3

Inscripție: Monumentul lui


Ștefan cel Mare și Sfânt.
3 Studiază caricatura. Determină la ce eveniment din istoria Poloniei face trimitere L
autorul. Argumentează răspunsul. 0
1
2
3

Inscripție: Polonia
4 Studiază titlul articolului. Explică ce simbolizează acest eveniment pentru istoria L
Europei. Argumentează răspunsul. 0
1
2
3

Inscripție: Victorie. Reich-ul a


capitulat pe toate fronturile.
9 mai 1945.

SUBIECTUL al II-lea (23 de puncte)


Studiază materialul suport și realizează sarcinile propuse.

SURSA A. REPERE CRONOLOGICE (A)


1919: Semnarea Tratatului de Pace cu Austria 1924: Conferința sovieto-română de la Viena
(Saint-Germain) 1924: Crearea RASSM
1920: Semnarea Tratatului de Pace cu Ungaria 1938: Anexarea Austriei („Anschluss-ul”)
(Trianon) 1939: Semnarea Tratatului de neagresiune
1920: Semnarea Tratatului de la Paris privitor la sovieto-german
Basarabia

SURSA B.
„În politica externă, forțele politice românești s-au străduit să creeze un regim de securitate
europeană și sud-est-europeană care să garanteze, sub egida Societății Națiunilor, menținerea
statuquo-lui în Europa și implicit a României Mari, așa cum rezultase ea în urma sistemului
versaillez. […] Diplomaţia română este activă şi originală. Un rol important în impulsionarea ei îl
are Nicolae Titulescu, un diplomat de excepţie, prin personalitatea căruia România ocupă un rol
important la Societatea Naţiunilor […]. În această intenţie, de a crea un sistem de securitate
colectivă, Titulescu restabileşte relaţiile diplomatice cu Uniunea Sovietică în 1934, iar în 1936
poartă convorbiri cu Litvinov, ministrul sovietic de externe, pentru un tratat cu URSS […].
[ România și-a bazat securitatea pe acest sistem de alianțe la a cărui creare contribuise.
Exclusiv pe acest sistem […]. Faptul a fost o greșeală. Pentru că tot acest edificiu diplomatic a
rezistat atâta timp cât au rezistat marile democrații occidentale pe care se sprijinea. Când însă
echilibrul între marile puteri europene s-a năruit, odată cu expansiunea fascismului în Europa, a
căzut și sistemul de apărare al României.” (Ion Bulei, Scrută istorie a românilor, 1996)

SURSA C. Alianțele politico-militare ale României: Mica Înțelegere, Înțelegerea Balcanică


Nr. Item Scor
Studiază sursa B.
1 Explică semnificația termenului politică externă. L
0
1
2

2 Identifică în reperele cronologice (A) două documente ce atestă recunoașterea L


diplomatică a României Mari, așa cum rezultase ea în urma sistemului versaillez. 0
1
2

3 Identifică opinia autorului despre activitatea diplomației române în perioada L


interbelică. 0
1

4 Caracterizează relațiile româno-sovietice: L


0
până la 1934________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________ 2
3
___________________________________________________________________
4
după 1934 __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Studiază sursa C.
5 Descrie, utilizând hărțile, două alianțe regionale concepute de diplomația română în L
cadrul sistemului de securitate. 0
Alianța 1: __________________________________________________________ 1
2
___________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________ 4
Alianța 1: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Utiizează sursele A, B, C și cunoștințele obținute anterior.


6 Numește o personalitatea istorică din România interbelică care a contribuit la L
menținerea păcii și securității colective internaționale. Formulează două argumente. 0
1
Personalitatea _______________________________________ 2
1 3
4
5
2

7 Apreciază activitatea diplomației române în perioada interbelică. Formulează două L


argumente. 0
1
2
3
4
5

SUBIECTUL al III-lea (15 puncte)


Studiază sursele A-C.

SURSA A.
” Joi. 24 octombrie 1929 este prima din zilele pe care istoria […] le identifică cu panica din
1929 […]. Incertitudinea conducea din ce în ce mai mulți oameni să încerce să vândă […] rumoarea
cuprindea Wall Streeet-ul și străzile adiacente. Acțiunile se vindeau acum pe nimic. Bursele din

Chicago și Buffalo se închiseseră.” (J.K.Galbraith, Marele crah, 1929) SURSA B.

”În Germania criza economică s-a manifestat mai devastator chiar decât în SUA, până în
1932 peste 40% dintre germani rămăseseră fără locuri de muncă (în SUA rata șomajului era de
numai 25 %). […] În Franța criza a dus la falimentarea a 1457 de întreprinderi și la reducerea
drastică a prețurilor în agricultură, fenomenul șomajului a fost resimțit abia în 1935 când au fost
înregistrați 4,2 milioane de șomeri.”
( Pricop Oliver Constantin, Criza economică globală și reașezarea centrelor de
putere) SURSA C.
“[…]“Criza preţurilor” s-a făcut simţită la nivelul comerţului exterior, prin scăderea
impresionantă a preţurilor produselor exportate de România pe pieţele internaţionale: cereale,
petrol, lemn, vite. Când se vorbeşte de scăderea preţurilor, percepţia populaţiei este că se întâmplă
un lucru bun, dar a urmat „criza veniturilor”. […] Toţi cei care exportau atât producătorii agricoli,
cât şi cei din industrie, au suferit o cădere a veniturilor. […] Anul 1929 a fost un an agricol foarte
bun. […] Dar, dintr-o producţie mare s-au obţinut venituri mici. Pentru că nu au mai putut să
exporte, producătorii […] nu şi-au mai acoperit cheltuielile de producţie, fapt ce a determinat
apariţia „crizei de consum”. Angajaţii din economie şi agricultură, salariaţii publici, liber
profesioniştii, cei din învăţământ şi sănătate au resimţit reducerea veniturilor, scăderea puterii de
cumpărare. A urmat „criza producţiei”, scăzând puterea de cumpărare şi consumul, producţia
internă, de asemenea, s-a prăbuşit şi ea. Comerţul a fost destabilizat, volumul vânzărilor a scăzut
(…). Cu marfa nevândută, s-a ajuns la „criză de producţie”. Cu depozitele pline de marfă şi fără
cumpărători, fabricanţii nu mai investeau în materii prime şi în mână de lucru, a fost „criza locurilor
de muncă”.
(Mugur Isărescu, Consideraţii privind Marea Criză Economică din 1929 – 1933)
Item Scor
Utilizează sursele pentru a argumenta, într-un text coerent, afirmația: Marea criză
economică din 1929-1933 a produs efecte distructive. L
Notă: Formulează cel puțin trei argumente. 0
1
2

L
0
1
2
3

L
0
1
2
3
4
5
6
7

L
0
1
2

L
0
1

________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și