Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIATIA PATRONALA A

OPERATORILOR DE TRANSPORT AUTO

Nr. 1405/20

14 mai 2020

GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA


AGENȚIEI PROPRIETĂȚII PUBLICE
MINISTERULUI ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII

PETIȚIE

Prin prezenta, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA)


acționând în conformitate cu normele statutare în interesul companiilor de transport,
solicită repetat să întreprindeți măsuri urgente prevăzute de legislația în vigoare și de
prevederile contractului de parteneriat public-privat prin care au fost transmise în
gestiune gările și stațiile auto din Republica Moldova pentru a stopa ilegalitățile
comise de compania Gările Auto Moderne (GAM) legate de neachitarea în termen a
datoriilor față de companiile de transport.
La data de 05.05.2020 am depus la Guvern și APP o petiție prin care am
semnalat că o parte din companiile de transport nu-și vor putea începe activitatea
după perioada stării de urgență din cauza că GAM nu a transferat mijloacele
financiare încă pentru luna martie. Abia la 14.05 am primit confiormarea că plângerea
noastră de la Guvern a fost readresată la APP.
Reiterăm că statul Republica Moldova obligă prin normele sale juridice orice
companie de transport de pasageri care deservește rute regulate să încheie contracte
cu gările (stațiile) auto, astfel punând gările și stațiile auto în situația favorabilă când
companiile de transport sânt obligate să procure serviciile oferite de gări/stații auto.
În 2018 legislația a fost modificată în așa fel încât să devină imposibil crearea gărilor
noi, majoritatea fiind în proprietatea statului. Pe de altă parte statul Republica
Moldova a încheiat un contract de parteneriat public-privat cu o companie privată
prin care a transmis în gestiune toate stațiile și gările auto care erau proprietatea
statului la momentul încheierii contractului.
GAM a acmulat mijloacele financiare din vânzarea biletelor călătorilor pentru
luna martie și avea obligațiunea conform contractului încheiat cu transportatorii să
achite aceste mijloace financiare până la 10 aprilie 2020. GAM nu și-a executat
această obligațiune până în prezent, fapt care va genera imposibilitatea ca companiile
de transport să-și reînceapă activitatea după perioada stării de urgență.
Companiile de transport nu cunosc conținutul contractului de parteneriat
public-privat, însă conform practicii CEDO statul ca regulator a operațiunilor
economice, care a impus companiile de transport să încheie conrtacte cu gările auto,
în cazul în care nu a prevăzut un mecanism de apărare a drepturilor companiilor
private ce și-au executat obligațiunea de încheiere a contractelor cu gările auto,
răspunde solidar cu gările auto.
Deoarece APP este organul care din numele Guvernului a încheiat contractul de
parteneriat public-privat și supraveghează executarea lui, iar Guvernul este organul
central care este proprietarul bunurilor transmise în gestiune partenerului privat,
solicităm ca APP și Guvernul RM să întreprindă măsuri urgente pentru a asigura
achitarea mijloacelor financiare de către GAM companiilor de transport sau să preia
aceste datorii și să le achite din mijloacele financiare ale statului.
Numărul total al companiilor de transport care nu și-au primit banii se ridică la
câteva sute, iar suma restanțelor a fost de milioane. Tărăgănarea examinării acestei
chestiuni va duce la blocarea activității de transport și la o revoltă a companiilor de
transport față de autoritățile statului care nu întreprinde nimic pentru soluționarea
unei probleme create indirect cu participarea statului și protejează schemele ilegale
prin care companiile de transport sânt furate.
Solicităm urgentarea examinării și soluționării acestei probleme și
întreprinderea printre altele și a următoarelor măsuri:

1. Convocarea de urgență a comisiei (grupului) responsabile de supravegherea


contractului de PPP al gărilor și stațiilor auto cu participarea
reprezentanților noștri și adoptarea deciziilor care se impun de legislație
pentru neexecutarea contractului
2. Luarea măsurilor urgente de achitare a datoriilor față de transportatori- fie
se achită GAM fie se achită Guvernul din bugetul de stat
3. Elaborarea în conformitate cu Codul Transporturilor Auto a contractului
model al GAM cu transportatorii în care să fie prevăzute instrumente clare
prin care mijloacele financiare ale transportatorilor să nu fie utilizate în
scopurile GAM, elaborarea și aprobarea modificărilor la legislație prin care
să fie specificată obligațiunea tuturor companiilor ce prestează servicii de
autogară de a păstra separat mijloacele financiare ale transportatorilor față
de mijloacele care constituie comisionul gării și alte mijloace proprii,
imposibilitatea sechestrării, aplicării unor interdicții de către organele de
drept, organele fiscale, executorii judiciari etc a mijloacelor financiare ale
transportatorilor aflate temporar în conturile gărilor pentru obligațiunile
gărilor, stabilirea sancțiunilor dure pentru gări pentru utilizarea mijloacelor
financiare ale transportatorilor în alte scopuri decît achitarea cu ei, inclusiv
stabilirea răspunderii penale a conducătorilor autogărilor pentru utilizarea
mijloacelor financiare ale transportatorilor contrar destinației.

Cu respect,
Președintele Consiliului APOTA,
Oleg ALEXA