Sunteți pe pagina 1din 1

Exerciţii şi probleme recapitulative

1. 36 g NaOH pur reacţionează cu 32,85 g hidracid monobazic. Se cere:


a) Să se scrie ecuaţia reacţiei chimice;
b) Să se identifice acidul;
c) Să se calculeze masa de apă rezultată din reacţia de neutralizare.

2. Din reacţia de 8 g metal divalent cu o soluţie de H2SO2 în cantitate strict necesară se


degajă 8,16 l substanţă gazoasă . Se cere:
a) Să se identifice metalul;
b) Să se calculeze cantitatea de H2SO4 49% consumată.

3. Se cere:
a) Denumirea tehnică a acidului sulfuric;
b) Denumirea tehnică a acidului azotic;
c) Denumirea amestecului de 3 părţi HCl concentrat şi o parte HNO3 concentrat.

4. Se cere:
a) Denumirea tehnică a unei suspensii de Ca(OH)2 în apă;
b) Denumirea tehnică a hidrogenului de sodiu;
c) Denumirea tehnică a hidrogenului de potasiu;
d) Hidroxizii alcalinii.

5. Se amestecă 80 g soluţie H2SO4 de c=49% cu 40 g soluţie NaOH de c=40% . Să se


calculeze:
a) Concentraţia procentuală a soluţiei rezultate după neutralizare;
b) Raportul molar al substanţelor din amestecul final;
c) Procentul de sodiu din soluţia finală.