Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Clasa a III-a
Învățător: Șutu Veronica
Editura Aramis, Dumira Radu și Gheorghina Andrei
Aria curriculară: Om și societate
Curriculum nucleu
Număr de ore: o oră/săptămână Total: 17 ore/semestru; 34 ore anual

Nr. UNITATEA COMPETENȚE CONȚINUTURI NR. DE SĂPTĂMÂNA OBS.


Crt DE SPECIFICE ORE
. ÎNVĂȚARE APLICAT
E
1. Persoana 1.1 a. Ce inseamna sa fim 5 I-V
2.3 persoane?
3.1 b. Persoana mea
3.2 c.Persoana lui/ei
d. Recapitulare
e. Evaluare
2. Noi, 1.1 a. Ce sunt plantele si 5 V-X
animalele și 2.1 animalele?
plantele 3.2 b. Nevoia de plante si
animale
c. Atitudinea noastra fata de
plante si animale
d. Recapitulare
e. Evaluare
3. Raporturile 2.1 a. Ce sunt lucrurile ? 6 X-XVI
noastre cu 1.1 b. Nevoia de lucruri
lucrurile 3.2 c. Lucruri care ne
exprimaRelatii si atitudini
fata de lucruri
d. Recapitulare
e. Evaluare
4. Trasaturile 1.1 a. Bunatatea si rautatea 8 I-VIII Sem. II
morale ale 2.3 b. Respectul si lipsa de
persoanei 3.1 respect
3.2 c. Sinceritatea si minciuna
d. Curajul, frica, lasitatea
e. Modestia si lipsa de
modestie
f. Increderea si lipsa de
incredere
g. Recapitulare
h. Evaluare
5. Raporturile 1.1 a. Ce sunt grupurile? 8 VIII-XVI
noastre cu 2.3 b. Familia
ceilalti 3.1 c. Grupurile de prieteni
oameni 3.2 d. Grupuri de joaca
e. Reguli ale grupului
f. Recapitulare
g. Evaluare