Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Colegiul Agricol ,,Dr. C. Angelescu,, Buzău


Disciplina: Modulul III – Supravegherea și controlul calității solului
Aria curriculară: Tehnologii
Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului
Clasa: a XII -a B
Profesor- Șerban Camelia

Lecţia – Sursele de poluare a solurilor – (Clasa aXII-a Protecţia mediului)

 Se va adopta varianta nr. 2 a metodei


 Textul va fi împărţit în părţi logice;
 Clasa va fi împărţită în grupe a câte 4 elevi;
 Fiecare va avea un rol: rezumator, întrebător, clarificator, prezicător;
 Părţile textului se distribuie fiecărui grup în parte;
 Echipele vor lucra pe text, în funcţie de rolul primit;
 Fiecare va trece pe o fişă de lucru despre ce a citit, fiecare exercitându-şi rolul;
 Va discuta cu ceilalţi colegi pe temele studiate.

Fişa de lucru nr.1 Punerea de întrebări

1. Care sunt cauzele naturale de degradare a solurilor?


2. Cum influenţează activitatea umană degradarea solului?
3. Care sunt efectele poluării asupra solului?
4. Care sunt elementele poluante ale solului?
La listarea întrebărilor se pot trece şi răspunsurile pe care întrebătorul trebuie să le
cunoască.

Fişa de lucru nr. 2 REZUMAREA


Meteoriţi Menajere
Cenuşă Industriale
vulcanică Surse SOL Surse Reziduuri Agrozootehnice
Cutremure naturale artificiale (deşeuri) Radioactive
Erodare Ape reziduale
Îngrăşăminte chimice
şi pesticide
elemente biologice elemente chimice

Fişa de lucru nr. 3. Clarificarea datelor

a. Elemente biologice – microorganisme


b. Elemente chimice- metale, nemetale, pesticide, detergenţi, coloranţi, substanţe organice
care prin descompunere eliberează substanţe toxice.
c. Reziduuri agrozootehnice exemple, provenienţă.
d. Ape reziduale exemple, provenienţă.

Fişa de lucru nr. 4. Prognosticarea

I. Aspecte concluzive ale poluării solului:


- din punct de vedere fenomenologic;
- din punct de vedere ecologic;
- din punct de vedere economic şi juridic.
II. Efectele solului poluat asupra sănătăţii
III. Protecţia calităţii solurilor