Sunteți pe pagina 1din 21

ARHETIPUL

RĂZBOINICULUI
SAU

AMAZOANEI
ARHETIPUL RĂZBOINICULUI/AMAZOANEI

Acest material nu ar fi fost realizat fără două ajutoare uriaşe.


Primul, cartea “Rege, Războinic, Magician, Amant: Redescoperă arhetipurile
masculine” de Robert Moore.
Al doilea, Marius Simion de pe www.nlpmania.ro care, ca şi mine, este un ma-
re susţinător al adevărului istoric care spune că tracii şi apoi dacii sunt cei mai
vechi locuitori ai Europei, că primul popor din Europa s-a aşezat în Delta Dunării, că
limbile ce se vorbesc azi în Europa au avut la origini limba vorbită de vechii traci
din care provine și latina şi că noi, românii de azi, avem ca strămoşi cel mai viteaz
popor din lume, tracii.

M-am săturat să tot aud de “mentalitatea românească”, de proverbul “capul


plecat sabia nu-l taie”, de mentalitate de victimă eternă care dă vina pe toţi şi pe
toate numai pe propria persoană nu.
Noi ne apărăm, nu atacăm…
Există multă ruşine în istoria româniei însă există şi multă glorie.
Mâncăm fast-food american sau kebab şi shaorma, ne jucăm pe calculator,
purtăm haine chinezeşti şi uităm puterea eternă ce zace în noi. Ştim că am trăit sub
comunism şi că românii se dau după cum bate vântul. Când naziştii au fost tari am
fost cu ei şi am atacat Rusia. Când Rusia a venit peste noi am întors armele.
Nu vreau să pomenesc de Ştefan cel Mare, Vlad Țepeş sau cum românii au
luptat eroic pentru cucerirea independenţei la Plevna, Griviţa, Rahova, Vidin şi
Smârdan.

Vreau să ştii în primul rând care sunt genele tale.


Herodot spunea despre traci (înaintaşii dacilor) că sunt poporul cel mai nu-
meros după arieni (locuitorii Indiei) şi despre daci că sunt cei mai curajoşi dintre
traci.
Conform datelor istorice toate civilizaţiile se dezvoltă începând de lângă zone-
le cu deltă şi de acolo migrează în locuri mai depărtate.
Istoria este falsificată şi ca dovadă am să îţi enumăr rapid câteva lucruri care
nu sunt în concordanţă cu ceea ce spun istoricii.
Teritoriul cucerit de romani a fost de 14% din întreg teritoriul locuit de daci şi
totuşi toţi dacii au “învăţat” latină.
Romanii au cucerit Europa şi Asia, Africa şi le-au dominat peste 1000 de ani
şi cu toate astea nemţii nu vorbesc latină, englezii nu vorbesc latină, egiptenii nu
vorbesc latină... numai Dacia a învăţat latină.
Dacia a fost singura ţară din care romanii s-au retras fără război şi singura
ţară unde dominarea a durat sub 200 de ani… şi totuşi am învăţat latină.

1
PERA NOVACOVICI

Ardealul a fost 900 de ani sub dominare austro-ungară şi totuşi nu ne-am


schimbat limba în Ardeal. Arabii au dominat 800 de ani Balcanii şi nu au schimbat
limbile vorbite. Turcii au dominat 500 de ani Peninsula Balcanică şi nu au schimbat
limba băştinaşilor.
Dacia a fost cucerită 167 de ani dar şi-a schimbat limba.
Lingviştii spun că locul de origine al unei limbi nu prezintă dialecte dar lo-
curile unde limba migrează are multe dialecte. Singura zonă unde se vorbeşte o
limbă de origine latină este România. Toate celelalte zone au zeci de dialecte. La noi
există regionalisme dar nu dialecte (dialect înseamnă să fie utilizată o structură
gramaticală diferită).
Crezi că s-ar putea ca limba vorbită de strămoşii noştrii traci şi daci să fie de
fapt limba care a împânzit întreaga Europă?
O legendă spune că Roma a fost înfiinţată după un concurs între doi fraţi:
Romulus şi Remus. Aceştia au fost crescuţi de o lupoaică (aşa erau denumite feme-
ile de origine joasă) dar erau fii unei prinţese trace. Oare ce limbă vorbea prinţesa
tracă?
Singura limbă europeană care are numai 5% fond lexical cu origine cunoscută
este română. Restul cuvintelor nu sunt autohtone (dacice) ci sunt necunoscute,
pentru că… nu provin din nici o altă limbă. Dacă am păstrat numai 100 de cuvinte
pentru că ne-am pierdut memoria sau cineva a vrut să o pierdem?
Dacii barbari?
Preoţii daci se rugau unui singur dumnezeu când în întreaga lume civilizată
încă existau zeul norilor, zeul vântului, zeul norocului, zeul focului, zeul mării şi
consoartele lor. Religia creştină a fost adoptată instantaneu la nivelul întregii civi-
lizaţii dacice.
Zidul de apărare întărit cu bârne şi pietre între două şiruri de zid de cărămi-
dă era numit “murus dacicus” în antichitate... dar istoricii noştri spun că e grecesc.
Posibil, cine să îi contrazică.
Tot lingviştii ne învaţă că limbile europene provin din sanscrită. Acolo cu-
vinte precum mamă, tată, sat, apă sunt mult mai asemănătoare cu limba română
decât cu latina. Ori dacă sanscrita evoluează şi se transformă în latină, iar latina
mai apoi în română – cum se face că cuvintele din română sunt aproape identice cu
cele din sanscrită, iar cele din latină sunt dezvoltări ale celor din română?
Uite un exemplu:

Sanscrită Română Latină Italiană

Apas Apă Aquas Aqua

În sanscrită Daksa înseamnă tara zeilor iar Dacia se pare că provine din acest
cuvânt sanscrit.
2
ARHETIPUL RĂZBOINICULUI/AMAZOANEI

În epopeea Mahabharata există un capitol în care se descrie cum o castă


ariană (cea a războinicilor) a migrat spre apus (spre Europa) din cauza unui război.
După un drum foarte lung a găsit o deltă unde au rămas şi au întemeiat o civilizaţie.
Singura deltă în tot acest traseu spre europa este Delta Dunării. Istoricii spun că
civilizaţia şi limbile europene sunt de origine ariană (din India). Această migraţie a
durat mii de ani şi a urmat geografia locurilor. Au migrat până la peninsula Balca-
nilor şi au ajuns la Delta Dunării înainte să pătrundă în Europa. Lângă deltă au
găsit teren fertil (cel mai fertil pământ este lângă o deltă) şi au găsit protecţia mun-
ţilor (Carpaţi).
Apoi au migrat în celelalte regiuni ale Europei, cum ar fi normal din punct de
vedere geografic.
Se pare că singurii istorici care nu sunt de acord cu această teorie sunt cei…
români. Mă uimeşte de fiecare dată cum românii pot să fie cei mai mari duşmani ai
românilor. Toate ţările îşi ridică în slăvi valorile, numai noi le adâncim cât mai mult
în rahat.
Nu uita de Tăbliţele de la Tartaria (depozitate la Muzeul Naţional de Istorie
a Transilvaniei din Cluj) vechi de 7000 de ani, cu o mie de ani mai vechi decât cele
mai vechi scrieri sumeriene, care erau considerate ca fiind începutul scrierii pe
pământ. Tăbliţele de la Tartaria nu au fost încă descifrate; e totuşi cea mai veche
scriere. De abia am descifrat hieroglifele care au 4000 de ani vechime… şi aia cu
piatra rozetă (norocul prostului de Champollion).
Prin 1960 apare în Belgia o carte care spune că alfabetul gotic a fost inventat
de către un episcop care a pornit de la alfabetul getic (dacic). Nu am multe detalii
aici însă.
Pe vremea războiului dintre Cezar şi Pompei un singur rege a avut curajul să
îl ajute pe Pompei în lupta contra lui Cezar. Acesta a fost Burebista. El a ajuns cu
armata la 200 de km de Roma şi din cauza asta ştia că Cezar o să facă tot posibilul
să învingă Dacia pentru că era singurul duşman de care Roma se temea pe vremea
aceea. Dacia avea aur şi populaţie suficient de mare pentru armată.
O altă ciudăţenie… după cucerirea romanilor mulţi daci au fost luaţi ca sclavi
la Roma. În Vatican există multe busturi din aceea perioadă, de sclavi daci. Nu se
ştie încă din ce motiv romanii îi preţuiam aşa de mult pe aceşti sclavi încât le-au
făcut statui.
Să nu se înţeleagă că daca e identică cu limba română de azi. Daca veche se
numea pselaga sau latina vulgară cum e denumită acum de unii oameni.
Calendarul dacic avea 365 de zile cu mult înaintea altor popoare. Eroarea
acestui calendar era de o zi şi jumătate la 34 de ani pe când calendarul romanilor
avea o eroare de o zi şi jumătate pe an. De abia în anii 750 Imperiul Roman a adop-
tat calendarul de 365 de zile. Şi acest calendar “modern” al culturii avansate a ro-
manilor avea o eroare de 5 ori mai mare decât a calendarului “barbar” al dacilor.
3
PERA NOVACOVICI

Anul calculat de daci avea 365,242197 zile. Anul calculat de astronomii ac-
tuali are 365,242198 (doar ultima cifră a numărului cu 6 zecimale este diferită):
ciudat popor barbar…
Dar cum învingătorii fac istoria, adevărul este ascuns.

Tracii au fost luptători mai tari ca spartanii, romanii, grecii sau orice neam
de luptători vrei tu.
Dacia a fost singura ameninţare la adresa imperiului roman iar Burebista a
fost singurul conducător care a ajuns la porţile Romei, pe lângă Hanibal al Carta-
ginei.
Gânditorul de la Hamangia este cea mai veche statuie din lume, populară în
întreaga lume şi una din cele mai scumpe piese din lume. Ea provine din Neolitic.

Cel mai vechi tip de scriere: tăbliţele de la Tartaria, mai veche decât scrierea
cuneiformă, care am învăţat la şcoală că e cea mai veche din lume.
Pe teritoriul Daciei au fost găsite bijuterii cu concentraţie de aur care azi nu
poate fi realizată.
Ceea ce vreau să înţelegi e că eşti urmaşul unui popor extraordinar, un popor
de la rădăcinile căruia a plecat întreaga civilizaţie europeană de azi. Şi ce e cel mai
amuzant e că aproape toţi oamenii de ştiinţă străini recunosc acest lucru, mai puţin
ROMÂNII!
Eşti moştenitorul celui mai vechi popor din Europa şi urmaşul unui popor de
luptători extraordinari: dacii.

OK, acum hai să nu devenim nişte fanatici şi să ne relaxăm. Hai să ne jucăm


un joc.
Pentru următoarele pagini, cât va dura lectura ta, hai să ne prefacem că stră-
bunii noştrii nu sunt o amestecătură de daci şi romani, că poporul român nu este un
popor fricos şi că România nu este ciuca bătăilor.
Hai să ne prefacem pentru puţin timp că suntem descendenţii unora dintre
cei mari mai luptători din toate timpurile, dacii, că ţara noastră, România, Delta Du-

4
ARHETIPUL RĂZBOINICULUI/AMAZOANEI

nării a fost leagănul civilizaţiei europene de unde au plecat tot restul popoarelor şi
că avem o moştenire uriaşă de purtat.
Trebuie să redevenim ceea ce avem în sângele şi genele noastre: nişte luptă-
tori şi luptătoare care să inspire respect şi teamă tuturor celor care ar îndrăzni să
se uite ameninţător.
Să fim pentru o clipă RĂZBOINICI DACI, mai temuţi ca orice alţi luptători de pe
acest pământ.
E important să îţi descoperi dragostea de a lupta, să îţi placă să te lupţi de
dragul de a lupta. Să uiţi de proverbul “capul plecat sabia nu-l taie”.
LUPTĂ pentru ceea ce vrei. Fie că eşti copil, femeie, bărbat, bătrân: ca fiinţă
umană întotdeauna o luptă te aşteaptă. Şi cel mai important, nu uita că necesitatea
ne va face mai puternici.
În cartea lui Robert Moore avem următoarea imagine:

Putem vedea cum există 2 mari nivele, imaturitatea şi maturitatea. Piramida


de jos este imaturitatea iar cea de sus este maturitatea.
Eroul şi războinicul reprezintă 2 stadii de evoluţie, de la piramida de jos la
cea de sus.
Eroul este expresia imaturităţii şi vom vedea imediat de ce, iar războinicul
este expresia maturităţii.

5
PERA NOVACOVICI

Fiecare din aceste 2 niveluri are o umbră, o latură întunecată. Iar această
latură întunecată poate fi cu plus sau minus.
Latura întunecată (cu plus) a eroului imatur (a eroului) este agresorul, iar
latura pasivă (cea cu minus) este laşul.
Latura întunecată (cu plus) a războinicului matur este sadicul iar latura pa-
sivă (cu minus) este masochistul.
Cu plus înseamnă că e activă, cu minus că e pasivă.
Ca să fac lucrurile mai simple, să recapitulăm. Poţi să fii războinic imatur,
asta se cheamă că eşti EROU. Partea întunecată a eroului imatur poate fi activă sau
pasivă. Dacă eşti un erou rău activ, eşti agresor, dacă eşti pasiv, eşti un laş.
Apoi, poţi să fii un războinic matur. Ăsta e scopul final şi exprimarea război-
nicului din tine. Dar deasemenea, poţi să fii un războinic rău, cu latură întunecată.
Dacă e activă, eşti sadic, adică arăţi cruzime faţă de cei din jur. Dacă eşti pasiv, eşti
masochist, adică te laşi călcat în picioare şi umilit dar rezişti cu bine.
Să le facem o scurtă descriere pe scurt.

Eroul
Contrar convingerilor că o abordare eroică a vieţii şi a problemelor este cea
mai nobilă cale de urmat, se dovedeşte că eroul este doar expresia deplină a răz-
boinicului imatur.
Mai degrabă adolescenţii şi tinerii războinici sunt caracterizaţi de această
energie care se află la vârful piramidei imaturităţii în cazul arhetipului războinicu-
lui.
Eroul din păcate dacă este dus şi la vârsta adultă, va bloca dezvoltarea
persoanei într-o personalitate matură, alfa.

Agresorul
Persoana care are tendinţa să îi impresioneze pe ceilalţi, să atragă tot timpul
atenţia. Ține neapărat să îşi proclame superioritatea și dominaţia asupra celorlalţi.
Centrul atenţiei este dreptul său din naştere.
Va asalta imediat pe cei care îi contestă superioritatea sau îi “miros” persona-
litatea umflată cu pompa. Recunoaşterea laşităţii sale mascate este cea mai mare
teamă a sa. Este foarte nesigur pe el şi compensează prin acest comportament.
Nu este un jucător de echipă.
Este soldatul ce îşi asumă riscuri inutile. Sportivul individualist care face
echipa să piardă din cauza lui. Dacă e lider cere aceleaşi riscuri de la oamenii săi.
Reacţie universală: respingere şi dezgust. Un bun exemplu este Tom Cruise în
filmul Top Gun. În acest film, personajul lui Tom Cruise este un tânăr rebel imatur,
ce face acrobaţii foarte periculoase cu avionul şi pune în pericul viaţa navigatorului
său şi a colegilor. Chiar şi cel mai bun prieten îl confruntă pentru că vede cât e de
6
ARHETIPUL RĂZBOINICULUI/AMAZOANEI

imatur şi iresponsabil. După ce îşi ucide navigatorul şi pierde şi competiţia cu mai


maturul Iceman, abia atunci, cu durerea pierderii, ajunge să treacă de la copilărie şi
imaturitate la maturitate.

Diferenţa dintre erou şi războinic


Aroganţa hubris: cel posedat de agresor îşi supraapreciază importanța şi
abilităţile. Crede că poate atinge visul de neatins şi poate învinge inamicul de neîn-
vins. Dar dacă e invers, va avea probleme. Tineri la volan, pe motociclete sunt
dominaţi de acest aspect negativ, umbra cu plus şi cu minus. Umbra bipolară: citeş-
te în cartea “Personalitate alfa” mai multe despre umbră; există un întreg subcapi-
tol dedicat acestui concept.

Laşul
Am văzut din păcate mai multe femei, deşi şi foarte mulţi bărbaţi.
Femei care se tem să părească relaţii ce le dăunează cu scuze, “am copii” sau
“nu am unde să mă duc”. Femei care se lasă întreţinute în loc să îşi ia destinul în
mâini.
Persoana reprezentată de laş este foarte temătoare să îşi apere ideile, poziţia,
să îşi exprime dorinţele şi să îşi dezvolte personalitatea. Va fugi de provocări, este
ceea ce în cartea Personalitate alfa se numeşte un Muppet. Veşnic victimă, nu îşi
înfruntă propriile slăbiciuni şi temeri. Însă tot timpul se va simţi cu resentimente în
ciuda scuzelor. Se lasă umilit fizic, emoţional şi intelectual.
Va ceda la presiuni exterioare. Totuşi când se adună prea multe, va ieşi agre-
sorul din el din el şi va ataca. De multe ori pe cei mai slabi ca el în faţa cărora îşi va
permite.

Eroul ne face să erupem din fragilul ego al copilăriei şi să scăpăm de părinţi şi


de îngrijirea lor. Să fim testaţi şi să ne dezvoltăm abilităţile. Deşi eroul este imatur,
trăim într o era în care avem mare nevoie de eroi.
Era noastră NU VREA EROI. Era noastră este era invidiei în care lenea şi pre-
ocuparea excesivă de sine sunt regulă. Oricine încearcă să strălucească, să iasă din
mulţime, este tras înapoi de “cei dragi, anturaj şi societate”.
Avem nevoie ca eroismul să renască chiar şi în forma sa imatură. Doar con-
ştiinţa eroismului ne poate salva de la cufundarea în marea masă a inconştienţei şi
noaptea întunecată a conştiinţei.
Renaşterea puternică a curajul în bărbaţi şi femei va salva lumea.
În ciuda şanselor foarte slabe ce i se acordă, eroul sau eroina ridică sabia şi se
avântă la atac în abisul întunecat şi necunoscut, în gura dragonului în castelul sub o
vrajă malefică.

7
PERA NOVACOVICI

Care este sfârşitul eroului? Aproape de fiecare dată moare. Este transformat
în zeu şi apoi ajunge în regatul ceresc.
“Moartea” eroului înseamnă că acesta şi-a întâlnit limitările. Şi-a întâlnit cel
mai mare inamic şi acesta este chiar el însuşi. Şi-a întâlnit propria latură întune-
cată. A întâlnit dragonul şi a fost ucis de către dragon.
Dacă eroul ne domină toată viaţa şi nu îl depăşim, vom trăi călcând pe cei din
jur în picioare. Vom călca peste alţii şi în insensibilitatea şi aroganța noastră ne vom
autodistruge şi vom ajunge să fim ridiculizaţi şi alungaţi. Dacă suntem în latura
pasivă a umbrei bipolare a eroului nu vom avea motivaţia pentru a face nimic im-
portant pentru viaţa noastră. Dar dacă accesăm cum trebuie energia eroului ne îm-
pingem împotriva propriilor noastre limitări. Vom ajunge la limita de sus a imatu-
rităţii noastre şi de acolo poate vom reuşi să facem trecerea la adevărata maturi-
tate.  

Arhetipul eroului se regăseşte în poezia “Decebal către popor” a lui Coşbuc şi


este arhetipul cel bun din partea imatură. Ţine minte că am acoperit până acum
doar laturile imature.
Este imatură pentru că deja este eroică, această poezie arată că în afară de
curajul nebun nu există un plan sau o strategie şi nicio cunoaştere a slăbiciunilor ci
doar o încredere oarbă în forţele proprii şi un curaj nebunesc care poate fi fatal
atunci când te face să te arunci cu capul înainte.

DECEBAL CĂTRE POPOR 

Viaţa asta-i bun pierdut


Când n-o trăieşti cum ai fi vrut!
Şi-acum ar vrea un neam călău
S-arunce jug în gâtul tău:
E rău destul că ne-am născut,
Mai vrem şi-al doilea rău?

Din zei de-am fi scoborâtori,


C-o moarte tot suntem datori!
Totuna e dac-ai murit
Flăcău ori moş îngârbovit;
Dar nu-i totuna leu să mori
Ori câine-nlănţuit.

Cei ce se luptă murmurând,


De s-ar lupta şi-n primul rând,
8
ARHETIPUL RĂZBOINICULUI/AMAZOANEI

Ei tot atât de buni ne par


Ca orişicare laş fugar!
Murmurul, azi şi orişicând,
E plânset în zadar!

Iar a tăcea şi laşii ştiu!


Toţi morţii tac! Dar cine-i viu
Să râdă! Bunii râd şi cad!
Să râdem, dar, viteaz răsad,
Să fie-un hohotit şi-un chiu
Din ceruri până-n iad!

De-ar curge sângele pârâu,


Nebiruit e braţul tău
Când morţii-n faţă nu tresări!
Şi însuţi ţie-un zeu îţi pari
Când râzi de ce se tem mai rău
Duşmanii tăi cei tari.

Ei sunt romani! Şi ce mai sunt?


Nu ei, ci de-ar veni Cel-sfânt,
Zamolxe, c-un întreg popor
De zei, i-am întreba: ce vor?
Şi nu le-am da nici lor pământ
Căci ei au cerul lor!

Şi-acum, bărbaţi, un fier şi-un scut!


E rău destul că ne-am născut:
Dar cui i-e frică de război
E liber de-a pleca napoi,
Iar cine-i vânzător vândut
Să iasă dintre noi!

Eu nu mai am nimic de spus!


Voi braţele jurând le-aţi pus
Pe scut! Puterea este-n voi
Şi-n zei! Dar vă gândiţi, eroi,
Că zeii sunt departe, sus,
Duşmanii lângă noi!

9
PERA NOVACOVICI

Războinicul matur
În societatea noastră energia războinicului sau a amazoanei este reprimată.
Formele ei negative au dus la multă suferinţă, femeile au resentimente deoarece au
căzut victimă formelor negative ale acestui arhetip, războaiele şi suferinţele au ace-
eaşi cauză.
Însă energia este aici să stea şi trebuie să o acceptăm.
Rambo, Schwarzenegger, toate filmele istorice de război. De ce sunt atât de
populare? Arhetipul este aici. Jucăm paintball, jocuri pe computer în care ne împuş-
căm. Dacă ne uităm la trecutul speciei noastre, războiul este omniprezent.
Există multe lucruri rele pe care forma întunecată a războinicilor din întrea-
ga istorie a omenirii le-a comis şi a mutilat sufletul omenirii. Însă cum ar putea fi
combătut acest rău altfel decât prin partea luminoasă a războinicului?
Egiptenii acum 3800 de ani au fost cuceriţi de triburi sălbatice. NU erau
obişnuiţi cu agresivitatea şi lupta şi au fost cuceriţi în mare parte. Cu ajutorul ener-
giei războinicului, sub conducerea faraonilor s-au ridicat şi nu numai că au reuşit să
învingă toate triburile însă au dezvoltat un IMPERIU EGIPTEAN CE ŞI-A LĂSAT
ADÂNC AMPRENTA ASUPRA CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI ÎNTREGII OMENIRI.
În India, o castă de luptători, kshatriya, au stabilit întreg continentul iar azi
India este leagănul spiritual al omenirii. Imperiul Roman prin războinicii săi a îm-
pins întreaga omenire înainte. Să nu uităm de Spartani care au oferit exemplul lor
la Termopile.
Agresivitatea este o stare de spirit care te ridică, te motivează şi te ener-
gizează în faţa greutăţilor vieţii. Te împinge să treci la ofensivă sau să aperi fortă-
reaţa şi teritoriul.
Sfatul samuraiului este să păşeşti în lupta cu maximul de “ki” – energie vitală
pe care o ai la dispoziţie.
Agresivitatea potrivită în circumstanţele potrivite câştigă jumătate din luptă
înainte ca ea să înceapă.
Cum ştie un războinic care e doza potrivită de agresivitate şi care sunt cir-
cumstanţele potrivite? Prin discernământul şi claritatea gândirii pe care doar o
maturitate sănătoasă o pot oferi.
Eroul nu îşi cunoaşte limitările şi este imatur, de aceea riscă să moară şi să
piardă lupta. Războinicul adevărat îşi cunoaşte avantajele şi dezavantajele şi se
evaluează realist în orice situaţie.
Un exemplu de războinic matur este Mihai Viteazul .

Există 3 mari caractersitici ale unui spirit de luptător:


antrenament permanent, ducerea la grad de măiestrie a abilitaţilor sale
gândul că moartea este permanent prezentă şi poate lovi oricând
războinicul are un angajament transpersonal.
10
ARHETIPUL RĂZBOINICULUI/AMAZOANEI

Această a doua caracteristică în loc să îl deprime pe războinic, îl face să tră-


iască la maximă intensitate fiecare clipă şi zi. Un luptător adevărat cunoaşte fragili-
tatea şi scurtimea vieţii.
Fiecare act contează. În viaţă nu există loc de altceva decât de acte măreţe
când moartea ne este companie permanentă. Nu există timp de ezitare şi nehotărâ-
re. Moartea iminentă îl face pe războinic să acţioneze, să fie proactiv în căutarea
soluţiilor sale.
Primul lucru pe care un războinic îl controlează este mintea şi atitudinea sa.
Măiestria pentru domeniul său de activitate, armele sale este o altă trăsătură a
unui războinic matur. Energia războinicului îi antrenează pe oameni să fie tot ceea
ce pot ei să fie în gânduri , sentimente, vorbă şi acţiune.

Indiferent în ce domeniu eşti, războinicul se află în tine.


Războinicul are un angajament transpersonal. Este loial unei cauze, unei zeu,
oamenilor, unei misiuni, unei naţiuni. Duce o viaţă diferită de a altor oameni. Hai-
nele, preocupările zilnice nu sunt impresionante pentru el şi nici o nevoie de-a lui.
Scopul e tot ce contează şi copul îi aduce nemurirea în această lume.
Războinicul este un distrugător. Însă un războinic pozitiv, distruge doar ce e
vechi şi obosit pentru ca ceva nou şi proaspăt să se nască. Ceva trebuie să moară
pentru ca ceva nou să se nască.
Pesimismul trebuie să moară pentru ca optimismul să se nască.
Obiceiurile vechi trebuie să moară pentru ca altele noi să se nască.
Muppetul trebuie să moară şi alfa să se nască.

Umbra războinicului matur: sadicul şi masochistul


Aşa cum eroul imatur are o umbră activă şi un pasivă în persoana agresoru-
lui sau a laşului, la fel şi războinicul matur are o umbră activă şi pasivă, în persoana
sadicului şi a masochistului.
Sadicul este reprezentat de cruzime. Îşi terorizează familia şi foloseşte agre-
sivitatea pentru a-şi croi drumul în societate.
Soldaţii SS primeau un căţeluş să îl crească, hrănească etc. Apoi, într-un mo-
ment aleator li se ordona să ucidă căţelul fără urmă de emoţie. Aceştia au devenit
paznici în lagărele morţii.
În ziua de azi, compulsivi workaholici: suportă multă durere şi muncesc zi şi
noapte însă cu disperare tăcută. Dacă nu ai grijă de tine şi te suprasoliciţi, umbra
războinicului a pus stăpânire pe tine. La un moment dat, cedezi.
Masochistul e latura pasivă a umbrei războinicului. Îi lasă pe ceilalţi să abu-
zeze de el în toate felurile, îndură toate astea foarte senin şi îşi păstrează sănătatea
emoţională şi fizică. Este caracterizat de o foarte mare rezistenţă la durere.
Nu ştie să renunţe când a suferit destul în relaţie, la slujbă, în viaţă.
11
PERA NOVACOVICI

Dacă suntem posedaţi de umbrele războinicului vom fi ori sadici ori maso-
chişti. Dacă accesăm cum trebuie energia războinicului matur, vom fi energizanţi,
hotărâţi, decisivi, curajoşi, perseverenţi cu capacitate de a îndura vicisitudinile vie-
ţii. Şi dedicaţi unui scop superior nouă. Loiali valorilor noastre.

Ţii minte că spuneam că eşti un războinic dac?


În această poezie, războinicii daci ameninţă imperiul roman. Totuşi, se dă do-
vadă de foarte multă cruzime şi ură nestăvilită. Citeşte şi poţi vedea războinicul cu
latură întunecată activă, sadicul care vrea să facă rău cu orice preţ: arhetipul
sadicului.

UN CÂNTEC BARBAR
Voi laşi dătători de porunci,
Mai râdeţi! Nevolnică turmă,
Mai râdeţi, că-i râsul din urmă!
S-apropie ziua! Şi-atunci
Vedea-veţi, sălbateci barbari,
Câmpiile voastre-necate
De vuietul multor armate,
Ca vuietul apelor mari -
Veni-vom ca-n ziua de-apoi;
Va plânge cu hohote zarea
De care, de cai, de strigarea
Mulţimii pornite spre voi!

Ieşi-vor din negru pământ,


În zale de-argint cavalerii,
Puternici ca grindina verii,
Şi roibii cu nările-n vânt
Vor trece-n sălbatec galop
Spre Roma! Şi miei vor fi leii,
Fugi-vor de spaimă mişeii
Cuprinşi de pornitul potop
Spre Roma! Călcând pe cohorţi
Răzbi-ţi-vom colosul de-aproape
Şi nu va mai fi cine să-ngroape
Mulţimea cea mare de morţi!

Din Istru vom face pârâu,


Să-l umpli, romane, cu sânge,
12
ARHETIPUL RĂZBOINICULUI/AMAZOANEI

Cu lacrimi pe care le-or plânge


Nevestele neamului tău!
Şi nu vei putea să mai pui
În şiruri înfrânta-ţi armată,
Şi-om face să fie odată
Toţi corbii şi lupii sătui!
Căci vultur să fii, un colos,
Cu aripi de repezi furtune
Şi cuibul în cer de l-ai pune,
De-acolo noi da-te-vom jos!

Ce-i viu sfâşia-vom în dinţi;


Aprinde-vom templele tale;
Vom naşte pustiul în cale;
Vom face pe-ai voştri părinţi
S-ascundă trufaşul lor chip
În togă, plângând de ruşine,
I-om trece sub furci caudine,
I-om pune cu fruntea-n nisip.
Şi fără de milă, călăi,
În faşe strivi-vom poporul,
Şi mândri vom pune piciorul
Pe gâtu-mpăraţilor tăi!

Vom face cât cerul de nalt


Mormanul cadavrelor crunte
Şi munte vom pune pe munte
Şi cerului da-vom asalt.
Pe-al vostru Zalmoxe-pigmeu
L-om prinde de barbă-nhăţându-l,
Cu tronu-i cu tot răsturnându-l
Din cer, căci acel Dumnezeu
Ce lasă pe-al vostru pământ
Să crească atâta urgie,
Acela nu poate să fie
Nici mare, nici tare, nici sfânt.

Ah, dac-am putea măsura


Pe cât ni-e de plină măsura,
Vedea-vei ce multă ni-e ura,
13
PERA NOVACOVICI

În ziua din urmă a ta!


Că dacă voi toţi aţi muri
De spaimele morţii nainte
De-al nostru sosit, din morminte
V-am scoate de-oriunde veţi fi!
Şi răzbunătoarelor sorţi
Le-am face cu palma dreptate,
Căci feţele voastre le-am bate,
Scuipându-ţi pe fiii tăi morţi!

Arhetipul masochistului
În rugăciunea unui dac a lui Mihai Eminescu, avem arhetipul razbonicului
însă cu latură întunecată pasivă. Spre deosebire de prima versiune, când era activ
şi voia să facă rău, acum e pasiv şi vrea să i se facă rău, să fie umilit şi spune că va
rezista la orice suferinţă. Adică este masochist.

RUGĂCIUNEA UNUI DAC


Pe când nu era moarte, nimic nemuritor, 
Nici sâmburul luminii de viaţă dătător, 
Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeuna, 
Căci unul erau toate şi totul era una;
Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată
Erau din rândul celor ce n-au fost niciodată, 
Pe-atunci erai Tu singur, încât mă-ntreb în sine-mi:
Au cine-i zeul cărui plecăm a noastre inemi?

El singur zeu statut-au nainte de-a fi zeii


Şi din noian de ape puteri au dat scânteii, 
El zeilor da suflet şi lumii fericire, 
El este-al omenimei izvor de mântuire:
Sus inimile voastre! Cântare aduceţi-i, 
El este moartea morţii şi învierea vieţii!

Şi el îmi dete ochii să văd lumina zilei, 


Şi inima-mi umplut-au cu farmecele milei, 
În vuietul de vânturi auzit-am al lui mers
Şi-n glas purtat de cântec simţii duiosu-i viers, 
Şi tot pe lâng-acestea cerşesc înc-un adaos:
Să-ngăduie intrarea-mi în vecinicul repaos!

14
ARHETIPUL RĂZBOINICULUI/AMAZOANEI

Să blesteme pe-oricine de mine-o avea milă, 


Să binecuvânteze pe cel ce mă împilă, 
S-asculte orice gură, ce-ar vrea ca să mă râdă, 
Puteri să puie-n braţul ce-ar sta să mă ucidă, 
Ș-acela între oameni devină cel întâi
Ce mi-a răpi chiar piatra ce-oi pune-o căpătâi.

Gonit de toată lumea prin anii mei să trec, 


Pân' ce-oi simţi că ochiu-mi de lacrime e sec, 
Că-n orice om din lume un duşman mi se naşte, 
C-ajung pe mine însumi a nu mă mai cunoaşte, 
Că chinul şi durerea simtirea-mi a-mpietrit-o, 
Că pot să-mi blestem mama, pe care am iubit-o −
Când ura cea mai crudă mi s-a părea amor…
Poate-oi uita durerea-mi şi voi putea să mor.

Străin şi făr' de lege de voi muri − atunce


Nevrednicu-mi cadavru în uliţă l-arunce, 
Ș-aceluia, Părinte, să-i dai coroana scumpă, 
Ce-o să asmute câinii, ca inima-mi s-o rumpă, 
Iar celui ce cu pietre mă va izbi în faţă, 
Îndură-te, stăpâne, şi dă-i pe veci viaţă!

Astfel numai, Părinte, eu pot să-ţi mulţumesc


Ca tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc.
Să cer a tale daruri, genunchi şi frunte nu plec, 
Spre ură şi blestemuri aş vrea să te înduplec, 
Să simt că de suflarea-ţi suflarea mea se curmă
Şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă!

Arhetipul razbonicului matur


Ei bine, am ajuns la sfârşit. Am trecut prin toate tipurile de războinici şi am
ajuns la ultimul şi cel mai important.
Toată discuţia a fost ca să înţelegi ce înseamnă cu adevărat arhetipul război-
nicului sau amazoanei mature. Războiul nostru va fi pentru crearea dreptăţii, a
libertăţii şi a prosperităţii.
În inima fiecăruia dintre noi zace adormit războinicul sau amazoana. Acesta e
cântecul de luptă cu care te las şi de fiecare dată când ai nevoie, trezeşte-l. De fieca-

15
PERA NOVACOVICI

re dată când vei dori să îţi activezi această energie, a luptătorului sau luptătoarei,
te invit să faci un lucru foarte simplu.
Instalează-te comod, deschide acest pdf, citeşte versurile de mai jos însă foar-
te important, doar împreună cu cântecul: http://www.youtube.com/watch?v=fNYc0Unossc

PRELIATOR

Hosana Meus
Fortuna deus
Aeterna Teus
Mystre, Morte, Sancte Pior

Fortuna hosana deus


Legionus ab comae
Fortune fortuna equis
Ad pugnatoris în veritae

Hossana meus
Fortuna dues
Protego causa
În sanctus

Aeternus praetor
Firmitas semper
Coryphaeus
Rex Regis universe

(Prosay solis hosanna


Protego sanctus causa
Padre illuminata
Gloria în resurrectem
Gloria în unum diem)

Terra tenebrae
Telluris malus
Quisere pere curiatus
Genitor edo
În ex domino
Patris illuminata
Rex Regis universe
16
ARHETIPUL RĂZBOINICULUI/AMAZOANEI

(Prosay solis hosanna


Protego sanctus causa
Padre illuminata
Gloria în resurrectem
Padre alluminata
Gloria în unum diem)

Lacrimosa, lacrimosa
În ex dominum

Aceasta este traducerea cântecului “Preliator”, care înseamnă “Războinic”


sau “Luptător”:

Salvatorul nostru,
Zeu binecuvântat
Eşti etern
Eşti mai presus de mister şi moarte

Salvatorul nostru binecuvântat,


Numeri firele de păr din capul nostru
Suntem cu adevărat binecuvântaţi
Noi, luptători ai adevărului

Salvatorul nostru,
Zeu binecuvântat
Luptăm pentru o cauză sfântă

Dincolo de eternitate, îndurând pe veci


Eşti tu, liderul corului, Regele conducător al Universului
Pentru tine salvatorule, apărăm o cauză dreaptă
Tată luminos, Gloria vine odată cu renaşterea ta
Pentru tine salvatorule, apărăm o cauză dreaptă
Tată luminos, înconjurat de glorie

Pământul este un loc cu umbre, un loc rău


Cei corupţi vor pieri
La fel şi cei care nu primesc ceea ce Zeul nostru oferă
Tatăl nostru luminos, Regele conducător al Universului
Pentru tine salvatorule, apărăm o cauză dreaptă
Tată luminos, Gloria vine odată cu renaşterea ta
17
PERA NOVACOVICI

Pentru tine salvatorule, apărăm o cauză dreaptă


Tată luminos, înconjurat de glorie

Pentru tine salvatorule, apărăm o cauză dreaptă


Tată luminos, Gloria vine odată cu renaşterea ta
Pentru tine salvatorule, apărăm o cauză dreaptă
Tată luminos, înconjurat de glorie

Pera Novacovici © 2010 ☆ Toate drepturile rezervate

18
ARHETIPUL RĂZBOINICULUI/AMAZOANEI

Dacă ce ai citit ţi s-a părut interesant, scrie-mi aici:


LASĂ-MI UN MESAJ

Dacă vrei să fii informat despre noutăţi şi să primeşti articole gratuite, trece-ţi numele şi e-mailul aici:
www.personalitatealfa.com

Dacă te interesează succesul cu femeile şi vrei să te înscrii la newsletter-ul “Arta seducţiei”, fă-o aici:
www.artaseductiei.ro

Dacă eşti femeie şi te interesează succesul la bărbaţi, înscrie-te la Stilul Tău aici:
www.stilultau.com

Dacă vrei să-ţi dezvolţi creativitatea înscrie-te la newsletter aici:


www.creativitatea.com

Unul din cele mai bune site-uri de NLP în limba română, coordonat de Marius Simion şi Nicola Florina,
îl poţi vedea aici :
www.nlpmania.ro

Dacă vrei să comanzi cele 5 cărţi tipărite o poţi face aici:


Cartea Arta seducţiei – cum să ai succes cu femeile şi cu tine însuţi
Cartea Jurnalul lui Abel
Cartea Personalitate Alfa – descoperă comoara ascunsă din tine
Cartea Stilul tău – pentru femeia care merită
Cartea Secretele unei femei atrăgătoare

Pentru a te conecta cu mine la unul din serviciile sociale pe care le folosesc, click pe link-ul corespunzător:

FaceBook FriendFeed LastFM LinkedIn Picasa Twitter YouTube

novacovici novacovici zmeul novacovici novapera2005 novacovici novapera

19
“În pieptul tău se află
stelele destinului tău”,
îi spune Illo lui Wallen-
sein (Friedrich Schiller,
Cei doi Piccolomini)

PRODUCȚIE/DESIGN & BRANDING


CLAUDIU CATARGIU