Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea 2.4.b.

Aplicare la clasă

Jurnal reflexiv

CLASA: a VI-a A

SUBIECTUL: Textul narativ literar – textul suport: Amintiri din copilărie, de Ion Creangă

COMPETENŢE GENERALE:

1.Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului
oral;

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.3 Adecvarea comunicării nonverbale și paraverbale la o situație dată, evidențiind ideile și atitudinile, în
situații de comunicare față-în-față sau mediată;

2.1. Corelarea informațiilor explicite și implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și
modale;

4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacţiunea verbală

Ce am intenționat?

1 – să formez competenţe de lectură şi de receptare a unui text ;

2 – să precizeze tema, indicii spațiali și temporali ai acțiunii din textul suport;

3 – să recunoască instanțele comunicării (autor, narator, personaj) pe baza textului suport;

4 – să identifice emoțiile, sentimentele și atitudinile personajelor prin jocul de rol;

5 – să povestească oral acțiunea textului suport;

Ce am obținut?

Elevii au lecturat textul și au identificat tema, spațiul și timpul acțiunii, naratorul, personajul și au
intrat în pielea personajului prin jocul de rol. Au adresat întrebări plecând de la text,au răspuns la
întrebări , au discutat între ei despre personaje.

Ce reacții au avut elevii?

Elevii au fost încântaţi de textul-suport,au identificat elementele-cheie ale textului,s-au amuzat


interpretând textul pe roluri,prefăcându-se actori.

Ce feedback am oferit elevilor?


Am apreciat răspunsurile copiilor și am evidențiat elevii care s-au descurcat foarte bine,încurajând
autoevaluarea.Am corectat răspunsurile lor atunci când a fost cazul, dându-le încredere în capacitatea lor
de a face faţă sarcinilor.

Ce aș fi putut face mai bine?

Aş fi putut să le ofer mai multe sarcini de lucru care să vizeze creativitatea şi să discut mai mult
despre gândurile şi sentimentele personajelor. Să-i susțin mai mult în explicarea unor expresii, în
formularea ideilor şi să gestionez timpul mai eficient pentru a putea rezolva şi mai multe sarcini de
lucru.

Ce îmi propun pentru data următoare?

Să realizez activități de lucru diferențiat care să-i determine să se împlice în rezolvarea sarcinilor
de lucru pe toţi elevii .

S-ar putea să vă placă și