Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.3.b.

Clișee didactice la Educație civică

Pentru Educație civică, dați un exemplu de clișeu didactic care blochează o practică didactică inovativă.

Care credeți că este cauza clișeului respectiv?

Cum credeți că poate fi depășit?

Din punctual meu de vedere, următorul clișeu didactic blochează o practică didactică inovativă:

 unicitatea exemplului standard. Domeniul exterior şcolii sau pur și simplu manualul şcolar
favorizează anumite exemple pentru ilustrarea proceselor/ fenomenelor/ aspectelor
investigate. Din acest motiv este reprodus la clasă acelaşi exemplu care la un moment dat se
„toceşte” până la a deveni banal și neadecvat intereselor elevilor. Elevii tratează superficial
asemenea exemple, deoarece nu au legătură cu experienţa lor. Altfel spus, exemplul îşi pierde
chiar funcţia de exemplificare

Se poate depăsi prin activități de voluntariat (SNAC), dezbatere sau joc de rol se poate desfăşura şi fără a
sta pe scaun, micile schimbări creând elevilor impresia de „altceva”, de ieşire din rutină, ceea ce va
duce la o motivare mai puternică. Această disciplină permite organizarea unor forme de activitate atât
de diverse, Educaţia civică poate fi uşor ”ȋnchipuită” şi pusă ȋn practică ȋn spaţii exterioare, sub
forma activităţilor outdoor.