Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.3.c.

Clișee didactice la Istorie (60 min)

Pentru Istorie, dați un exemplu de clișeu didactic care blochează o practică didactică inovativă.

Care credeți că este cauza clișeului respectiv?

Cum credeți că poate fi depășit?

-Asimilarea formală și superficială a obiectivelor – cadru, obiectivelor de referință cu competențe


generale, competențe specifice;

- Nu există o diversitate a activităților de învățare, cele din programă nu reprezintă sursă de inspirație
pentru cadrele didactice, ele fiind repetitive în cadrul disciplinelor;

- Lipsa corelării între componentele proiectării;

- Absența contextualizării învățării;

Cu referire la disciplina Istorie,” clișeele iau naștere ca urmare a unor cauze diverse:

• lipsa interdisciplinarității în predarea istoriei;

• modalitatea în care sunt redactate unele manuale de istorie;

Aceste clisee pot fi depăsite prin activităti de învătare diversificate, excurisii la diferite muzee și
materiale didactice cat mai variate folosite la clasa.