Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea “Ovidius” Facultatea de Ştiinţe Economice, Master

Specializarea: Administrarea afacerilor internaţionale

CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA
ECONOMICĂ

Masterand:
Bănişor Dana

Constanţa
2016
Introducere

Pentru a cunoaşte şi înţelege cum evoluează economia unei ţări în timp,sensul,intensitatea


şi eficienţa transformărilor care se produc în viaţa economică de ansamblu,ca şi modul cum se
manifestă evoluţia principalilor parametri economici este necesar să studiem “Creşterea şi
dezvoltarea economică”.

Rezultatele activităţilor economice la nivel macroeconomic se masoară prin


următorii indicatorii:

- produsul global brut (PGB) - exprimă (în forma monetară) producţia de bunuri şi
servicii a agenţilor economici dintr-o ţară, într-o perioadă de timp, incluzând şi
consumul intermediar (CI);

- produsul intern brut (PIB) - exprimă valoarea adăugată brută a bunurilor şi


serviciilor finale care au fost produse în interiorul unei ţări de către agenţii economici
autohtoni şi străini, de regulă, într-un an (PIB): PIB = PGB - CI;

- produsul intern net (PIN) - reflectă mărimea valorii adăugate nete a bunurilor
economice finale care au fost produse în interiorul unei ţări de către agenţii economici
autohtoni şi străini, într-un interval de timp. Se poate calcula scăzând din produsul
intern brut consumul de capital fix (amortizarea - Am): PIN = PIB - Am;

- produsul national brut (PNB) - exprimă valoarea producţiei finale brute obţinute
de către agenţii economici naţionali atât în interiorul ţării, cât si în exterior;

- produsul national net (PNN) - exprimă mărimea valorii adăugate nete, a bunurilor
şi serviciilor obţinute de agenţii autohtoni care acţionează atât în interiorul ţării, cât şi
în exterior, exprimată în preţurile pieţei: PNN = PNB - Am. Evaluat la preţurile
factorilor de producţie, PNN este denumit venit national (VN).

Creşterea economică

Cresterea economică reprezintă procesul de sporire a rezultatelor economice, determinate


în condiţiile combinării raţionale a factorilor de producţie, care se concretizează în creşterea PNB
şi VN pe ansamblu şi pe locuitor.
În sens restrâns,creşterea economică exprimă mărimea reală într-o anumită perioadă de
timp,a unui indicator economic agregat,cum ar fi P.I.B ,pe total sau pe locuitor,într-un anumit
spaţiu economic.
 Fenomenul creşterii economice este semnificativ sub aspect economico-social numai
dacă este înfăptuit în mod deosebit pe termen lung;
 Creşterea economică este un fenomen foarte complex şi poate fi realizată numai prin
politici adecvate acestui obiectiv.

1
Pentru a caracteriza în mod adecvat creşterea economică se folosesc anumite criterii de
analiză.Dintre acestea,cel mai des folosite sunt :

a.capacitatea de a induce efecte asupra întregii populaţii.Astfel se pot distinge :


 Creştere economică pozitivă,când PIB real pe locuitor creşte;
 Evoluţie economică negativă(descreştere economică),când PIB real pe locuitor
scade.Aceasta survine de exemplu,când PIB real creşte,dar mai încet decât populaţia.
Cea mai gravă situaţie pentru o ţară există atunci când PIB real scade,iar populaţia
creşte.

b.natura contribuţiei factorilor la obţinerea PIB real.


 Creştere economică extensivă,când cel mai mare aport revine sporirii
cantităţii(volumului)de factori de producţie utilizaţi ;
 Creştere economică intensivă,când cel mai mare aport din sporul PIB îl are creşterea
eficienţei folosirii factorilor de producţie.

Modelul creşterii economice


Modelul este o construcţie artificială, logico-matematic ă ce evidenţiază dependenţa
funcţională dintre variaţia factorilor creşterii economice şi variaţia indicatorului de creştere
economică utilizat, cu ajutorul unui sistem de ecuaţii.

2
Factori care influenţează creşterea economică

a) factorii cu actiune directa: factorul uman, material, progresul tehnic sau tehnologic
etc.;

b) factorii cu actiune indirecta: rata investitiilor, cheltuielile de cercetare-dezvoltare,


politica financiara, monetara, bugetara etc.

Există o singură cale sau o singură soluţie la îndemâna unei ţări pentru a-şi
extinde producţia :este vorba de investiţii.

Investiţiile reprezintă factorul principal al creşterii economice şi au la bază două


surse principale :economiile populaţiei şi împrumuturile externe.
Pentru o economie efectivă este nevoie ca economiile să se transforme în
investiţii.Acest lucru depinde de :rata dobânzii la credite,evoluţia preţurilor,investiţiile
publice,politica fiscală,stabilitatea economică.

Topul ţărilor care vor avea o creştere economică accelerată în 2012

1. China

China va avea în 2012 cea mai mare creştere economică din lume, prezisă la 7,209
trilioane de dolari şi un procent PIB de 9,52%.

2. Sri Lanka

 Potrivit economiştilor, PIB-ul Sri Lanka va creşte la 8% în 2012, facând o ţară cu cea
mai mare creştere economică din Asia, după China.

3. India

 Marele avantaj al Indiei este dimensiunea. PIB-ul ţării este prezis la o creştere de
7,82%, adică 1,858 trilioane de dolari.

4. Haiti

Ţara prezice o creştere a PIB-ului de 9,21 miliarde de dolari, în 2012 şi o creştere de


8,8%. Haiti va fi una dintre cele mai active economii în 2012.

5. Timor Leste

 Ţara are o predicţie a PIB-ului pe 2012 de 0,807 miliarde de dolari, în creştere de


8,63%.

6. Qatar

Această ţară a avut parte de o rapidă creştere economică în ultimii ani, datorită
creşterii preţului la petrol. Rezerva de gaze naturale a ţării este în jur de 26 trilioane
de metri cubi, aproximativ 14% din totalul Planetei.

3
7. Etiopia

Deşi Etiopia este una dintre cele mai sărace ţări din Africa, este aşteptat ca economia
să sa fie în creştere pe 2012. Cu un PIB de 32,3 miliarde de dolari, prezice o creştere
de 8,2%, în 2012.

8. Angola

Deşi este situată în partea proastă a economiei din Africa, Angloa anticipează o
creştere economică în acest an. PIB este prevăzut la 1,32 miliarde de dolari, în
creştere de 10.49%. Economia Angolei se bazează pe exportul de petrol, în proporţie
de 90%.

9. Mozambic

Guvernul din Mozambic a anunţat că ţara se aşteaptă la o creştere de 27,5% venită din
sectorul privat şi industria de manufactură. Exportul de carbune va creşte cu 22%. De
asemenea, predicţia pentru PIB pe 2012 este de 12,9 miliarde de dolari, în creştere cu
7,5%.

10- Irak

Cu un Produs Intern Brut de 128 miliarde de dolari, în 2012 şi o creştere generală a


acestuia de 10,56%, Irak este pe lista ţărilor care vor înflori în acest an.

Dezvoltarea economică

Dezvoltarea economică presupune un ansamblu de transformări cantitative,


structurale şi calitative, atât în economie, cât şi în cercetarea ştiinţifică şi tehnologiile de
fabricaţie etc.

-Dezvoltarea economică este asociată cu industrializarea ţării şi modernizarea


sectorului agricol.

Indicatorii dezvoltării economice sunt:


 Productivitatea muncii
 Ponderea industriei de maşini-unelte în totalul industriei
 Ponderea exportului de maşini-unelte în totalul exportului
 Ponderea exportului de inteligenţă în totalul exportului
 Ponderea forţei de muncă în sfera serviciilor

Investiţiile reprezintă şi aici,ca şi în cazul creşterii economice factorul principal al


dezvoltării economice.
Alţi factori :
-Progresul tehnic
-Cercetarea proprie
-Învăţământul

4
Dezvoltarea durabilă

Conceptul de dezvoltare durabilă presupune o asemenea dezvoltare a


economiei care să fie compatibilă cu mediul natural şi care să asigure satisfacerea
trebuinţelor de viaţă ale oamenilor în condiţiile în care să nu fie afectate posibilităţile
de viaţă ale generaţiilor viitoare. Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a
găsi un optim de interacţiune a 4 sisteme: economic, uman, ambiental şi tehnologic,
într-un proces de funcţionare dinamic.
Deşi iniţial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluţie la criza ecologică
determinată de intensa exploatare industriala a resurselor și degradarea continuă a
mediului şi caută în primul rând prezervarea calităţii mediului înconjurător, în
prezent conceptul s-a extins asupra calității vieții în complexitatea sa, și sub aspect
economic și social. Obiect al dezvoltării durabile este acum și preocuparea pentru
dreptate și echitate între state, nu numai între generații.

Diferenţe între creşterea şi dezvoltarea economică

Între creşterea economică şi dezvoltarea economică există unele deosebiri care,de


fapt,le delimitează şi justifică utilizarea lor în sistemul categorial teoretico-ştiinţific
actual.

Creşterea economică reprezintă o modificare cantitativă şi pozitivă,deci o sporire a


producţiei,la orice nivel de referinţă,bazată în exclusivitate pe modificarea cantitativă a
factorilor primari sau direcţi ai producţiei.

În schimb,dezvoltarea economică reprezintă modificarea calitativă a factorilor


direcţi,cu sau fără spor de producţie,modificare realizată prin progres economic.

Deci,creşterea economică este un proces cantitativ iar dezvoltarea economica un


proces predominant calitativ.

În realitate,procesele de creştere economică şi de dezvoltare economică se produc


simultan,de aceea ele trebuie considerate împreună.

În viaţa reală,creşterea şi dezvoltarea economică sunt fenomene independente şi


asemanatoare,şi,din acest motiv,este destul de greu de stabilit cat la suta din sporul
înregistrat de producţa unei ţări într-o anumită perioadă se datorează dezvoltării
economice.
Spre exemplu,la construirea unei întreprinderi se folosesc utilaje mai performante
decât cele existente în vechile întreprinderi.Deci se va obţine o productivitate superioară
în raport cu productivitatea obţinută în cele construite anterior.
Construirea unei întreprinderi noi înseamnă pe de o parte creştere economică(se
extinde producţia prin antrenarea unei cantităţi suplimentare de factori de
producţie ),iar ,pe de altă parte,dezvoltarea economică deoarece factorii folosiţi în această
situaţie sunt de calitate superioară în raport cu a celorlalţi.

5
Creşterea şi dezvoltarea economică a României
-Studiu de caz-

Creșterea economică

An 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999


Creștere 7,7% 4,1% 8,3% 5,2% 5,1% 5,7% 2,1% -1,2%

România a avut creştere economică din 2000, după o perioadă de trei ani de recesiune.

Creșterea economică pentru anul 2007 a fost de 8%, în timp ce pentru anul 2008 este
evaluată la 9%

Produsul Intern Brut al României

Anul 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
PIB - miliarde
491,2 503,9 404,7 342,4 287,2 238,7 189,1 151,4 116,7 80,3 54,5 33,8
RON
PIB - miliarde
115,9 136,8 121,2 97,1 79,2 58,9 50,3 48,4 44,8 40,2 33,4 33,9
Euro
PIB - miliarde
161,0 200,0 166,0 121,9 98,6 73,1 56,9 45,8 40,1 37 35,6 38,1
USD

În ceea ce priveşte Strategia Planului Naţional de dezvoltare, având în vedere


obiectivul global de reducere a decalajelor de dezvoltare faţă de UE şi pornind de la o
analiză cuprinzătoare a situaţiei socio-economice actuale, au fost stabilite şase
priorităţi naţionale de dezvoltare, ce grupează în interior o multitudine de domenii
şi sub-domenii prioritare:

 Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe


cunoaştere
 Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport
 Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului
 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii
sociale şi întărirea capacităţii administrative
 Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul
agricol
 Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării

6
Implementarea strategiei de dezvoltare prin utilizarea eficientă a fondurilor
prevăzute, atât interne, cât şi externe, va conduce, la orizontul anului 2013, la o
Românie competitivă, dinamică şi prosperă, integrată cu succes în Uniunea
Europeană şi aflată pe un trend de dezvoltare rapidă şi durabilă.

Concluzii

Creşterea şi dezvoltarea nu trebuie privite ca un scop în sine.Ele au loc într-adevăr


în vederea unui scop,dar ele nu sunt un scop,ci un mijloc.

Scopul creşterii şi al dezvoltării economice este creşterea nivelului de trai.

7
BIBLIOGRAFIE:

http://www.oirposdru-vest.ro/Documente%20utile/pnd_ro.pdf

http://www.slideshare.net/guestc3bede/creterea-i-dezvoltarea-economic

http://www.scritube.com/economie/CRESTEREA-SI-DEZVOLTAREA-
ECONO3214131711.php

http://ro.wikipedia.org/wiki/Economia_Rom%C3%A2niei

http://i.ziare-pe-net.ro/upload/stiri/large/10/35/2917_crestere.jpg

http://www.publika.md/topul-tarilor-care-vor-avea-o-crestere-economica-accelerata-
in-2012_764161.html

S-ar putea să vă placă și