Sunteți pe pagina 1din 2

Fluxul de numerar

Introduceţi valorile în căsutele portocalii pentru a obţine rezultatul

Indicatori Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12
Sold iniţial de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Încasări
Încasări din vânzari
Vânzari de active şi alte încasări din activitatea extraordinară
Împrumuturi contractate
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plăţi
Achiziţii de stocuri (furnizorii)
Cheltuieli cu personalul (salariile)

Cheltuieli administrative, altele decât cele cu personalul (chelt. cu


impozitele, altele decât cele cu salariile, chelt. cu terţi)
Plăţi aferente contractelor de leasing (inclusiv dobânzi)
Cheltuieli de capital (pentru achiziţionarea de imobilizări corporale,
necorporale, etc)
Rambursarea datoriilor
Rambursări de capital existente
Plata dobânzilor pentru creditele existente
Rambursări de capital - aferente noii solicitari de credit
Plata dobânzilor - aferente noii solicitari de credit
Total Plăţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluxul net de numerar (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S-ar putea să vă placă și