Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Profesor: Vonica Marioara


Unitatea de învățământ: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Clasa: a V-a
Data:
Disciplina: Educaţie tehnologică
Unitatea de învăţare : Originea alimentelor
Subiectul lecţiei: Alimente de origine vegetală în stare proaspătă
Tipul lecţiei: Lecție de comunicare/ însușire de noi cunoștințe
Timpul acordat: 50 min.
Scopul lecţiei: identificarea caracteristicilor alimentelor de origine vegetală în stare proaspătă
Competența generală:
1. Analizarea impactului dezvoltării tehnologiilor asupra mediului şi societăţii
2. Formarea capacităţii de proiectare, executare, evaluare, utilizare şi valorificare a produselor
Competențe specifice:
1.1 Selectarea produselor alimentare în funcţie de valoarea nutritivă şi energetică şi de influenţa asupra sănătăţii omului
1.2 Descrierea principalelor moduri de utilizare a produselor alimentare de origine minerală, vegetală şi animală în alimentaţia omului
2.1 Identificarea materiilor prime, materialelor şi principalelor unelte, instrumente şi echipamente specifice utilizate în obţinerea produselor
Obiective operaționale:
O1 – să enumere elementele nutritive pe care le conțin fructele și legumele;
O2 – să clasifice fructele după structură;
O3 – să clasifice legumele după partea comestibilă;
O4 – să precizeze condițiile de păstrare a fructelor și legumelor;
O5 – să identifice rolul fructelor și legumelor
Metode şi procedee didactice folosite: expunerea, explicaţie, conversaţie euristică, observația, ciorchinele,
Mijloace de învăţământ: calculator, fișe de lucru, pliante
Forme de organizare a activității: frontală, individuală
Metode de evaluare: formativă
Bibliografie:
Gabriela Lichiardopol, Viorica Stoicescu, „Educație tehnologică, Manual pentru clasa a V-a, ”, Editura Aramis, Bucureşti, 2005;


Structura conținutului:
Alimente de origine vegetală
în stare proaspătă

Fructe Legume
Semințoase Rădăcinoase
Nucifere Tuberculifere

Sâmburoase Bace Verzi Fructoase Bulbifere

Cultivate pentru păstăi Cucurbitacee

Scenariul didactic

Etapele Obiec Activitatea profesorului Activitatea elevilor Timpul Metode Mijloace de Evaluare
lecţiei -tive acordat didactice învăţământ
1. Moment Stabileşte liniştea. Elevii pregătesc cele necesare orei 2 min.
organizatoric Notează absenţele de tehnologie şi spun elevii absenţi.
2. Captarea Se distribuie pliante cu produse Observă tipurile de alimente și le 5 min Explicația, Pliante
atenţiei alimentare și se cere să se grupeze clasifică în alimente de origine Conversația
acestea în funcție de origine. vegetală, animală și minerală
3. Enunţarea Anunţă titlul lecţiei şi obiectivele Elevii notează titlul lecţiei 2 min. Expunerea
obiectivelor operaționale urmărite
4. O2 Se clasifică fructele după structură, Notează categoriile de fructe: 22 min Explicația Pliante Orală
Prezentarea se prezintă caracteristicile fiecărei semințoase, sâmburoase, nucifere și Conversaţia Manual Obser-
noului categorii și se dau exemple. Se bace, caracteristicile acestora și euristică, varea
conţinut, a solicită elevii să dea alte exemple exemplele oferite. Dau alte exemple siste-
sarcinilor de de fructe pentru fiecare categorie. de fructe. matică
învăţare şi O3 Se clasifică legumele, se Notează tipurile de legume cu Explicaţia, Obser-


dirijarea precizează partea comestibilă, se exemplele oferite și dau enumeră Observația varea
învăţării dau exemple pentru fiecare alte legume pentru fiecare caz sistema-
categorie. Se solicită elevii să dea tică
alte exemple de legume pentru orală
fiecare categorie.
O1 Se prezintă apoi elementele Notează elementele nutritive: Explicația
O4 nutritive pe care le conțin fructele vitamine, substanțe minerale, Conversația
O5 și legumele, rolul acestora precum glucide, rolul digestiv al acestora și euristică
și condițiile de păstrare. Se temperatura scăzută și constantă și
specifică faptul că atât fructele cât umiditatea ridicată la care se
și legumele conțin o cantitate mare păstrează fructele
de apă.
5. Obținerea Pentru verificarea noțiunilor Ascultă explicațiile și rezolvă cât 10 min. Conversația Fișa de
O2 -
performanței predate se distribuie fișa de lucru mai corect fișa. euristică lucru
O3
nr.2, se oferă indicații de rezolvare Ciorchinele
6. Asigura- Se vor face aprecieri individuale şi Elevii sunt atenţi la aprecieri şi la 2 min. Conversația
rea feed- colective asupra activităţii recomandările făcute de profesor
back-ului desfăşurate
7. Evaluarea O1 - Se creează un test folosind Rezolvă testul, observă punctajul 5 min. Explicația, Test de Auto-
performanţei O5 programul Hot Potatoes (JQuiz). obținut și-l comunică profesorului rezolvare evaluare evaluare
Notează elevii ținând cont de test Forma-
contribuția lor pe parcursul orei și tivă
de rezultatul primit la test.
8. Tema pentru acasă: Notează tema pe caiete. 2 min. Explicația
Intensificarea Realizarea unui poster cu fructe și Conversația
retenţiei şi legume
transferului


Fișa nr. 2
Citește cu atenție tipurile și exemplele de fructe și legume enumerate mai jos și completează casetele astfel încât să se respecte adevărul științific:
semințoase, alune, fasole, mere, struguri, varză, ardei, caise, castraveți, rădăcinoase, bace, gutui, fructoase, pere, ceapă, cireșe, mazăre, zmeură,
cartofi, afine, salată, căpșuni, ridichi, sâmburoase, bulbifere, vișine, cultivate pentru păstăi, prune, nuci, tuberculifere, migdale, dovlecei, verzi,
nucifere, cucurbitacee, morcovi, vinete.

Alimente de origine
Fructe vegetală în stare Legume
proaspătă