Sunteți pe pagina 1din 6

FUNDAŢII RADIER

1.Domenii de aplicare a fundaţiilor radier Fundaţia radier este o fundaţie directă care asigură o suprafaţă mare de rezemare pe teren.Utilizarea fundaţiilor radier se poate face în următoarele situaţii:

Terenul de fundare are rezistenţă scăzută sau încărcări foarte mari ceea ce impune suprafeţe mari pentru fundaţii

Terenuri neomogene şi dificile unde apare riscul tasării diferenţiate a construcţiei

Prezenţa apei subterane care poate impune realizarea unei cuve etanşe

Elemente verticale foarte apropiate care fac dificilă execuţia fundatiilor Soluţii constructive de realizare a radierelor:

Radier general de tip dală groasă

Cu grosime constantă

Cu grosime variabilă

Radier general de tip planşeu ciupercă

Radier de tip placă şi grinzi

Radier de tip placă cu vute

Radier de tip planşeu casetat.

2.Predimensionarea radierului:

Radierul va fi de tip radier dală groasă cu grosime constantă.

Radierul va fi de tip radier dală groasă cu grosime constantă. Figura 1. Dimensiunile în plan

Figura 1. Dimensiunile în plan ale radierului.

1

Figura 2. Secţiune prin radier. Înălţ imea radierului( H r ) : Pentru radier de

Figura 2. Secţiune prin radier.

Înălţimea radierului( H r ) :

Pentru radier de tip dală groasă cu înălţime constantă:

H

r

    8 1 12 1    L

max

Lungimea consolei radierului ( l c ):

l

c

0, 2 0,3 L

max

Dimensiunile în plan ale radierului ( B r ;L r )

B

L

r r

2 L L 2 l

1

2

5 T 2 l

c

c

(1)

(2)

(3)

2.Verificarea presiunilor pe talpa fundaţiei:

Verificarea se face considerând radierul ca o placă rigidă , iar distribuţia presiunii efective sub talpa fundaţiei este liniară Pentru radier rigid se pot aplica metode simplificate de calcul:

Metoda reducerii încărcărilor în centrul de greutate al radierului. Prin această metodă presiunule la talpa radierului se calculează din eforturile echivalente din structură.

se calculează din eforturile echivalente din structură. Figura 3. Diagrama presiunilor efective pe talpa radierului.

Figura 3. Diagrama presiunilor efective pe talpa radierului.

2

Metoda fâşiilor.

Este indicată pentru radiere generale la structuri în cadre.

unde:

2.1.Verificarea rigidităţii radierului:

K

G

12

1

2

E

s

   L

r

 

1

s

2

E

2 H

r

 

2

B

r

2 H

r

- coeficientul de deformare laterală a betonului (Poisson);

s -coeficientul de deformare laterală a pământului (Poisson);

E -modulul de deformaţie al betonului;

E s

B , L

r

r

-modulul de deformaţie al terenului pe care este aşezată fundaţia; -dimensiunile în plan ale radierului;

H

r -înălţimea radierului.

(4)

Radierul poate fi considerat rigid dacă este îndeplinită condiţia :

K

G

8

L B
L
B

(5)

2.2. Metoda reducerii încărcărilor în centrul de greutate al radierului Evaluarea acţiunilor

centrul de greutate al ra dierului Evaluarea acţiunilor Figura 4. Solicitările la baza radierului. Acţiuni cu

Figura 4. Solicitările la baza radierului.

Acţiuni cu valoare de calcul:

Permanente:

din suprastructură în axele structurii:

din greutatea proprie a fundaţiei

Utile:

cu:

din suprastructură în axele structurii:

pe pardoseala de la subsol:

3

P L B G H

P

d i

,

G

G

Q

Q

f d

, k

,

f

d i

,

dp

G

G

r

,

k i

f k

,

r

  Q A

Q

Q

,

k i

util

r

q

k

c

Valoarea de calcul a acţiunii verticale conform CP2:

V

d

n n

P

d , i

G

f d

,

Q

d i

,

1 1

Q

d p

Momentele încovoietoare:

M

M

xf , ed yf , ed

  0 0

Se neglijează efectul momentului asupra structurii

Calculul presiunilor la talpa radierului

p ef 1, 2 , 3 , 4

V

d

L r

B

r

   1

6 e

B

B

r

6 e

r

l

L

unde:

e

M

V

xfed

d

xf , ed yf , ed

,

M yf , ed

V

d

B

M

M

e

L

-momentul încovoietor la talpa fundaţiei după latura B r

-momentul încovoietor la talpa fundaţiei după latura L r

V

d

-solicitarea verticală de calcul la talpa fundaţiei.

(6)

(7)

(8)

Verificarea la capacitate portantă se face cu relaţia în cazul de proiectare considerat

V

d

R

d

(9)

Evaluarea capacităţii portante a terenului se face cu relaţia (12) pentru condiţii nedrenate conform cazului de proiectare ales:

R R d  d  A ' A'  L  B A '
R
R d 
d
 A '
A'  L  B
A '
r
r
R
R A '
d
k
A '
R , v
R A k '  '  c N k c  s c 

R A

k

'

'

c N

k

c

s

c

b

c

i

c

'

q N

q

s

q

b

q

i

q

având termenii expcaţi în SR EN 1997-1. Anexa D.

N

s

b

i

4

(10)

(11)

(12)

3. Calculul structural al radierului (dimensionarea armăturii)

Dimensionarea armăturii radierului se face considerând radierul ca o placă întoarsă, încărcată de diagrama presiunilor efective şi rezemată pe elementele verticale ale structurii (diafragme, stâlpi)

pe elementele verticale ale structurii (diafragme, stâlpi) Figura 5. Armatura se determina din momentele pe placa

Figura 5.

Armatura se determina din momentele pe placa radier conform SR EN 1992. Armătura se va conforma următoarelor prescripţii:

Procentul minim de armare a radierului pe fiecare faţă este de p 0,15% .

Diametrul minim al barelor este

Distanţa minimă între bare max

Distanţa maximă între bare s 250 mm .

Stratul de acoperire c 25mm .

min

10

mm

.

12/ m .

În zonele de descărcare a încărcărilor din diafragme pe radier se va face verificare la străpungere conform SR EN 1992.

din diafragme pe radier se va face verificare la străpungere conform SR EN 1992. Figura 6.

Figura 6. Zona de străpungere

5

Figura 6. Sectiune prin radier(armare). 6

Figura 6. Sectiune prin radier(armare).

6