Sunteți pe pagina 1din 5

PLANUL CALENDARISTIC

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnaziala Nr.1, sat Voinești


Anul școlar: 2017-2018
Cadrul didactic: Novac Tiberiu

CLASA a IV-a – Semestrul I/Semestrul II


Obiective Măsuri
Număr de
de Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna de
lecții alocate
referință reglare
Sem Sem Sem Sem
1. 2. 3. 6.
I II I II
Formații de
formaţii de adunare (in linie pe unul şi pe două rânduri permanent permanent
adunare

Alinieri alinierea în linie şi in adâncime permanent permanent


1.1. poziţiile drepţi şi pe loc repaus
1.2. Elemente de Poziții permanent permanent
poziţia depărtat – repaus.
1.3. organizare a
2.1. activităților permanent permanent
Întoarceri întoarceri la stânga, la dreapta și la stânga împrejur
2.2. practice
3.1. sportive
5.1. Porniri și opriri pornire şi oprire din mers în doi timpi permanent permanent
Formarea și
strângerea
formarea şi strângerea coloanei de gimnastică permanent permanent
coloanei de
gimnastică
Postura corectă postura corectă în poziţii şi acţiuni motrice variate permanent permanent

1.1 Poziții poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, şezând, culcat permanent permanent
1.2. Mișcări
mişcări specifice segmentelor corpului permanent permanent
2.1. specifice
Elemente ale
2.2. Complexul de complexe de dezvoltare fizică cu, fără obiecte portative, cu, fără fond permanent permanent
dezvoltării fizice
3.1. dezvoltare fizică muzical. complexe de dezvoltare fizică in perechi
armonioase
3.3.
4.1. Educarea actului
educarea actului respirator. reglarea respiraţiei în efort permanent permanent
5.1. respirator
Corectarea
exerciţii corective pentru atitudini fizice deficiente (cu sau fără obiecte de
atitudinilor permanent permanent
sprijin)
deficiente
2.2 Calități motrice dezvoltarea vitezei de reacţie şi deplasare
3.1 de bază viteza de reacţie la stimuli vizuale, auditivi.
3.2 viteza de reacţie la stimuli tactili.
Viteza 8 - 8-11 -
3.3 dezvoltarea vitezei de reacţie şi deplasare
5.1 viteza de deplasare pe distanţe şi direcţii variate
5.2 EVALUARE FORMATIVĂ
Îndemânarea îndemânarea in acţiunile segmentelor corpului. 4 2-4
îndemânarea în manevrarea de obiecte
Obiective Măsuri
Număr de
de Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna de
lecții alocate
referință reglare
sărituri la coardă.
îndemânarea în relaţii motrice de colaborare cu partenerii.
aruncarea la ţintă orizontală cu două mâini de jos
aruncarea la ţintă verticală, zvârlită cu o mână pe deasupra umărului
EVALUARE SUMATIVĂ
dezvoltarea forţei spatelui, a abdomenului, a braţelor şi picioarelor( forţa
Forța dinamică segmentară) - 8 - 1-4
EVALUARE SUMATIVĂ
rezistenţa generală la eforturi aerobe cu creşterea progresivă a duratei
rezistenţa specifică jocurilor sportive
Rezistența rezistenţa musculară locală - 6 - 1-3
dezvoltarea rezistenţei aerobe
EVALUARE SUMATIVĂ
Mobilitate și
coordonarea segmentelor şi a corpului în spaţiu şi timp
stabilitate permanent permanent
coordonarea în manevrări de obiecte
articulară
mersul in cadenţă cu schimbarea direcţiei de deplasare
Mers permanent permanent
mersul in cadenţă cu purtarea de obiecte
alergarea şerpuită și cu pas adăugat
Alergare alergarea cu diferite sarcini, opriri, ocoliri, întoarceri, accelerări, transport de permanent permanent
obiecte.
săritura în adâncime de pe suprafeţe înălţate.
1.2.
cu desprindere de pe ambele picioare.
2.2.
Deprinderi la coardă
3.1.
motrice de bază Sărituri în lungime de pe loc. - 8 - 1-4
3.3.
pasul săltat
5.1.
sărituri pe loc cu desprindere pe unul sau pe ambele picioare
EVALUARE SUMATIVĂ
aruncări la distanţă, la partener şi prinderi în sus, în podea.
Aruncări și aruncări lansate, azvârlite , la ţintă
8 - 4-8 -
prinderi aruncări şi prinderi cu două mâini
EVALUARE SUMATIVĂ
1.1. Deprinderi menţinerea unor poziţii statice cu puncte reduse de sprijin
3.1. motrice utilitar- deplasări diverse pe sol, în condiţii de echilibru
3.3. aplicative deplasări în diverse condiţii de echilibru pe suprafeţe înguste la mică
5.1. Echilibru înălţime (banca de gimnastică) şi cu transport de obiecte. 8 - 11-15 -
5.2. deplasări în echilibru cu păşire peste obstacole
deplasări în echilibru pe două aparate alăturate (bănci gimnastică, partea
lată)
târâre în sprijin pe braţe şi genunchi, joasă şi laterală pe sub obstacole cu şi
fără obiecte
Târâre 2 - 15 -
târâre în sprijin pe genunchi şi antebraţe
târâre din culcat facial
căţărare-coborâre pe banca de gimnastică inclinată
Cățărare 8 - 12-15 -
căţărare-deplasare laterală şi coborâre la scara fixă
Escaladare escaladare prin apucare, sprijin şi păşire pe obstacol 2 - 14 -
variante de escaladare peste obstacole (lada de gimnastică) cu apucare,
sprijin şi păşire
variante de escaladare peste obstacole (lada de gimnastică) cu apucare şi
Obiective Măsuri
Număr de
de Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna de
lecții alocate
referință reglare
încălecare
variante de escaladare peste obstacole (lada de gimnastică) cu apucare,
sprijin şi rulare pe şezut
tracţiunea propriului corp pe banca de gimnastică, prin tracţiune alternativă
cu braţele
Tracțiune 4 - 13-4 -
tracţiuni din stând, pe perechi-tracţiuni între mai mulţi executanţi
variante de tracţiuni şi împingeri
Împingere tracţiuni şi împingeri între mai mulţi executanţi 4 - 13-14 -
transportul de obiecte cu o mână şi două mâini
transportul a două greutăţi egale în fiecare mână
Transport 4 - 15-16 -
transport individual
ridicarea şi transportul partenerilor; transport în trei
1.2. Deprinderi alergare de rezistenţă
1.3. motrice sportive alergarea de rezistenţă în tempo moderat, cu start din picioare.
2.1. elementare eforturi de tip aerob
3.1. pasul alergător de semifond
12 - 3-8 -
3.2. eforturi cu durată medie
3.3. alergarea în pluton
4.1. startul din picioare
5.1. EVALUARE FORMATIVĂ
5.2. Alergare de viteză ,,Școala alergarii":
- alergarea cu joc de glezna
- alergarea cu genunchii sus
- alergarea cu pendularea gambelor inapoi, inainte etc.
- alergarea usoara cu accent pe coordonarea miscarii
- pasul alergator lansat de accelerare
- 8 - 11-14
- pasul alergator lansat de viteza
- startul de sus
Specifice
- stafetele sub forma de intreceri
atletismului
- pasul saltat
- pasul sarit
- stafete, intreceri, stafete aplicative etc.
Aruncarea mingii de oina:
- elemente teoretice intuitive (desen, planse, kinograme etc.)
- aruncari de pe loc cu doua maini deasupra capului la distanta de 5-6 m, cu
mingea de oina
- aruncari azvarlite de pe loc intr-un cerc cu diametrul de 2m, la distanfa de
6-8m
- din mers aruncari azvarlite, la tinta - 8 - 4-7
- din mers, aruncari azvarlite cu pasi incrucisati, la tinta
- din alergare usoara aruncari azvarlite la tinta
- cu elan la 5-7; 7-9 pasi aruncari azvarlite la tinta
- cu elan complet, aruncari specifice, la tinta
- intreceri; stafete aplicative;
- concursuri gen ,,Cine arunca cel mai bine" etc.
Specifice rulare pe spate 12 6 12-17 1-3
gimnasticii rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat
rostogolire înainte din depărtat în ghemuit
întreceri
Obiective Măsuri
Număr de
de Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna de
lecții alocate
referință reglare
cumpăna pe un picior
semisfoara
rostogolire înainte şi înapoi din ghemuit în depărtat şi din depărtat în
ghemuit
podul de jos cu sprijin
stând pe omoplaţi
rulare pe spate
podul de jos cu sprijin
pregătire diferenţiată a probelor de evaluare potrivit disponibilităţilor
elevilor

H
D
N
A
B
L
I
Specifice jocurilor sportive Minihandbal - ciclul 1 de lecţii 20 26 1-10 4-16
învăţarea aşezării în teren în atac şi apărare
învăţarea sistemului de apărare 6:0
repetarea poziţiei fundamentale în apărare
învăţarea sistemului de atac cu un pivot
repetarea sistemului de atac cu un pivot
a. Procedee tehnice folosite in atac:
- prinderea, tinerea si pasarea mingii de pe loc si din deplasare;
- driblingul simplu si multiplu;
- pasa in doi de pe loc, cu o mana de la umar
- pasa din alergare intre 2-3 jucatori, in acelasi plan si in adancime;
- prinderea mingii venite din lateral si din urma
- aruncarea la poarta din alergare si cu pas adaugat
b. Procedee tehnice folosite in aparare:
- pozitia fundamentala si deplasarea pe semicerc
- blocarea mingii aruncate de adversar
- opriri, porniri, intoarceri
Obiective Măsuri
Număr de
de Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna de
lecții alocate
referință reglare
a. Procedee tehnice folosite in atac:
- sutul la poarta de pe loc
- sutul la poarta din deplasare
-lovirea mingii cu capul de pe loc si din deplasare
- lovirea mingii cu siretul
- conducerea mingiei
- miscarea inselatoare
- protejarea mingiei
b. Procedee tehnice folosite in aparare:

MINIFOTBAL
-plonjonul
- deposedarea adversarului din fata si din lateral
- degajarea 20 26 1-10 4-16
c. Actiuni tactice folosite in atac:
- demarcajul
- patrunderea
- depasirea
- “un-doi-ul”
d. Actiuni tactice folosite in aparare:
- marcajul
- tatonarea
- blocarea mingiei
- interceptia
Joc bilateral cu aplicarea regulilor : hent, fault, repunerea din lateral, corner.
Noțiuni de cunoaşterea principalelor reguli de organizare şi desfăşurare in jocurile
regulament sportive permanent permanent
sportiv minihandbal
5.1. „Să ne cunoaștem campionii” – informații sportive legate de rezultatele
Informații sportive permanent permanent
5.2. sportivilor români în competițiile internaționale
alergare de rezistență
elemente izolate din gimnastica acrobatică+ nota traseu utilitar aplicativ
2.2.
îndemânare
2.3.
forță
2.4. EVALUARE 3 3 7,11,16 3,8,15
minihandbal
2.5.
alergare de viteză
3.3.
aruncarea mingii de oină
calitate motrică viteză