Sunteți pe pagina 1din 1

Dreptul mediului

Subiecte posibile pentru examen

1. Notiuni ale Dreptului Mediului


2. Trasăturile Dreptului Mediului
3. Funcțiile și izvoarele Dreptului Mediului
4. Principiile generale ale protecției mediului
5. Raportul dintre dreptul la un mediu sănătos și echilibrat și celelalte drepturi
fundamentale ale omului
6. Principalele reglementăripe plan intern privind protecția și conservarea mediului în
contextul asigurării dezvoltării durabile
7. Protecția juridică a atmosferei
8. Protecția juridică a apei și a ecosistemelor acvatice
9. Necesitatea protecției apelor în dreptul intern
10. Protecia juridică a solului si subsolului
11. 5 drepturi garanții - foarte important!!!! Sigur!!!!!