Sunteți pe pagina 1din 1

Sarcini pentru Portofoliu (MS Excel)

Sarcina 1.
Completaţi tabelul cu informaţii despre salariul lunar (sal. brut) al lucrătorilor unei firme.
Calculaţi impozitul anual pe venituri pentru fiecare lucrător. Impozitul pe venituri se calculează
în felul următor. Primii 210 lei din venitul lunar nu sunt impozitaţi, la suma neimpozitată se mai
adaugă 15 lei pentru fiecare copil. Restul sumei de pînă la 25200 lei se impozitează cu 7%, iar
suma ce trece de 25200 lei se impozitează cu 18%. Folosiţi funcţiile respective (inclusiv funcţia
IF) .
Individual: *daţi nume/prenume fiecărui lucrător;
*indicaţi salariul lunar pentru fiecare lucrător
Veniturile ale lucrătorilor firmei “Flamingo”
Mar

Apr
Feb

Iun

Aug
Mai

Iul

Sept

Oct

Noiem

Total

Nr. copii
Ian

Decem

Impozitul
anual
Lucr1 1
Lucr2 2
Lucr3 0
Lucr4 4
Lucr5 2
Lucr6 0
Lucr7 1
Lucr8 2
Lucr9 2
Lucr10 4

Total

Sarcina 2.
Este dat urmatorul tabel:
Mărfuri Ianuarie Februarie Martie Total
Produse alimentare 2500$ 3000$ 4000$
Produse electrice 2000$ 1500$ 2500$
Produse cosmetice 6000$ 2300$ 4000$
Produse 15000$ 45000$ 32000$
electronice
Total

Construiţi următoarele grafice pe baza tabelului:


a) diagrama circulară (în baza coloanelor)
b) diagrama prin coloane (în baza rîndurilor)
Fiecare diagramă din pagină nouă!

Sarcina 3.
Descrieţi o funcţie financiară din biblioteca Excel, pe care nu am studiat-o in cadrul
laboratorului. Faceti descrierea analog ca functiile-model din fisele de laborator. Prezentati un
exemplu si rezolvati problema cu ajutorul functiei descrise.