Sunteți pe pagina 1din 2

ASOCIATIA DE PROPRIETARI Bloc 111A scara A

Bucuresti, Sector 6 Str. Drumul Timonierului Nr. 8 Bl. 111A Sc. A


C.I.F. 24765213

Proces Verbal Nr.2 din data de 10.02.2020


al sedintei Comitetului Executiv

La sedinta din data de 10.02.2020 a Comitetului Executiv al Asociatiei de Proprietari


Bloc 111A scara A, Bucuresti, Sector 6, Strada Drumul Timonierului, Nr 8, bloc 111A, scara A,
din totalul de 5 membrii ai acestuita, au fost prezenti un numar de 5, din care 5 membri au fost
prezenti personal si 0 reprezentati prin imputernicit. Prezenta la sedinta a fost de 100%,
Comitetul Executiv fiind statutar (conform prevederilor legale).

Ordinea de zi a sedintei a fost:


1. Prezentarea ofertelor pentru camere video
2. Prezentarea ofertei de modernizare interfon
3. Discutii pe baza propunerilor primite in cadrul Adunarii Generale
4. Prezentarea propunerii firmei Diamond Condo de inlocuire cenzorat
5. Propuneri si discutii

In urma dezbaterilor purtate in timpul sedintei intre membrii Comitetului Executiv


prezentati personal sau prin imputernicire, s-au luat urmatoarele hotarari:
1. Domnul Presedinte a adus in discutie 3 oferte pentru montarea camerelor video si anume:
a. Oferta primita de la doamna Raluca Neagu (proprietar ap 37) pentru 4 camere
video, 4 mpx, 4k, 1 HDD 2T, 1 NVR, 4 iesiri POE si accesorii, fara montaj, la un
cost de 2.600 RON
b. Oferta primita de la firma Diamond Condo cu 4 camere video, 4 mpx, 4k, 1 HDD
2T, 1 NVR, 4 iesiri POE si accesorii, cu montaj, la un pret de 1,5 lei/ ap/luna
c. Oferta primita de la firma Damian Computers 4 camere video, 5 mpx, 4k, 1 HDD
1T, 1 DVR, 4 iesiri turbo HD si accesorii, cu montaj, la un pret de 2.010 RON
In urma dezbaterilor, v-a votat in unanimitate pentru oferta primita de la firma Damian
Computers, investitia fiind introdusa in cheltuielile lunare pe listele de incasare.
2. S-a prezentat oferta de modernizare a interfonului primita de la Man Service. Aceasta
include inlocuirea cartelelor de acces cu cip-uri, achizitia de 100 de cip-uri la un pret de 10
lei/ buc, montarea gratuita a unui dispozitiv de citire cip in fata blocului plus costul de
aproximativ 300 lei pentru dispozitivul de citire cip in spatele blocului. In urma discutiilor
s-a ales ca aceasta modernizare sa se readuca in discutie in perioada verii avand in vedere
cheltuielile ridicate in perioada de iarna.

1
3. In urma discutiilor referitor la coloanele de apa calda apa rece, s-a votat in unanimitate ca
inlocuirea acestora sa se faca incepand cu coloanle de pe bai si continuand apoi coloanele
bucatariilor in functie de disponibilul financiar.
4. Firma Diamond Condo a propus pe Teodorescu Georgiana Camelia pentru a ocupa functia
de cenzor in cadrul Asociatiei noastre. In urma discutiilor s-a votat in unanimitate
impotriva.
5. La propuneri si discutii, domnul Presedinte propune inlocuirea chitantelor tipizate cu
chitante electronice. Aceasta schimbare genereaza o investitie in valoare de aproximativ
550 RON, cuprinzand achizitionarea unei imprimante pentru asociatie, urmand ca firma
Diamond Condo sa puna la dispozitia Asociatiei softul, instructajul si echipamentul
casieritei. S-a votat in unanimitate pentru. De asemenea, s-a discutat despre renovarea
glafului din spatiul destinat administratiei (anexa etaj 10), investitia realizandu-se din
banii incasati din chirii. S-a votat in unanimitate pentru.
Prezentul proces verbal a fost incheiat intr-un exemplar original pentru arhiva asociatiei
de proprietari. Hotararile adoptate se vor aduce la cunostiinta tuturor membrilor Adunarii
Generale, precum si Administratorului Asociatiei de Proprietari prin afisarea lor la avizierul
Asociatiei de Proprietari, in scopul aducerii la indeplinirea/punerii in aplicare a acestora.

Nume Prenume Functia Semnatura


Bodarca Costel Adrian Presedinte
Vasile Militaru Membru
Ene Rodica Membru
Cimpoeru Petre Membru
Barbu Radu Membru
Dutu Ana Cenzor