Sunteți pe pagina 1din 4

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 111A SCARA A

Bucuresti, Sector 6, Str. DRUMUL TIMONIERULUI, Nr. 8, Bl. 111A, Sc. A


C.I.F. 24765213

Proces Verbal
nr. 1 din data de 18.01.2020
la sedinta Adunarii Generale Ordinara

La şedinţa din data de 18.01.2020 a Adunării Generale a Asociaţiei de


Proprietari Bloc 111A scara A din Bucuresti, Sector 6, Str. Drumul Timonierului, Nr. 8, Bl. 111A, Sc. A,
convocată pentru prima data, din totalul de _______ proprietari membri ai asociaţiei, au fost prezentaţi un
număr de _______ proprietari de apartamente (şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuit), din care
_______ proprietari au fost prezenţi personal şi _______ reprezentaţi prin împuternicit.
Prezenţa la şedinţă a fost de _______ %, adunarea generală fiind statutară/nestatutară (şi întrunită
conform prevederilor legale în vigoare).

Ordinea de zi a şedinţei a fost:


1. Votarea membrilor Comitetului Executiv
2. Alegerea Presedintelui
3. Plan de reparatii pentru anul 2020 (coloane verticale de apa calda si apa rece, montarea de
apometre cu emisie radio, montarea de camere video la parter)
4. Votarea Regulamentului Intern
5. Propuneri si discutii
În urma dezbaterilor purtate în timpul şedinţei între proprietarii reprezentaţi personal sau prin
împuternicit, s-au luat următoarele hotărâri:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2
___________________________________________________________________________
____________
___________________________________________________________________________
____________
___________________________________________________________________________
____________
___________________________________________________________________________
____________
___________________________________________________________________________
____________
Prezentul Proces Verbal a fost încheiat într-un exemplar original pentru arhiva
asociaţiei de proprietari.
Hotărârile adoptate se vor afişa la avizierul asociaţiei de proprietari.

Anexă la P.V. nr. 1 din 18.01.2020 încheiat la şedinţa adunării generale a asociaţiei de
proprietari
TABEL
cu semnăturile proprietarilor prezenţi/reprezentaţi la şedinţa adunării generale

Nr.
Nume si prenume Apartament Semnatura
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53