Sunteți pe pagina 1din 2

UNITATEA DE INVĂȚARE 3: Structura și dezvoltarea personalitații (9 ore)

CARACTERUL – PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE


Număr Conținuturi (detalieri) Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare Timp
curent alocat
4. Caracterul 2.3 Caracterizarea Lecţie de transmitere şi -Manual de Evaluare 1oră
- definiție și caracterizare a principalelor dimensiuni însuşire de noi cunoştinţe psihologie formativă prin
caracterului ale personalitatii bazată pe strategia clasa a X-a chestionare
- analiza structurală a 3.2 Exemplificarea, prin explicativ-reproductivă -Fișe orală frontală
caracterului cooperare cu celalti a unor  identificarea factorilor -Studii de caz
Atitudinea (față de trasaturi ale personalitatii care contribuie la
societate și față de ceilalți necesare reusitei in modelarea caracterului
oameni – sinceritate, cinste, activitate  ELABORAREA UNUI
egoism, altruism, față de 4.2 Analizarea TEXT DE MAXIM 1
activitatea desfășurată – posibilitatilor de dezvoltare PAGINA CARE SĂ VIZEZE
sârguință, conștinciozitate, personala din perspectiva ANALIZAREA ROLULUI
lene, neglijență, față de cunostintelor de psihologie MEDIULUI SOCIAL ÎN
propria persoană – 5.1 Caracterizarea FORMAREA ȘI
modestie, încredere în sine, profilului unui participant CONTURAREA
spirit autocritic, îngâmfare, responsabil si eficient la CARACTERULUI
aroganță) luarea  ORGANIZAREA ÎN GRUPE
DE 2-3 ELEVI ȘI
REALIZAREA
PORTRETULUI
CARACTERIAL AL UNUIA
DINTRE MEMBRII
GRUPULUI
 ANALIZAREA
PORTRETELOR
CARACTERIALE
(AMABILUL,
LINGUȘITORUL ȘI
ZGÂRCITUL) ȘI
ELABORAREA PE BAZA
ACESTORA A ALTOR
PORTRETE CARACTERIALE

Portrete caracteriale: Amabilul, Lingușitorul, Zgârcitul.