Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Profesor:
Data:
Obiectul: Psihologie
Clasa: a X a
Tema (subiectul) lecţiei: Temperamentul
Tipul lecţiei: : sistematizare a cunoştinţelor
Motivaţia:- elevii vor înţelege:
- ce este temperamentul
- care sunt principalele tipologii temperamentale
- descrierea tipurilor temperamentale
- locul şi rolul temperamentului în structura personalităţii
Competenţe specifice:- elevul va fi capabil:
- să definească temperamentul
- să caracterizeze tipurile temperamentale
- să recunoască temperamentele după indicii comportamentali (motricitate, afectivitate, vorbire)
- să identifice propriul temperament şi temperamentul altor persoane
- să argumenteze importanţa cunoaşterii temperamentului pentru ameliorarea relaţiilor
interpersonale
- să precizeze rolul temperamentului în structura personalităţii
Resurse:
a. materiale - laptop
- videoproiector
- ecran
- prezentare PowerPoint
- fişe de lucru pe grupe
- fişe de evaluare
- flipchart
b. procedurale - explicaţia didactică
- conversaţia euristică
- expunerea
- exerciţii interactive
- lucrul în grup
- învăţarea prin descoperire
- jocul de rol
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Organizarea clasei (2 min.)


- Prezenţa
- Organizarea elevilor pe grupe

Anunţarea subiectului lecţiei şi a competenţelor specifice (2 min.)


Astăzi vom sistematiza cunoştinţele referitoare la temperament. Până la sfârşitul orei vom vedea
dacă…( se enumeră competenţele specifice).

Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor (43 min.)


Se realizează o recapitulare a informaţiilor prin prezentarea unui PowerPoint despre
temperament.
Elevii sunt grupaţi în 4 grupe de câte 7 elevi.
Fiecare grupă primeşte o fişă de lucru diferită pe care trebuie să o rezolve în 10 minute.
Grupul 1: fiecare elev din grupă trebuie să realizeze un scurt autoportret temperamental.
Grupul 2: elevii trebuie să încerce să stabilească tipul temperamental al colegilor din grupul 1.
Grupul 3: elevii trebuie să stabilească trăsăturile temperamentale ale profesorului ideal şi să
imagineze un dialog în care un elev coleric intră în conflict cu un profesor cu temperament flegmatic.
Grupul 4: elevii trebuie să stabilească trăsăturile temperamentale ale părintelui ideal şi să
imagineze un dialog în care un copil sangvinic intră în conflict cu un părinte cu temperament
melancolic.
După 10 minute se prezintă rezultatele rezolvării sarcinilor. Astfel, cei din grupul 1 prezintă
autoportretele temperamentale. Apoi, acestea sunt comparate cu tipurile temperamentale identificate de
către elevii din grupul 2. Se stabileşte dacă temperamentul autoperceput este acelaşi cu cel identificat de
cei din jur.
Elevii din grupurile 3 şi 4 prezintă trăsăturile temperamentale ale profesorului ideal şi părintelui
ideal, apoi realizează jocurile de rol, iar ceilalţi elevii sunt rugaţi să identifice temperamentele
personajelor interpretate de colegii lor.
După rezolvarea exerciţiilor se vor nota câteva concluzii:
- Temperamentele sunt neutre din punct de vedere valoric ( nici un temperament nu este bun sau
rău, fiecare prezintă şi aspecte pozitive şi aspecte negative)
- Temperamentele nu sunt pure, se găsesc adesea nuanţe temperamentale, amestecuri(80%)
- Sunt înnăscute, fiind dependente de tipul de A.N.S.
- Trăsăturile de temperament pot fi compensate prin dezvoltarea la nivelul caracterului a unor
însuşiri care să suplinească (de exemplu, un nivel energetic mai scăzut poate fi compensat printr-
o bună organizare a acţiunilor, prin dezvoltarea aptitudinilor, deprinderilor necesare). Există
mecanisme de compensare învăţate în timpul vieţii care pot constitui indici falşi asupra
temperamentului unei persoane. De exemplu, există persoane care prezintă caracteristicile
temperamentului melancolic, dar care să ascundă în realitate un temperament coleric.
- Sunt educabile, pot fi modelate aspectele negative prin voinţă, exerciţiu, mijloace educaţionale;
Un exemplu de automodelare a trăsăturilor temperamentale ni-l oferă TITU MAIORESCU care
l-a făcut pe Şerban Cioculescu să afirme:
„nu s-a născut olimpian, ci a devenit ca atare printr-o muncă laborioasă de modelare conştientă a
propriei sale personalităţi. Cel care a trecut in ochii contemporanilor săi ca un om rece, impasibil
(glacial), a fost în adolescenţă şi tinereţe un neliniştit, un anxios, un pasionat.”(cf. Comănescu,
1996, p.137)
Concluzie: Trebuie să aveţi mai multe informaţii, să nu va lăsaţi călăuziţi de o singură categorie
de indici sau doar de prima impresie atunci când vreţi să-i cunoaşteţi pe ceilalţi.
Elevii sunt rugaţi să rezolve testul de evaluare, iar corectarea se va face imediat ( corectare
reciprocă)

Aprecieri şi concluzii( 2 min.)


Vor fi formulate aprecieri generale şi individuale asupra modului în care elevii au realizat
sarcinile şi asupra nivelului de asimilare a cunoştinţelor. De asemenea, vor fi formulate concluzii şi
recomandări pentru pregătirea elevilor.
Se notează elevii.

Asigurarea retenţiei şi a transferului (1 min.)


Se precizează elevilor tema pentru acasă: realizarea unui autoportret temperamental şi stabilirea
tipurilor temperamentale ale personajelor principale dintr-un roman studiat.