Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Portofoliu de evaluare la Modulul Psihopedagogic


An universitar 2017-2018

Numele şi prenumele studentului:Lucaci Cosmin-Cătălin


Secţia Psihologie-zi
Anul 3, grupa 6
PROIECT DE LECȚIE

Data: 26. Martie 2018

Clasa: 10 G

Obiectul: Psihologie

Captolul: 2- Structura și dezvoltarea personalității

Subiectul lecției: Temperamentul

Tipul lecției: Dobândire de noi cunoștințe (predare-învățare)

Scopul: Transmiterea unor cunoștințe refertoare la temperament (definiție, caracteristici,


taxonomii)

Competența generală: utilizarea unor concepte specifice ştiinţelor sociale şi umane pentru
organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa
reală, precum şi dobândirea unui set de cunoștințe despre caracter, formarea capacității de a
opera cu aceste cunoștințe în situații diverse în viața de zi cu zi.

Competențe specifice:

Metode și procedee didactice: explicaţia, conversația euristică, dezbaterea, problematizarea,


invatarea prin cooperare, invatarea prin descoperire.
Materiale folosite: Fise de lucru, Manual pentru clasa a X-a, Editura Polirom, Iași, 2005 .

Material bibliografic: A. Neculau, Psihologie. Manual pentru clasa a X-a, Editura Polirom, Iași,
2005

Forma de organizare: activitate frontală


Obiective Operaționale:

A. Cognitive

O1 La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să definească temperamentul. Obiectivul va fi


atins dacă elevii vor reuși să enunțe faptul că este o dimensiune a personalității și că se
evidențiază cel mai bine prin comportament.

O2 La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să identifice diferența dintre natura


caracterului și a temperamentului prin. Obiectivul va fi atins dacă elevii sesizează
diferența dintre natura temperamentului și a caracterului.

O3 La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să identifice tipologia lui Hippocrate și


Galenus cu sprijinul unor informații date de profesor. Obiectivul va fi atins dacă elevii
sesizează cele patru tipuri de temperament.

O4 La sfarsitul lecției elevii vor fi capabili să se identifice cu un tip de temperament dupa


tipologia lui Hippocrate și Galenus cu sprijinul unui chestionar de temperament.
Obiectivul va fi atins dacă elevii sesizează tipul de temperament dominant.

B. Afective
O1 La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să identifice importanța temperamentului în
viața cotidiană. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor fi capabili să exemplifice cel puțin
două exemple.
O2 La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să iși identifice trăsăturile pozitive și
trăsăturile negative bazate pe tipul de temperament dominant. Obiectivul va fi atins dacă
elevii vor fi capabili să identfice o trăsătură pozitivă și una negativă.
O3 La sfârșitul lecției.
Desfășurarea lecției

1. Moment organizatoric: salutul, notarea frecvenţei, pregătirea materialelor şi a fişelor de


lucru pentru începerea orei (3 minute).

2. Reactualizarea cunoștințelor: Profesorul va adresa elevilor câteva întrebări cu privire la lecția


anterioară. Va întreba care este definiția caracterului, care sunt caracteristicile și care sunt
clasificările principale.
3. Captarea atenției: Profesorul va purta o discuție cu elevii despre ce alte aspecte mai sunt incluse
in conceptul de personalitate pe lângă caracter, iar de aici va ajunge la temperament.
4. Anunțarea temelor și a obiectivelor: Profesorul va anunța titlul noii lecții, Temperamentul , pe
care îl va scrie pe tablă, apoi notează schema lecției care va fi predată.
5. Prezentarea materialului stimul și dirijarea învățării: Profesorul va enunța definiția
temperamentului, și anume, dimensiunea personalității care este evidențiată cel mai bine prin
comportamente , adaptată pentru specificul clasei a X-a. Va clasifica tipologia temperamentală după
Hippocrate și Galenus, prezentând caractersticile specifice celor patru tipuri temperamentale: coleric,
melancolic, sangvinic, flegmatic.
Caracteristicile principale ale tipologiei colerice:
-energic
-impulsiv
-sentimente și emoții foarte intense
-tendințe de șef
-vorbește rapid
-gesticulează mult
-extravertit
Caracteristicile principale ale tipologiei sangvinice:
-vioi
-optimist
-rezistent la efort îndelungat
-comunicativ
-prietenos
-superficial
-extraverit
Caracteristicile principale ale tipologiei flegmatce:
-opusul colericului
-calm
-se adaptează greu
-fire închisă
-nu comunică foarte mult
-îi plac activitățile individuale
-vorbește lent
-introvertit
Caractersticile prinicpale ale tipologiei melancolic:
-are puțină energie
-nu rezistă la efort
-sensibil
-nu comunică foarte mult
-nu socializează
-are sentimente multe și complexe
-introvertit

6.Obținera performanței:

6.1.Profesorul va ruga elevii sa se organizeze pe echipe si sa parcurga impreuna fisa de lucru.

6.2.Profesorul va prezenta în continuare un chestionar pentru determinarea tipului de temperament .


Va explica elevilor că trebuie să răspundă afirmativ sau negativ la intrebările din chestionar, pentru
fiecare răspuns afirmativ notați câte un punct și totalizați răspunsurile afirmative . Numerele 1, 5, 9 ,
13, 17 , 21, 25, 29 , 33 reprezintă tipul coleric. Numerele 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 reprezintă
tipul sangvinic. Numerele 37, 11, 15, 19, 23 , 27, 31, 35 reprezintă tipul flegmatic și 4, 8 ,12, 16, 20,
24, 28, 32, 36 reprezintă tipul melancolic. Grupa cu cele mai multe răspunsuri afirmative reprezintă
temperamentul dominant.

1. Eşti năvalnic, uneori impulsiv?

2. Eşti vioi, plin de energie? 

3. Ai un calm aproape imperturbabil? 

4. Te caracterizează un tonus slab al conduitei? 

5. Îţi ieşi repede din fire? 

6. Te adaptezi uşor la orice împrejurare? 

7. Eşti perseverent, răbdător? 

8. Eşti capabil de acţiuni analitice de mare fineţe? 

9. Ai sentimente durabile şi puternice, dar eşti inegal în 


manifestări? 

10. Buna dispoziţie te însoţeşte mereu? 

11.Te concentrezi puternic în activitatea desfăşurată? 

12. Îti manifeşti intens reacţiile afective? 


13. Îţi risipeşti neeconomic energia? 

14. Stabileşti cu uşurinţă contacte cu alte persoane? 

15. Eşti stabil în sentimente? 

16. Eşti în general nesociabil, înclinat spre interiorizare? 

17. Periodic eşti cuprins de stări de oboseală şi indispoziţie? 

18. Ai observat că nu eşti înclinat spre sentimente puternice şi stabile? 

19. Treci de la stări emoţionale vii şi rapide la indiferenţă, echilibru? 

20. Te caracterizează sârguinţa, conştiinciozitatea? 

21. După stări de indispoziţie şi oboseală, îţi revii repede fiind activ şi bine dispus? 

22. Eşti exuberant, activ, vesel? 

23. Poţi fi un prieten de încredere? 

24. Rezişti stărilor de încordare şi suprasolicitare? 

25. Eşti încăpăţânat? 

26. Eşti vorbăreţ, guraliv? 

27. Ai tendinţa de a fi calculat peste măsură? 

28. Eşti neîncrezător în propria persoană şi în alţii, pesimist? 

29. Îţi place să înfrunţi greutăţi, să opui rezistenţă? 

30. Te angajezi uşor într-o activitate anumită? 

31. Eşti comod în general? 

32. Ai simţul datoriei şi al responsabilităţii? 


 
33. Ai tendinţa de a-i domina pe alţii? 

34. Îţi vine greu să te concentrezi în acţiuni de lungă durată? 

35. Ai tendinţa de a fi mereu mulţumit? 


36. Eşti capabil de sentimente durabile şi profunde?

Fisa de lucru

Elevii se vor grupa pe echipe de cate 2 persoane si vor primi cate o fisa la fiecare echipa ce va
contine caracterizare ale unor persoane la intamplare, care au in continutul lor tipurile de
temperament. Sarcina elevilor va fi aceea de a lucre in echipa pentru a descoperi care tip de
temperament se potriveste mai bine cu personajul prezentat in fisa de lucru.
Timp de lucru:15 minute.

2. 12 obiective operaționale pentru doemniul cognitive la lecția temperamentul:


La sfârșitul orei, elevii trebuie să fie capabili să:
-Sa Definească ideea de temperament
-Sa Caracterizeze temperamentul
-Să spună cel puțin două manifestări ale temperamentului în viața de zi cu zi
-Să cunoască caracterul înnăscut al temperamentului.
-Să cunoască faptul că temperamentul este un element al personalității și nu definește
personalitatea
-Să poată defini ideea de trăsătură temperamentală
-Să poată enumera tipologia lui Hippocrate
-Să poată spune cel puțin două caracteristici ale fiecărui tip de temperament.
-Să cunoască faptul că indivizii rareori au tipuri de temperament pure.
-Să coreleze ideea de „umoare” menționată de Hippocrate cu temperamentul
-Să își caracterizeze propriul temperament pe baza informațiilor receptate.
-Să cunoască faptul că temperamentul este cea mai ușor de observat latură a personalității.

3.Taxonomia lui Bloom:


1.Cunoasterea: 1.1. Elevii trebuie sa fie capabili sa recunoasca ideea de temperament.
1.2.Elevii trebuie sa fie capabili sa recunoasca clasificarile temperamentului.
2.Comprehensiunea:2.1.Elevii trebuie sa fie capabili sa interpreteze un comportament dintr-un
text prin intermediul conceptului de temperament.
2.2.Elevii trebuie sa fie capabili sa transpuna in cuvinte proprii definitia
temperamentului
3.Aplicarea:3.1.Elevii trebuie sa fie capabili sa utilizeze notiunile acumulate pentru a ingloba in
dimensiunea “personalitate” ideea de temperament.
3.2.Elevii trebuie sa fie capabili sa isi identifice propriile trasaturi de persoanlitate
intr-o situatie data.
4.Analiza:4.1.Elevii trebuie sa coreleze ideea de “umoare” mentionata de Hippocrate cu
temperamentul.
4.2.Sa faca distinctia dintre caracterul innascut si cel obtinut al temperamentului.
5.Sinteza:5.1.Elevii trebuie sa fie capabili sa compuna un text care sa aiba la baza caracteristicile
unui tip de personalitate
5.2.Elevii trebuie sa fie capabili sa vina cu idei proprii la cum ar putea fi utilizate
informatiile legate de temperament in viata cotidiana.
6.Evaluarea:6.1.Elevii trebuie sa fie capabili sa cunoasca valoarea informatiilor legate de ideea
de temperament.
6.2.Elevii trebuie sa fie capabili sa evalueze tipurile de temperament dupa un model
dat de profesor, prin comportamente explicite.

Taxonomia lui D. Krathwohl:

1.Receptarea: 1.1.Elevul va fi capabil sa fie atent la informatia despre definitia temperamentului


oferita de profesor.
1.2.Elevul va fi capabil sa combine diverse elemente ale informatiilor oferite de
profesor.
2.Reactia: 2.1.Elevul va fi capabil sa ofere un raspuns spontan profesorului.
2.2.Elevul va fi activ dorind sa raspunda la intrebarile profesorului.
3.Valorizarea:3.1.Elevul va dori sa dezbata caracteristicile tipurilor de temperament.
3.2.Elevul va acorda asistenta profesorului daca la un enunt acesta il va complete
doar pe jumatate in ideea ca elevul sa il duca la capat.
4.Organizarea:4.1.Elevul va fi capabil sa formulize un enunt legat de originea temperamentului
4.2.Elevul va fi capabil sa organizeze in grupuri de asemanari si deosebiri
tipurile de temperament
5.Caracterizarea:5.1.Elevul va avea capacitatea sa constientizeze importanta studierii
temperamentului.
5.2.Elevul va fi capabil sa isi identifice in propria persoana tipul de
temperament dominant.
4.Un test docimologic ( cu ilustrarea tuturor tipurilor de itemi prezentati la curs) la lectia
Temperamentul:

a)Item cu raspuns deschis de tip redactare: Realizati o comparatie intre tipul de temperament
Flegmatic si tipul de temperament coleric.
b)Item cu raspuns deschis scurt: Numiti o “umoare” .
c)Item cu raspuns inchis de tip alegere multipla: Care dintre urmatoarele variante reprezinta un
tip de temperament:
1.Flegmatic
2.Melancolic
3.Ambele
4.Niciunul
d)Item cu raspuns inchis de tip corect-gresit: Marcati cu adevarat sau fals urmatoarea afirmatie
Temperamentul reprezinta personalitatea unei persoane.
e)Item cu raspuns inchis de tip pereche: Gasiti pentru fiecare tip de temperament, “umoarea”
potrivita:
1.Melancolic A.Limfa
2.Coleric B.Sange
3.Flegmatic C.Bila neagra
4.Sangvinic D.Bila Galbena