Sunteți pe pagina 1din 14

Secvenţele lecţiei Timp Ob.

Conţinuturile învăţării Elemente de strategie didactică


Op.
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare
procedee învăţământ organizare

1. Moment - Stabilesc climatul necesar unei - Îşi pregătesc Fişe de


organizatoric bune desfăşurări a lecţiei; materialele necesare lucru
1 min. - Cer elevilor să-şi pregătească cele pentru buna desfăşurare Conversaţia
necesare pentru ora de limba a orei de limba română Instrumente
română: caiete, instrumente de de scris
scris;
- Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe a
câte 6-7copii
- Pregătesc materialele necesare
desfăşurării lecţiei (fişe de lucru).
2. Reactualizarea Verificarea temei:
cunoştinţelor - Se verifică tema cantitativ cât şi - Citesc tema Conversaţia Calitatea
anterioare OM calitativ, prin autocorectare şi se fac Caietele de temei
5 min. 1 aprecieri asupra modului de teme ale
rezolvare. elevilor Frontal
Verificarea cunoştinţelor Aprecierea
anterioare despre pronumele Exerciţiul răspunsuri
personal se face printr-o serie de lor
întrebări adresate de învăţător
elevilor, pe parcursul corectării - Răspund la întrebările
temei. adresate de învăţător
3. Captarea - Numesc un elev să vină sa scoata - Un elev scoate Ghiozdanul
atenţiei OM din ,,Ghiozdanul cu lecturi’’ un saculetul cu snurul alb- Conversaţia cu povesti
1 saculet in care se afla un snur de rosu. Frontal
5 min. care este prins un biletel. Pe biletel
este scris cuvantul POVESTE. Explicaţia

4. Anunţarea - Anunţ elevii că, la ora de limba - Ascultă cu atenţie


temei şi a română, vor studia un text nou. indicaţiile date. Conversaţia
obiectivelor - Textul va fi studiat pe fragmente,
prin metoda predicţiei. Frontal
- Se scrie la tablă titlul textului ce - Îşi notează titlul Caietele de
2 min. urmează a fi studiat: ,,Rosu si alb”. textului în caietele de clasă
(Anexa 1) clasă. Explicaţia

5. Dirijarea - Fragmentele textului vor fi scrise Fişe cu


învăţării pe fâşii de culori diferite. - Citesc independent, fragmentele
- Împart fiecărui elev fragmentele primul fragment al Exerciţiul textului Independent
OC1 textului şi le solicit să citească în textului
gând, fiecare, primul fragment. Aprecierea
min - Echipele primesc câte un tabel al modului în
OC2 predicţiilor (Anexa 2), în care elevii Frontal care citesc
vor completa, în echipă, predicţiile - Completează tabelul
pentru fragmentul următor, predicţiilor Metoda Tabelul
răspunzând la întrebarea: Ce credeţi predicţiei predicţiilor
OC3 că se va întâmpla?
- Voi scrie pe o foaie de flip-chart
predicţiile făcute de fiecare echipă
în parte. Aprecierea
 Lectură predictivă a textului modului
Fragmentul I: de lucru în
OA1 ,,A fost odată ca niciodată... din Conversaţia echipă
ghearele Iernii geroase.’’
Fragmentul al II-lea:
,,Au împletit cu dragoste un șnur..
Flip-chart
cu gândul la Primăvara.’’
- Se citeşte cel de-al doilea
fragment al textului, se
Lectura
completează rubrica ,,Ce s-a
- Citesc pe rând toate explicativă
întâmplat de fapt?”şi se compară cu
OA2 fragmentele, răspund la
predicţiile realizate anterior de
întrebări şi completează
elevi, evidenţiindu-se cine s-a
tabelul predicţiilor
apropiat cel mai mult de adevăr.
Se explica cuvintele ,,snur’’,
,,puritate’’. Se alcatuiesc oral Metoda Fişe cu
OC2 propozitii. predicţiei fragmentele
șnur=sfoară răsucită, șiret textului
OC1 puritate= curățenie, candoare,
nevinovăție - Lipesc în caiete
fragmentele textului
OC2 Fragmentul al III-lea: - Se citeşte textul
,,O dată terminat au plecat... integral
răspunseră cei doi copii.’’ Conversaţia Tabelul Pe grupe Aprecierea
- Se fac predicţii pentru fragmentul
- Îşi notează în caiete predicţiilor modului în
al III-lea., se completează
OC3 cuvintele necunoscute care citesc
rubrica ,,Ce s-a întâmplat de
fapt?”şi se compară cu predicţiile
realizate anterior de elevi,
evidenţiindu-se cine s-a apropiat cel
Lectura
mai mult de adevăr.
explicativă
Se explica scrierea cuvantului
OA1
,,ducandu-i’’.

Fragmentul al IV-lea:
Flip-chart
,,-Nu vă dau nimic!.... mângâind
ușor fețele copiilor.’’
- Se fac predicţii pentru fragmentul
al IV-lea., se completează
rubrica ,,Ce s-a întâmplat de
OA2 fapt?”şi se compară cu predicţiile
realizate anterior de elevi,
evidenţiindu-se cine s-a apropiat cel
mai mult de adevăr.
Se explica sensurile cuvantului
,,fedeles’’.
fedeleș= butoiaș mic în care țăranii
OC1
își țin apa când merg la câmp
a lega fedeleș= a lega strâns ca să Fişe cu
OC2 nu poată scăpa fragmentele
Se intonează cântecelul ,,Iarnă să te Metoda textului
duci cu bine!” predicţiei
- Lipesc în caiete
OC3 Fragmentul al V-lea: fragmentele textului
,,Bucuria celor doi.... ca - Se citeşte textul
Primăvara să se întoarcă pe integral
pământ.’’
- Pentru citirea fiecărui fragment în Tabelul Aprecierea
- Îşi notează în predicţiilor modului în
parte se fac diferite tipuri de citire:
caiete cuvintele Conversaţia care citesc
integral (I fragment), în lanţ ( al II-
OA1 III lea fragment), în perechi ( al IV- necunoscute
lea fragment) şi în cor (al V-lea
fragment).
- Pe măsură ce se citesc
fragmentele se explică cuvintele
necunoscute. Lectura
- Se realizează citirea integrală a explicativă
textului şi se fac exerciţii de
OA2 vocabular: integrarea cuvintelor Flip-chart
necunoscute în noi contexte,
sinonimie, antonimie, etc.
- Se citeşte textul model, de către
un elev, apoi se va realiza citirea pe
roluri.
Pauza dinamică:

- Când veți auzi semnele


primaverii-bateți din palme,
iar când veți auzi alte
semne-aplecați-vă.
Exemple: pleacă păsările, apar
ghioceii, , frunzele aurii plutesc în
aer, zăpade se topește, săniuța
zboară la vale, natura se trezeste la
viata, oamenii adună roada.

Un elev scoate din ,,Ghiozdanul cu Elevii rezolva sarcinile Conversaţia Fişe de Frontal Aprecierea
OC3 povesti’’ cinci plicuri. Fiecare plic propuse. lucru răspunsuri
OA1 contine cate un exercitiu cu Exerciţiul lor
OA2 trimitere la continutul textului
OM ,,Rosu si alb’’. Se lucreaza frontal
2 fiecare item. Anexa 4
6. Obţinerea Palăriile gânditoare”
performanţei 10 Pe catedră am şase pălării de culori
min. OC3 diferire. Pentru fiecare pălărie voi
numi câte un copil care să răspundă
cerinţei de sub pălărie.
OA2 1.Pălăria albă-Informează
OM -Despre ce este vorba în text? Cate doi copii din Conversaţia Palarii Pe grupe
1 2. Pălăria roşie-Spune ce simţi! fiecare grupa isi pun Aprecierea
-Crezi că snurul pe care-l poarta palaria si răspund la răspunsuri
oamenii este magic? întrebare. Metoda lor
3.Pălăria neagră-Aspecte negative palariilor
-De ce crezi că Iarna nu voia sa
ganditoare
elibereze Primavara?
4.Pălăria galbenă-Aspecte pozitive
-Ce s-a intamplat datorita bucuriei
lui Nutisor si a lui Malin ?
5..Pălăria verde- Generează idei
-Ce s- ar fi întâmplat daca frații
gemeni nu ar fi avut șnurul?
6.Pălăria albastră-Clarifică
-Pune o întrebare colegilor tăi să
verifici dacă au înţeles conţinutul
textului!

7. Evaluarea - Se împart elevilor fişe de - Rezolvă sarcinile de Tratarea


activităţii evaluare, reprezentând harta lecturii lucru din fişa de diferențiată Fişe de
citite. Anexa 5 evaluare evaluare Evaluare
5 min. OC4 Independent scrisă
Exerciţiul
8. Asigurarea 1 min Ca temă pentru acasă elevii vor
retenţiei şi a avea transcris un fragment si de Elevii noteaza tema Conversatia Caiet
transferului raspuns la intrebari pe baza textului pentru acasa. Frontal
studiat.
9. Încheierea 2 min. - Se fac aprecieri pozitive - Primesc aprecierile Aprecieri
lecţiei individuale şi colective. învăţătorului Conversaţia Frontal pozitive
ANEXA 2
Tabelul predicţiilor

Ce credeţi că se va întâmpla? Ce s-a întâmplat de fapt?


2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.
Anexa 1
Roșu și alb

A fost odată ca niciodată, în lumea demult a basmelor, o zână frumoasă și bună cu numele de
Primăvara.
Ea era prinsă în peștera de gheață a Iernii celei geroase și nu putea să plece de acolo. Toată natura era
înghețată și îi ducea dorul zânei frumoase.
Mălin și Nuțișor, doi frați gemeni născuți de 1 martie, s-au hotărât să salveze Primăvara din ghearele
Iernii geroase.

Au împletit cu dragoste un șnur lung din două culori: roșu și alb. Roșu reprezintă dragostea, flacăra
vieții și dorința de a iubi frumusețile din jurul lor, iar albul reprezintă puritatea și sinceritatea.
Au împletit acel șnur o zi întreaga cu gândul la Primăvara.

O dată terminat au plecat în căutarea vântului.


- Vântule, suflă peste noi ca să ajungem la peștera de gheață! Strigară cei doi.
Cum auzi, vântul a și suflat peste ei cu putere, ducându-i în fața peșterii.
- Voi doi, ce doriți? Îi întrebă Iarna.
- Am venit ca să ne dai Primăvara înapoi! Răspunseră cei doi copii.

- Nu vă dau nimic! Plecați de aici! Spuse Iarna supărată.


Vântul sufla și-i ridica pe cei doi de la pământ , rotindu-i de jur-împrejurul Iernii, așa încât șnurul alb-
roșu împletit de cei doi copii înfășură de sus până jos fedeleș Iarna.
În zadar se împotrivi Iarna, era deja legată cu șnurul alb-roșu, împletit de cei doi cu multă dragoste.
Inima Iernii se încălzi brusc. Se topi până și peștera, iar Primăvara era eliberată.
- Vă mulțumesc! Spuse Primăvara, mângâind ușor fețele copiilor.

Bucuria celor doi se risipi în jur și totul începu să înverzească și să se trezească la viață.
De atunci, în fiecare an de 1 martie, oamenii poartă șnurul roșu-alb, pentru a încălzi inima Iernii, pentru
a fi mai buni, pentru ca Primăvara să se întoarcă pe pământ.

Anexa 4
Fișă de lucru
1. Completează enunţurile :

 Titlul textului este..................................................................................................................


 Autorul textului este ..............................................................................................................
 Personajele textului sunt: ......................................................................................................
 Textul are ........ alineate .

2. Uneşte printr-o linie fiecare cuvânt din prima coloană, cu cel care are sens opus, scris în a doua coloană:
a ridica urâțenie
bucurie a lăsa
frumusețe tristețe

3. Transcrie și înlocuiește cuvintele subliniate cu altele care au același sens:


,,Vântul sufla și-i ridica pe cei doi de la pământ , rotindu-i de jur-împrejurul Iernii, așa încât șnurul alb-roșu împletit de cei
doi copii înfășură de sus până jos fedeleș Iarna.”
(bătea, tricotat/răsucit, învălui, strâns)

4. Numerotează ideile de mai jos în ordinea derulării evenimentelor din textul citit.

Inima Iernii se încălzi brusc, datorită șnurului roșu-alb.


Primăvara a fost eliberată din peștera de gheață.
Mălin și Nuțișor s-au hotărât să salveze Primăvara.
Cei doi copii au împletit un șnur din roșu și alb.

5. Realizează un desen care să ilustreze mesajul celui de-al patrulea alineat.

6. *Transcrie al doilea alineat. Sublianiază cu culoarea preferată pronumele personale.

7. *Completează propoziţiile următoare folosind forma potrivită : nea/ ne-a, iau/ i-au, ia/i-a,
la/l-a,sa/s-a,sau/s-au .

 Maria _______ prezentat colecția de timbre. ( nea/ne-a)


 _______ la mine jocul cu biluțe. (iau/i-au)
 Elena _______ o carte de la bibliotecă. (ia/ i-a)
 Opera ______ a fost apreciată de toţi.( sa/ s-a)
 Pentru un gust delicios adaugă ciocolată ______ caramel. (sau/s-au)
 Ieri , Ioana______ văzut pe colegul său la cinema. (la/l-a)
FIȘĂ DE EVALUARE

Răspunde la întrebări :
8. Formulează răspunsuri la întrebări.
a) Cine era prinsă în peștera de gheață a Iernii?
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

b) Cum au ajuns Mălin și Nuțișor la peșteră?


_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

c) De ce oamenii poartă șnurul roșu-alb, în fiecare an de 1 martie?


__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

FIȘĂ DE EVALUARE

Răspunde la întrebări :
9. Formulează răspunsuri la întrebări.
d) Cine era prinsă în peștera de gheață a Iernii?
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

e) Cum au ajuns Mălin și Nuțișor la peșteră?


_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

f) De ce oamenii poartă șnurul roșu-alb, în fiecare an de 1 martie?


__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
EVALUARE FORMATIVĂ

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

1.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Nr. FOARTE BINE BINE SUFICIENT .


item.

1. Răspuns corect şi Răspuns parţial corect: Răspuns parţial


complet: corect:
. Răspunde la 2 întrebări
Răspunde la cele 3 Răspunde la o
întrebări. întrebare.
FIȘĂ DE EVALUARE

Transcrie fragmentul de mai jos:

,,De atunci, în fiecare an de 1 martie, oamenii poartă șnurul roșu-alb, pentru a încălzi inima Iernii, pentru
a fi mai buni, pentru ca Primăvara să se întoarcă pe pământ.”
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

DE EVALUARE

Transcrie fragmentul de mai jos:

,,De atunci, în fiecare an de 1 martie, oamenii poartă șnurul roșu-alb, pentru a încălzi inima Iernii, pentru
a fi mai buni, pentru ca Primăvara să se întoarcă pe pământ.”
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
DATA: 5 martie 2018
PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR: Bolocan Marius
CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Tărâmul copilăriei II
SUBIECTUL: Textul narativ – text suport: ,,Roșu și alb”
TIPUL LECȚIEI: Dobândire de noi cunoștinte
DISCIPLINE INTEGRATE:Muzică și mișcare
Arte vizuale și abilități practice

COMPETENȚE SPECIFICE:

Limba și literatura română:


1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;
3.2 Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut;
3.3 Formularea unei păreri despre o povestire/ personajele acesteia;

Muzică și mișcare:
3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale;

Arte vizuale și abilități practice:


2.2.Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile, ceramică,
sticlă etc.)

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) cognitive
OC1: Să citească conştient, corect, coerent şi cursiv un text la prima vedere, respectând
intonaţia şi punctuaţia;
OC2: Să realizeze în scris predicţii, pornind de la informaţiile aflate anterior;
OC3: Să rezolve exercitiile din fisa de lucru, demonstrând înţelegerea conţinutului textului;
OC4: Să răspundă la întrebări, dovedind înțelegerea conținutului textului ,,Roșu și alb”.
b) afective:
OA1: să participe cu interes la ora de limba si literatura romana prin activitatea de grup, frontală şi individuală;
OA2: să coopereze în realizarea sarcinilor de grup;

c) psiho-motrice:
OM1: să aibă un comportament corespunzător activităţii desfăşurate;
OM2: să adopte o poziţie corectă la tablă şi în timpul scrisului;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Resurse procedurale
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, lectura explicativă, exerciţiul, metoda
predicţiei, metoda pălăriilor gânditoare, tratarea diferențiată
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual

b) Resurse materiale: caietele elevilor, tabla, instrumente de scris, fişe de lucru, fişe de evaluare, fişe cu
textul suport
c) Forme şi tehnici de evaluare: evaluare curentă, aprecierea răspunsurilor, aprecieri
asupra modului de lucru în echipă, aprecierea asupra
modului de rezolvare a sarcinilor, evaluare scrisă
d) Resurse umane: 27 de elevi
e) Resurse temporale: 45x 2 minute

BIBLIOGRAFIE:
 Programe şcolare pentru învățământul primar, cls. a III-a, Ministerul Educaţiei Naționale, Bucureşti,
2014
 ,,Aplicaţii ale metodelor de gândire critică în învăţământul primar.” Ed. Humanitas
Educaţional, autor, Bratu Gabriela;

S-ar putea să vă placă și