Sunteți pe pagina 1din 7

EMITENT: AUTONOM SERVICES S.A.

Analiza subscrierii SIF Moldova la emisiunea de obligatiuni corporative emise de 


AUTONOM SERVICES S.A.

Societatea AUTONOM SERVICES desfasoara activitate de leasing operațional de autovehicule cu


perioada de închiriere pe termen lung, respectiv între 12 și 57 luni și închiriere de autovehicule pe
termen scurt (rent-a-car), cu perioada de închiriere între o zi și 12 luni.

AUTONOM SERVICES S.A. ofera spre subscriere printr-un plasament privat o emisiune de
obligatiuni nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în RON.
Societatea intentioneaza listarea la BVB a obligatiunilor emise.
Scopul emisiunii este finantarea dezvoltarii activitatii prin crestere organica si M&A.

Term sheet obligatiuni:

Emitent:                       Autonom Services S.A.


Status:                          Dematerialized
Maturitate:                  5 years
Settlement:                  T+2
Cupon:                       Fixed (Anual)
Moneda:                     EUR
Dimensiune:               20 mil.EUR
Dobanda:                     mid yield + 4,25%
Valoare nominala:     1,000 euro
Listare:                         BVB
Managers:                   BRD/ BT Capital Partners S.A.
Timing:                        Books Open
Data pret:                7 nov 2019
Data emisiunii:           12 nov 2019
Data listarii:                4 dec 2019
Data scadenta:            12 November 2024

SWOT
Puncte tari

 Creșterea accelerată a business-ului în ultimii ani (+35% 2019/2018); (+75% 2018/2017),


cresterea EBITDA (+55% 2019/2018); (+65% 2018/2017) in principal datorita achizitiei BT
Leasing Operational
 In perioada 2016 - 2018, parcul de autovehicule s-a majorat cu rate de creștere de peste 20%
 Societatea estimeaza ca detine o cotă de piață între 15% și 20% pe piața serviciilor de
închiriere autovehicole, la nivelul anului 2019,
 La semestrul I 2019, vechimea medie a parcului de autovehicule utilizate în activitatea de
leasing operațional era de 1,6 ani, în timp ce în cazul rent-a-car era de 1,1 ani ceea ce ii aduce
avantaje competitive.
 marja EBITDA: 38%, marja Pnet: 9%, peste media peer
 Interest coverage ratio=EBIT/Cheltuielile cu dobanzile.
In prezent acest indicator este 5, iar dupa emisiunea de obligatiuni va deveni 3,2 (calculat cu
EBIT TTM). Nivelul acestui indicator arata ca societatea ar putea avea  capacitatea sa-si
plateasca cheltuielile cu dobanzile la credite si bonduri

Oportunitati

P CORE BT Page 1
 Având în vedere că gradul de penetrare a produsului este încă mic pe piața locală (în
România sunt înmatriculate peste 7 milioane de autovehicule, din care firmele de leasing
operational dețin în jur de 1%) reiese că potențialul pietei este in continuare unul ridicat
 gradul de închiriere al flotei variază sezonier de la o lună la alta, între un minim de 72% și un
maxim de 90% in perioada 2016 – 2018
 Serviciile de închiriere pe termen scurt ale Societatii acoperă întregul teritoriu și se bazează
pe cele 44 de puncte de lucru, poziționate în toate aeroporturile internaționale ale țării și în
zonele aglomerate din marile orașe din România

Puncte slabe
 Obligatiunile sunt negarantate
 Profitabilitate modesta: marja profit net: 9%
 Grad ridicat de indatorare: net debt/EBITDA: 3,09 la S1 2019 (4,28 la 2018), nivelul actual al
net debt/EBITDA: 2,82
 Datorii/Total active 82% (<66% recomandat), rata autonomiei financiare 18% (>33%
recomandat), Datorii/Capitaluri proprii 462% (<100% recomandat), Datorii Tl/Capitaluri
proprii=323% (<30% recomandat)
Altman Z score: 0,93 (> 1,1 pentru sc necotate recomandat)
 30% din flota are polite CASCO cu fransiza mare deoarece societatea a ajuns la concluzia ca e
mai eficient sa-si faca singura reparatiile

Amenintari

 Analiza credit risk arata ca societatea este la limita de suportabilitate a datoriei financiare si
ca nu ar fi indicat sa preia datorii suplimentare pentru a-si majora afacerile.
 Contractele de finanțare ale Societății limitează capacitatea acesteia de a angaja datorii
financiare suplimentare. Societatea trebuie să mențină în anumite limite anumiți indicatori
de sustenabilitate ai îndatorării (de exemplu, datorii financiare nete / EBITDA, gradul de
acoperire al dobânzilor, EBITDA / Cheltuielile cu dobânzile). Aceste angajamente ar putea
limita capacitatea Societății de a-și finanța operațiunile viitoare, investițiile de capital și
capacitatea de a efectua achiziții și alte activități comerciale care pot fi în interesul Societății.
 În 2018, Societatea a solicitat și a obținut o scrisoare de renunțare de la BERD cu privire la
neîndeplinirea unor condiții privitoare (i) la documentația care ar fi trebuit furnizată de
Societate către BERD anterior tragerii primei tranșe de bani, (ii) tipurile de asigurări pe care
Societatea și, după caz, BTOL, trebuiau să le mențină și la (iii) nerespectarea indicatorului
privind valoarea-prag a raportului dintre Net Financial Debt și Equity minus Goodwill,
ultimele două reprezentând cazuri de neexecutare (events of default).
 În cazul în care nu se obțin aceste acte de renunțare atunci când apar încălcări ale unor
angajamente restrictive, reprezentând neîndepliniri ale angajamentelor asumate în temeiul
contractelor de finanțare relevante ale Societății, acest lucru ar putea conduce la inițierea
unor acțiuni de executare a activelor principale ale Societății care garantează obligațiile din
contractele de finanțare sau ar putea conduce chiar la solicitarea deschiderii procedurii
insolvenței Societății, ceea ce ar afecta în mod semnificativ și negativ deținătorii de
obligațiuni, precum și activitatea, perspectivele, situația financiară și rezultatele operațiunilor
Societății.
 O incetinire sau recesiune a economiei s-ar reflecta în mod negativ în ceea ce privește marea
majoritate a parametrilor operaționali. O scădere sau stagnare a PIB afectează negativ nivelul
cererii privind închirierile de autovehicule.
 In eventualitatea unei creșteri a ratelor dobânzilor in zona euro, Societatea ar urma să fie
afectată în mod negativ, ținând seama că majoritatea împrumuturilor sale sunt denominate
în moneda euro la o rata variabilă, în funcție de rata EURIBOR, plus o marja. Acest fapt ar
urma să se reflecte în cheltuieli cu dobânzile mai ridicate pentru Societate, ceea ce ar afecta
corespunzător profitabilitatea acesteia

P CORE BT Page 2
 Societatea își asumă riscul valorii reziduale al autovehiculelor pe care le exploatează în cadrul
serviciului de leasing operațional și de închiriere pe termen scurt (rent-a-car) și pe care le
vinde la sfârșitul contractului de leasing operațional; aceasta a putea fi sub valoarea contabila

Evolutia situatiei financiare


recomanda
lei 2017 30.06.2018 2018 % 30.06.2019 2019 TTM % ri
195,707,83 439,117,12 439,117,12 499,229,48 499,229,48
Active imobilizate 9 0 0 124 0 0 14
188,589,36 424,265,60 424,265,60 210,505,80 210,505,80
Flota auto 9 0 0 125 4 4 -50
Active circulante 45,560,739 65,573,579 65,573,579 44 50,019,605 50,019,605 -24
Stocuri 4,388,484 28,594,931 28,594,931 552 4,341,297 4,341,297 -85
Creante 9,258,140 17,530,572 17,530,572 89 17,900,549 17,900,549 2
Numerar 29,704,952 9,986,916 9,986,916 -66 23,724,754 23,724,754 138
241,268,57 504,690,69 504,690,69 549,249,08 549,249,08
Total active 8 9 9 109 5 5 9
Capital subscris 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0
Rezultat reportat 43,876,768 55,461,611 55,461,611 26 70,231,874 70,231,874 27
Capitaluri proprii 65,696,962 82,113,533 82,113,533 25 97,806,221 97,806,221 19
259,410,01 259,410,01 316,258,88 316,258,88
Datorii TL 91,691,067 9 9 183 3 3 22
130,076,23 130,076,23 136,047,98 136,047,98
Credite TL 14,564,498 5 5 793 7 7 5
163,162,30 163,162,30 135,176,78 135,176,78
Datorii TS 83,880,549 6 6 95 6 6 -17
Credite TS 25,644,894 82,828,381 82,828,381 223 65,911,298 65,911,298 -20
212,904,61 212,904,61 201,959,28 201,959,28
Credite 40,209,392 6 6 429 5 5 -5
124,062,81 155,041,36 155,041,36 222,424,74 222,424,74
Datorii leasing fin 3 4 4 25 3 3 43
164,272,20 367,945,98 367,945,98 424,384,02 424,384,02
Datorii financiare 5 0 0   8 8 15
Datorii/Total
active 73 84 84   82 82   <66%
Rata autonomiei
financiare 27 16 16   18 18   >33%
Datorii/Cap
proprii% 267 515 515   462 462   <100%
Datorii TL/Cap
proprii 140 316 316   323 323   <30%
Altman Z score 0.98 0.60 0.60   0.93 0.93   >1,1
Venituri din 143,618,23 251,363,79 178,750,65 338,860,91
exploatare 2 91,253,533 2 75 4 3 35
Amortizare 26,356,933 16,254,724 54,393,197 106 39,389,789 77,528,262 43
Cheltuieli de 119,460,23 222,169,19 149,791,88 286,856,48
exploatare 8 85,104,593 5 86 5 7 29
Profit de
exploatare 24,157,994 6,148,940 29,194,597 21 28,958,769 52,004,426 78
Profit net 14,426,419 2,111,679 16,417,142 14 15,695,042 30,000,505 83
129,532,68
EBITDA 50,514,927 22,403,664 83,587,794 65 68,348,558 8 55
net debt/EBITDA 2.66 4.28 4.28   3.09 3.09  
marja EBIT% 17 7 12   16 15  
marja EBITDA% 35 25 33   38 38  
marja Pnet% 10 2 7   9 9  

P CORE BT Page 3
Documentare privind nivelului ratei cuponului:

 risk free rate este 0,25% data de Romania Government Bond Yield cu scadenta in
28/10/2024 (tabel Bloomberg);
 randamentul obligatiunilor corporative IMP listate la BVB, denominate in euro la data de
28.10.2019 este de 3,9%.
 În luna august 2019, Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de CFA România a
scăzut la valoarea de 42,8 puncte (pe o scală de la 0 la 100). Membrii CFA România
anticipează un curs euro de 4.8 lei în septembrie 2020 și de 4.78 lei în martie 2020.
 Inrăutățirea percepției privind evoluția mediului extern, anticipațiile privind majorarea
primei de risc a României și percepția de supra-evaluare a prețurilor imobiliare în
principalele orașe din România.
 Cresterea dezechilibrelor macroeconomica (deficitul bugetar, deficitul de cont curent) ar
putea determina cresterea primei de risc de tara, conducand la majorarea costului capitalului,
generand subevaluarea actiunilor
 Emitentul activeaza intr-un domeniu in continua dezvoltare.
 Curba randamentelor la bondurile de stat pe 10 ani a avut un trend descendend incepand din
semestrul II
 Previziunile Raiffeisen Research pentru Romania pana in septembrie 2020 indica o scadere a
ratelor ROBOR 3M si o fluctuatie a yieldurilor la bondurile pe 10 ani.

Yield – uri Bond-uri emise in EURO, cu scadenta pana in maxim anul 2027 –
sursa Bloomberg

Alte obligatiuni corporative denominate in EURO emise in Romania, documentate:

Obligatiuni Impact Developer - obligatiuni in euro cu o dobanda fixa de 5,75% p.a. si maturitate
de 5 ani. Listate la BVB, Yield-ul acestora este de 3,9%.

Obligatiuni Patria Bank - negarantate, neconvertibile și subordonate și denominate în EUR, cu o


valoare nominală totală de maxim 5.000.000 EUR, cu o scadență de 8 ani, cu o rată a dobanzii de
6,5% pe an, plătibilă semestrial, ce vor fi plasate fără întocmirea unui prospect de ofertă printr-un
plasament privat.

Obligaţiunile Alpha Bank - obligaţiuni ipotecare, emise pe o perioadă de cinci ani, emisiunea
fiind formată din 2.000 de titluri ce au fost deja listate la bursa din Luxemburg, cu o valoare de
100.000 euro fiecare, la o dobândă EURIBOR 6M + 1,5% pe an. Titlurile sunt garantate cu credite
ipotecare de foarte bună calitate şi au ratingul Baa2 din partea Moody's.

Obligatiuni NE PROPERTY BV – negarantate cu rata cuponului fixa de 2,625 %. Obligatiunile


sunt listate dual, atat la Bursa de Valori Bucuresti, cat si la Irish Stock Exchange (ISE).

Obligatiuni DIGI - negarantate cu rata cuponului fixa de 4,578 %, vor fi listate pe piata de capital
din Irlanda.

Prezentarea societatii emitente

P CORE BT Page 4
Activitatea desfasurata de societate:
(i) leasing operațional de autovehicule cu perioada de închiriere pe termen lung, respectiv
între 12 și 57 luni și
(ii) (ii) închiriere de autovehicule pe termen scurt (rent-a-car), cu perioada de închiriere
între o zi și 12 luni.

În mod complementar, Societatea desfășoară servicii de management de flote auto, precum și


activități de vânzare a autovehiculelor rulate ce au fost utilizate pentru prestarea activităților aferente
celor două servicii de bază. De asemenea, o activitate secundară, desfășurată în funcție de
oportunitățile de pe piață a constat, în ultimii ani, în comerțul cu autovehicule noi.
Intenția managementului este de a reduce contribuția acestei activități secundare la cifra de afaceri,
fiind chiar posibil ca în următorii ani să nu mai fie înregistrate venituri din intermedierea vânzării de
autovehicule noi.
În ceea ce privește zonele geografice, operațiunile Grupului sunt concentrate pe piața românească,
iar din perspectiva operațiunilor Grupului Autonom Internațional, subsidiarele din Ungaria și Serbia
au o contribuție minoră în venituri, Grupul Autonom Internațional fiind în stadiul de a testa
produsul rent-a-car pe aceste piețe.

Leasing operational
Din anul 2011 Societatea a început să ofere servicii de leasing operațional (închiriere pe termen
lung). Veniturile Societății din leasingul operațional au crescut an de an, reprezentând principalul
motor de creștere al Societății din 2012 până în prezent. Astfel, în 2018, veniturile din leasing
operațional au ajuns la 107,2 milioane RON, reprezentând 42,6% din cifra de afaceri a Societății.
Beneficiind de această creștere, Societatea s-a dezvoltat atât prin creștere organică, cât și prin M&A.
Cea mai importantă achiziție până la acest moment a fost achiziția BT Operational Leasing, în 2018,
de la grupul financiar Banca Transilvania.

Dinamica flotei operate de Societate a cunoscut rate de creștere în ritm alert de la un an la altul, ceea
ce reflectă avansul cererii pentru serviciile de leasing operațional și rent-a-car, dar și execuția cu
succes a strategiei de afaceri a Societății care și-a consolidat în mod sistematic poziția pe piețele de
profil. Astfel, la sfârșitul lunii iunie 2019, Societatea opera 5.987 autovehicule, față de 4.710 la
jumătatea anului 2018, ceea ce reprezintă o creștere cu 27,1% a parcului de autovehicule aflat în
administrare. Această dinamică confirmă trendul ascendent al afacerilor de la înființare și care s-a
manifestat inclusiv în perioada 2016 - 2018, când parcul de autovehicule s-a majorat cu rate de
creștere substanțiale de peste 20% și chiar de peste 30% în 2016.
Ponderea autovehiculelor operate în regim de leasing operațional în totalul flotei administrate era de
aproximativ 63,1% la nivelul lunii iunie 2019, față de o pondere de 37% a parcului auto destinat
activității de închiriere pe termen scurt.

Serviciul de închiriere pe termen scurt (rent-a- car)

Serviciul de închiriere pe termen scurt (rent-a- car) constă în închirierea de autovehicule către
clienții persoane fizice și persoane juridice pe durate de timp între o zi și 12 luni, în schimbul plății
unui tarif fix de închiriere.
Serviciile de închiriere pe termen scurt ale Societatii acoperă întregul teritoriu și se bazează pe cele
44 de puncte de lucru, poziționate în toate aeroporturile internaționale ale țării și în zonele
aglomerate din marile orașe din România.
Flota de închiriere pe termen scurt a crescut susținut încă de la înființare, ritmul menținându-se alert
și după 2016, în acord cu cererea în creștere de servicii de închiriere pe o piață încă fragmentată.
Astfel, numărul de autovehicule utilizate în activitatea de rent-a-car a crescut de la 1.404 la sfarșitul
lui 2016, la 1.663 la sfarșitul lui 2018 și respectiv la 2.208 la sfârșitul lunii iunie 2019.

P CORE BT Page 5
Persoanele juridice generează peste 85% din cifra de afaceri a acestei linii de business și reprezintă
principalul motor de creștere a acestui segment de business, desi pe piețele mature, persoanele fizice
sunt în mod traditional clienții principali ai serviciilor rent-a-car (segmentul de retail).
Activitatea de rent-a-car este una sezonieră, cu niveluri sensibil mai ridicate ale activității în timpul
concediilor din perioada verii, precum și în perioada sărbătorilor de iarnă. Un indicator fundamental
pentru activitatea de închiriere de termen scurt constă în gradul de închiriere al flotei de
autovehicule. În cazul Societății, valoarea acestui indicator este 79% la nivelul anului 2018, fiind în
trend ascendent în ultimii ani. Performanța este superioară gradului de închiriere de maxim 77%
înregistrat de companiile multinaționale active in sectorul rent-a-car la nivel european (Avis Budget,
Europcar etc.), în condițiile în care tarifele de închiriere sunt comparabile.

Vânzarea autovehiculelor rulate (remarketing)

Activitatea de vânzare a autovehiculelor rulate (remarketing) reprezintă un element strategic


esențial, complementar serviciilor de închiriere pe termen scurt și de leasing operațional.
Autovehiculele sunt vândute către
i) entități specializate (importatori, dealeri sau alți revânzatori),
ii) clienți, de regulă persoanele care au utilizat autovehiculul în cadrul serviciului de leasing
operațional sau
iii) terți prin promovare directă.

Modalitatea de vânzare este cu plata pe loc sau printr-o modalitate de finanțare cum ar fi creditul
auto sau leasingul financiar auto.
Un canal important de revânzare este reprezentat de contractele de buy-back (răscumpărare),
semnate din momentul achiziției, cu importatorii și cu dealerii de autovehicule importanți. În medie,
în ultimii trei ani, peste 40% din autovehiculele achiziționate pentru flota de închiriere pe termen
scurt au fost revândute de Societate prin acorduri de tip buy-back.

Management de flotă (fleet management)

Societatea oferă serviciul de fleet management persoanelor juridice care au în proprietate


autovehicule și care doresc o eficientizare a costurilor totale de monitorizare a parcului auto.
Rezultatul urmărit de clienții din acest segment constă în reducerea de costuri, standardizarea
politicilor privind cheltuielile de aprovizionare, îmbunătățirea eficientei și productivității.
La data prezentului document, Societatea oferă servicii de fleet management vândute ca produs de
sine stătător pentru 620 de autovehicule.

Structura Grupului Autonom Services

P CORE BT Page 6
Situatie comparativa a companiilor de leasing din Romania:

Situatie comparativa a unor companii de leasing internationale:

P CORE BT Page 7

S-ar putea să vă placă și