Sunteți pe pagina 1din 4

Instrucţiuni de montaj Lindab Safe

Sisteme de tubulaturi în Clasa D de etanşeitate


Instrucţiuni de montaj Lindab Safe
Gama Lindab Safe este agrementata şi se află într-un
proces de control continuu pentru asigurarea celei mai
înalte clase de etanşeitate. 8
/8

1358
G
G

8
TG

/8
1358
TG

Aceasta înseamnă că cerinţele clasei D de etanşeitate


sunt asigurate dacă tubulaturile şi fitingurile folosite sunt
Lindab Safe iar montajul este realizat respectând aceste
instrucţiuni.
8
/8

NOTĂ. Clasa D de etanşeitate este garantată numai

1358
G
G

8
TG

/8
1358 TG

atunci când sunt folosite produse din gama Lindab Safe.


NOTĂ. Testarea clasei de etanşeitate trebuie realizată
înainte ca sistemul să fie izolat şi mascat cu elemente
de construcţie pentru acordarea posibilităţii de inspecţie
şi efectuarea acţiunilor specifice. Toate eventualele G

reclamaţii privind etanşeitatea sistemului trebuie

8
TG

/8
1358

soluţionate având acces total la punctele de inspecţie.

Produsele certificate Lindab sunt marcate cu ştanţă sau 10 – 15 mm


etichete.

4. Fixaţi piesele între ele prin folosirea şuruburilor


1819/533/90
TG 1358/88

G
autofiletante sau niturilor pline.
G B S
TG

TG

TG
8

1 3 5 8 5. Poziţionaţi
1 3 5 8 şuruburile de prindere la 10 – 15 mm faţă
/8

/8

/8

1358
de marginea tubului astfel încât garnitura de cauciuc
să nu fie distrusă.
Pregatirea pentru montaj 6. Plasaţi întotdeauna şuruburile asigurându-vă că
• Asiguraţi-vă că tubulaturile şi fitingurile sunt mar- acestea sunt egal distribuite perimetral, în funcţie de
cate. numărul lor.
• Organizaţi bine depozitarea produselor şi protejaţi-le Etanşaţi găurile pe care le-aţi făcut pentru măsurători,
impotriva intemperiilor. Veţi minimiza astfel riscurile după ce aţi îndepărtat şuruburile.
unor posibile pagube.
• Nu folosiţi tubulaturi sau fitinguri care au fost
deteriorate pentru că veţi pune în pericol rezistenţa Dimensiuni Numar minim de
structurii sau etanşeitatea sistemului. Ø suruburi pentru o buna
[mm] etanseitate [buc]
• Tăiaţi tuburile la unghiurile specificate. Îndepărtaţi
63 – 125 2
eventualele resturi după taiere. Fără aceste resturi
asamblarea va fi mai uşoară iar riscul ca garnitura din 140 – 250 3
cauciuc să fie deteriorată este înlăturat. 280 – 630 4
710 – 1250 6
Montaj
1400 – 1600 10
1 Începeţi prin introducerea marginii fitingului în tub.
2 Asigurati-vă că prima buză a garniturii este în contact NOTA
ferm cu marginea tubului pe tot perimetrul acestuia şi
că aceasta nu este răsucită în alte direcţii. Pentru asigurarea unei rezistenţe mai mari a structurii
sistemului, puteţi folosi un număr mai mare de şuruburi.
3 Apăsaţi şi răsuciţi fitingul pentru a-l introduce mai
uşor în tub (şi dezasamblarea se poate face la fel de
uşor tot prin rasucire).
Sugestii Produse cu etanseitate speciala

• În unele cazuri, va fi mai uşor dacă asamblarea unor Unele fitinguri cum ar fi PSU, TSTCU (TSTU), ILRU-
părţi ale sistemului se va face la sol înainte ca acestea să ILU-ILF au particularitatea ca una din conexiuni nu
fie ridicate şi montate la înălţime. este de tip Safe. Astfel, aceste conexiuni trebuie tratate
• Tubulaturile şi fitingurile circulare la dimensiuni foarte ca produse non-Safe şi trebuie etanşate urmărind
mari, au tendinţa naturală de a se ovaliza puţin sub instrucţiunile din următorul paragraf.
acţiunea forţei dată de propria masă. Astfel că în mod
normal abia după ce sunt suspendate ele işi reiau forma
circulară. Folosirea altor produse decât Safe
• Pentru ca asamblarea pieselor de mari dimensiuni să
se faca mai uşor, garnitura dublă de cauciuc este mutată Produsele care nu îndeplinesc cerinţele clasei D de
mai în spate. etanşeitate pot fi folosite numai dacă se iau unele măsuri.
Acestea se referă la acurateţea pregătirii suprafeţei pe
• La remontarea unui fiting, vechile găuri ale şuruburilor
care se va etanşa piesa cât şi folosirea unor materiale
trebuie etanşate. În caz contrar, pierderile de aer vor fi
care să se încadreze în respectarea clasei de etanşeitate.
semnificative.
Materialele folosite la etanşare trebuie sa aibe o foarte
bună rezistenţă în timp şi să se menţină în permanenţă
elastice.
VMA5 073 2004-10-15