Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN DE ÎNGRIJIRE

Pacienta 71 ani, cu fistulă colovaginală, abces cronic peridiverticular sigmoidian – îngrijiri preoperatorii si postoperatorii

NEVOIA ATERATA DIAGNOSTIC DE OBIECTIVE INTERVENŢII EVALUARE


NURSING ROL PROPRIU ROL DELEGAT
Dificultate de a respira, Pacienta să aibă Solicit pacientei să se La indicaţia medicului Pacienta prezintă un
1. NEVOIA DE A manifestată prin creşterea un ritm respirator aşeze în poziţia şezând Măsor funcţiile vitale ritm respirator
RESPIRA ŞI A frecvenţei respiratorii, regulat luând în consideraţie şi ale pacientei. Suprim regulat
AVEA O BUNĂ cauzată de durere, alterarea Pacinta să pre- preferinţa bolnavei. medicația anticoagulanta -respiraţie de tip
CIRCULAŢIE circulaţiei sanguine;HTA zinte puls perife- Sprijin bolnava în cu o zi înaintea costal superior
tahicardie cu puls mic, rapid, ric bine bătut, . această poziţie amelio- intervenției chirurgicale -mişcări respiratorii
pulsaţii în gât, anxietate, rându-i astfel eforturile pentru a evita riscul de
simetrice: ambele
nervozitate, ameţeli. de respiraţie. Aerisesc hemoragie.
salonul, informez şi hemitorace prezintă
explic pacientei necesi- aceeaşi mişcare de
tatea recoltării de sânge ridicare şi coborâre
pentru efectuarea anali- în timpul inspiraţiei
zelor de laborator. şi expiraţiei
Anunţ bolnava că îi voi -pacienta acceptă
măsura funcţiile vitale: intervenţiile care i
temperatura, tensiunea se efectuează, dar
arterială, pulsul şi încă ii este frica.
respiraţia. Postoperator
pacienta fiind
echilibrată
hemodinamic și
respirator,
2. NEVOIA DE A- Pacienta este afebrilă. Pacienta să iși aerisesc încăperea , La indicaţias medicului, Pacienta are
ŞI MENŢINE mențină servesc pacienta cu în caz că intervine febra, temperatura
TEMPARATU temperatura lichide. administrez: corporală în limite
RA corpului în limite Algocalmin 3 cp/zi per normale.
CORPULUI ÎN normale. os pentru calmarea
LIMITE durerii, reducerea febrei.
NORMALE

3. NEVOIA DE A anxietate; Pacienta să-şi Liniştesc bolnava pri- Administrez pacientei: Bolnava comunică,
EVITA tahicardie paroxistică atrială; diminueze vind sentimentul fricii Fenobarbital 1 fiolă/zi este puţin apatică
PERICOLELE facies crispat, nervozitate, anxietatea în violente de moarte i.m. la indicatiile şi se simpte mai în
spaimă, bulversare. termen de 2h. iminentă. Informez bol- medicului siguranţă.
nava despre mijloacele
de intervenţie în situaţie
de criză precum: aerisi-
rea salonului, adoptarea
poziţiei şezânde şi
anunţarea imediată a
medicului.

4. NEVOIA DE A - comunicarea ineficientă la Pacienta să comu- Preiau pacienta în mo- După o oră,
COMUNICA nivel afectiv; nice cu echipa de mentul internării şi mă realizez o
- apatie, neîncredere. îngrijire. prezint cu numele, comunicare efi-
funcţia şi rolul meu în cientă cu pacienta
echipa de îngrijire. atât verbal cât şi
Realizez un climat afectiv.
liniştit, calm asigurând Pacienta este
pacienta de întreaga convin-să de
mea disponibilitate în disponibilitatea
acordarea îngrijirilor. echipei de îngrijire
Mă adresez calm paci- şi recâştigă
entei şi familiei acesteia speranţa ameliorării
asigurând-o că echipa sănătăţii.
de îngrijire va face tot
posibilul pentru o evo-
luţie bună.
5. NEVOIA DE A Eliminare inadecvată din Pacienta să pre- Schimb lenjeria de corp La indicația medicului Starea pacientei s-a
ELIMINA cauza fistulei colovaginale, zinte o stare de şi de pat a bolnavei, fac spalaturi vaginale ameliorat substan-
transpirații, stare de agitație. bine în termen de liniştesc pacienta cu bolnavei cu apa si ţial, transpiraţiile
calm şi blândeţe învă- bicarbonat de sodiu, sunt reduse
1h. Pacientei să i
ţând-o să poarte lenje- clisma evacuatorie. cantitativ, igiena
se calmeze rie comodă, pun aleză pe bolnavei este mai
durerea. pat și ii explic ca e in buna
regula daca ii pun și un Postoperator
scutec preventiv. diureza prezenta.
Fac toaleta intimă a Tranzit reluat ziua 2
bolnavei. postoperator cu
dispariția
incontinenței fecale
vaginale,
alimentație per os,
suprimarea
drenajului în ziua 3
postoperator.
6. NEVOIA DE A - disconfort fizic; Pacienta să pre- Dietă săracă în fibre La indicaţia medicului Pacienta se obişnu-
MÂNCA ŞI A - inapetenţă; zinte o stare de vegetale cu 3 zile administrez pe cale ieşte cu regimul
BEA - ingestia unei cantităţi mici de nutriţie şi hidrata- preoperator parenterală o perfuzie alimentar,
alimente, hidratare re echilibrată. -Până la intervenţia cu ser glucozat 5 % , inapetenţă
insuficientă cantitativ. chirurgicală şi în ziua 250 ml. Indic un regim diminuată. Pacienta
intervenţiei se asigură dietetic hiposodat. necesită alimentare
repaus alimentar şi şi hidratare
hidric absolut. parenterală, până la
-Monitorizez funcţiile intervenţia
vitale: TA, puls, chirurgicală, si dupa
respiraţie. -Urmăresc , pacienta este
tegumentele pentru a alimentata şi
evalua gradul de hidratata exclusiv
deshidratare. -Corectez pe cale parenterală
tulburările pentru 24 ore .
hidroelectrolitice
conform ionogramei.
-Calculez bilanţul
Ingerat si excretat .După
intervenţia chirurgicală
-Explic importanţa pe
care o are alimentaţia şi
hidratarea adecvată.
-Conştientizez pacientul
asupra importanţei
regimului alimentar în
evoluţia postoperatorie.

7. NEVOIA DE A deficitul orelor de somn; Pacienta să aibă Aerisesc încăperea îna- La indicaţia medicului Pacienta a dormit
DORMI ŞI A treziri frecvente în timpul un somn liniştit intea somnului nocturn. administrez: consecutiv 7 ore, a
SE ODIHNI nopţii din cauza durerii si pe toată perioada Planific îngrijirile şi Diazepam 1 tb înainte avut un somn
din cauza incontinenentei spitalizării. intervenţiile delegate de culcare, seara. odihnitor.
NEVOIA DE A Deficit de cunoştinţe privind Pacient -Asigur condiţii corespunzătoare -Recoltarea produselor Pacienta prezintă
ÎNVĂŢA CUM perioada preoperatorie. a să fie de confort fizic şi psihic. -Prin de laborator: HLG, uree interes pentru
SĂ-ŞI Deficit de cunoştinţe din cauza informa discuţii, insuflu pacientului sanguină, proteinemie, acu-mularea de
PĂSTREZE lipsei de informaţii despre tă încredere în echipa medicală. ionogramă, glicemie, cât mai multe
SĂNĂTATEA evoluţia bolii, manifestat prin despre -Monitorizez funcţiile vitale şi timpul de sângerare şi informaţii despre
cunoştinţe insuficiente despre procedu vegetative. coagulare, timp de cum să-şi păstreze
boală, prognostic,tratament, rile -Recoltez sânge pentru calcularea protrombină, colesterol. sănătatea.
complicaţii, recuperare, despre preoper bilanţului biologic. -Corectez -Administrarea de
modul de utilizare a atorii şi tulburările hidroelectrolitice prin soluţii perfuzabile
mecanismelor auxiliare. să fie administrarea de soluţii pentru menţinerea şi
bine perfuzabile. -Pregătesc pacienta corectarea
pregătit pentru intervenţia chirurgicală: dezechilibrelor
ă toaletă, ras, pregătirea pielii. -În volemice: Sol. Ringer,
preoper ziua intervenţiei asigur transportul glucoză 5%
ator.. pacientulei în sala de operaţie, şi o -Administrarea unei
Pacient asigur că voi fi alături de ea- medicaţii preanestezice,
a să nu Psihoterapia pacientului. la indicaţia medicului.
devină Ingrijiri igienice -Efectuarea de EKG.
sursă de Daca starea bolnavului o permite
infecţii zilnic, bolnavul va fi indrumat,
ajutat sa faca baie sau dus, urmat
de igiena cavitatii bucale,
ingrijirea parului, taierea
unghiilor. Pregatirea locala
-se curata pielea pe regiuni.
8. NEVOIA DE A Sentiment de respingere a Pacient Familiarizez bolonava cu membrii - Pacienta prezintă
COMUNICA persoanelor din salon, tristeţe, a să anturajului. Ajut pacienta să se interes de a
izolare,depresie; comu- împrietenească cu cole-gele sale comuni-ca cu
nice cu din salon, o încurajez. colegii din salon
bolnavi Pregatirea psihica şi cu cadrele
i din Bolnavul este informat despre medicale.
salon necesitatea interventiei
și cu
chirurgicale, riscul, eventualele
persona
lul mutilari si i se cere
medical consimtamantul.
. Bolnavul este incanjurat cu
solicitudine si atentie.
Se suprima tot ceea ce ar putea
produce bolnavului starea de
neliniste.
Balnavului i se creaza a stare de
canfort psihic, oferindu-i-se un
mediu ambiant placut.
I se asigura legatura cu
apartinatorii.
9. NEVOIA DE A SE Alterarea mobilităţii din cauza Pacient Efectuez masaj al extre-mităţilor La indicaţia medicului Pacienta prezintă
MIŞCA ŞI A AVEA intoleranţei la efort manifestată a să pentru a favoriza circulaţia. îi administrez: un puls periferic
O BUNĂ prin fatigabilitate, alterarea pre- Încurajez pacienta să se plimbe Algocalmin 1 fiolă de normal, s-a liniștit,
POSTURĂ ritmului cardiac; tahicardie 2ml, intravenos se plimbă prin
zinte un prin salon pentru a-i favoriza
paroxistică, palpitaţii datorate salon la interval
durerii, poziție incomodă. puls circulaţia, o sfătuiesc să adopte regulate.
bine poziție de decubit lateral. Durerea se
bătut şi Monitorizez funcţiile vitale ale diminuează după
extremi pacientei administrarea
-tăţile - -pregătesc psihic pacienta în medicamentului.
calde, vederea intervenţiei chirurgicale la P=68p/min
să care urmează să fie supusă TA=165/90mmmH
respire -suplinesc pacienta în satisfacerea g
normal nevoilor sale, servindu-i la pat T=36,8°C
și să iși cele necesare
R=20r/min
gaseasc
ao
postură
adecvat
ă pentru
a simți
mai
puțin
durerer
ea.
-Pacien
ta să se
poată
deplasa
Pregătirea preoperatorie s-a făcut prin măsuri de prevenire a bolii trombembolice,

Se externează vindecată chirurgical în ziua 5 postoperator cu recomandările:


- revenire la control chirurgical, pentru suprimarea firelor de sutură și pentru rezultatul
histopatologic prin ambulatoriul de specialitate la 10 zile postoperator
- regim dietetic cu evitarea constipației
evitarea efortului fizic susținut 30 zile
- tratament medicamentos patologie asociată
- continuarea tratamentului de prevenire a bolii trombembolice conform rețetei eliberate