Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMA ANALITICĂ

I. SCURTĂ INTRODUCERE ÎN ETICĂ


1.1. Etimologie şi definiţii
1.2. Domenii şi diviziuni ale eticii
1.3. Misiunea şi funcţiile eticii
1.4. Etica „profitului” în afaceri

II. MORALA – OBIECTUL DE STUDIU AL ETICII


2.1. Conceptele de morală şi moralitate
2.2. Omul - subiectul moralei
2.3. Conceptele de imoral şi amoral
2.4. Normele morale
2.5. Legea morală
2.6. Conştiinţa morală
2.7. Valorile morale
2.8. Generalităţi privind conceptul de responsabilitate

III. ELEMENTE DE DEONTOLOGIE


3.1. Conceptul de deontologie: definiţii, evoluţii, principii
3.2. Morala/deontologia profesională
3.3. Repere teoretice privind codul de deontologie profesională

IV. DELIMITĂRI TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND ETICA ÎN AFACERI


4.1. Incursiune istorică privind etica în afaceri
4.2. Definiţii ale eticii în afaceri
4.3. Paliere de studiu şi niveluri de aplicare
4.4. Tezele compatibilităţii/incompatibilităţii dintre etică şi afaceri
4.5. Utilitatea studierii eticii în afaceri

V. DILEMELE ETICE ÎN AFACERI


5.1. Definirea dilemelor etice în afaceri
5.2. Soluţionarea dilemelor etice în afaceri
5.3. Principii practice ale eticii în afaceri

VI. DIMENSIUNEA ETICĂ A MANAGEMENTULUI


6.1. Definirea eticii manageriale. Rolul eticii manageriale
6.2. Scurt istoric al interesului pentru etica managerială
6.4. Managerii – între responsabilităţile profesionale şi cele morale
6.5. Sisteme etice/teorii privind moralitatea în afaceri
6.6. Formalizarea principiilor morale în organizaţiile de afaceri