Sunteți pe pagina 1din 3

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Fizică

V45 Simulare
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru
lucrare la 10.
A. MECANICĂ (45 de puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. a 3p
3. c 3p
4. c 3p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
N 1−G 1=0 1p
F f 1=μ N 1 1p
F
Rezultat final: f 1 =2 N 1p
b. Pentru: 4p
T −F f 1=m 1 a 1p
m2 g−T =m2 a 1p
m2 g−F f 1
a=
m 1+ m2
1p
Rezultat final: a=1,25 m/s 2 1p
c. F s=T √ 2 4p
1p
T =m 2 ( g−a ) sau T =m1 a + F f 1 1p
T =2,625 N 1p
Rezultat final: F s=3,7 N 1p
d. Pentru: 4p
v=v 0 + a Δ t( v 0=0) 2p
Rezultat final: v=5 m/s 2 2p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15
Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
Din grafic Ec max =10 J hmax =5 m 2p
Rezultat final: E=Ec max =10 J 2p
b. Pentru: 3p
E=mg hmax 2p
Rezultat final: m=0,2 Kg 1p
c. Pentru: 4p
Δ E c =L 1p
m v 02
=mgh 2p
2
Rezultat final: v 0=10 m/s 1p
d. Pentru: 4p
E=EC + E P 1p
EC =0,25 EP 1p
E P=mgh 1p
Rezultat final: h=4m 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU V45 (45 de puncte)


C. Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
1. a 3p
2. b 3p
3. b 3p
4. d 3p
5. d 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 3p
E 1+ E 2
I= 2p
R +r 1 +r 2 1p
rezultat final I =2 A
b. Pentru 4p
Q=I Δ t 2p
Rezultat final Q=120 C 1p
c. Pentru: 4p
ρl 2p
R=
S
2p
Rezultat final l=30 m
d. Pentru: 4p
'
U 1=E 1−I r 1=0 1p
E
I '= 1 1p
r1
Rezultat final: R = 3 Ω 2p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
U0 2 1p
R 1=
P1 1p
U 02
R 2= 1p
P2
Re =R1 + R2 1p
Rezultat final: Re =600 Ω
b. Pentru: 3p
U 2p
I=
Rs

Rezultat final: I =0,3 A 1p

c. Pentru: 4p
2 2p
P=I R e
Rezultat final: P=54 W
2p
d. Pentru: 4p
W 2 =I 2 R 2 Δt
2p

Rezultat final W 2 =1944 J 2p


TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p