Sunteți pe pagina 1din 45

BASf'.

1E INorENE

CAMATARUL PEDEPSIT

i rur-un Silt Iraia un plugar. Mow:nisc de la t.tidi.-su 0 bucat.1 de pamlnt, un bivol ~i un ph.lij. Un dmatar veni tntr-un lind 1.1 plugar ~'-i grli OIm .11~;)' ;

1~ll,11 1.;1u jmi detora 0 suta de: rup!l 1_ Plai[e~te-mt dallJ1lol 1 N .• nn bani <ICU' - i-a r:ispum plug.nul. A51e.aptl Sd ~tring rucolt a. Oi vinde crezulIa Ofai- ~i ~I-()I j ... tOJI('~ valOria tatii.

Nu s-a tovo it c~miitarul :

N·o1Hepl ttl! 101;;. Neal bani. Il. loW in ... hillllJ. pi ui!l.ul ~j btvoful!

6'

L-a ru,g.;:;:t p1u~!ul :

_ C\.Im s;] ar i::!ir:1 plug ~i fiir;;i bivol ~ Aibi nlilj de mme.

domnule I

_ 81n.~r stnt un om do 1realia - a spue r:lma1.JTuL II las, PlI:'uttU tret zrle I1luSIJ I 101 hi~'nlul, lar tu trm ... c! da 1><','1 ru a~L1 tloi rnan- 1 la recoltli.

/4. '.£'mllinat QII!!ZUJ ~i a astcptat. $i-a >Joenn vrernea cul!:,uLui,

dar pJl,lgJirul cr;).~!lt de l-iir.lC, di nid ~c(!ra n-avea.

5 • .;; dus la c:;inllUr ~ i cE!OJra 0 secere cu tmprurUut '" ~P',j~ amatOlrUI :

_ Pcmru ~in~ l~t cricc 'I nu-mi nare rau de mrmc. lad "f..t'er a. Ai 5-ij·ml dai pentru ca indl. un man de crez. tliu reccltd.

In f p'luga.rtll a trcbul L Y 5c·nvoIJo5ci. $i 0.1 eete.

Dif'l loata -eco! ta. Lr"'! pu mnt de boebe l-au ralUJ.:5, p'up:;)ru lui, lrrcclo .Jbnal.Jorr.rl l-a lu.t rot ore}'ui. ~i nurn;:;:1 ce ~·,l apucet ..:i"1i COilca 0 pnne. cl din now :I ventt dimllil:arrul, nemultumlt •

_ Am venit ~~-tj \'ad If'll~urile ~tl se jl'o~Tf" mte ('~1 nu ",i-,Ii

dolt toati datoria

_ V.i, domnul4:: _ a s.p\l~ plug.arul - nu po,i sccate ap .. dlfl piatr:1 seeca. o!~Jr d nu-rnl mai l)Utl lua nimlc. MiI.! btne itlV'''l!-llla cum ~~ tr:iie~c ~,::t pli ne

_ p,!if1tenc _ a r;;'~ullilt din :&leu oCl\m~tarul - ~i bogi1tia. ,.i llb~n.lill~ tn viil~:Ii, tcate ne \'i n (It;! fa zeul Rama. [l'\Ceanli ~a-I alii, ~Ilta.rn .. te 1Ia ilrjl.l!.l_

~I_;) cupt pru&..:lrl.lI rrc! llpll de orez. !J. le aiDa I~ drum. ~i

iI purnit ~~I ... aute pc RJrmii.

111 cea dintn zl de pnbegle a Inritnit UI"! brahman.

Mull s-a bur;.un.t, brl'llIl, zk·i¥\du..p ; .eted d ;_''>ta stie unde-l pot ana pe :Ram.a"'.~. inti~indu-I brd.l-rm.:mului 0 lipie, l-a lnlre-b;jjl:

f"

_ 0, cin~trle piirinte-, oare nu mi-ai pulcd. spune cum ,t~ putea dol de Rarru ~

In toe de r.1.;,run-s, I)r.:thm.mu! a apuc.at ltata. a vitit-o in ~lJra

~I. f:ira 0 "Q~. a plecet t'I'I.;IIl dcp<lrle_

tnrr-a doue zi, rlllgarlJl;/J Intilnl! un all b-ahman.

.Poare (j ~sta 111.l mal e atit de bulpev" - ~1 ... 1 zi~J ~i .a 8,.5.11 : _ 0, cil,Mite piirln,e, fie-~i mil~ de un om vtrman I ,r..,·am

nimic lJr suAclt.ll meu decn Hpra <1.514. La-o ~ spune-rnt rum pol sa c.:I"lJ de Ran'l,l_

8tahmanu! s-n uitat 101: plulI,tIf. a yirit lipid in sin 11 • .;1 plCCJt

mat dcpJrte.

In cea de-a tn:i.1 at. c.:i,rt'! s.dF'~tatul ~(l'lfelui, bielul ptugar <II .laril roe drum un ee-setor bJ'itrfn_ Apr(]piinrlu-SI!' de et. i ,. fnttns cea din urm:11qlie.

_ BtJlllta,,\:,;).j 1"lIi5pl:;1itltl intold.eauntl - a SI~1t balrinuL Tnor:oEm Wi drumul, om de treabJ, ~i de 'l'1!' esu In;;indllroi!1l

A r;'bp~ms plug-Jlml :

_ 11 'lJut pe aama. dar' nimoni nu wea ~-mi aratc drumcl

ce duce dilre el,

_ La ~rH.llle-mi, prleteflc, de ce vrel 5:1.-1 'to"ezi pc Ram.a.'

Un c.am.'itar ml-a luat to;li!l recclta. Vrc~!.I. dect, ~.1·1 lntreb pe R~ rna ce ~ tac ca sa I'IU mor de fcamc.

_ Aflli d, CLI sfnt 'If{~litor - ;l spus dlunci h.1tr1m.l1. Nu tt-al crul,,1 pcruru mioe caa 'Liln urrnil II pie. a~:\ ci. 1(" ... o! a.j 1.,110'1. la scclca ,I~I J.. Su fl •• fn en ~i tease donntelu 11 sa ven Imp1i "1. Dar nu uua : inainll!' de iI sulla in. scoid, se cuvlee sli te f nchini c:iilre50ar{."'rl$are_

~i, punind scotca I,} ptooawh- plug,<H\llui, birMinul s-a fjcut

ne v .azut

"1!V£"nrltJd-i sa-~i (_INd~ f,,'ridlea, a ilpucat ~iirm.mul scolcs. ~-.llnr;:hirr.'1 cdtre soarC-rl~iH(, ~i ,I srrtgat :

_ sa sc iw· .. "d Inajnte-rni un btvcl. lfijugat Ia tonga'_

~i binc niti n-a <Jus scotca la buac, {oJ in.tlnfe i S-<I ~i ivit 1.111 b, .. 'Ollin~r ~i arj,o~, injl.lg.)( la 0 tongl nOl':a.

Dad!. a trecut ru bivoly\ 11.11 pe Bnga ca~,,- <:all'lJ,t.lIUlu.-, un "'(J)~Qr l-a lipsit bogatulut !oii "II mo.lr~ de mlrare. LdSll'ld~I-~1 tecate bch\lr1!e b.alll, a dat {'Usa p'in~ I .. l)ttl~,H,

_ 0"" unde ai furar blvclul $i !m'~? a siligat d supar"l_ Houde. 1-il-rt(:hrKlJlf'e, fi-e locul !

_ learn, Rill" Il s-a-nspamuruat btewl om, M-.1 3julal un Ha· jjtnr, EI ml-e dat sccrca u-tn ~I mi-a zls : ~:s.LlfJa iQ ..., ~i tJ 5E' .... a Imptini tot ce dorol':~1i 1- IlIt~ tie unde am bivolul ~i tonga

In d iminE!dltil urm.iitollro l-e pir't-d it dm:it.arul pe pi L1g<1r r rtnd n I')()fnll CLI blvcful la ctrnp. s-a iuri~.u in cellba IUL ~i i-a fur;J1 .... ;.11)11 ... if' rruer iIIt:!:, A r uglt apo! pln~ ilr;:il~~ ~i, II ucu ros, III 5~ri8"l: _ Vre~1J 0 ~ulj (I~ tnvolt ~I zece ele fanti I

$1, dortndu-s! .MY, '" swfl;;JI~ tn :scoidi. Dar nici bimlil ~I nid elefantii nu t-au umplur b~I1itlJr.l_

.. N~oIm ~lJflat, peserrme. cum l~iJ'lJie~ - a chibzuit hO~QrnDnul

_ ~ sc ive;lSdi io.;d .. ue-mt un sac: cu am l

De a~{a dd.l:i a ~l1fl.l' 1n partea cealalta e scetor. dar saOJI cu

l'in;1 ~,1fJi a !pC sunilC c;ilni1I:lIul tn scoica furalli, U1'I l}iCl,I~or j_ l p~i1 !'J nu JlIt_'1neil~.:I de-nccrdare. dar nlei o dQ,lnF~ nu i hI implmit, pentru Cd pIYg.l'1,l1 nu-i SpIl5C~ dHI.O!inle de .) sofia in sooica ~ I;_tJ\o("I'C';;JI~:I. te tnchmi cetre so~r(:-r)~.1te,

Cum S-.J ri~I.(al foIJafele pe cer. ill ... enn i,ll.i~1 dm.:i1arul Iii pluger

, T( .... _,..well dnu~rn~,(n !.I

I _Ii!~"'_ Ii!~m' I t');d~m.J.i~ ~ c~u;ndc cu ~D1,Jln"~t~ ... Ir· - (JL t J

_ ecoica l,j; •• I;:;: mine I-J. :s.pU) 01:1. Door C'~'t n-o pOI face

sa-rm irflplineasr:.a dortntelc. [t-o deu inil:illt. der nurnai dolcl·-mi fjgaduic~t. d \'oi pili'll tndDil Lot ce-ti va d", toi tic,

Oin 7'il,l,). aCE!E!a c.;imlllarul itlH!PU s:i ce tmbO&itNsc.li ceil'S de ceas. hi deree p!ug.,r1,JI 0 suI;;' de rupii, cjm.1tarut 3.I/e'..i!I dinti-c datl dot.); sute. li CCn>.1 pluga",1 scoidi ur~ rind de di'wlti 1, (.~m:ilarul pnasea doua rine,tI,l.1. Iii dcrea plU8i11rt11 0 br.i",rJ - dova br:1tan SoC' Iveau Inainto('illlmltarului,

Dar ciil'~)tJirul nu t;:~a mulwrmt nid CI,I ettt. Du multo cri .1 in(.t'tcal s:! fu-e scolca f~rmeeata., P(~trw dll;I(u' v azuse ea. tnainee til' .. sulfa inLr~il"'5a, sa cuvenea ~a. -e IndJil1~ c!Hre SIJ'iH(,-lls.are, De 'lei IJIn II intr.ll pe furl$ In case r)h,.I8d1rului, ctcd ernul nlJ era aeil~, da r n-il PI,) 11.11 g;isi ecotea. flugilrlll I'lU 51:! rr'I;,li de5p..'ir~C'~ de derul i~lmeCi:llt,

$i-.a~a s-a scura un an. La vrerrtea c1NI bumbucul ~i 0(1:'1.1,11 trebulau sa se r;Q.!Idi, s-a IlL-s.at u 5eee!;,j (1,1 Mj1lila, care-a levi t toate "il11,p!ile oC.u 001&, D~r plugerut 1m 'SE! temea de iltlt. A innat pc ogorul lui, ~~ Inchin .. ' catre !O~rc-r:lisarc ~i a Br:iil:

_ F.e Q un fiu adtnc ~i 1,11 511. cu rt:1::' pe pilirnil\tw I mcu I

A !<uf1;l1 tn 5(:oi(.::' ~i, loo.a!oi!, pe pamitltul lui OIl curs un riv ,jIdtnc ~i 1,,1. l.lr pc ogotul cam,lt.lJUlui, lm,,,,clnat CLI ~I lui. au prins a carge dou~ nuri l.rlt! '}i adinci

~ezlnd seotca pe >idrbl. plug.arul s-a plrt-at peste ap,,_' cea liMf!E'de, sa-~i IJOIQIe.asca serea. Atund ;) blgat de ~tOO ca, I)rln i.,rh.1 in.lita. cijl'tl.'itJ.rul se hId,;;} ~~-i ture .. corea.

~-.l tnclinat plugarul ditn::: seare-rasere $I-a soptn ;

_ Fie Cit ochtul mcu sUng sJ nu nul v.adJ pirJ..j 1;1 aJ1L1~ul \o(J.!Ilelui I

~i ~ufl.n.tl In scoicii., pc dJill a lrtcetat 5:1 rna! 'o'i1dill cu ochful sting, ler rn cupa aceea (.jm:lI.arul .a tm.etat a ma! vedea cu

"

emtrdot ocbrt, Dar ehj.u .:J~d, orb, a urm.n ~.i ~ frasdli spee scoicl, ""r-.tlt II rnencea I;korlia. ~i, f1i!!m.,1i'\';)l'"lnd fncotm se tir.i~k'. a cazut in tllJ ~j S'iI inecat.

De-atunci ~ui'lf' rKlporul . .Jn j:lO;}11i dupa-evur sh:dn, pietz; .; avwe-. fl c!ll'lh'l.

o ALA SCU FU NOATA

T raia 0 d.at1i In Jlldlil un brahman. C.(~i e,.._ eel mal lenes om de pe turne. Nu vo;a sa. rncnceasca :Ji "C lujnca doar cu ceea ce prtmea de pOr"I"I.ma de 101 oamentt bVI1I Iii il1im;),

~i a test odatll 0 zl fe.r,~i"', cred brahmanal a putllt >[ring-c de prin fej de fel de- case (I oalil mare, mare, pfinl ru orez. In drum spre C,\SJi Ill! ~-.JI oprit brahmanul eel lene~ :o.1-)i lids! settetul pe malu! iJl"Il,Ii riu adinc si. punlndlJ-¥ djn .. nnte cala OJ orez, s-a rntins I..! ~re ~i iI pnns a visa.

nBIIIoI~-iIIr fi diiQ. ar de 0 seceta ii So,_' pr.1piidi LoatJ. recart,), I A!url[ 1 "-oIr liiLi foametea si, penuu 0 OJI:; mare ~i plinl OJ Ort'2 CJ. ,I mf'iI_, iI~ prirtti nu rnat put In de trcl 'UPI!. Cu tiel rul)l. mi'iI~ ru.a 0[1 e::.apr~. Capra mi-ar f,l~ 0 ILirma dill lezi. Am .~2i vtod ,1111:li j-t'Lii sl-am si1e-ml lau 0 ..... .,1(':i., vaca vu face vj1e.i, vltelt Or LR"~le

hive i, tar de bl,,'Oli .au nevote cu to~it, i,I!.'" lil lilrninuar 1 ~I ;linj Jd ~!rall. Cu IMnil r){> care-t iau pe bivo!i "Imi curnper ntsce cal. C,.ii mi-or fota· "'inli. Gnd J.1I 51 ~ (iIC,i" man, ftreste. am ~J-i vind si <1m S·mi f'um,p:1r 00 d,l:ii (;dlloii.. ru grldinll, umbll"'~ In gfldlnl. wb uece porn, .1\1 ",j .. borde surnedenle ttl" piip;:rgali de [O,lH' culonle. Apoi am ~~ ma-nsor ell 0 iJitJi tit! brahman, calf' arc sJi-mi aducl n n ull.I zestre. ~i vern "W!'.I un Iccior vesel. ur. Iector 'fumes, {,i'ltl Vii rnai creste. mj VOi awza 'in sr:;djtl,,~ ~lJh un palrnler umbrc~ )i-i vel stri!:la:

- O. coplle, vm t:legrab~ sJ teo 1~F;.}n pc genunclu ~ Peciorul 'L';~ ollt"'1f,iI entre m ne. '" ~'iI tmpledlca. \1,1 c.,'jdE'i: ~, !:oe va perm IW' pltns. Atune! 1] w" ~1rr.8a. nweete-ml :

- Femele, rididt (]datl co-pllLJr I Oare nu "'-eZI t.ii 'So-a lovi t '" Num.,11 t"i, vezi. feme.a ~e .... <1. n ILla1 cu vrec lre<lbii ~ nu '11.1 auat (l .tm strfgat-o. AIIJr'u:i nu mlI VQj r.1I,J1'l'-il sMpinj. ~L)I ~.ln ~i-j Wlr I rage un pte! .. r : ~ NiJ. I fne ! Y

~i, utflnd de IO,)ti;:, brahmenul ~rl en colo ~ izbl CI,.I 11IdQrLll fn oala, din rMpweri. Oe!a. de bl.ll'iJ ~ama,. ~ r~$'tflrN in oiIl).! '5-i d.l\!" la fu nd. I'll id ciobur! nu S·3u ales din ea,

De .'l1L1n-r.;J 'Ie spune dI ~'I~elt:: leeeeutut nu fJ.c nici dt 00 ClJ.Ij, :Jeufuooal';'L

I Zamindnr rn_'~kr (n.t.J

~EGUT,I,TORlf Sf MOTANUl

T r.liolU lntr-un Silt lrei negu{lll)rj U .. rba.Carunla. Sptnul ~i Chel- 1)(_1"'.11 Sr-eveau ei 0 ffiagazl(', in care-st tinc.au m.:irfwilt' : (muare, ~Iuri. matasun, sarli ;Ii dbcu. Negu1.'i!orii Sf'" Il;'rrrc.1U mat cu $l'am}i de hotJ. I,rd dp (0 tocmisora Uil om drJ.t, pre nume Ani. 5.i lc pAzE!a.scJ m.jll~~7iil.

Dar nu hi"jlil. c! aha napoast.1 d,1d~J peste flCgUI.'itOfL In m.ll!!~.zia Iw ~I· Iv!r.i nhte ~areci, carr:""na:,pura a IE! made m.'rllJrilt!, Alund ' n eSU"\ii.t-orii l-au portJr1(ll pezruculul !J. le cumpeec 00 l}i5i~.lt.

Anlle--a 'SI)1I.5 ~

- Am eu olI(;l~ I,Jn rl101,ln ~tt.j1~nlc Pet s..~ ...-1-1 dan.

Ctt ..... rei pot: e! ~ dLJ illt~bdL nCSIJ!~~oni, te-a r~~pu Il~ pooazrti,,-"IJ I :

- Mili n imic. CUe un ban de fiece l.ab~.

Cel mai zgi'rcit ~ mal ... tclean dinlJe ne!lllt;itori, llaroa-Cll.ru"tii,

a tnnebat atune! ~

- Mot.lnlll !!iu ,11C l}.llru lolhe r

- P.lIJU -.!I 1;t~I)Yn~ Vdlllicu],

- Ehei, dar noua ne ajung ~i trei I Un ITIOlan bun pone

pri.ncfe soerect ~i cu trei labe. la trei bani. pentru trei tabe,

- 5e cheama d n patea labll-mi rl!imfne mle ~ a tntrebat paz-

nfcul.

- H e ~-.1~;) - s-au hr~'()it tlf!su~;'Ltorl i eel lacoml. $i Ani <I o.Icl'1J8 mctanul in r't'I.IIs,.uit-.

Dar chlar din cea dintli noapta. motanut .a [J'Alil-O urn : elcrt:iP1rtl, blenn. dup:!. ~aroci, a cilrut de pe fJCIli ta CE!a rnai inal1ii ~. ~hl {'in' 0 l.ih:t

Auzlnd de una ca asia, r1!E'glJ'~10rii au grtiiit fntr-un gfas : - Chcam3 degrab3 'tIradull

- Am s1 \-a-ndeplin€SC porcnca f.lr,a jll'it2lere - le-a rl§-

puns Ani. Dar care dlrnre dornnHIl'\'o,,~tr('. clneme fete, ,",;1. pl.a:ti munca vractulul ~

- In nic! un .::hip f!U - S-ol grabit sa-I tncredlnteae BarbdGirunlii. Aru .-L1mr,II.l.1 I ELba siinga de la spate :5i ; ~.~ rupt u·:t drcoilj:)lilodlt\ [.1101_

- lar e(l am pl~tiL peotru leba drJ:;,pl1 (I~ I~ ~JI~le - a. ZIS Sp10uL

- ~i eu peatru law sling:;' urn i,JI~l ! ,1 ~lrlgat Chelbosul.

- Soc (;hCoirlll (01 mol..anul ~j-.l rupt laba care-s ramibese lui

Ani _.1 gIl!! B.1/~-C~ru"'lU. Ani \'a trebui. esader .. sa"1 pliitc<lscJ pe veact,

Ani n-a rna! stilt I .. to,LmcalJ. 1\ virit rnlJl,lnld tnre-un ~,ll- ~I n pomlt-c entre Olll~,

La oras. vraciul ill in8lfjlt 1~1l.,l moranufut. t-a Infii~t·o ~i a ~I)U~ :

- fntr-o ~p'~mina nu SeC mai CUI':II).~~re. Prnl atune! va san in li!;)i labe.

l-a p!!!'1 I I Am Vl'ilcFu lui eel rret bani pr! flli l! OC;! l.'r l,e;.;'r.l~(L11J'1 i ,. ~-~ sr.1hlt ~ se-n toCl.1,G! acasa. Cjnd 5-a lesat scu ra. l-a \'iri r I1'l" mctm in 1l~i.\8iJ""I~,

Tn noaptca aceea s-eu aduI1.;11 Ell magane rna; mul~ soarec! cot nioodata Au nas ei cu Un.."<;h(';l, ~I,I [l-rict'put dl motanel are 0 lab";: rupta }i ~i-au zis ca mr rniLi au de CC se reme. GOl'Jindintr-una dupA scarect, bietul motan a wt sdr(t 'lie pe- .. u I)()II~;I pe alta, $-i, lad. tocmai dnd ll fugarea pe scarccclc eel nl;li ucru$1 nat, tldlosul .1 doll cu ccada In opai~u I aprins ~i I~a r.1b'vtJlJ r. S-.l -Iltrll'i IOCl,Ji ~i n-a necut mult cl din megaele ~i din rnarfur! ,'u rJ,tlI;h cll).;ll r~drLlIli}i ONH.i~H_

AfI'Ind .:::l si1r;Iciser.a.. au prir~) u r.1.-ni negu!ltorii, la, da.r1!i s-au m.rt potoht, all' gr~it:

- De toate aetea-! v tnovat motanul. D~t rum mctenu-! al nostru. ai celor patru. $C ch~-il.na ("4 A"j iliff!' .Ii ne pl~1i ,) patra pertc dln P'ilsubii.

- TO;II:1 averea mee-t aces! dhoti peticil, a.:-a cii de Iii mine n-aven s.lI primiti nimic,. dnstrte fe,€! I 10-., t!l~~lns AnI.

A spus etunct 8arb~-Glirun!a :

_ M~rfu rile eoesue f.ac('ilu 0 mie de rupfi. Dad nu ne pl;&. 'il!'jh dou! eute cincizeci de rupi I, Juclec.al.ii te va tr! mitc-rt rcblc ~ vel munci de poIJIDil41i1 pel""U nol, p'tn:li la mcene I

~i • .apudndu I poe Ai'., n.egut::i,orii l-au til(~ I~ jl,ldec:n."i.

Cind all olrunS tnauuea judedi'ii, Bd.rb~·Cll'tJill,1 .t luat motanul cu l.lbvl.1 infJ:~t.j ~I a grait

U, jlJdedllolute preadrupt' MO'oIIl1.d ::isla a alergat dl1pii :>tl.I({.,d, 11 dar cu coada in opait ~i a 1}lIdlluil focul. TO.lf(l tll.,\lfunle noastre .1U cazut [1rardJ foculi)l. Spune dar, 01 inlt!'lcpl!,1le, dOle\ st.'lpfnii motanufut n au .,. tmp.'lrti tntre ei d(_'Op()lm'~ paflubelel

"

- Au - -iI cuvlntat j(.l(iedt-orl.!l.

- Auzi, prostjnacule, ce spune preariestitul ludec.J!m ~ .1U

slligal negupitotJi. pr.1t£>ite-neo ~!,I~ ~,e C:'ldz~cI de rlJ()iJ, <;;11,.1 pierlln rohre !

In ~1iJ),).I1 fOe.) d; intrebilt judffitOlul . ~ IJ{' co-l inf.'i)iillii l:ibuta mot:anului [

$i -a nrpt-o alcrgind dupl1 soarect - au dal negu1:i!orii rd~Un!:o - iar vraciul , • .1 leg,ahJi.

I~ spuoe. e.;Hb!1~Carui'lt.1 ;'i: iYltJ.i ir;treb"t illd(·(jilurul

(it I-~. d.u \!r,J-(-h,lllJI pennu vtndecarcc rncumutut r

- 0, dcmnule, rnotanal mr ~i·iIo rupt leba poe care am rum.pill".aL·O eu , asa d n-nm dar nimic pemru vmdeceree lui

- /!'tunci 5~ &pun.i Chelbcsul cit t-a pl.:itJf vracluful.

- 0, buaule damn, moranut nu ~I--.! rurL l.;!Ib,~ PI<' ("..Ii'Ire 0

cumparaeern eu. De ce $:"1. a ,n.c-JlulL bani (Ie [J01"oJ:I'I;} l -c Insenrrma c~ lu I·.ai rld'I' pe vruc, Sp'lnurl: l

Sptnu! ad:ritinal din cap:

- 0, nu! Motanul ~i -a rupt tabe cere-s r.:lm:lsese Inl .Ani_ A}a dl Ani I-a pl:itil pe vracl.

- Lab a rlJpta a motanufui e dec a pa.z:nicului ~ .J intrebat

[udecatoru!

- A r~li. 01 11.111 au ~bi~f<11 lntr-un gles ncgu,atorij,

- l.;r "t."leIJlte Ln-'i Iabe ~int ale \'0051r~ ~

- Ale noesne. ale nOJ.$1re! au S-Ing.)t il'ltr.,,!'! S).1~ neg..,-

tiitorii.

Atu"eI " C.17Ul ludecltorui pe girrduri ~! dill I'IOU a lI'ltreb.l' - Se cheafl)l cl mota.nui :I t~.5tumat op:ilf.dl $lltr'ld dllrl."i

scared cu cele uei labe sanatoase ~

- A!§.a il!'i'l C - s-au invoit I"Ie~ut.i1torii.

- ,",tullci paznu ul nu va datoreazli nimic - a gr:iil [udeca-

IOful. V!'df<~1 vor, .'IlU L.JflU I a r.ii5lUmat opatml elcrgmd dupa soareel D" ... 1-er~~1 cu rd beie pe GIn!' le ~tap"ineaLi vol. 1\ pana lab3i era 1t'1iI-,lI1~ ~! i'l·.a If).Ji IU,jJt parte la \'lnaloaf1!"a de eoerecl. A.ji.3 d veaE!!i-'l.';'"§ doeo Irt' .. I~ ~i IlIJ m.a mal tulburat! I

Auzlnd 0 esemcnea hjJ'~rir~. Ba,b.:l-QirLnr3 a dat cu motunul lit· plmlflt, st-a smuts til." dudl an smoc din barb .. -i ~urd. )i'dI III.ti--Q d n loc. Dupa 121 au pornit ~i Chelbosul, ~i Spinul.

I.-r Ani ~i-,), luat motanut ~i, mullumit de dreapt,l hotlr1rE!, a pll'r~11 (Joe !XI hi! luI. Ilr;:! a rnai pllili nimk_

CAPRA PRHACUIA_N ViRCOLAC

o nowctc t:U un brahman ~I p.ltTll o.1tiicl1i ~rc~i :

!i<JSII,tl v remea pJoilor, JI W!ilt ~i vrr-rnea jertfelor aduse zellar.

Sl, i3ti. oil CUlJlparat un brahm~11 u c.iprila aiM, a IU31-0 1'W!' unle--i ,i d pornil cetre un temptc dep~rtilt.. in care credint::r(j~li-1 imbunau CIJ jt!ltle pe zel.

~i, cum mergea f' ;jII~~ catre temptu, t-au z:lrft patru 5arintoci fl:imiJ'lzi. ~i reu nevcre mere. ~i ~i -au zi~ 4"i (,'1 M-.jJ r fj r~1J slli.j la brabmenu 1 u 1 l~I"i!iI «.11 alD.ll, a-e vlnd.~ 'joi S;J ~c .j)JC=il..ga cu un prinz jmbel~ug'll, in schfmbel banlto- 1",)11 pe I;;i.Ipra.

8Il

PlJnioou-}1 dect un" ca asta in mli'llc. iU fuat-o ret patru ')ir~tI pe j"Jqri co{i((', 1-.1(.1 efuns din Llrrn;i pe brahman, i~r until dmtre ei I-OJ iestr In intlmpinare. llad a ajuns if! drepl!.ll brahm,mulul, eel din.1i }lrd s-a oprd ~t I~ inlrt'hat ;

- 0, (-instile piirint.e. incolrO CU pOvoiIra asl,) t l-a fls.puns hrahmanuL m~J~ ;

- C...ltre un tt'mplu depJtt.}t, ca 5:-0 inchJn ZCHOI. Atun(i ~retul s-,) prdacul mirat ~'i1 s:tri~( ;

- ~ cu putJntJ. cere s,l jl('rtle~li un cline Il.IIlldt 1 VE-.ri 5i1 nu "trrne~li impnlriv.ll-tl mtnla leu lui ~

"E' nebun oo..a btnelea- - ~1'iI ziS urahJnJl'iuJ ~I .j) gr~il (U blrJ'lI:tcte

- Eiti bofnav, prlerene, ~r de-ala f-ai cepra eeta ,llbil drt>JH un rtt ne blrtdt. Du-to acas~ "i che<J ml vraci u L

~f rerul I-a r.1~p L.Jn:t ,)!und ru zrmfJottu I ne buee :

- Eu, dorml ul mew, am $pU5 ce ~·.3d. Du-te. ~i mila z('uluj S~-!I rerre fJr,!idl:'f"l:'8ea ...

~J, de5[l.'irtinau-k'. a npucet rleeere pe un aU drum,

Nicf lhil aYUI brahm.mul vrcme s~ spuna (;I w.s~dunE!, c3 ill dQric.a ~lret t-a $r i(.'~i~ 'n inllmrinare. J .. , dnd.:l ajuJ'lS in drert(11 rLit. s-a prefluJ t 1"nspjimfntilt ~ a :grjrt ~

- 0, vat >i-ilM.tr dol!' line t Perltru en dec 'pc umert 0 \'i~ie;t ne.a£Cr"j. mn .. rla. 1 Ai uif.l, cii zeli ne eeresc ~ tulbul:im lini~t~ h upurilcr rno.art(' L. Un an tl'ltn'g va lrKtuJ sii te !~i ca SJ tc cl,lrCrt at' pdcatul d$.La !

Oc asl..i d ... ta s-a mlniat bl,lhmanul $i a z! ..

- Pentr(,l ce, 0, prcstanecule, numesu viJe.a neelssi,ii Inc! moutif, 0 (.)pr.'i .11M ~

Lirustlt, ~irett.ill·a r.iisP~Jm:

~ .... u to mfnj,.) pIE!adnstite t Daei ~'re-i sli m.rI"r'II:.'~!i cJ:pom afb~ o t,.·i1idl ne .. sr.ii, ttl,; mg" ftc. Gind('He-le 111~ Ja rmnia zeuful. c.1111i" ..... ral s.'I- i ieftfe~ri 0 vi 1](.1\ moo r1,j ,

La "~ta broilhiman ur rt -a 0\,1 i rispun~ mmtc, cl, ingtnduIat, .. perni' tnatnte. Doll, eeP de-al tlt'-ill'.:!a ~irp.l i-a tll.at curtnd drumul. Ridictn" mlinfle- I .. cer, $iretul c intreha. ;

82

Ce te-a tl(ut ~-r dud pe umert r.IE mJ~rul .l"la sUll Auzind una I...d asra. d l.3sJl{ br.ahmanJj <dpr.a J., pamiflt. S-J Irof'"tOit blee.bme Id ocbt, <lPOI a-a I(lolt ia'~i POVJI'd pe iJlnc-ri ~ (Ii,t oou d pornn inainh!. fAll OJ mat scoete o \-'Orb.'i

Dar ld de-al P.1hvlea ~irl!t i-.r il..~1 .oll,1,.Im tn"lnte ~hl stli..:.ll . - E~1.i O,)N!' In teate mliltile? Cum de dud It! ten1pJu 0 S[irprrur3 d", ~ilcaJ -cscat ? Oan- nu teo rcrrn oe m nta ll'uJui 1

~j. Fl"f.lind "l<!, S--J aecuns ~irellJr intr-un t"flng din apJ(Iopiere. Dar de- astn darl Dr<lnmJ.l'lul nu .'o--i1 mal putut 5-1.lprni. A zvirlh r apra cit colo. ss-e s!rlgilt :

- Aeta flU rna! of'! ea'pr~, c.i vrrcolec blcsteruet J Dfn dip,,1~n cljp~ ~l' preface lnlr·al!;!i .rlihanie!

~i, I;hind capra in rnufocu I drurnul m, cup. j ns de :Jl:rr).;].z.!i. brahrnanul s-a gr.!bil s-o la Cil tre C,] ""

O;lr cepra n-a r~m.j)S muft;io vreme ecclo. Cd patru ~feti au ... rnclut-e cit al bate den palmt' ~i, n u oonii prrmilJ .ru minc.,]t ~ or, pennu inttia oar~ (l!.Ipii cine ~lie dl'\:' zil-E', pc s51ur .. te

NEGUrATORUL ~I TI~ICH'G'UL

Un neguiJtor )oi un tinichigiu au pu<; u<I,u.i un riilna~, sporevarnd (!("p,t' ee-l m.ai de seema : bngiili..:l sau i'nfl?lepciunB.1_ !-puf1('a n{'gutatorul .

I .a ce-tt roloseste tntetcpciunea, dad ~ sarac ra ~o.lwt_de de ctrnp ?

- Dar plmturU! i'lfJ·i iijut.i nici allrtll I lli.pundC!iI lii1ichigiul.

- Ei, esu S"1) ("red tu I f lntorcea ~'VIL,., n~.I!.ul.oitoful. Aurul tl

sooate pe om din urlce nenorcctre.

TIJlILhq;~llllllU era de aceeas! p.'!reF"(",

- F~r;) miMIC', aurul nu l.ac,,=, niri doua p!.r,lrC, I,lr rni n tea-l .:Jjl!til inloldE".lUnd jW nrn, ~i l:tr;i aur,

- Prcstii! se s~IJ)~rJ. negutatorut. Nu Sit peste. Dad minty 1,1 "'t!' dovedesre m.;)i putemtca deett aurul moe. iii dau 0 rnie de fUflli. D.,lr dilca eurut meu se dvvedeste maj pcternrc decu mfmea Ill, ,11 "'.·mi fii rob. Te in\Jolp;.li (

- Mii-nvoiesc - r.'!'Sptll'SC Ijnichjg.iuL

- Atunci hal 1.1 fJ.j",h I s.,j·j spunem de fdfl):\)dg.. pentru ca nici

unul dtntre nor ~ nu ~ poatllep;};da d~ OIlIintdt' lur.

S-au dus .lmindoi Iii. rajah ~i l-au 1H)"'l'~'H cc hot.hbeJl. Eroll m:c~L rajah lin 5tlpill "'prig s! crurn. N~l uecea z! sa nu-}I ~1"-1dJ vreun 5UpUS_ Chr~r $i-rt zlua aceea pOr-lmor..i~B rleK~lil'r,lr('-. u [rei nereridll.· \I:)lindu-i pe negul;-i1(), ~i pe tinimf.Rjo, IJj.ahul vol de I') bun tnC('[!UL ~ caeme cll,l,uJ, dar ls! amintl de 'Sp1J",d.;! taUJu-i '..iii;

- 5:1 II"lIJ uciz! niciod.3t:i mat mull de rrel s~ll~u~i pc .zi, c.~ ny ... a mai B.Wo1 cmc sa-~i rngl FI-c-J Kii clefan ~jj, 1Ji-11 dud nrrnasaru roil pd;$ClIt. s3-tl IUifl'oe~e bumbacul ~F "\J~ti ede ora;ll,llle.

N-.J cutezar ;!r!iJ!fJ.;rrr r~j.ahuJ 5ll CJk:~ ~'L1.Lul p.a.rinl~c ~i ck acaaa s-a gtrrcli L Iii un ... ide~ug. t-e dat ne-gU,.;Uoru!ui en rJ\.,)~ scr!s pe 0 rrunz3: de f).OIJrnit'r ~i pecetjuit eu trel jJ("('e~j, dupll: care j • ., :!J,rait : - Du-te a.r tinicfii&iul tn lnrp~'~lia 'l'ednJ $I·rtl'nfneazl-j fmpa. latul~d rJ\'a~ul :ls.toti. La rntoarce.e vi vot r;!ispl,'lti.

Au ajuns DE!~i.IWtoruJ ii lurichil!liul Fn Iml).lr.:i,ia vl!!"Cin!t, t-au inminat Ir"p.a_ratulul ~v~ul ~ ;)IJ estcptat sJ V.,lua ce-avea $.1 le ~pun.a_

fmp..'ir.l.lul a rupt pf!cf'~IIt:. a de5~tU'it hunza ~I-;) dlit cy s[.n tare! va, petcrmce ~r\ I DadHJ dOJoe)ti blnele, r;H pe aa!':lli u.uncfli 53 plarr:; I"

AI.ILind ce cupnode r~"'~I.II, a c1z.ul llt'"gtJ1Jl0rul 1,1 prclcarcle

rmp;\r,)1lJ'lui

- rn.(.!ur.1-te. 5ta[li~1J I la-ml let eurul. dar laslf-mi via,a! A rls.imJll~.;Hu';

- Aurul m('1J imi afunge. Hei, 5tr.'ljeri I P".iz.ili-i! Oil.aulli va al'K.iipiit1na roe P"I1~~ii ~II"\ peste un ceas P

t-au rrnpresueat "§.lrlleFII ee ri.e~r . .rTJtor ~i SX' tinidJiglU ~i nu st-au rnatluat oehii doe ta et. N~~~ll.ilurlll.u prim e-! ruga :

- Dali-rnt drumul ~I v.i ~mrJr CU illX I li deu fieca.ruia dtntre voi dte 0 mie de rupi~ !

- DaclHi djm drumul, tmpdrJlul no!' 1.lie rruu~ (;dpctele - a oftat capctcnia strajii lar dad n-ai cap, :1-.11 C~ r~(l,.' (U <Jurol.

Ni(j uu Cl"dlS n-a uncut !ii s-a ivit c:iL!iul, iar .Wui irnp"'r~lul ~j cunenb. ~j, rwmat cc-a pus c1iJi!!iul mtra pe S.p.)fU, e;i od.rla a tnceput litn<higiur.r ride I.m!~· plin de veehe.

- De ceo lizl.nelll,ll'C' l s-a mmunet impar.aluL

- O,lmp.'lfJIC'. um sa-u -pun de ceo Ascutta. rrtult 'pll·.lr1r'-'lj·

tule ' Cu and zlle ill urDU un PR'''':lc.atlJ'r ve:s.t1t s-a i~j. Q din pam - n L in pal .. ttJ-1 m ult :5-ll"'l r~111,I i rlU~' ru rajah. $i. vaz.lf1du-ne, l-a spu~ cl r.ajah.ulu i: ~AtFta vreme (it 1 i l'l(h iSi .. 1 s! neStl!iHorLi .lL§Ot;l "'or tr,}i in lmpar.iHia te. numnl n4)-nl)rr;;J'lrn. ciurna, scceta. Ioarnete, se \'Ot abate jl'l' pdmlntul tau. SC.lI(l.CI-toP ric uemcnii 4tiil ! Dar -s..'I -ill I d. dat.5 i vet uctde. nencrecl rile se I,I(;Ir ... bate esupra pnnci Inlulvl I.~I), ~o.aL ... • deoo.ata : ~t ouma. ~i ~[,]I. ~i fcumcree. lntoarce fucnnlle in .. :fa Fcl en un alt !it.lLplnltor ~H l,,~.J ~~ piar~:ti atune! toare nenOlll>t idle vor c.idea pe capul celed care le-e edus

Auzind ur\.l ca a"l". impliratut sa mtnte cumpllt.

- Aha, l.ljahul VI')s,tnJ Vrcil :sii-mi epufbere 1mpil.ri1tl.l ! .. f.i~!,.t el. Pkoc.ali Indatl $1 W"~lltf~i vtcleanului ca vnezele mete O~tI iI VOf rutrop; in tJ~i zile p:imintu! ~.i (;,j eu insumi am s~-I robesc ~i--;lm s.Ii (l;.rlJ (lQlundi 51 se are p.tfrrirrll,ll de- .. ~upra-i I

s-eu polecat tinichiglul ~I negul:il(rryl lnamtea imparalului ~j ~·.u ttrilbi' entre cas3. Pe drum. IInlchrR1tJI l-a SPU:5- n'l"guVilorutui :

VNi ..JUJIl1 ea tmetopcunea-! mal jllltel'l'Ifc.;1 decrt aunrl] Dac~ n-a.) fl 1()~1 eu. te'~..Ji f atlat acum ~lIIrl'i cap L. Da-m! mid cit" rupi! l

- lntll 5;1 ne lmoa rcem .14.~Sti. - a r~~puns negu I;i!orul - 1.1' ~n o!o om vcdca n(lj ce ~ cum.

N-J. vrut negut;ltorwl .... '1 se Ilpse~~ de l!.Jt ~f r:;Ii" areea ~I-.l pus tu gtnd sl-I dud! ta Ili~rL1rl,e !)~ lirLillrl,sir,r. :r1r.i'i~irLU~r-~r,: I.!'i r.,li~huIlJi, l-au gr.ill:

- !t'hr,;Jf,l(u1 din ~<lra weii'll te illl1Cni.nta C\I rhboi. ~ti'l? lui

ne vor coeoot in trei zile cimpiilt! !

Inspairnin'at. a tmrebat rajahul !

_ Dt.' ce ~-iI mtni.ll pe- mine Implratul ? Atund nr:gtlJ,;ilOrut "'l)."i~rl In .. ii''lte ,i~.l SPlJ'.i.:

- Nurnal tinid,rKiu~i vtnovat de msnta il"!~p5r;ilului

~i-a pcvcsnt totul. d';il cusn se PCIrt-CLI((:, de-e fir-dr,p;)r, S;lrind de pa tron. rafehul e strigat :

- Amind utora oil m 5ili 'II~ tal capetele l Hei, chemau-t pc cll:iLl I

A venlt dl-ll.ul to gO.ln~ mare ~i·.! asteptat CJ rajahul ~-i porunceasca ~'i ecoe ~ spada. -, egu I ~ lVI U I 5-.11 tiIit irl coete ~I pe genunclt I rtHl"Il!'cll"hJ, j')rin2'iritla !oefUg:r ;

- Ctu~·r'r'Ii, nilpin~ I Tt 01 de un d~'ant ~i un ~ ... C c -u eur 1 I\uzind una GI asta. a ramit rajahul :

- Re~il.l;:i-le capetele ! Au chemat oj-tilE! dugmane-n Trn,p~~~a. mea!

CirKl st-a sees ell::! u 1 $(L.ld.:t, din nau S~ PU$ tlnl(blglul pe rts. etdca ~i rt U "ie r'Mi pu tea OJ}rl. ~u pl'ii'iS .a-I dol l~crir"I'Llle de .l(it~ ris. U1Uit. dlaul p-,;r plecat spade st-a pnvtt catre rajah,

- De 00 rlzi, ncbune ~ l-a lntrebat rajahul.

- Rid pentru cA vret sli. m~ riipui ~i nu ~tii d( numai eu pot

oprl st-neoarce tnd1[rlt o~tile desmane. Se cheam:! cl-ti dore~ti s-ing~1t nef~li('heil. I;)cd de ce 11{i."

- Am ~ii. ,,:.id eu doltd (~.I le ~)JlJi e a(lf!'l.'~r.,tl- ,}lr!> rodlolhuf Sa ~1ii ca, dad nu vtli tntoarcu t.ll.l~m!llnii t.lm drum, vci IJorurif"j ~1 ffi ars de vlu !

- Dll-mi un cal ~i dusmenul nu va rna! 1ndr~zni s3-ti celce pa-

mtntull

_ Da.tl-i un cal! a pcrunctt rajahul.

It. 1ndlrioeal ttnrchsgtul ~-.j) porn-t-o in tnump «area o~tllur uu,rrtarte. te-a z:,lj-iL chter IIn83 hotar.l" Iruruee osulce, mlnlos. diliir~iL

frllpdfiltUI. It. dat tinichigiuJ pmtem Qlulul, a gonlt elite Imp).r.!t til' i il tliiat drurnu! ~i a grli.it

- lneinte de tcare. udde-m.:t pe mine, I~r "1)01 OIbla 1.:"I(a-o picioare semln:!aunle de [lot' piir'nil1tul tiirii melc t Cit trai6c eu, niei un 0'51.a~ fil.l-li va necc hoterul l

IIllpahllU1 st-e lis; ~Dild-I ucid. atunci tot ce-a s-pus tmetcptut !oC" adc v creste, ~i ctuma. foemetea ~i secera se vor abate peste pjminlulmeu ....

- Nu, nu - J. SPIJS ~~J.d.u tmp.'hiltu L M~r !line W tc r:Jddiir

rajabuJ I~U, d1 doar nu-ml stm mle il'\~ u ml dlJ~man I Si, InlQrctndu-$i u~hl~,!11 p(Jrnit (;;jtlT.! casa.

1.1r tororctndc-se linichigiul.la rajah, l-a vorblt asa :

- Mi-<)I'L~ ~inlJt l~du~al.il. Nirncm nu-t! ma! ementnta tm~_ t;)[i<l,

Mu 11 Limit rajahu I .a (>Q fund t sM f 51!! numece h\CI'H.~ o rnfu de rupii. Puetndu-sl han Ii in I H,II") $,lIO:::. t inl("bigil,l~rLl: intol1i iJ(lili entre llegupi.o~ !

- A..;u', i'Q8u"e-, W.arn;i1 ~i tu in sac barut PE' care !-ili plerdut, A fost nevcit ~ii nUmCH! ~i negu,:i,orul mia lui de rupli. Atunct, :s.1ltindu:·~i sacul ln spinare, tinlrniciul 1-.11 ~f1lh 1.'1 des-

p1i.l1ire ;

- Tine mlnre d1 pe peost nlCl aurul nu-l ajuUi, In vrcme CI!

Inleleptul.alun~ nencrodrea ~i fJr~ aur I

,

_____ 1. _

CEA$CA FERMECATA

Tr~i.t i:-ind'vil tne-un su un t.i.ran sarac. re care-l chema Somd,lk. MVl1v.!a zi ~i noapt~ peeuru Lamindar, d.!r de mi.ncat minc;) uUilr frunzc locale ~j ,lcl;'ttinj.

Si-f'llr-utl rind, ,-. "'p'US Iemeta lul :

- Du-re-n f_Mdurc ~i ceuta nlsca! ,.1dacini bune dt- rnincat, di ell, de fo,tmt', ntct poe psclcare Ry rnli. mai pat line.

~J S-~ l'U~ Scrrulak tn pJdUI(', s-a c.i:il;1irat Tn.r-ull srnodnn ~i....a prfne a cljl~'~e smochfne. Cil)O.1 vdzut deodata (iolla c(!~ti aUrnrn4;l de crenSi una era de rl'rnfJ, cealalU de lut, ~r amtndoua erau acopuntc cu nute capace.

.. I. -sa iau et.i I) (corl:;ca - ~j-.1 .zb SQ'nifak. A mea hi hirhuit d~~ tot".

A hl.l! ~I ceasca de lemn ~ ~I-;l vcrbu !lingur :

- D'n~prc ccasca, putln s-o bucura remeo. Dolca i-a~ educe ItH<·.,1"'("~ sr <:I piini~J.I~,.ljtlmjda, <11 f an..« v, t

~i btno nu !ii-a 5fi~jt verba, ca odoltl ,-a. ndicat capacur fi Som,I411.: a lIazulln Cf'JI~f~ u lipie de oeez.

- )\.st.3 nercc ! a !Lrigal ef. !i.,Illlld din copac Am 'S.i~i due femcii hpia ~I Hi rl'ldI; inzdr~\'Enl ~I ('.;I. Parat doa.r cl r\u mai c inca D lillie in CoI"":I,;""-(.iJ. /\tunei ~tll,l c.i .~ " rrnncat ~I eu pe ct nne !

~i .bjne IlU j.i-a djf~il verba, d od.at.1 s-a udlou dill 0011 cepacul ~i-~ v~}lJt in eea~c.lI.ln":l r~ lipie,

)n1r-,idl2\·a.r. e ·0 ("iN~t·ii 1C'~tJ! pfiot~pu all.1oo ~11'1ildk.

T rebuiill !ol nu -i fi ceru L 0 pii nj~r.1, r l Lin picior de gt~c~ r riptil:. ~ ~i bine nu :;.4-.J sliJ'}it verba, c.iJ cdnm s-a rfdic.H c:JpLtcLiI ~i 50- l'I'1il.al a r! \.'l.zil~ in CC'a}C~ 111cj.(JrlJl de gi.M:~ ttlptl.

5-a ospll.ll Somuak CI,I pnneoera. s-a O~~I~' eu piciorul cr~ glsc;l st-a perntt-c 5Jllt;! COl~:'. Ml2rgea, se bl,l(' u r~ ~i clnta.

Dt .... mul uecea pe lil'1~ii casa z.lfl]irt:-U.1rului ~i, auzinal!-I eernlndarul pC' Sorrdlak dl'i~ind cmtece de vo!c DLln:'i, 5trMt1ic ~.iiI mirar. Ve.ll d rliciand nu-ntilmse l.ii/3I'1r vescli in salul ruj.

- Ei, hi. de 'Colo! a s:ttlSJl znmindarul. VI('dU ~-Ii vorbesc ~ Si d,l(;j t.ir.anul i-a inlr.lt in ca!a, l-a fl1lfl:!h.ll zarnmdarul :

- Cf'"oili de te ve.set""11. ~i ce-f venj !i.o'i (Inti ~

- A dill rerieire.1 restc mine ~m &i~it in p.1du(e n ct"d:~d

ft;!rmecata!

- ta aratl-ml_o $oj mre ~

A esezat SOffilf.a.1;. oeasca pe 1111 cover sl-a z[~ - Dcre- c 0 pfcpetiPi frlp!."i r

A ~.irj, capacu! cestf ~I .a ~·jiZIJI zamind,lrut in ceasca jll4"peli!iII fripLi. Dc' lacomte all r"in~ oil i trernura miiuilc- st-un singL!r sind a pLl~ 'i.L.1pinire pe e! :~CIJIll sa fee sJi am () cN~d £Iint(-.15;1,1 1~ A'""mci a luat rrepl'lil.a ~i-a 8,.'11 :

- la adu tu difl dimar.'! 0 (.In'; cu "in, L~' vreau ~ m.'I r"n lamasi!Ji!

.,

Pin!! sl Colli toe Scmllak cane In dm.u.;i, a pilit zarnmdaru I ceesca terrnecau .i-.;I OI\tt!Ult in schimb pe OOVOr una do rInd.. dar tntru tDI~iI <I~I~niilOiLre.

A .. dua Somilak cana CU \'Ii'!, a pus-o pe covor st-a 2i~ :

- Cu veta ta, stlpt!\C, "tum m~ dec .U:1~_ MI-i i(."l'ncia fli. minda_

'" Iuat ceasca ~i lot mtr-o tug:t It: IJhl,lh) poina a!' it ejuns loll rehba lllj. Arolo, lihnitJ, lemej~ de- ... bte mel aves: putere $.Ii-! estepte.

- Bucu,a-te, nevasu ! Ve-i mtnce. 'in sll~it, tot ce sonesu. ~i, purnnd ceasca 'OS, u rest! t cu gtas tare :

- Vieau II) prepenpi fTiptli I

Dar cepaeut Ct",Ilii nici dli s-a djl1lUt S u n-lrat Somslsk :

- DI!' ce mrs nu ml m;:ri ,1i~(ul~~ ~ Pill ~ mal rnCI!;!K'I) d,Lil.:! r ~i din ncu a pcruaclt :

- vreau 0 'prepell!'" frlptli r Der capacul tcr nu 5-i1 clintit

- Ce-I cu ceasca mea? s-a sup.ir.at Somifak. Ond erarn la z.amll\(I.Jr .tscuha de tor oa-, SPUj'II!';\!'II, sr-acu" nu I1ll m.al ,JSCLllll de fel.

- 1-.1] ;lr~c"t-.u z.lInintiarului, v a s~ :Zl~? ~ trureber femeia.

- t-am .atatJt-o" l-em $i ctnsm cu 0 pter~lllti.

remeie a prins a pl1nge_

- Zammdarul tt-a futJt ceesca ~i [i-a snecurat in locul ei un .. de I'fnd 1

.A.lunci Somilak a zli-

- Nu ]lUnge ~ Pe crac.l 5mochll'\I.lrui mal atimlli 0 ce.a.!ld ~I,

fad, IflIl ::I rI1;i reped dupa ea.

~4 S-~ epez n r-l in padUII!. a IUJt dl I~ smcchtn ceasca de I ut

~·o1pDi. hal au5ll. 1.11 m~r~t'a vesel ~i din nou Cint;).

A,u . dnd lamioo."ul dr\te~IC", a privil pe fereaUI.ii ~i, and colo, ladi, uccleel !,Jr.m! 00.11 c:ir nu rna! tinea-n mili5 1]1 cCill~a de Iemo. d IJn~ de lut, ~cope"'U il ce c-urt capac.

.2

~C'Um de are lnd 0 ~e.ll~ca fl1rmE!c.aII? ~-~ il'Jtl~bii' hctornanul dt' zarnmdar. FerA'\f"(:.;Jloii. ftreste, d .1llminreri nu i ar arde oe ctruar' .

~i·iI potnt zaminoarul sJ. Pl.ln.'1 mtna '}i pe cea~ca asu, t-o (he-

Illilt cl, asecar. pe Somil;ak ~j 1-01 ,oj-s .

- Ce Iel de cessca-s .1.131 r Vjmlc-mi-o mre.. l-a raspuns SOMfl .. 1c

- Nu pol, $1..'Ipine. Ct'a~iI este-r mat de Pr'e~ dccit ban ii, mai

scumpa dectt m~rx.ilitiln:!rc, S-a In-nuJ'JI~1 semtnderul =

-- A}i, IlU vrel s-u vi n ... i 1 Atune! ai ~~ nu-o dai de poman~ ! :!ii. graind asa. ~-~ r:r~(lLJstit ~i·a ridicat c.11~~t u! r;:~~tri. $i rjIJ'U~·

vee! de purrm! l(rra~'t'rri au zburet alunu ir..d,u~ din C4!"a~ ~r s-ar ..:\'irli~ esupra hr)~u'lJj, t-au i.z.bil pumnll pe zumindar In frunte. til ceiljlln -v.rfn;n~, in nas, In IJ.lJfl~, rr'l ptcpt. Cu chiu cu ~·aJ n rugll zamirtdnu! In rune, dar pumnr! nu I ~Iii.oc.au ~i. neol:ro~!i, i7.bt'JI..I in tr-una.

- farta-mil:, Somilalc ! ~ i:.J.!llfJ.u.rosit e]. caztnd. Roge-rs. I'HHlJr'Iceste-fe pumnnor sn ow rli,; mili izb~asc~ !

- Da-mt Inapol c~,~", )i pumnii S-o[H duce.

1"0 dau. li-.n dae. numai ~tringc-~i purnnil hli;l nrmpli,i! - f'utt'lnL la !oc! .1 fW"Jft,li'l(:i t Somilak..

Ascultll.totl, pumlrl, ,11,1 intr.U in cea~e.a.. Mai mul~ m.ill! detit vtu, :5-.1 tllit z.1mll\d"rul pinii..n cas.a. a scm. ce.1~CO! Om loeul unde-o Illt1St, ~ i-,j det-o in !oil.li lui Somilak.

Fencit ~I bU(~HO), !!O.,) Imors Sornilak ta ne v ." ... I.d. Tn scara aceea s-su Ctilf,)1 ~I e-l pcnuu lntiia cara :s.1ibf.

o ducea bH1~,Jt urn Scmltak ~ 0 dllCi'-.,lu deaul de bine ~i vecinil luI. Cil,d nt'~'ojill~ii cunosreeu zlle t'C fcemete. scotea SOITIII.ak c.earr.3r rre le-mn in lJri~ ~i da l.eciirui m,miruj 51 mJlllnC('- ne 5ltur,1Ir",

A~.j1lrccuLvar.)"

Ci,.,tl ~ .• 1,1~ltli'ldit ooaLli prin tJrJr vestee c.a pa.d'$lltr,.d' !~i rnariUI tata, AllIind una ca eeta. hi! replI'".llt;[.1 indarut la r ... dat ~i l-a ~pu> p:adi~hIJ1Ul :

_ 0, stiipillc ,.11 lumii, pcnmccse -l0i ~.:uJ.nul "Somilal;. Sa se inf.Jli~pze la petat r C;;, ."rr: 0 ceasca fermccat.I. $i ceasca rermecat.i .1 lui Somila.k. iti \'a i!~tcrf1~ pIP.' raasa de nun lJ 1<,1 l e pofle~tL Dad .1 auan a~, i-a porl.lnfil t)a<lj~ahul lui ~ol'l\il ... 1c 51 vin~ cu re,I'l'"l fesme-ata Ia paler.

I~ aratf-rru ceesce ! Drepl 1.:, 111m se vorbenc, (;1-1 ie,m-l'(·'.d~<

_ LUlig.l SoH! fie- dcmme. 0, K1JI oliluiflil, ciJ, e drupl I

_ I\tunci pu 11f.'~ ~1-mi .!r~liO'arM pe m .. n.l rele mal alese buna· t<ilj de pe pamln 1

Bine nu gi-a sflrstt ... orbu. 1.'-lldilli1 cepacul cestu s-a nchcat ~i r~di:iahul a vaeut-o plilla de bUFIJill,l. uuerrnd din de, nu se mtli pl.I,e.;!r padlsahul dezflpi de c~j)~r3. A f'I,intJt ~i·a tcr mrncct, prll<r '.t'-.lI :!o;.t)fit "e..I~C.J..

_ ASFJrnt'"7ltEil hL.Jtl.:-i I~ ~I aleee n-a m;Ji mfncat ni cl UI1 mu ri tor t ;li cuvtrttet el. t..a:sa-rni p(!"l'lt~1 Itei zile ceasca "Sl~ termecau. OesrJor;!'IIJ~mr plead peste trr=i ,ri!~)oi .rtuncl ern !>it ti-o dnu teapot,

5-,~ plecat Somilak in<tir·,ll'oIo flJIdl"1iJhului ~i s-a Inters 1.1 colihoilll.u.

Trei ztle s-a lot m.ntlt la pale .. \/rente' df' tl"e'i z.ile Tau rndclcn Oo;\~fl'E'~ii cu buiUtiili I.' ft"tme.-c.ale ~i n-a tr~ unel s:ti nu grAia.sca _ Asemenca bun.iil:),' nici zeit n·au mil1CIlt !

tar d.llc:l S-3U imprii.~ti<lt l"JoJ~pfotd, a venit Sumil". dr.Jp). ce.l~~. _ Ceo c.:lU~j aici, mistrc1 rr'luntu ? a sirigal [a et padi~."hul.

1\111 ... l'(111 sl-mj iau CC-i!~C"', 0, ~tlpine.

~ Tal ce se aDa in P,11.111JI l5tol e a! meu r C a r;!-Ie, 5.I[J dau porunca ~ iii zvirlit $llh plclcerele elefenplor I

_ 0,· SLilpirLt" -I-.a rugal Somtlek - ct'"..1~cJ.-1 11 mea ...

NCrrflrer.cilule, te tirsui~li ru 1'I'1I1t> I Hef, sldjeri I lu;}~i-I ~i .iyirlill-I sub prclcare u clofanlttor I

p;Ni"!olh imp-.irlll'lu"",",[,on~n (n.I.1

D.acl s-a niipu~lit '!.Irolja 35uJIa lui Solni1;lk, .1. 5C<1S el din ~ir" CN~ol de lut ,i i-a rsdtc .. t e.apacul.

Ino.1t:i au zburat din (~~'1c~, unut dupa. altul, ce :lou!zeci de pl>R'rni, (';He-au prins a-I ilbi pe !)':Iol;li~h. Oupa rea dlf'ilil 100'ttura~ padi~"ul 'hI pomenit trintit la ramil'l!. $-J, flr~ a o5t('ni, pumllii-I izbeau. il tr)1 ilh~,}u.

_ Pctcleste-i Sorn,laJc 1 1-.1. rugat padi~l1ut. Potok'1<te-l,. rogu-te !

_ Av ~j. sa faea 1'It'~'ii1: .... i d~ lI1 dad!i-rni i'~~11(;lIelJ ceasca fer-

I114:caL.i I

_ Adu4;Cli ceasca (ermcCilta I le-a strigat pedhebu! rurteouor,

Gr~bi'i. eli. altl'l'lll'le-d pumnii a~tia n~~ emoera-n bata.il:: I venlnd OIrLe<mi ICU ceasca, a penmen SrunJIa.k .

- pumnl.fa Icc l

Ap:mi et-a adunat miil'nl..: la p'ept. S·.jJ. ptecat ~I-;) spus .

_ R:tm1i cu birw, 0, (ei m;}i d rapt d in!re S.11iPi nf I M~-nlorc la, 001 ib,l mea, De mu It rrr.'i L1~1"'~fil.1 eco!o (I~mi nzi L cu c('-.;r~CJo I

o \'orh1S nu I-a tiispun:s. j)adl~,'h~,1 : unul di nue p'ul'I'Il'Ii II tovtse alit tic Lcj, .. W:iI' 1n frunte, tnclt bietul SI:lr.rin a rjrnas pentru tQ;l!::i ... ia~a f5.ri 15r;J1.

GINO-BUN SJ GIND.RAu

S e ~11i!' Li-e mull ca pe cet ce n~.zui(.'te 1 .. nlo .. rtea unui prit:lel'l. Ii p;)iit?' neecreclree.

tnir-lll\ $Jl Irll.au dOl oameot. Dharrnbudhi - reea ce in:seamnii.

Gind-bvil - ~I 1·.JjNhudhi - Gil~d-1.j_j,L

~i iadli, G'irrrJ·r;!u i·a ~rll.l<; odJru vednulul sau CJnd-bun ~

- Am cttit cu in ciirli ca viata orrwlul n·are. lost dad er nu cuncene obiceiuri 5'raine, lirnbi strarne, dacllr a imD.:ltrtnit llrlli a vedea erase }i iI:~.z::iri str::i.ine,_,

- [am ~ .am auzit ~i e-1J ades -.1 dot CU ... tm Glnd-bull,

- Dae-a-i a~a - ~-.'1 bun/ral Gin(l-r;,iu -I'tai 'i.Il ne 11J.i'lI" cli.j;rrr

mrli"ll' r.~I11.I~ bUll de I,;) p~rlrloti ~i sl prC-CJln in ~ri str.ain@, ~i ~;t.j'hrr.~rLi In [11,' rlill oou.ii ~o! cc ... n-m d~1i8rl1 prfntre slr.aini, •

Zis ,i flcut f ... zorii zllei ,i "iIU Jm:t ,:tMiiS bun de ta eel ca Ie erau mal .aproPiJli ~i-.au pcmn-o dire scare-apene, spre prj ~t~ine.

Mult au r-Jtacit pe melcaguri necmoscure I Pe uncle S-,oI des, Glnd·bun " gasit de luCru ~; o.<mellii de inlmJ, l-au h,.~nlt }i t-eu plAtH nereo mu",u fIJi Ot d~!iflrc Gind·r!il.l, ilccsta to.i!!.j vrenea se pter.)~a boJnay, nu ~cea i'llInic ~i nfmic n-a !m!1t;jl.

$1, [-tid, daoi ill aduner Cil1d-bu:'l U!1 Sac cu Wl'let, ill grllt Gind·fiu:

- Prleteoe, n u mal POI tJi!lii deJ).'!lr1t: de me!ea-.S~ rile mete. S .. l nit iJJt'oim:em la casele p.::irintilor ~~ri I

- Mll-I'Jo!brc cu hucurie - J-;l ra.spun~ CiqrJ·bul1_ M~i bine-t

ac.as:i In nevot, decf mulj urn if p rln tre 5!rl!i1 nl.

~i, srilil'u:J .a~il:, s·.au i,m:keplal entre G1.sl. Ajunsind apronpc- de s..a!l,Jllor, a 5ptJ:5: Cind-liu :

- rJraa:iI prfeteno. iI:} VrCiJ sA te rog oeve : d~r I..m! mi-l r'i,oljh:'

5,IH'$JI'un ceo .

- Dild-mi oE'jti p/leten, n-et doe 00 te rl,l~n.a - t-a IisplJns Glnd-bun. NU!n!'}tl oare eioourl1ele impg!rlV;) cuiva l

- 0, n u J d.ll.du Gind-r:!iLl cuvlnt, 1.ac.lJ O! vciam 'lHi 5[11111 :

MI flr1ine.l dl m!l in tore .aCl~ fiira bani, I" vtema ce I U al un sac cu .lr,girttL Ascundc-ti banll endcve, ca r1 irnt"ni slli n II sne de et,

- Blne - ill zis Glnd~buR. lac!l., tine 0 sut!l de rup!t, uito(' c3. tot 0 5ut:'l de ru[1jl ir"'r'i tau ~f ee, iar pe cerelalte alul~~rn.l slli te-ngrcp 1.1 r.adJdftJ Sttiarul.ul oe 0010, Om IUiI in ftece lun.l cite zect: rupii ~i ba.nJI ee-or .a.junge i)C":rttru mul!!1 v rerne.,

~i Glad-ben 1-i..a ingcOp.ll evcree 1.1. t.lld.icina cop.1.eului.

'n Dcee;a$i noaplf! hi furi$at Gtfl(l-r~u in p.:Idl1re, a gasil COfWlcur ~-,"l j"~r~' bantl.

Au uecut cite ... a die- ~i un cunOSOJI de-a. lui Ciind~bun " vcnn III ej, spu nlndu-i, !.1r~ rnthnit =

- 0, Glnd-hen, mi S-.1l.1 IrnbolniWi1 fl!'l"I'Icia ~i cDpil~,d J J\jut.'!~ma I,., Di1·ml ni,lo:! bani ~-I pot pli!liti pe ... raci.;

Dudoou-"iC Cind bun in ,D.lDure, :H indrcput c:ur'C stejarul cun05l:LlI, dar rucl un ban n u se mal afl.;) ... colo. A prfccpu t GltI.(.[-boun

cine-J fiJr,,~c banil, .,) dar CI gD.ln.d pin:i a crnd~riu ~i-~ prim a-J mU5"lr~ ;

- Oere n!,.l ti-c ruane l Ai ejuns un h<lt vrednte de dispret ! Dar tidlOSlJ1 de Gtnd-r.au nu s-a arit.H mi$C.l1 }j'iI strigat iJs.:l incit tOI! !iJ-! po.atA euat •

- Tu, w 4?'jiti eel ce m;-ai futJlI banii! Af..u', pe IDC, s.1~fi'li Jar jumlt.lte din ce asa in:loic I

- ncurle t .3 5pUS Gi'.nd-b1"l11 din nou. Oamcnf te VOr di"!ipretuj ca poe un nedn$1it J

- Tu est! fi.oll Di!Ii-ml b.ln.ir r a SlJi,gM Gtnd-rau.

Cernndu-se astfel, S-:lIU dat In jud'('(".jJIi\. liecJle ilwinuindY~1 pn celiiraJtde bene.

Atun"j JurjQcatCillil a Spu.s :

- Dof.IollIr unul ~I atctpuremlcu! Brahn'!;} peste ~!' (;JIroC'.i vinovarc! ~I de: partaa tui (' dl'"efll~hla, V.a rrebul Q v.l!l SI"Ij)unri!fll IPlD:rclril roec lui Vol pcrunct ~~ so p'un-.n In. pa.l rna fieciruia din tru l,/oOi ctte I,JI'J tier rnr'O~it tn foe ~i -eeJ cere va npa ce-J tllnUi \IiI f1 ho~uL

S'EII illS[1Jjirniq{at GPnd-r.ilP ~i-.a ~r-,"1il ;

- Am mar'or di Glnr:r~bun a furJt banrl, zeul CI' Io,cute~t!:: in srejar a v~zut d Gind-ll-un .. rUr.lt i::tan.ll.

A!unei judeclloruf a zts :

- E prca tlralu 5:lrnergem ecc' ln plldlJrt.·. D.aJ mtlr"i-e-.n zort de ti s.I 'V~ afT-iI."l-I amin40i fa poarel'l" stej.arull,ll, ci aooto \1"0; l:imurl cearta cintre vel.

SI, inSO,it de o.amen.i, judecJtorul s-a indrt-ptat de dirnilK'a~J. ,:3.tre stelarul din p::ldurr:, Tot' erau ecotc, nurnai Gtn(f.r.:iu ne. Atund Jtrdec:ilorul a spus ;

- Atl1!m noi ade"'lirvJ ~r f.ili el.

~j, I!:l.l!.lna ase, si-a tnd'reptal folt,l, ~'re stejat Ji a. lntreb,li cu s.1j)~ tere =

- 0, zeu al piidurii 1 S[loIJf)4!'-ne dnoe OJ furat bJiflij - Gind-bull IoiIU Gtnd~r-au eo oollJl r

~; tOotl au auzlt ntunci cum eopecul iii r'spuns, ~'Orhri'lIj r.iispical ~ - GinOrbtrn e I1r01 ... r. 1:1 a d'-e-2gmp-a1 bn nil I

1 I

Au.zJnd cum vorbeste copecuc t.ur-anr htu mirar CU totri, Jnlit au ~i uitilt de ctod-bun, r~r G7nil-l)un a tlt'.i$ in vrenlea asia ellre 1-tej,at IJI1 vreasc, l-a \'lrl1 trur-o secrbura iol i-e d.lt fcc. Ind.aIJ s-a aunt un {!t0lE'! ~lra~l1lc,i Gind·rau a "iJtit din "iJ.-ejOir. cu l1,airele aptttlsc.

Cu to~jf au pn:cel~Yl aruncs di. so v rrlsc in SCOrbUIil ~I se dadt.lse dlepl leu' plduril. S'i1 rnW,lIllat jJd-ecalDrU ~i-d ~Dil ~-f z¥lr1e 11<t" Gind-r!u til $Corh~ua aprinslt aper s-a 1ndlF,)t ins3 ~I"i Sli:il :

- Chi."Jf W, $i nu m;lIi lirziu de amiaz:i, ai 50! :l{!'Llt:i banll flltll!i de la GPrld~b-un $1 tfne mink' _ dlc.a pEn., I. asfiniliul !oarelui n-at -,recal rJeni/u loOoldNW'M ojn Soil, ern sl pcnmcesc ~ iii epfueurat de SI(,'iUUI.'!~I.,

La ,lfllld1.'i, Lidll()~ulli adu~iI!' lui Gind-b-ur.! [g!i oonl. aMI 50~rcle prin~c a !dplll~}!t2" yll.~i s-o ~te.JIIjii, ca rlu cumva ludccatoru! ~ dea cchii -eLI e! GII'IJ~~;"i u l~' !1"'~C~-I'I cap sii plecc df n ')UtI in ~ ri slra lne. Drum ul trecee prin j unSll ~i. drld mi m:rl'loSILII .lIjut'l~, in dtl!!J)lul unel r-liduri..:l~ OOmDU$, -un tiJ!ltu sc ivi dJn na~i~ ~I-r n;'n-l:;:I.

VACA DIN LUNA ~I

BRAHMANII eEl LACOMI

A hilll odi'll..1. un blahm,ltl. ~i O,)rt'!mi"j h,u uital numele. ~i-..ave.a b-r,lhmamJI 0 srug;5 dOll O" .. lJIenJl n-au urt .... l numelc: slugl" I! zicea NJn~.aIj_

Bl1Ihmanul lubea b:in,i rnat pn!St.l~ de toole. Nal'l~"'-ilLi iub€'o! florile ~i coplleii rna. presus de 1(l<31l', De dimineJto! poii'll scara mUJ'JC4"il tn !1,r;J.dina br.Jn.rnanllrui ~ir CUJlna,l.A jurul ease! br.1"'rnanulul i,nllon 0 esemenca grld'i~, lncH m Llltl oamem de sea iha din lnu €'.t_ga 1 ndtc venea LI 5J se dcsfere inlr~ln~,

Ot-J!!Ilii. 'll!)-nrnd (It: diml,rll~:iIIl:Ii til Iij.l!dlr"llii, Nane ... ati 0 vazut c~ terba de sub porn. era t.[v,1rit.a ~. p.iixur:J. ;"tunCr ~i-a pus in gtnd

WI

sl-J aile poe vinoval Ji sJ-J ~Clp~a5cl. A~ep1il1d seara. s-a ,JIs-:"U'fb tatr-c [Uf.i dcasli de s.am,b,)fu' $i-a esteptat

$1. id.d. numat Cp. se ivi pe cer l!,Ina plina, d Nan.a"';)li auzi "i~te piI_,i, Privi cu luare-ermote din tufa il'l care se eose ~i dri tn grjdini 0 vad! mar<:, albll c.a J.lp1eJe, ala f.Ir~ ~ se grabeascl ~i f~~!ca iarba tnmi~nla.ta ~i zemOisll,

Si-dtlt de frvmoa.~ era 'II'~c.a, inert N.!fl,) v ott nu-sl putea I",,, e>chii de l.a ea. Atuncl, ca ,.1 n-o epeele, UHni\ sii stea pit] ..

Sf 1'111 trecu muJI, cJ "';}(';;I odatll~~1 i,';;I~ii caput el mare, sc uita la lunl ~I, sub ochil u lui Ii ill lui ..... anai .. atl, prrnae :l se drttce bi ni~ol [a cer. Sc facea tot mill midi. m~1 mica .. si-n cere din urma pieri culO!ul,

, n noapten urrnaroare N.m.J ..... ,.) u sc ascunee dill IXI-U in tu [J~lJr desanbalu. $'. rnrmai a! se fvl I una p-lini!li, ..::.2i .... .a...:-OI cee arblL se .,1([\t15 d in nou in gr:idi.nll. Cit ~l 0;::1,111,. trecu tit, nu SC' e:rabe.a .fi P~~t~a mrba duke- ~I Z:-t'moasl_ Cl,rl'ina sc eprcere de tufa de ~ami).) lu in tr-aut cl, (jlrl -i1'5CLInzi1to;ueJ lui, Nana"...rrli ;)1 li putut pune I-"'in.a JlE' ee.

Dar a 11eCUI cit " trecu I ~I, lOt ca tn aj UI'I, ........ ce sl-e ridik::lIt cajlUr ~j..a prt .... 11 '0 luna.

RAcu' z[)(r.r.lRn car I· si-a zl$ srMina.ruJ sl-e ~r~nit din tuf", lui.

Era ~i Ilmp.ll 1 Incausor. vaca se ridrce In "..A.zdlfh_ Sldl'llu po ell putea. N~rMvatj lzbuu s:ll se rmndii de coad~_

'''1"ll a mar zburat NHI ..... ali I Cu Ilece dl~ luna se apropta, 5(!

IO~ ;\f'I'ropia de el. In cere din uJm.li, cu m:u'~ Wg.1!"C de seam.:!, 'II'.!re') r~j didu drumuJ pe I~lia.

locuitorii funei-Ilnlimplnaf~ pe N.anavati eu lleSpLJ5) dosrc.

Mai mult, ii erau 'are .recul'lo~;nori. vezl di celor <1m luna nici rU·.n Sind nu Ie dlduse ee slt:l~~k~ rnireasml fmpr::!!;Ue (JOrl~, Nol. f1;tv.11i ceescuse asernenea florl, rl'lCit mirosul lor fmb~t:ifo r -illunScse pinii.~n luna. ~i. Irlgtnd pc n.]ri mtrceema aceea, Sfi'r'l,iSt'r.i eel clin I un~ 0 fcrlcrre oomaiinrr"n";Il)!i,

Dou.li die a stat Neneveti ill lun!. C.'Hre SC;)/j] celci de a treta. i-a gr[it'llaca;

• Sarrfri:Jh .. ruu.' .... ruU1.i .... umrW.J.I~.lri.t.)

- La oo.:rpru CObol tn StldJr'l.a.lui 5IJptne~tu_ It'c;}It.'Ca pe mine ~r te VC'. j:iQfT1crti iilr~-\ii pe p~mint.

Dol!'..! au eflat dIi Nal'l,).lI.:JliRj plr~le, l-a\J .adus eel din lun.!! fel de re! de buniillili te-a tYiuliumit N.ln<lllilli noilor lui prie1efli, sl-a sMns bun.allif.ile-ntr'ull Sac ~j-a 71'1c.l1~.u IX'" vaca,

~i atit de repecJe "' cobcrn vaea din tlrta. inell N.anavali mai sA ny-si dea seama Cum s-a tmz11 din nou in gr3diotllui Ire noepte S...a cclcar N~I'I.;tvati in tarba cr~MiI jf-a adcnntt.

St3:ptnuJ lui, brehmanct cell.acom,.a .~It e;!imillc-.ata in $Iii(1ir'l.1 '}i ~i~a vlzl,li slugs dOlmlr'l(j; lml.at!l a I-UM en bi1i1 fi l-a tras (i.eva oPe sptna-e, ~trjglru::l :

- T rtetorc, lene~ ffua perecne I Undo mi~LLI pl~rl t trei zjfE! l N.an;wOI u a s:ili t f rl[l-t }I-.tI rhpu i"IS ;

- AJicultA, sllipint:, si!li-li SPIJn despre nem.ajr-omtn ita mea clI~

l:lil(:lr'le I

~i-.a JXl .... esUc tlJ!t-cei:s.etntimpl.asC!_

Si-a esce! W L brah manul sl uge ~i, tare mrniO-~, a rosur :

- Mln!1 I Nici un b~.rrlirn.!n nu s-a (J U~ ptn-aca" 'n lunl, O;ua~ mi-te (:I S!r,l8ii praplklli.t,. Nc te-al P"te-il ~pwpii1 mliic,.lr de luni!!i I - Do ce nu ml'f cre-.:i, &ti!iip-lne, SU~lil atuncl, rcgu-te din bUIlll- 1~~ilC' estea . .vIi le-nu daruit eci dJn 11.11'1.i,

Dad oil gUsUtt brehmanul dil'l daruri, tndat3 -ll ~e.zul cuvintefe Srusii. Pe pJiminl. din .iI5elnefle-.a bun..'i11itl rue! macer mah,uapl.i1uJ .nu gustase, $i brahmanet .fI SP'Ull ;

- vrcme de trei zrJe li-ai pMMit indillorrtil(:' de sJu~, Drept J'X"I:Ieap~J.am s..li~tll.1~ S;}t'ul cu bun:WltL

~. j~f.adnd d.l",l ector din I un..'1, ,1 Jntrat cu ~ tn c;~_

r Ii1 aceer bfJ.hmun nu numai lacoln, ci ~i l3.ud!lro~, ~i de aceea l-a chemar pe un vccln. brahm.)n $i el. ~i l-a osp'UU CU bun.llt.::i~I'e .J..cJu!ooC! din iun~.

- .\.1~ntncl,. rcgu-re - I-a vurbil gnzdn. F,Lr m-Ine povesrestr:!~11I!" tu.tJr'OJ C'!! bunllt.:ql :ti mrncet la mlne, Nimenr pe p.1imilll, afilr.:§ de IKl-i, Il-.a gustnl din ilsticl de bUC3k I

10:1

ALii de Iaccm e-eu I'I.aPU.!ir.i1 eei doi Dr.1hm.anl asUpr,1 daru.dor djn luna, inert 01l1li gall I curil'l-d lor :..acur. tar CI.1J~pe~lc a prns a-t ~j atunci poi! Nilna~"t; .

- 81ne a 'is ctoe, .. zh d pin:.l ~I-t) cer fJro51~1 tot prost ~.'i mine! Oare ~IUgi I .. JlU putea Iva. dl)j .!iad ofjJ\i Cy bun:a.'i!i I Srlpinul 'ui NJrl':Wdli d spus ;

- \10m ,bur.a ~i noi in luna.. 5" racer'n de fhIZd if! grlldillii }i rwmar ce v,.} i.ncePt' vac .. a se i~lt.l, ca eu m.ll \-oi prinde de coad.r (Or, lar tu. de picioarelt' mere, ~i ~tnlooQi ... om mE!fg(: in IlIri.li

- l...:judal iii, Inrc"kptul.c- l .) rllspLln~ easperete, pleclool..f->(_' iKltnc.

Oae:! ~·a j;t$il t sean ... s-au a '>CUllS brabm .. nii r~ Lull!;> ~i.oiiIu ,l)h.'p. tat, TnaoHii ce lena a lurninat (")imtt'lLul, N ivil in gl:k1inll jJ vaca cee al h.t f'hdnd iarbl ~i frtmze. s-a .aprOpi<l t dom(lJ de oC\!'j do. nr;]hm;linL rt'l cek· dill urma s-a oprtt lin..!I~ rufa; de. 5oiImP:k~Ju ir .1 Ina!p1J L .s:.lI ~nrf'lce pcernete coaptc.

Cin,J S~.iI .s.,"i Lura •• a rjdl~<lt CBf,uJ -i'''''' fJri..,if dll-IJ Il.jn~, r n dip.1 acees Si.1poiJ1tfl 8lii<:li !'Iii s-a. lvi! Irnaa ea. A ~1l5·0 de uoauii ~j-.f'ld'.jJ ta a Srmtjl La pkioa,elc i se aE!5fJrind doc p~minL Nlti.a1 dcnlea brahman OIJ §-a 1i1~1 rna.i prejos, S'a .iI!:ll!al de pici~f{!re cc-luil.1Jt ~ 5-.t rlOtnt?ni. ~r el rJdl('al tn "'~zduJi,

;"~a.au pomit dIre lunl. hr.ahl"t'lolDul cu gr&dina "'.8al.a1 de coadil "adi, fJ.r,aP'imailul oespcre, tI~ pii;loareJe ceiui drnltl, ~i. aJl.lngtnd poe '.'i i~·JfJr'nea lilmal.til."i, a irlotrehal deodata !)rahm.1'rm' OISDI!'le :

- Cinslflc prtetcne, n-ai uilill cum",a de ~ClJJ penlru bun.1lati ~

- N-am lolita I, firej'l(' - a rtiiSptJliS b"'hman~IJ cu gradfnil,

- D.lt 4!' de ajum de moi.-e? il ll1iil"r:w' d;n ROU br.)hmaf'l\II

bd5pe~e

- De aJuns. de .Iuns - I-II Iiqi~IU brahlnilllul C'u grldina.

- $i, to'u~i, cam ce ll'I,jrime are r

~ l.ac~.a1.! a strjsa' ~t3,ptnuj grJidillir $i, ultind d se fJne de coada vaclJ, ~j...,. de!>f.lklJt Dlilter'f'.

lar, all huna se,......" i ndall re-a :!c:ip.J I CCI.,lda dl n mtlrti, alit stip1nlfl gl:i:(ljnij eft ~j veon ul lui s-eu fi"Iav~Jt [ cu cee m .. i mnre IU~e.<lJ~,

,{t.]

DI.n lC'llclr~, ni.J s-au liltcul budltl Au dl;Ul bl.lhm.an,i Intr-o b.lrtl murda,;,! ~r pulUloaS.t ~i-au rlim.;H in balta accce. ingI0Nli pic!, la Sit, crt a fast IlOiIp!ea de 'unj:l.:i. Dimilleala t-au \"liul njnc name-ni ~i i-~u scos din bdJt~ ...

~ d D-oiIU all'L1I brahman I. i~tidn.·J de '" mer,g'l.' In I,ma.

D,}r de anrsel '1iaCJ nu 5-.) mal i v it n<:Hx:l.l!,l in ~t.iidin,} brahrnanl)Iui c-e] JacQ-l'tl,

PASARARUL c ar ISH!

Ull pasA, ... r n-a in lim Od.H.a. pe " mjr!~I(:. ptaea lui C~3 mare. Tn3rn{e de as(intllu! soarelui s-au IdS-at poe 'limp 0 mulume vc p3sAri de toate so;unle-, P.lis~(~rul a Ir-,)s de ftti'lshie ~I tot stolvl a rolim .. s lq plaslt. Dar pJ~flle erau tare rnulte si Smudnau-se IO,1llc dcodata, s-au rJdieal In v.izouh cu plJisl'i ell lot.

ZDY'41 u 1n('Ct. pen tru df hCDUialJ $ij C.l re sr plasa. VlZrlld lIn", ce aem. pas.1ir.lrul a prlns a If- urmlrL UiUn(fu-se--n toat.ll vremee ('.litre cer, gonea ind1rjit in urma p;ii.:5.:idlor.

Ajullgtf'u:J'in 5.11. Sol!' izf)j de un tr<!di!l'1or.

- U.ndo tugi asa, i)rieLoI!'np.- J l-a intreb,u trec,i:i tcru L

- Sli plfmJ itl}lu' cute mJ"4l smuts ptasa _ a r~~p'um p.d:si!lirarl,Jl,

106

- Ei, dJ:f' unde tt-e milllea? hi muat treclil(l.rul. Oere nl,ll v.e~i cit de St.J.5 z.boar~ tc.ue 1.1 un Icc l N-ai slIle rnai prinz! ntcrodaIA j

- Om veoea, om vedea r a raspuns l)dsMarul. I,!rfi'lindu-~i gQ.:tI1.a.

Cind sooIefe iii cobcrn c!iLrc .. sijntH, ,'U pnns a-~j C.iula p!sJriJe IOe de mas,

- Sl .zbur.im dl.1re -tu. acolo jl\ltcm dorm! _ }i-au dat ' a ide(;U p3reie,), P"~ lingl rtll,i cruse tresril mtnunate.

- rr'l CJingul de banenler! se tf.o-arme mal blr.e ca oriunde- au :spu.s.p3j).i1galii.

- vrem s~ dormim tn INIlta I au s1 ngal ibi~i. Acole-e breasts

dc-a mrnunea t

- vrem 'il rju ! vrem le rfu r ,11J ~triEl.iJ' unale.

- J,)t no" 11:1 cringul de benan ler! I au §pu~ cefolane.

- Not vmm la ll;)ll5 I au -Droll'llil altele,

Mull 'I1U dill! dlrl cloccn. dnr la nicl 0 lncbelere n-nu aluns,

VJ .... ind fa dte~pt.a rhrl, r,ltclc au tr.a,. dUt:! ap1L; papa.galii (11,1 lu,}t·o atuncl I", strnga. dIre cnngul dIP banamerf, i,\r tbtsl! IlU por- 1'111 tnepot, c.iilre ba.Jt~.

Dar, nlJFil,ai ce au tncetat a se lnlclcge ~ th1lu mal c~r.ut plaea trur-o s.in;Sl.lra l.atur.ll, ptasa a prins II cobcrr tOI mal mult, mal mult, ~. 'p~5lTlI'!:' a-au PQmltQit In cele din urmll, OIpilSClte de grcutateJ;~. fa plminr, Atuncl p~~JiLrur ~r-a stnns degr;tbii p1a5.J, b pus \'Inallsi pe lIm~[ ~j--.a ... Indy! a coua zi 1<'1. pia,l to...d.e p3.sarile.

A, 1o" """. tnu-un sar trci b"'un.u,; ,.", in"~I'. CI""''' ,ni, d[,' Il'"rldo.age-, 'nvll.uerl 5umedet1ie- rho Sfrinr{" lelurile $; so socof{'itU de acee a rtl.d d~lemj derit loarii jilmea.

rnl.Jnlndu_se f:i jrnr~un rfnd. au 5pU:; brahmanJi ullll oC.ifr.eo aJ!j;.

- Am in"".lqat reate ~tdn!ere, ne Plflceperl1 sJ: :5~ v rr~im minunl, d.llr fI...a1:r1 ul'I1bfar in • .1 llidod.l~ pril1 '~r,j ~t.r;;jnc. Nimeni nid I1U bilnuf~le P<"-aotolo c,J rr~ifio,.c pe fume. ,as.a qi~le frl\'.i~a[1 de .5Oi, oCiI rmJ. Q.itt' s.l not' tj~ scrtj I ~ vlel Url'r1 pln.ii_ roil ~tl/~i tul zrleJt'Jr t.aor,;illt'f ctJ rJ1tlnir .:I~ri.a pm~U l

~r gr.5irtd Ostf'l'I. hotatlr.1l b-nhmilnrj S.:i"1i P;irlseilicl SJlfuJ deha~rinli.

108

j~jnd, cecl, in lorij .... il~ din cascle lor. au pomit-o ditre meleaguri departate ~i, spr-c a.m.i.u:.3. 5- .. u i11,ilnil CIU un Prom.

- 511·f rtls.1mpc nedopliltrl dst.l s.il1e (ondUeiipeste mUl1li_ .'! lis un",! drntre brJhmar"'li,

~i-ndatl i a ~i grail ,.lrantJIui :

- AI ill latOl la net urahmanr 'n\,itatl. hi ing.;'Iduim s:i n~ dil.'tu ze,.; peao munjr.;

Cu n'ulU sllaJ.ii sl-a cus tliJ.tInuj minite b (run!!;!" ~j-a dar r.1~.

PYIl5 :

- 0, domni preillifwllt<W. url"r'ra~i·m.i I ~i .luporl'it.

Cu rind ~.,jI ivlf 00 pcledi de m!.lnC~ fil b~hmal1ri a IJ ortns a sur in urrna tllrolrr'lulul. I\jurtgind el Ia. margifleil p[.tJ1"Ilri . .5.-o1 op,lt deet'al1l l.'i'.iunrl $i-.j] :J.Optit ~

- 0, tlcrrml il1t-erCtJli, 5'0 j[J.:Im prlnlr-.aJU parte; prlllj!i, ..:010, ~Llb lu/rli, ncarme urr leLi I

Plraf1.manLl' cure mergea inainle a zr~ rlztnd •

- ""'E!dOpl·t~rt ~sfol nu ~)ricepe rue! mile.lr r:A leu! nil OOiLrrne. el-l molt de one ~Iie <:inc! I

Un alt brOlnm.lr'l i-a $pus .ltund l.'iranurLii =

- utre dt de mali nl-s (luno~tjrlt[!le I Tlldata 0 ~-llnviem Pl' leullisr.amolt.

- Oa.r de ce l De ce t ;) S.trig.H f:1lr.1nuJ. Doar e lin leu! Ce nevole a\'eti sa-I inviat, l

- Ni-i ~; silJ Sa d.llm ascuhere Cuvinle-Ior b~darJrnu'uJ ,1)tuiJr !

S-,jIU 5tfrnelil brahmaa!l. De~ja am inv~tat,. Q slI ftc lin~m cu. no~rifllele sub obr[)c?

Atune! 1.'iIanul So,} ureal zonr intr-!)Q cepec ~ de acole oJ tnC(."ptll,' horl:t."l ochif J,J minuniJe bl"illnmJnit-oJ'.

!olr brahman II eel tj"w.at.at! l-au rdnsuIIC!.d intr-ade ... :Jir I'C leu.

De~llr.llI'rrJLI_}1 ochii, leur s-e r~r:liGJ! pc labele-! ,:rutE!fnia!", h) 1nlin:5- ~r [-e 'rIUt.l1 d~,j]l1!i PI"" bralunanl,

110

SI:ipll'lJl mU11ldor .a. S(OS un u,l~t cumpllt, a slrri' ta biJhfnanii vet invJt~'i ~i. de bun! Soe<DllA, l-e facu! i1'irime. !Jr lJiam,1 occloplil a .J$(cptJ:t pi"nii ce I('"UI a plocat I a • lwpilloare, .apOr }i-.a \'hUT cu bfflC de drUITI,

~i. iad, se-adt"\'en!~te ciI $tiin,.l, pcntru prost, e ca IUl'trirJa '.'impii peuru orb I

SLUGA SI ZAMINDARU,

T tli,l undeva en zarntndar .lgJ'i;il nelo'Ltie mare. Ori de c'Itc Q..-t i~IIQCme,l o nool $lu~. Ul:MlndiJr~I-1 groll" Cam iI$3

- De pl.11it am sa-II pl.,ue'lt: Muir, (inci rl!l)ii IJoC lullli, Oar Ie 'lei pnmi dnd vel tmpllnl, tn i".!p. d(lU~~f1rez!..--re IlIP!, lJiJCa~rn1 JJ'lir~ti case Inainte de-a imilliTli un an, ~h,lijrl '\ll 1lI.!1; ~rilt1qli r'lillli{:, ·1 e , dac.i cu te vol alunga tn.1lme do!" ,1 ti se impliJli anti!, iill dret'tur ~-I"j tal urechea dreapta.

Tocmmdu-st a~a. fel slugaJ zamInd.3.1I,JI ~j iiev,l~I:"i.~a 11 sjre.!u pi! bletul b!1ial sl re munceasex (lIn zo-H :tHei Si pin~ eu M:oiIU etelele pe cer. 51u8;). trudea pe ctmp, In gr:)..dil1;) du ;l'.j)r.lIi.\O~I. in li ... ikloii, pa~tca vitctt', !!:3tea prtru.ul. f.:ke~ rurat ill ,a~::Sr h .. nc.k',1 f~il~ ,i .. cllinol "'1"('-ilKLHi. far 1.11 ceesul meee! I SI!! dl(le;l o IIJ)UJ dt,

11:2

t.lrj~~ de orcz Iii o i,;t'~~d cu oiIrt.ii, 111 C.Uf tlersese otUll1 penteu Sfiiptnl.

Nid 0 sluga nu pl,lle.a. flreere, sa dud 0 asemenee \'i .. ~l vreme de un an de zrle, MlJrl~ea doul-trei funi li pJCGJ, neprlmioo nit::! till .lila \ pennu cit mUI'I('TloC. lar Z\lmfndarul aSf .. ~i vola,

- Uite ce brne Je-al'Q polrfvill i se l:lioo.'l cl ncvestet, Intr-un an fiji-au muncu, pe rind, sase ~Iug.i. $.i nld uneta ny t-am p13fit nlrnil;:,

~I lac;), vent od.lll;:J $ii se totmeascl Ia .!amlj~d.jJf un ~Je~andru de d(]j5prp7e~{! ani, un fOODr de pram, pe nume A:ilj,

- 1;11 sceme - .ti~r:! z.aminr:l;iryl - d.acl·mi ve! mUr1ici .co(Q~P/('.I'I:'ce luel, lli vel ~)I.:iLi ~;z:ed dt' rupii. D.acl te wj .1lunsa 1nsllr trclrue de gfrr$iltrl anulul, lrni po!i tll;:l urccbea.

- Sine - ~P"Ise Rat

- E.I, a Luna Inju.!;o'i bivclul ~i d'u tr: la arat

A m r,rfi("d biiiatuJ 1;11 ("imp zfua-n LrC-ill!l~. Cfnd s-a il15l:!rat,. ,'!r \it'n!1 9uSil sl-a cecut dr::mlnr;.ale, Ncvastc z;J.rr'lrndi1rrllJrul l-a dat 0 ~sla[e de bOD st-o I ipiE! din l!'i rile r:Pt!! orez.

-- Mul~u~-li, prcebuna ~t~r'lnl- a SPll1 Raj, tmbuctnd, O,lr ... ltceva nu se luai aHa l

- M;li, mtnceulc ! a ~Ip~( 19irc.ila. N-,li s.l milt 'pIi meg, nimic I and s-.~IJ culcar cu to'ii • a p!trun:$ ~j in clrn:rra unde sa pastrau bucatelc ~i-.l min~OI( pc 5Jlur_-tte.

'ntr1nr:;l (fim.ineata to taInal"l, ee ... aste zamind.uului a dat pesle

o Cr.llm;i(j.i de oase de g:iinl \oi peste iirimfll.lri dlntr-o Hpie de grtu

- Pn v cste t a 5J.IIgat ea dire l.Jl1lindOif. FI.h·lu"'~ul ;1st:! ee-a tnShoi!l1 azf-ncaete toete bUc.1.1eJc I Ai sJI p!l:shC,..:j care .; f.JugA COl :'~Ia I

- r nda!l s~ pleci din casa mea, nt'Soilultrt.e I a poruncil zurnindarul.

- 5@ cheam::l d m~ gonj~ f .a 'i~lrebat Raj OJ buodete, Blee, ",n" s:i plat. Dar tnslduJe-ml, ii\3:irnc:. a~ii cum ne-a los. \forb,l, sa-Ii tili urechea dre,lpt.a.

Atunci, amlndodu~i ifJVOi.ila. ofrl din greu z.arnlt'ld •. nul;

- PIU nu te goncsc I a mirrit el, pO!i(iffiOril, Dar n-al voie sa re atinsl de bucatc. P~ntrll prlnz, gllei.e-l'Ic azi fazanul eel majgra$.

- Am fnteles. st:lpln.e - 3 gr~it sluga ~a pleat catre cctejut ill (;.,11<:: sc pttrnbeu dOuJtzed de li1uni,

raJa ill sla muh pe glnduri, Raj a talat totj ta.z~flil, I.~ ald pc eel mal gr.l5 101 i l-a tJlJ~ ptocon nevestet mmlnd:O!rului.

- s.~ ri-al ulci Co indoiala, ~tapln.:l, tlst.l-i lJol;;)l1lJr eel mai i!l{ilS,

- oil zis, fIJII:;Jur, Ca sa nu .H,re~es.c,.am tl:li~1 L'O,1,~~ r,.a::Jrilo, am cin-

~ri [-0 pe- fieco rc-n pc~lmlI ~i-.lm ales.o pe cee rna i grea.

- Ram, Ram! .a 8em LI~ remei;]" Pc lee se cuvine sili ne deecetcrosi m de e! !

I;)~r d'-e a~[.[ doiiti zamindaru I ~-.a adus alngu r amln te de mvoia!1i.$I<Lspu:s. :

- Las' sa -dud[ mnne aprde I~ p~SCl,l't in p~durt:! ~i s~ nu ... in:! ac.asii to.atli s!Lpt~mina,

I\flind Co1re·j r.t.iidufcil in cafe !iir.anii sara.;:i a_duIl~ u:sclUuri, Raj OJ rnloat mtr-acclo caprcle s.~plnului. ~i-a r.icut 0 mlibJ, ascctra de diminea~3 plRi saara ctntecete vesele ale pl!i.'tiIiOt ~I be~ tapre de caprA. Dad un tlliran sJI,ac uecee pe lif'l~ et. b)l.ttul n diirui<l cite 0 caprl. ueeon ~I die dU\lIl. Peste 0 ~p!dr'njn.d. din loa.3 turma-! rarnasese door 1,11'1 lcd, Cil'ltind un cintece! .. -eset, Rat II min.'! cat-e c",w.

- unde ml-" cuprcle, tifharulc ~ iI 5trigal zamindarul, dind t:u ochii lie un )ingur led. Am .avut 0 sutl de capre una, ii Ul1i1r I undc-s f

- PI[! ware, mtlosuve ~lArinp., Ie-a mii'lCilI liSlUI ...... i a ... ut mara ooroc e-arn rl1mas vlu etl~. cu iez.l~orul ~S1ii1 r

AUlioo do nenorcclre, ~i-a z!llri.l! z~mli'ld3rvl l~1" cu unshijr~, jar navastj-sa }I-a sfi}I.lr1 5-1 r arele de oecaa. D:JIC.a s-eu mai potofn 01 ~adi. lerneta i..,a SJlUS I;r.'ll;),~r.r l'LIi ;

"0

_ Molino, wm se crilp;1 de ziu.1. enege di 1'1 11'/ada j ull\llt ate din bln3M, )unJJ.tJle din pOr1DCJ.ie ~i jumll<ite din plersici.

_ Am In.lcies, S;Llpina L rotu! va Ii f.trut intl)cmai cum ". poroncit -lispUn5e stug..iI, j"ectrdu-se inainll!a d.

$1, tnarmindu-so <u un cwt bsne asnit!!, Ra.j se I,Ird dimi· neala in bnnanier. A t:Liat cne 0 jumih.ue din ftCcc: banana $<i-.1 Z\'!rijt.o I;) plmlnt. SfI'1ind cu banenele, OJ; rezemat scara de pertoc.lll,l..., taiat cue 0 jumlUilll:: din ftece p<irtOcala ApcH ill fac"t la rei (;U p~ersici'c.

Cind s-a h'il in livad~ zamindarul eel zgtrcit, a ... ),lut ca. lOa1Jli reooll.l~j era prJr)ldlt~ PI:! p::Srntnt erau tmpr~liilre fum~'iiLi de bLlI'I.lne, de poorl~'1!! ~ de poieol'Sid, tar eelelatte jLII"~tjt.i '!opir'll.urau fn pcmt

_ Milr$ din casa mea I a r.ienrt zarniralnrul. Ai flcut pral dmtr-o rceol t}J pc care ml a-au dilt c su t:i de rl,Jpi i ! ~L{!rg.e-C), sau IC~ ~~rtl~S de g1t I

_ v-am Implinll porunca ¥ nimic n1a.i muh - a rfupuns SUPlf~ slul!:a. Oornnhle-vDaSlle rnl-at! f.1(l~I.m-cit -sa 1a.l jumiHolte din poome fi-a,... am ~i iacut. Dar dad ml elungt eu tot dinadlnsul, eu ptec. Numet, i~Jnte de pole<:afe, lng.1!clull!!-mi ~lj tal ueechca dre;)f)l.'l

_ 01. cc tot spui I s-a lnspii.il'l'ltfll.al Llmli'ldlHuL Acu" no-am IJ-mp sl stan"! de vorb~, Ne-em j nl~lege m'finc I

$I-a rupt-o de- fugi spre easa Al.:olo ill d.t de nevesu-sa ~f t-a zls :

_ Hat sl ascundcm 101 ee-l dlC"rnil'lcare ~i s~ iugim la noapte ta Ofii1, [41 talea-tau. 6.;tialUl nu poate ramine f.lllli. rnrncare ~i va plc('" tn satul fui Apnl ne vern tercarce ~i vern tr:lii ca InLd 'namte t _ 131M te-at Bin(llt! s-a buccrat femcla. A:~ vcm face, Desca,.1 uc preg.:itirn, i~r IJ nceptc, ctnd slugil do.'!ltll1e, 0 $lt'rlllP,ffi pel\e5.lmtite.

De cu seaIa. li.il rte~1ltit z.a.1'I11 .... darul o dil,li Iada, a viri! tnrr-tnsa put Iripli, r)J:;Lilluri. tot (elul de bunil.l.:iii ~I-a. a.~t'l.·j1lo.1-L sll.

IIG

foe tetunece bfne. Dar rt.11 a pnns ere vestc dI z:.amind.illul ascnnde in. l,lId.!!. ch::·.tlc gurii ~i·a prlceput Lorul.

Pindil'du-~i Slap-ii'ILJI ctnd ~·a dus la culcare. di t~ul.:l sli. se odihnc",,~cl penuv drumul lUllS. fUl.clul a rldicet c.;lp",cul ~ s~ vir"itiJlI,1d:t.

1.1 miezuf noPt!i a-au ~ul;H fnceti¥Jr 2.lmlnd.arul ~I nevas(iI~. s-au rmbracilt pe nc5imlile sf-au pOfnll~ la drym. Zarnii1d,)1"I,I1 caea-n spinare lada "in are Ct.1 bliatul, pufnca to.,'::i Wl:!mCii ~I-!ji ceua ferncta :

_ De ce • .;lI1 fuat arltu mtncare 1 Tale-i St-t'LJ de dus !

lar RaC":l1,I1 sedce cumlnte in l.:Jdl, tntulcca tntr-una ~i 51!! sim;(~ ca un do«i.n pe care slu:glle-I poa rtill tn palencbl n.

Cu rtod 1'I0t:1rl zarni ndarul :W {Jell popJ:50, s3 se odLhnE!a!d ~I s3 tmbuce ate cevu. A.J uegrnd pe un drr'lP, Itng.5 ClI finll~. a I;)s.a t [os lade ~i L-.l (icliC<lL eapacul, Slue:;J.::Ii ,i~njt din lada ~I, lldul1indu-~i jNlmelp.l.api'E!jJ'L,il.z15=

_ 0, bunii mel sl3pini r Nu va ~IJPll.rali 1'1,) mlnc t Attt tmt !iTnteli ode dragi, !..i:i. nlci 01 z! eu mal pot tlii f.5rJ. vc! 1 Ui te, de-ate, ca ~ .--1.1 m:t dJ;:~~i't de vol, m-am ~'iril st-n I"d;,;. ler, Cil ~ nu ... ~ ~'iri::ri prea :grt:u 5~ rna j1ur1;Jfi, am mtncat lot ce era mtr-tnsa.

_ Nu, iI~a nu mal pot Ir~i' iI wigat .l.lmlndanll. Taie-ml ureebea ~ pie! pentru tordeauna din cchii P'lCll

B3i.alui 5CoaSC numeldeen ClI~itul de La dng:noaro. ctnd nevasta umindarullJ'l iii oprt ~I se .nunc! ,jIsupr;), b;.'irb.Jlvlui ei :

_ Cum te vei inQ.ti~ inalnlea plirintll(H mel, Ji~a, farl 01 ureche t T03.te eeamu-tle vor rid~ de tine p_" "'(H bate joe I

_ Ai d-eptare I ii oftJ.t za.rnlndarul $1 l-a taptil; las' d·nlt~o orl scap ev de lineul jsta I.,. (I. sluga -.1 strigat JPOi - e umpul ~!I. DE! ecrcsm cu tol" I Preg1iLe1-1e-nc, din rrunzu -.J crengl, asternuturtte I

Dac-:! .1 p~lit ~Iug.a. a~,etnuturile, a ~rtt Z,:Jmlndaru' un as-

t.crnu! 17ngl rinLin:) ~i i-s i;PI,JS =

_ 'r .... te culci .;lid, lar ncl, ttngl uno,

117

ft.!umai re-au adOlmll 5tij)inii, rii Raj a t-as bir'll~Or lillS:;' 1111- tina a~ternutu' eevestet zami!'ld.Huj~i, la, IX' 0.11 s::iu 1-.1 ttrn inlJ-o parte

In eel mai tmcnecos ceas dilu.intca .. ..1s.!ril"lui 5-iI fU(i~t ea-

mim!Jrul alte iln-llfll, it pipllt it~lemutul ~l, .apu<:iru::lu"1i nevaJ~, itl't.'irlit-o in iin.tina.

In sflrfll. am sc~pal de eel ce ne dlinula ! a 1!]r::iil el, pain

de ... exille. Sco~I~, iemele, ~i l'I:ti sl ne tntcercern actl~::t l Nu mai am a nl.'lleme c.i-mi p'cJ(llJoI"CcheII !

_ Cine se chinui.a ~. de cine a.i sc!1pat, mllo5tive 5lJpine ~

.. auzitdC'()datiilingj el,p;I4I.sulslllgii•

In,p.leg,lf1l(j ce se if'llimplal.e, 5-41. Il,I.1ot Zil:I;'llndarul ClJ miinlle- de cap ~I ~ pooml!-o in ucere cii(re [M".j]~. Tre-buioll acu' -sl-I VU'5,~a pe p.irin!ii ocvesre! de nen.croore.

r» r Raj ,1 ia care-l eel ma i acurt d ru m pin' ta G'.iJ'. Alii: fj:!;ind

tnn-u n 5U llct I .... lata.1 rn->.1ei lu I stllp-ir'le, l-a ~ptl5 !

_ SlJ'P1rt<1 rn-a trim ls. s~:.-ntimpbl 0 nenorccfre, B.5 rba lui ei a tnnebu nl t ~i ... 1 ne-ncoace !J v!i uCidli. S{tiplm zrce : w RoJ.S-li4j ... J.-I lege pe b:LrbatlJ-['lIeu ~i ~-i pl"lnl do(ll,.J:I.ZOE:Oi de li~i10'" le ceaUi. A5ti!l~1 Iace ~.l--i ~'Ina tJr.!!bnic il'l fire I·

Cr.:i.ioo ~5.l, R.aj 0 lu~ din noc la plctcr, in tnUmplrta,ea z;e-

lTIind.arului,

_ SUipine I i.a "!otrigJ.i el ind de departe. Am f051 1i1 (..111l1

~tJplnd, Citre ti-a pre'g;)l!! 0 pmnlre pe clnstu.

Abhl a pu~ l.!!mindatul piC-iOrni in rasa Pevesti-~i, dl patrv !t1"Ugi v lnicase s-ec ~I napus.lit it~upfl-i.l.~1.j legal de miil'll ~i de plrioa.re ,1 i • au a~c/'ll pe ceil[1l dou;izeci doc hplunt.

VJz.inc:l z.amil'lO'arul CU dt.a bucune il r'id~a sluga, .j! pnceput ctne-r pteg!tti~e 0 .a.seo.e-nea p'rimm!.

_ Nerne-tl'lIcule I ill l:1rnit ~I. cu gl,'!1sul :s-chlmhat. [a-mi u-ecbea ~i du-te undl? ~ti i I M.1oI bmc n.r~ o creche, decn ~li. am d(.-.JI tece (;U un di.j)'I.'ol Cii uee t

R~i atttiJI We-pu. S-Il rupert t 1.1 ti!mi ndar, l-a lil.i~. u ruchea

-drcJirt:lti dU5 a. rrn.l I

itS

';.r zamli'idarul (~I zglr it .lI sta~ cu lipitonle 101 eeeu. pin!li t-a venn nc"",sta: sprn rtOfO'1.1,J1 ci, fin,lnl avea apl ~,u~n.1 ,. trcdi.wfii au PIJILl!-O senate diminell~.1.

tar zarmndarul :!i-a jntcrs iOcasa J1.'l, fara (I urecbe.

De at~lnci. ori de cite ort lnC'Crt;ol sa ln$e!.e un tlr.an. ;'io;!la etcea :

_ P& due s.:li-I diem pe Ra.J 1

~i l,1lmind.1fu! Indalj Iugca In usa ~j, de friel, punca ll .. -oarele

la poar'~ ~lla to..illl!! unlc.

.,..

JUOECATORUL CEL SIRE!

UI'IUi om i •• picrif ocJa1.5. din Gsa puoge CU bent. S-.:t dus omu. la jud'l'dtor ~i i-a spus :

- D(lmnule. azi...no:lpte mi s-au (ural banii. In casa mea 10- cuteste mul1.1 Iyme )1 fIoU ~tJf.I care dtnue vednl e vrednk de d'J5prel.

Judedilorul a grait :

- lo~i cer ce IOCUle'SC In CiII5a liII s~ vina le mine la ra~ii.rilVl scareful ~i am sJi-ti ar:lit botul.

O~r:;::I. '__1l1,J ~duno'!ll cow IOfilla [udecator, aceeta a zis s

_ lad, ji dcu r.eclirul~ d'lilti'to 'IiCI1 ctte un bepsor de trestle de eceeest rnnrfmc, Miine dimi'llNLtc s:ii 1"i"I! re :.duct1l in~.poL Dar,

120

J.I $hll. bel£w/u1 celut care a rurat banii Voil crt.'1ti' peste ~rte Gu un deget,

Ins.p.1f1r'1intindlJ-~, hom! 3 prins a se gindi cum l-.al puflta 1n~cfa pe judcc.1tor, $ . .;i g~ndit cl, '-3 tOI .stndit toi si-a SpU5 ~ .. Am sA scurtez be~i~orul tocmai cu un deget, A.te Ii;) CfeasQ peste ooapte sl-o 53 fi@deopotriv.li cu cetetaltc",

De dJmjneatli au venit cu .otii Ia judccator. Totio accau bell$oo· rete 1,'1 fe-I de Il"Ii'I~l, unul ~ln~LJr evea b3!1l1 cu un deget ma.i 5CUrt de-cil celer.;'!l!e ..

- lalii. Cine II furi1l~ b~nlll a zl1 ludec:litorul ~I ,j!i pcrunctt GIl hOlul si!li fie virit Iii. fnchlsoerc.

Doull MI~U~I

Ullei:Ymaf~l:

llltr-un rit1d a c120t trbnetyJ peste cesa UJ'lui om de vazl ~J toate bOJ;ltliJe .lceJuia au ;!I";O din1r-o datii_ t-a rarnas ncfencl:~II~jrn:~at un uri~ cesun de Iud, pe COI1c> nid Iocul nu l-e putet

~i, ~J(~, ernul - pe earc-l chp.ll'ia Nand!.lKa _ S-.1 hotltrit w piece den locl..I1dc sate do Da~1lnt pcntru il-si ui'a nen":lIl1ot'ire.iL ~:~:I,e-~ i~e;i~r~. 5-.1 crus Nanduk.;'l la vednul lui, pee nurue Lii~-

- RDgU-~t', prier(>ne btnevcttcr, pils(rea.:zl-DJi pi'n.~ r.a tnape-

lere sjnl!!ur~ ave-re,Ci:.',:nrnufde fuel.

122

Del ant de zfte a prjl;JII~sit Nanduk;a f1C mcleJ..gurl $fi'.iiir~, dar lntr-al I~ilcil i s-a I.1Cbt dot de tccudte 00 b.a~tjn.'t ~I So-a inters In s.lIlyllui.

~i, iadi. "il1.lPQIt'ldu·sc. s-a dl,l$ Nandultii la V('(;inul sau. \f..'!zifld~I-J pe Nanduk.l, taksmena oJ tostit eLI preilcut3 a~r~dulII: ; - Ce nenQl"OC"ire, pnetene 1 Ceaunul 1.)11 de tuci 3. fos, mlncat de soarecl !

Nanduh n-a ar.lllat de fer cJi "II ocde cuvintele vccirmlul. 1\ ~pus cu sJa!o tare :

- A~ ... rca s~ 4;0001 pin[ 1.1 riu, sa m!I $p~1 de ~cate .dIJF.,:i drumul eel lung. Roaga-J pe tecrcrul I.'u!.il v ina ~ m.~ ~IYLe. ~i s,;j oldudi la m4lJ tot ce tsebuie pertrru spnlarea de r-'lU!c.

Griiind a~a, Ncnduka S-.) ir)drcptilL e;ilrc riu. iar dupJ. el merIl:e;), ascutrted uo porunca parintel.uj 5~U, fccrorul de ~p!e iini 031

lui La q,ooj'l,~, ,

Alegind un lac FI'I<li [erit, Ilng1i 1[1 iLrncl[, e-e .!oplii.;:ll N,llldlJ'~a. de piiocal(!'. apol l-u apucat pe reoorul I Ui Llk~mana ~ l-u vlrll lnlNlI pe:}ter::i dill a,plDpjefe. fils-turnlnd j .. i ntra ra ~i un bolovan Md[C ~ gre-..l. Oupii care, G1 ~ rum nittlj,;; I1U hll{ [i petrecur. s-a rndteprat cane cass.

C~".e ::.<:ariti a veeu tn goana maee L..iJ~n,\ }J-.iJ strigat :

- 0, Nendukn, uncle mr-e tcctcrul t De ct.' nu hi illton. .II~al

- S-a ii"iliJi'plal 0 mate neeorocbe. crrctcne ! 01 te-em 5pjtat, 0 rtOOl)rli(:a I-a fnh~l~t PI[! dll.gt,qul tAu lee,or, de pe 1.I!'1 bolcvee COIr(" 5(! afla [3 fI'Iaful r'iuluL.

- 0, a! spul, IkllosuJe J .) 5!rig.a1 Lak$n'l."lr'1a. Cine~r puree crede t;:.'i 0 rlndunlCii poate Clr .. un copll de sapte ,Iml t... Hal chlar acu' la ;udeca!a r

Da.di s-au iJ'If~l~t e! il'lajnl~4 judec.a1i •• a reilt l.iJJqm.ana in f.;ll.:i ~i ill zls :

- S-I.;ipine fntetept ~i pre. .. drepl J Mln<ioosul ~~ta ztce c.;i 0[10 ffndLJI"'Fc~ l-a ':ipj~ de pe un boI0\,,11"1 de Ia m.)rginea rillrui pe feCiOJul mew (.II!:' ~ple anl, PlJ'funce~tCl·i tidiowl ul 53-001 ii'lill[Xlieze f)tjialtJl.._

1-:3

..... scuJ.indu-l pe la~milnil, 5-.1 lntors Judedtorul ,mIre Nandeka .

- Tille ne mal 5O(Otr pr~ll, intr-adev5r r Pe iJata s.'!.j tnepoiezl 'VtOnurui fCCiorul1

- Dar cum i-I pot tnJp.!Jia, dac.1 i I-~ r~it 0 rfndunfcJ"( ..... wnd {()ti jude-di,orlJ (ill sa ;)fJ41U rn ii"la,pe-re 1'1 .I'U mJf putut l!ihda }i-otu ~lrigJ.{ trw-en glas .

~ Ce tot VQf~ti ? 0 rlndu{1idl. poar.e ridit:a_ oare un cepit in vlzduh l

iN.lf'ldu.itJ '" prins a rlde e-a bolborosit Plintr", hohol)le ~

- ;"colo unde ~r~cij po! minc!). un ceaun de 'uti, rlrujl,l.(1ica lXIa.e- rid1CJ in \'mJuh un ("(;J[J'il de- sapte ani,

~f-a pnvestlt cum tl I:iSiL5e in pbtr.;t!"1l v e-,dnullil ceeunul deIud ~i CC 5:-') pelrf'cut dup.l eceea,

Arun.ci nu rl$ CU wtji,.r-..at.l prrns e vorbt .

- N .. nduka $4 L~ k;;.man.lE de-! ot5.1.r 'i'mp;:icu ~- .... :lI s! nu ""~ RJili certa [L Lekgrn .. na ~-i rnapfti!.!ze Ii.li Nan4uka CI!!:ltlQuJ, l.lr Nandulo:a I UP ~L:$rnal'kll rectorul.

.$i-.:l~,~ d lJ ~i j)jr:::~J L. tar ~mindClj s-eu a{bt rnuJttllYi1 ti, DJr camenu din s.aH,.lr oiIcelll5f)un ~r ui:

- Acolo 1,1Ild'e ~o.,"l reel! [l(l' mjnca 1.10 C£!3'Uf) de !Uei, r1ndlJrJ lea paille rldica un copU de- ~il'ple ani rn vhduP1 J

CU CE ,SEAMAN.!. ELEFANTUL

Ul'.I gm mergea odal.1 pc un eretam, c.'ille oraf, Pe drum" fillit"lit cinci ce,¥!l(ul, cere vcneae tn il'limpioorea eler.Jf'llului $i nu Soc .abateau ali'! drum,

- La Q parte ! Ie-a stJlg;iL ()mu/. Dare "1.1 "l:'deti c3 -iI\fe,i tna.Flle un elclant L fnda.fl \'ii celca-n pkiQ~Je!

Cc~tolii s-au d.a. <l~raba 11'1 Uiflfri $1 unul dintre el a :SP1J5 ; - De unue ~) ~{ii'l'! d avem 111 f,lt;1 lin clefent , C~I fnotii ern-

tern ortil (II~ 1,:':SCilK: I

lar al (["lIle .. 1 cCJ}CLor a grlll :

- T~lle-;lrll vrea ~i!Ii ~tim 0(11 cu M:~arn3I1a elelilnLul r

- IIpropl.3ti-'Va ~i prpai~i·1 - i-,I rndcrnnat ~.i!lpir'rul elefan-

'ulu;. ~ c. ~,,~ curet! ail scama til d ... rn.nunat I"- ;mim.lullhl.3.

z:.s 'fi flrot O,b-ii S>-OI,J .tIprOpiilt de efd-lnt ~i-al"l prins B-1 plpJ' Ullul i-a afirli villul CQJ:II. altut un ptctcr • al trelice 0 uflec-hC', al ~truleil tromp .. , .II dnalea coestete,

olbul care pjpllise virful cozli.a spes =

- lac.;!, niciod.ll;l nu ml-3~ fi punn Ifldiipoi cl elelantul seama;nlI:cuOmltur:!1

- Ce \'Qrbe~1i tr s-a mlr,}( al dolled, care pi~ise pidorul clofaJ1tulu i Scilmln,s cu un ~Ulp

eel OJ pJp~isc ure(:he41 eJeianrului a g~i! atund:

- !\mindoi spunell ncadev.'!llJri ! Adi"loC!:' CU 0 dharnal fn.1~;ro.:li

de. IOlu!5.

- PrQslif' 131 :5.1 rr~at al JXlI rulea, Se,lIrnanl cu 0 f ringhi~ HrOa.s~. A. clnenca orb, care plj)di~ coa50relc-. a teeeput s1I I1dJ ;

- AU L de ~!r.i.'J$nf.c V-;:Iiti 5poerl.l1 dC! eleta m, piue-mi-k>, tncn nicl I'IU y-ati O!Ipmpiat de eJ ! A"~ ~i in~ cil clefannn stil;m.linl CI) un zld de ceta tc.

- EI M I <II sl,lgat din nou eel dlntrr, H[!{antl,lI !(!Jim.llnl tl..l

umi!lilm~r

- Cu un ~tflp ! a 5r~I,IS a! doi!e.3.

~ Cu 0 frunza! 1-3 incre<:lint.~l ill [reile3-, - Cu 0 frin~hie 1 i1I s.tri~al nl patrulea.

- Cu un zid de cctate J a dar -cu'i'irtt al cindlea,

Omul cu ele{.mtul p!ecase de muh $i orbll tot 30e mal crcro-

vll.au, S ..... lbat seara, dar ef SHigau to,1111«= ; - Elefan1ul s@.am:ln!icu 0 mlturll

- Cu un qilpl

- Cu c frunzll

- Cu 0 fri.nghie 1

~ Cu un lid de cerate I

~'-<II venit :;; zllJa a dow, dar, ~in(j to pr,ilfu~ (jll,IIIIUlui. orhii se certau cnre de I:i1Je :

- Eleroilntul se.arnan.'l oC:U 0 mlIll_J'.1i J

'20

- C:: v un sUipl

- Cu 0 frunzal

_ Cu 0 fringhie I

_ Cu un zid de cerate I

se zice d f)i'la, $-l-fl ztua de ._u:i m.a.i'i'ed 1n PJOiiul drumului. tot s(hJioou·'jC,' CU ce s.eamll.na clef a nh.d.

~AeALUL eEL ~IRET

Un tigrl,l fioros a c-,j)zut od<lta in~'-o COIpCJI(11. Zadarnic Ja(TIea ~i se zbiilea cumplila flJrli tmrc d",gH de- fier 301 capcanev "III de bine flcul:i era, if'lcrt tigmt nu Izbuti ifj tndoaie ni<"i un <;In· &UHI!Ug.

O,'!il' Iartmplarea ~ fllc.ul Gil un om sa trC"o'c.:t In vrcrnea aceca prui npropnnc. Dioo cu cchli de el, lisml a prins e se v lI.idilri s~';

0, bunule panrne. tndura-tc de mlne ~i !>looo,i'ldEH1'~ I

_ Dol, cum de nu l a. r)sp--un:s. drul1-.etut Ell lit slobore:sc ~I [LI

m~ ~rliJi pe Ioc,

- Oa' de unde, staptne I hlr Ca nu VOl fflOii ~upir.a ntcrcrnd 0 faprur:t-nsuflt'lil.a .. De-scum $i pin~ fa sfir~iluJ ;ziletor mete \>01 fi 0 slug:!: ~.pusii. a omur[j.

- DnGl-1 .~ - s-a bucural drumerut _ anmct re slobolCSC. $1, gf.iind asdel, a $i lras z<iVOll.!l care deschl~ea capcana ~i tigIuJ s-a v.izut slobod. Dar n-a .1PlJCi:!l omul sl rJe;I nici un pas, ell tlStUl l-e ~i nirnit turtindo-l 5:yb greutetea lui, s! a mlrlit !

- Prostule ! I\tu' vel prinzi din camaa I,) I

- Cum se poall!l l 5-a ruga t bfctul am. 'te-e m sdlipJ.t de- la

IIlIGart'C' ~i vIEr !Ji m3 ~ntnd l Oere asta se cheerna dref'ltilh.:'? - l.ncere,l;.o.l cu plLl.:r\l~Jgclrle desare drc-ptate! 31 ~ttl8Jt ugrul.

Na-i nicl un re! di!' dreptne pe ~m7nll

- 6<1 da.. Elsie I rnl!'ei.l!:Jii pe cine pof~o~ti. loti tt! ..... 01 spenecs esre.

~ Bine - s-a Invert tigruJ. ll "rom lntreba r'~' eel dinth UI,;I pe ('..".I re-i vom tntll nl ~i dad el spun cii. drEpI ~ toea dalnuleste, re ~oi cruta. Oar d.lcll.~f vo! auzJ :zicifld ciI nu-l dl"{.'Pta~e pe plmrtll •. te ... o! mfnca, r.Ir.l dear ~i ponte r

Mull au f!lt~al pnn [ungl.a omul ~ tlgrvL cinc:i, '1'1 cele din urmti, oilY dar peste u n rHPilga.1 pcscmortr, ~nd pe 0 cracd de b;}tl.~nicr.

- ASQ.jfta_. p.apag.lJole ! i-a ~lrigal IIgn:d. la zi, e dl'{'pt.1 to pc ~mintr

A r.3spuns INpagalul :

- De 0 sull de ani tr~hesc pe lumea asia. ln toat~ lung.'1 mea vl;JJtl n-am i3C:1,Jl nimanui vreun tau. tar umiJIatul sarpe bw rut-a lnahilit azj dJm'ncil.~.t puj~Orji. Nu-l drepla~c poe plmint r

- lad, vez! ~ f-i-a ttnjil trgrul coltll. Nu-i dreptate I

- sa mergem mai dep:l.I~e - a spue Oi"fluL S~-ntI~b.ii1J1 par-

miE!r-ur de cole

Au me" ei plnili 13 p'n!mi~r ~ tigrul;fl reucbat : - 1.8 zl, uafmleru le, eo dmpbll!!- fie FJ.iim1nt ~

A r~ur" p.almicrul : _

_ Ani ,.i .:ani de zste s-au ad~po~t~ I de ar,II.~ l:t "_m~ra .. Irurt-zelor mete o.amcni ¥ noire. Dar Uil mls.lre, S·iI IVII .aZI dU':II'1ot".1tl t-i mi a rimat r3d.acrnjle. ~i-acu'. ,-,(:I, slnt !turtl' p~irii. Nu-r drep-

tilte j)fo ::i!::n~~_i dn .. ptate pe p~mjnt I .. mtrtit l"iS-fUl $1. b~lIndu-~t co.a~,dc ('I,J coade, s-a pregllil sa s;)rl'l asupra drump.tuluL_

~teapta I loa rugat omul. MJ-ai fli.ga.duit e .. i vern 1n1IcbJ de- 11 el en. ~i .ari, in.trebat dew de dou3 crl, deoc.1mdatli

_ Ei bine, lie, ~-I in{reb~m pe secaful .'isl.:!! care DC "Ieiltg:t-n In rtmplnere - se-n ... oi li6Jul.

Dadi $ClCJildl a .aj'l.ms in dreptul lor, l-a (l.rllit drumctcl :

_ Ascul1li ~i judeC:; prlcina -dinlre noi. Tlgrul !\~t.lo a ~111 in c;.tIJof..ln~_ l-am :"'.Illt gemetelc, mt-n f051 Mmil1i de ~I, aID ~r,)$ .z~",cHI,II st l-am 1.1s,,~ -501000<1, tar a~I,I' ..... rea !oil m..1 tnghlli!li. Spyne. asta se chli!>iillTl.;5 drepfale 1

_ Stai, 'S-t.11, n-am in1ele~ mai nirrli( din tot t:e-.ll ~IJ.S.. 1;1

m~i povesteste-mt 0 data tnttmplerca I

_ Til!:rLlI bsm e ca.tl,l~ tntr-o captAln:1i - ~ !DU'"PUI ~ilr drune[ul.. t-ern -i.llJzlt ~·li.idnrtdl,l-s.e, mi hi neut mIla. de e! ~I l-am ~1()boait. ""cu', tlgrul ..... rca s:li m~ m~ninc.e_ Ei, spcee. asta 5C che.J..In:i. crnstc 1 O~re flU mai e (lreptatc pe ferne 1

_ De _ a rostu g1ndi~or ~.1ClLlul - I~~ tncufCi!lj POVC!iitc I Nu-i dl! fer u~or s-o descurd, Spui, apd.u, d IIg(ul treece pe

linga G1p~:in~. p-a IJuzil 5trig..11e1e ~i-a uas zl v orut.; ,

_ Nu _ t-a t,lI.lat ernul verba - tocmal pe dos.. T1s:rul 5e

vait-ta in Cilpc.a.I,::ii ~i eu l-.jim slobolil, _

_ A, pric(.." - a O;jlll din (Ail' ~ac.alul. CJpc.ana 1.111.1 tn 1'8ru

}I t~j ~~b~,,;~~c~:~I'- priccpl I s-a 511plral IigJul. ~u erarn !n capcend ~I omul iS5t.ll a ~'1,I1 J1I! 1ingi1 capc.lu"\!l_ Pncep! acu t _ l'Ju te mjl~I3.. Iubne 5ti1pina - e rMpl,lns. earn proetcste ~i!lt~JJll L Va.i, '~re-i ~J'CU .5l:i te dcseutct 11'1 po~te.a ii~1.L_ D.adi a~

1.11

fl ,,::but cu, OJ od'lii md. cern s-au peuecut IO'}IC, atund .1f fI f~f:hce v a,

- sa DEl tetoa «ern 1.1 caPe<! l1ii. arno ,)i ~ te f:imUIe~11 _ a zls tlgrul, J.lt de nw, am 5.l te miln1nc ~i pc tine. cum am :sa.' maninc pe el f

Omul, !igm! ~i ~acal~l au pomlt ,)t,e cilpcanl. ecole ligruf a spus :

- Eu erarn tn upcan.i, priceplo, Ier el a uecut po ling:i capCCllla. Am 511igat, 0"-01 auzil ~bl~!ul, a tras Q'~ ':dVor ~ rn-a $-10. bozft. Pric:cpi 1

- Prlcep, acu' pncep r s-a bucuret ~c.1Iu'_ Iu cram tn cap~3ha, orrml ill iiil1.z1L. caru:o.lffil era 1'11 c.pe,'ml, tar et.. I,lea, ia, vcrbesc anapoda, vat de il-.,pul meu r Cred d prn:!: IJ. Ilrma 001 n-am ~ prk-t"p povenea .,SL.t rrcu ra.I:L,

- oRa iili 5-£1 prjcepl I i1 rj.rnlt, ~t;OS din pepenl, trgrul. Te vQI face eu 'Sol prlcspl, er-apo! te ~'OI tll.e:hi~i! Ascuttx, dar r Uit;I-te I,;) ml ne I Eu 51nt U~rul. Ai prkepui ~

- Prlceput, 5:t~pfne._.

- lor el e ernul. Ai prlcepu~ f

-~ Prrt;epuf, sl:iptne_._

- h,lr ... sta-t capcana, M pnccpur ?

....... I'ri(:cput,.st.llpine .• ,

- l.at,j'i dect d eu, ligrul, cram tn CujoCa esta. iar et, ernul.

trecea prm pmiljrnlL. AJ prlC~pUI ?

- N", te 1UplLra, ~tlt>llle, dar n-am prtccput,.,

- FI, prcstule, neghlobute. ce ou poti pri(epe l Rlispunde I

-~ Nu pricep cern de-ai pul\ll cadea ln CJpc:ana esta

- Co nu prfcep.i, ncnorocilt,lfe r Riispund~ IJC loc!

- Mi se flJre t:a nid tn ruptul capulul nu pot! IndlpCi.t lne-c

c:l~'l(IIn.'i alii de mid.. D.J, da, de- bunl! 5e~ffla. nicidnd n-al puree intra lnl.-() c"F'oIl::.mili ca au.r.

Atune! IjPlfuliii pieldu ~r bruma de r,n~dare.

- Prl~'e~tc, dad'! I'HJ' creal ! 5-.1 ribti L ~I ~i, eft ai clipi, a zbumt in CilIj>Qn!i I\i prk4"r~u t cu m 'lAne I reabe ?

t'rtceput J .!i ~tri.s.at secatut, tn<;vind u)4 cu zliVOryl,

teca vezj - t-e spus ernul .,tund tigrului. Deedi d nu-l cJrl'pl.llt' pe lurne. Dar mi se ~(e cd, dadl tigru-i prins In Col"pc <ln3, se mea.ml cJ tot mai eo d.re:ptate pe plrninl.

POVESTEA PRIEHNULUI RAU

ifl!IJnindu-se Odatli :;J(.)'ul ~i dmfla. au :>i IJjuru prie1eni la

100irtl.

lntr-un rind, ~.lCJIhll i spua clmi'd ;

- '''bldt'fll, p'rietenii, g trecem pe celllblt mal. Cle~te acolo '0' tres!rt' dulce cum J'I ill mal lmt pe lume !

- Seie-n splnuree mea 1 ~·iI bucu-at dmHa. tl'ldJtii. ne-om vedea pe malu I rel.ijlal t ,

A s1iril ~ao( ... M in 511im reo) pnotene! I wi ~i ca l-e pu rta! degralh'! aesre rtu. Nu mjllti~e :PColirlJl. L1n~~ rn~1 s!::-ntiooe-.} un min UIU I crrnp eLI t~lic de .lahi'k

13.

ell m,ue f11:iccre.'l ~~clt ~milll prin dmp.ul eu lre~tii ~I ra-e "§-;J l!;I.comit t~ r,linc.ale. In we-nee a$Ia, pe Inilt \>llc.1llul ptlncka pe,tc Ali! i?-r."lu de multi ~Ii. ,nde dIre i1t'r'li.azl I'Je.Jlul !i.e :sim.p chi')'r prea !;ii.tul. Donrund olcacl, a alergJI apoi c.lue ~lJ\j'l ~, de- Inul~umit ca era, ill prins a l'itl[d poe dmp, 11i:trlnd din r-,:l<:pufeli'_

locuitonij UflUI sat din plea]m:' l-eu auzit. ;',u apueill nj~te retevefe ~;·';IU gonit spre clrnp, Dar numaJ ce-a .l3ri' OWIlJ1enrl, d ~')("<IJul s-a asc.un$ degraba in'l"""" tuf"q:.

'Piranii au v!'l:tut clmila care Ie mlna tres.lWe de t.abi!lir ~i-.atl ii'llct:"pu~ SAO eiomageascli.

M.di ml.rlt m'O.lII't,a dectt \OTe, D.!ltlJ~ mlr', dmJIii iI izbutil eu chi u cu volli si!li ~PlJ de cerneel ~i s3 ni«mreasc.ii la flu. Aid 0. elens-o dill urml :sacalul ~j, ca 101 cum J1rrnrc nu SAar lj pctrecl.Il, a ele :

- E !impl,Il samer'8":m Ri;.IIsit

- E timF~'Ur -:!I r:ls[l'Un.s dmil.a.

- ;.,rul'l~;.m s~-~i ear tn eor nare,

-s..arF-i-at.nsiiduilclirnlla.

Dad e-au 1ndt:p.artal oleaci!li de mal .. ;II i.ntre~t dmlIJ'

- Spune, prfereee, C!;! te-e apU(;lt de-at urlat am de tare 1 Oare 1'11..1 ~ti,)i d o.!lmt."nii din set se vcr adana IJ. Ijrt(l~eje t .. d(!""fi .Ina VDr Ciom.:lgl ? De ce ai ~c:ut una ce asta i

- Nu ~IIU - a I".;iSPUIlS jinj~tir ~actllut H;1bwr n-~m I Am eu, a~, Ui'i obicer . dupli 0' mas:i bunt urlu cit POI,

- A, atuncl e cu totul ahceva - ,) \fOrbJt Cimilil. Oad-' un obrcei de..:.1 tilu, se che.1m~ di n-Jif "rd 0 vlna..

Cind a aruns la n,ijloeul riuluJ, vnde era tare adind apa" dtnib J spus :

-- $tl i Ce\I.IIi, ~.3C11.ll.Irc l ~ ... rea s;'i m."l b.~ li:licesc n ileJ.

- Ce-ti venl ~ a Slrigat ~cal(.jr. V':.lJ doar cll. sintem tn pertee

eea rna I .adtncti a riurul I Nu liOO u nil ce .a$loil J ~i-,1ip.oi, •. de eo ~ tI?J)ir.iice;;li!ocm;)iilcu't

~ Nu stru - i-a rl5pun.s. C"oimi!a.. Habar e-arn J Am eo, i$a, IJIl olJ.lcl;:l; : d"fl'd. ce Sint doml~rr"~, lml p'il1.7e ~U5 sl Mii. sCilld ,

Si gr.lind ilSoi', ciimlla s-a lo'trTt OJ capul Stlb ~,,). l2Ir ctnd a ie~it d,n 001.1 III folIa apei. ~iJ[allil nu-l f'i'IJi slJili!'.1 tn !lpinarE!' : se toeUSE'.

Si nimlnui nu i-a p~1'\I1 ,;1ll (ll,lp:1 sacal, oj nimeni nu ~-a .alllln" tit de et. Asta,j soarta pneteatlor rai.

---

-.

pOvESTEA $ACAlUlUI ~I A CROCODILUlUI

Un pui de secel a fl~mipzit od[tlll r.'1u df! tot $I.n sosit de eceea Iii maful unul rfu. Aueise de Iii inlelof'r)tul lui tatl d in riu ~:!ie~ti tetotdeeune ctte ceva de-ale guril,

~C;Jlull,ll eel mle. nid prin mmte nu-t d.aduse d pe fundul ~lilut Ir;!i..,l hainul, tacomu! crocoojl.

Ne~i ndindu-se la vrec f'leltfloroclte, rlUceil ~GlI ul de-a I ungyl ~F}el ~I-~I dLuta ceva demrncare pentru In prinz, VJf!!Un pesueor s.JU 1Jf1. cenb. Dar, cnu ndat in mil, crccodsl ul n 1.1-11 11.1.'1 och ii de la ct,

tot plndjnd clipa Cind ~-ail' fi putur inna,~ p/,1ld.t. In ~I"$it" crocodllul prin$(' cilpa nlmmU .. Puiul de- $ica.1 Mg;i de SBlrna d. tns:l mal chtar, un crab masa tesca de 5ub 0 r~d:Scin~. FI:~lY!ind, ~(alul i~i ~i vltio:.e l.libut~lc in lpJL. ~i d'O~r c3. nu mUD de frid, Simll"" d labuta-il'limetl:o;<} in bota' unel d'ihiinii.

Daf de~f era mal rn"h mo,t dOOf 'lil,l, ca ¥ CLm; nrmlc nu saar fl petrecnt, $aca.lul ,} Stngaf pUn de vesetre -

- Dlb;.tCi, l.ue d.ib.id I Crl!Zi ~Ic d-ml tii labu,a-n drflo,i , C re$(!~tf I Ai .apUCIIt 0 I!d-l),dna pUlrt::d.a.. Ml'lul, bag 5BJIfta, ti-,a accpern oehi; de-a blnelea,

Crocodlful ,i--a dI..scJ.t botul}i a mirlit :

- Ti I, ee p.1i.GlI! Socctcam c1i, 'KIi prPn.zi din pl.1 uJ .asIa de ~call

l.al :JIIc,ll-u' on micu~ a rugit de le mar ~l LL uligat :

- CroOOtdil ni'[til'l8 1 A dOIJ.a oorl nu-mf mal 'lt1r eu Illbula-n bcrc! tl'iu r

- Til, mfncmosu le I s.-.iI 5uptiraf cl(Icochl u I. EI ... S· dIi l(lj nu rnt ~pil

1.11 dimfneOl'. urmlh();]re }tI(:.ltul vern d'in nou (11. riu, dup:! pr,JI(l.a, De data .nSt.i! $-tia a crocodd ul se aScyi)(je pe-undcv a , tn mil. ~i-I utm:'i,.._,.te pas CU pes, Dar Cum 53 aRc unde I se pluse du~rna. nut l ~i, iad, 1flC{)PU :sl umble pe mal, lipind en if tinea ,sUra; - NetnaipomenJt I Plnli .leu' ... edeam i.ntotdeaut_a crebii iie~ind

din mit, Dar cum do nu $1;: rnai ive~.e .azi nid \lnul L Am ~ m3-nlorc In plduftl I

CrQ(odihrl, ce s-a gindll: .. 101 sJi-ml SCOI eu repede vtlful nd:~u. tui din mil. ~ac.'lJIJI 0 ~ cre.u:l1J dIi-1 I:,I'n crab, 0 :i.'i~~i vtre l.lfJ..i in mll ~-I inghil poe toe I·

Si-olI soos crccoduut vtrlul na:sul UI din mtl.

A[ynd plJ'lur de- ~c.al a fua;t de l.lll'rlilil ~.a $.trlgat:

- La r1!'Itt'(;l~ro. nene cmcooill,Jrc I Nil preil. aveam .j].z.j rn~f .5~ Y1'ne~ crabi I M.'i due s;.![·m i iIIfl u nceoculfnte-e! t.a parte I

J38

Pu~in.:l lipsit ca, de! fune, crocedfte! ~ nu sc mu~te de CO.idJ ... ln zluJ IJrttl.11()a~, croccdtct ~.1 ')~Cul':S: chi ... r Ij~li mat [,.1 de ajuns en {lui vi de secat s3 se ,tpmpie de ap3. penuu CI sl ~ treze.lS{.;1 ~i)d.ltJ. In botul dlhJr"1i",l. Oar Iia a rea mitltlQ So-a oplit In.ajnli'" lie a ilJunge 1.1 mal <j:l-J \-Orbit cu gl.il5 tire ~

- Cr.bii din rtu au peru de vii 1 hatnte 1I'IeMc lnotau OJ :~i;~~:;l~e~:I~. St:1ite.lu sub ap.l ~i gil!lliil.u. lil· I" foil~a ape! pluteau

~ ..-H~'_he, acu-l "Jr. de hac I et-a zis oocoduor lncep a alobozi mJrae1t! de eer, 00 s~ rreada d: roe ~I tr-LIi:rii ~i-<J s..:i ~'inl chl.;rr ling.]. a~_ AJtI, II in-hal pe lor. ~.

~i ooccdr lui 1 ncepu sl gtl;glle arb .apa, di n r3spulJ!n. 11'Id.ll,~ ~~r~~IJ\~a;i de aee In(.ef.1~lr~ a nluti I., f.ala apel: 8il-8il~gil!

Pujul de ~(.lI1 a prrL.~rllt, ii:re)l.e, cine-! eel ce ~rlgijp' .IIlil (1(' tare. Di nd 0 iLfg~ plrl.~-rl [1.1 felc do lillg,a mal, a rte vesel sr-u ~Irisat - - Ramlr cu blne, nt;'rll" eroecddulc I ~i azi va trebul !i,,'f tc (tIll"! tot fl~mjIld t

NoC'l'I'Iaipulind liibda b~tJI ... t;Ie loe, sr-a scos crocodllul bOllll din ap.ii. ~i·a 5trig.at :

- Onecm, tot eu te rn.!ntnt; I Ce-em sA rna. rid alurn:i crnd am sr-u spatg caper eel prQs;t !

"Te pom("nc~ti di are dre.ptate! 'i-.t ~PU:!f puiul de ~e,JJ. 0.)(4 tot ~n II de zj I., rlu, are 5.tI mo1 prinda pln~ 1.1 ufm3. Ma.l binc plec in jungla ; e limpul eel i'noli pctnvit ea:sl ml-nfrl,lpt cu smachfl1e s .. tbauce".

Dar (;roOOtliluI1~i pll'bd~ ca mili tnemte. In f[eQrre dilT1incar~3.. ~u~:.an1J1 de moerte. Numal ",1 petul de Flcal n.1,J s.~ l'frai aratat

U5C~~OmdrllJ' td teccm ii-.l PU.i a Luoo Tn gtnrl s.;J·1 prind;l pe

"0

S • .;!! liril' crocodlful in Lori de z.1 dilre 0 tut.ii mare, 0,1 smcchtne !-51b._lrkf'. Sub tufa eccca INmfnlul era plC'!>ilr'-'l CU smochine coeruc. A ,}(Iun.al crocooilu! toate smocbmele trur-o SlllgU'-.:! grlma.dli ~i S-" OI'5UIi'rS pe du~ ca.

N-.a In..·(:vl liki un ceas ~i puiul de '$ .. ('.-1 s-a hilt pe 0 PQtec,a, lncl de (k-Pdrre:JI dal cu oehii de gramada ~.) mare de smocflinc ~i s-a miraL - OiIJflC' (,llle 5l Ie Ii edunat eu alil:a grij:!? Nt) cumva crccoduul ~ ~i, ca $a·~i de.;!! seama dad! biinuiala·i era tntemetata, a sirigat cu mlrare :

_ De unde adtea smccblae strlcate l crnd cad din pOI!), SIOCichinch- COil i~lf!' sa fmpr~~li(! i ntctdeauna Dar estes etau glii I,,~(J~ ! Asemence smoehfne niei ca se pot mtaee, stnt putrcde de-a bii'l(!le~!

... Trebui e ~ pet-! ... esc lucruelle itl ~1-0' rei, loot ~ Imprii)Lii smcchlnele ! :p-.a. zts -eromdi 11.11. l\tlJ net I de bunlr se.ama, am silr FI>fJt winfJe ftara eate n~lirl~!i I~

~i croccduu! '5~ l-ni:i-C.!rl PIJ~in~d, Otev~ poame a-au ruslOJ:;Oolil tndata ici~ colo,

~arr;:.altJl eer mlcut a s::-'rit degrab~ In llitu II ~i .Q :5.Lri8at batjoccrucr :

_ ttl muncmcsc. neoe crecodilule. eli '-iti am de p-ost I Pre .. cum se vede, va trebui sa raln;1 fllmlnd ~j azi I

A dOt.r3 zi, ]JE' Iii arni.,z.l, crocodilul s-a lirit pln.:t 1.1 blr!ogul dU~I'i'IOlIiu.lltlf sliu. B'illogul se aila slpat fa rlidliclnll ynui copse ~i era i1din(: $1 in01plitor.

fj.YCUrQs, crocodilul s-a \'iril Inlluntru, dar ~aalul eel rmcut nu efai"ir;':,1<;"l! _

_ Nki 0 ncnorocire I ~-.1 spus rrocodilul. At:l,I' n-are cum '!o.'i ffi' mal scape din ghcare M,li (r~reme sau mal tlrzlu, vlne el

~i crccodilal s-a ascuns In b~rto~.

1\'-.11 [0'5-1 nevoil ~ .a'5-,eplor: rlne $11e- cit. Puiu! cit! '5-iJci11 ~-3 intrJof'i ~II·.)~~, mul,umil ~i s~lUl; izbutkc ~~ flea peste 0 le.EatLJra lI);)r8 de

""

ba_nane. 5'001 aprcptat de btdog ~. iaor.:i!, :I. zarit pe r.aJ-ni.lt l'Ii!_;t~ urrne. Asereenea urme nu mdi it-ltllnise niddnd in junglii.,

~N.u mi <;-0 fi strt_·(ur.at woo fiara-n bidog ~ 'Si-.:)I zis ~(.illh!l. l.i slvedc-tn"

~i,) sirigat:

_ Suna liua, casuw! De IT' nu-rni dai b"IlIe'!E r Inainte, J1~Irnai ce m.'I vedcai, cl-'i ~i aUle~'m glasut Nu cunv,. nl a-a iflli .. plat vrec eenoroctre t

_ 5una zlua, slavtte staptn - II morm<iil din btoog e-cccdtful.

Nu ni hi Intirrtplat md n ncooroore. Intra [:it,1. tSiU!i;]i!

I'ulul de eacel u C:Wf'loscul jl1d~t.:l gf~ul occodttctul, dar fire~te tl f'IU 5-a trikJ,j] t. A sr:tit dear CI,I v eecl ic ;

_ vln in{I~M! 51 ~I.I il'lol: l'I:umai ~,l seal ~'rN$aui, UI s1JJ am OJ .:c-ml flerbc m.li,a de prinz.

~i-a prim u ,;,'!ila de zor in poena hltlogului Crki uscate, lrunzu ~l vrcsscurl. In vremca osta crcccdnut 5E! tuplla tn bHo~ ~I ri.J.:Ie.l In sil1e,llui

.Am i l.bu~i t, In sli~f, sll.-I 1n)cl p~ urltu] :)~liI flm::{Jt'j. I Acu-i \tol .rmlnu de- reate. ~i cum rn-a p.i()llt lntiiil Q.1r:t.. ~i CUlm rn-a pW1lt iI doua Q,U.:t, ~i cum m-a pa()111.a trciu o.)tA,. ~i cum rn-a pi!ciitl1t si-a p~tr,l oarn. Am ~l~1 arnintese de reate, nirnic n-am sa "iT. ~J-apol li voi sfarim .. caput I I.u.::ll, azi voi prinzj !"

0,:1 'ire-me" wsat crocodilul 1~1 prtnzl.Il ce! gu51u!'., I)uiul de "acal n-e stA( de pomar'~_ A "infui'idat birlogl,l1 cu vn::<t.~ri, a 1r-.lS o gramiJdJ de crki c:hlJ.r la intr,ue ¥ 1C'·a aprtns pe toate.

LJindu ~; searna ce I se 1'1umpl:ii. cru(:oojlul a-n nlpustil c!Hrejeslre, pnrure flii<"llJL Dar nu l-a venlt tesne. Fumul eel lute i-e et! ns ochi l, fowl j • .i1 iUS. botul. ~i'iii tncnls crOcodil ul ochl i, ~ nu-l lIaw.lll!: fumul, (br mai r.'iu l-a test, d! I'IU mat glsea. i~tea.. Vazioo til. moartea-l paste, ,.hl edunat r..rocooilu! eele din urmj putoJ:ri ~l s-a .l.vlrl!l lnalnte, prjn fl.\diri ti rum. A le~iI mill mull mort declt vlu din btd<Jg $i, cin.d 5-.1 uiun. nu mal evea coiloi;li: coada-I 8Il"St:5e $ici5:;o;use_

CAMATARUL ~ERECU~OSCATOR

,<4

A !it:1I q~ ... stat, apel 1.lf !- •• zv1riH in (11).1. din nou ~-~ in'lpajmlnl.l! ~.J Il'~it fa mal.

S.-oI$;), de nu snu ctte on: ba ~ 7virletl In apl. tJ.,a, se diiara ~I Ie-;-e .. Ia mat ba se zvirlea in .1t~, ba se dtlr,) $' tcsca la mJ.L IJ"" nu departe de locul unde sc chmula a:j.a, se a(lau, In stur.hlt cnburtle veer gi~1.e sllb.;llli.:1:. Ginsacul eel Mlnn ~t SiScti "li"'ura ce tot f.;lc~a cam.1U.iu1.l1.

- Ce om ctudat ~ a spu-s ,gi.nsar:ul. lnot pln' la el, Sd altu ce • p.'iljL

- Nu-.! nl"V'CIiE!. n li-i nuvoia J .5.-,1 spcrtar grsca. $i daca-! un 10m I~U?

Dar glnsecut, Inlf'rlCtS,. nu i-a (l~ • ascvltare. looLi.rIl:l prn~-f'I .dlf'p. lui dlmtiLdrului, l-a tnuebet :

-:- Spene. cf.p CiI: to arun r.l in oilpa numa i "en Lru 00 Olpo.;j ,i i-[l~i

'nfJ,)~1i le mal ~ Do[!' ce lad I,JI'\;J Q arta ~ '·oiIr~puM~.rnataJul:

- Vr'eOlU ~ m~ tnec, (:;!i n-nm ce mtnca I

- Pot :5o:i-ti ahn ~1[,I.l - .a SpU5 sinsillcuJ, ~i S-,I CU funder In

edlnc.

Jilr dnd oOi j{!~it de sub .;)pa. un uII.ll, rubrn Ii 5tr,:lIuo(,_ea in ooc, GtnSdcul '}i-1I. cJescliis ciocul ~I rubinul 1...01 dizul c!lm:tt.HlJlui la picio;)re.

Ncmai!ilf!nd pc co lume sa ,dla de (eric:ne. camAtaful.1 apucat platrOi scumpa ~-.1 IUiH-o Ja rug3 cJlrc oras, ",,0010 a v lndut fubIJ1UI $i-. OIJUns; bogat din eoo.

Mult~ vreme a trecvt de enmcl, l,lIt c..'imiilanrl nu s-s mal gtndlt njciod~I.1la g.insacul C.lI'e-i dii.rvi5e pJaIr,) ~mpa. Dar tnu-en rind so dadu $fO;ar;l n ta~ d file;) maflil rajahu lui sc imbolnl¥lsc r1iu de ret. ,I,.1ulti vrael cercctesera boll'la'o'a, nicl unul in~ nu sa prlcepese ~.jJ «cepe de chil"II:/rile mort! .. Lin.d, co 51 vesf, vent din Tibet un vracl vesur. care spuae ;

- FJ ca m.aharat~hil.lll.li se va tn~:tl"li"o~i dac..'! vn minca lnlm;) unei gl~lP. sJib.a rice. D':11 gtsce !JJD~ t l>Cd ~5 fie p.lnoi.il l1e-grE~1 t ... 111;". .eltrnj rner! i"im~~~i prerde pu rerca t.iim:lA:lui roarc.

s~" becurat maharajah ul Ji-.u \'C5ti( ~

- Ccl care-mt va edcce eel dintii 0 gtsd !i.'iloo!lcli ve va primi dr(.-pt raspl<l1:1 un po'Il,)t $i 0 min de fobi.

Aflioo de una 0 as ... ,.a fugil dm~larul ctilrC rid unde 'in;rlnise cindv.l 0 gisca siilba.tid. ~I, 3jungind ja locuf ~tll)l, cafTlalarul eel nerecunO'>{.;itor s-a esezat pe m .. 1 sl-e prim: a rknj Ci.I pctcru ;

- Unde C11i, ales mlntuhol', unde e~ti ~ O.a,,~ e-e i M-mi da! (10 min3 de njutnr 1 Sinl 'a mare ctrtnpani!ii. nefedotul de: mine, la marc- cumpi1n:."i I

Gtruacul a au.zll I~CJ1l".lt(!-J(!. ~i~BI p.IIr~~il eutbut ~ a Ino!.H cane am!il,)r.

- CEHlj riPt 1 l-a Intri!';bil.t gtnaecul. Cu ce re pot ejura r

- Of - oJ soput dimllar(lr eeJ vtdeen - de-at ~tj crt sin. de

nefcrtcl t! I e~1 !Il Mill jl-artt slHr pO"(,~LI:K tot j

Gtnsacul .a venr! ling.[ mal, ~-~ St::uturat ana de pe j)ri pi, 51 ill urcat pe uscar, rl'l cbpa acuea clm)!3rul l-e ~i tJ:4f.1cal, f-a viti! §u:bStf(hlr!i ~r·a pcmn sr:ibi! diue ora}.

- Und e mil: ducl ~ iii intrebat cu $Q:;tI1 n"Iij glnsecul. D~-mf deurrur! ~I I'" silHi mal g!se"c un ru bin I

Dar dm;_!ltarul eel r~u a pufnit in lis !

- La ce mi-ar fnlQ$1 (~Ibii'lul ti1u l and fiica m:lh:)r"jahutui " • ... a mil'u;:a ("lIRa,. voi primi drept mulll,lr'r"lire un pillar ~I Q mee de robi

A ptins gtSGlnl.l1 51, c3lind pe pilmtnt, laohnilc i se Khimbar:l In uriCljie mJilg:l.ritare_

Cum a vazut multJmetl mlirgaritarojor, d!m.}Ilatul eel '<loom 5-iI zvirJil I .. p3mlnt. s.lI. le culeagd_. Oar numal ce le-a .~IlIH, d mlna • se lipi do pjmtnt, Uttfno de gtscan, camiltarul cer 1~i;OI'ri sf-a Intins d'up:il rn.'iIgari!:are ~I D!'alall,s min;), care j s-a lip.! ~ e .. de p.IImTnl_ AC'll 'IU me! putea line p~rea subsucera ~ gtmcanul , mural .sJobod dmcelo de nort Auatnd pasf L~'"C:Ii!oriror, ill I"ncepul a51Iig<ldlimlt.ll1Jl:

- ,oIt,jutorl AJu!Orl

148

1m wnlt OiInlf:nii )i'""'u tncercar s3-i desprind!i. mllnile de pe 1I.'III·nl r;'",r, dill co !.C :s.lr3duiau mal rare, djntr~attt mtlrnl-e <.lmJ.I.IIuluI eel laccrn il1trau mai edtnc tn pllmin1.

Oroda!ii ~ auzj In pre.1jm.'l 0 l.arm:i (\Impllw :

- [letanlii ! Vln efefafllii $albatlei ! ;lU strigat cemeolt Insp3i· mlntati, sf-au rupt-e '.1. fugl.

~ SclpJ.ll-m:1! Sdip<!~irna I le-e strfgat din ufml dmllJirul. Dat !'llme-I"II 11U se real sinchtsea de rllcnetele lui, Elef.)fllli u:i udas! se ~pFl)pi:au rcpede, tol milj repede, ~I eel mal m.~rC (lintfe ela c:UC;)t peste camatar ~i l-a stri ... it.

A.$.il sl-a 5ft:~1 ".ia!a omull~!.l nerecunoschtor.

~ORICELUL CARE"" FOST PISICA, DULAU ~I TlGRU

Zlce-SIC a, d.lc.i tiS-Ill' are 0 ti1lm~ de ~(Hi~t illunci e rnal btnc M nu dea ochl eu pi~ca.

Cklll un cVlb dUC::~d ()dat3. in etoc an ~Ol"kel ~i. 7hlir1nd pe deesupra unel p:iddri, ~i-a scapat vin.J.tul din dec.

Acv', in ro'idurea aceea tr:iia un ern care se pritt'pea sa folld minu "I, ~I sortcel ul l-a dwl tccmet l~ plcloare,

OI'rn.JI t-a rldfca! 1-1 l-a dLls'n oo'iI~ lui. zue de-a lindol, ~ri. celul .. ~t';d 1mprt'-l.Irtl1 ell OjYll.Jl. Omu-l hr:in~a. ')oi-I :3dap.a, Iar sortcelul oroll fe-Ildt Dill" ooa!~. i~$If'ld din collb:t, a dillt ¥lliallul peste un C{]~t-OBN morarrut Furi~lrnJu~ iar in mliba, :,.nrlcelul s-a asCI.J~ lnlr-un ungher ~I-;) r.limas ... 1[010, dirdtl:rlli de frld.

I <Ill

V:lliJI(J una Col a~t.l. omull-.a Intreb;)1 :

Ce i cu tinc? De ce r-emurt ~

vet, staptnc _ It childll scricclul - nu oep,lrte de coli~ am dal peste \111 motan ~l-.acu· pl(i( de fril":J I

Omu! s-a g.indit o!cad st-a zts ;

_ Bfnc, vol Ieee in "'j.l fel, in<i1 sj nu te mal len n i ntood .. ~): de pi~ld. Culca-te ~i dortrlL Mlinc c.-ilminea,a, n.u te vei mai treT' sortcel, d pisica.

~i orlll.JI s-a linut de cuvmt : tn aori, ~ri~lul 'l--3 treen pisic~. _ l'IlJ mal ai priclni 53 1'1: Iif"mi de pi<;,ic;1. Acu' cstl pisicii. _I_a

spus ernul.

M •• ljumit, ~OilJE!c~I'I:.pljJd a fuglt din 001.Pll. ~i, i~~. num .. • ca s-a iilti m ni~l!!lu~ le :.oo:lIe. ca d~dJd .... edt] din nou motanu I. Uilin.c:!.lJ.leLul. d nu mal C-r;.\ ~ritt'. ,I plsidli,.;] unlt-c caue colibii, _ Ce-i cu une l a Illtr(..J).)1 om ul, De cl na te-at mal ~p"'fi.al 1 Pi~kl i f-a r ost f1I~lne 5i!1i m:irtu ri !:o'I.!'.iJ'Kl atkv.'irul ~i etu nCoI a min~ll :

_ A.m dat ir. p!lid uro peste un du'i:liu i ~0{1 Iuat du J~t!I mtne ~i .,)l";i ..

i-am sc!lpat difl gheerc.

Omul iI ~i'I'LJS din ncu ~

_ Cul,,~-te ~i dfiolmi. Miine dimine,)~!Ii to vel nezi c!ul::l1J ~i nu

vel met uvea a tc jeme de dullL

~i ;).~ s-a iJ"l(implat : in :ZOori, pilic(I s-a pOlnenit un .uul:llu str;).}nit 51, latrine! zgomotos, a fugi' in ~dure_ Ungii un copac din ilpropiere. <lul:1ul a d"l din ncu peste motan_ M(H;)n~11 a VA,OJI ~i e-I duljiul si-a zts cii se \'J. napuSl1 asupra·i ~i s-a pft'S4tit de ap;;'r.!re : a 51upit. ii-a ndiCa.l 0 labii. ~i a micun31 groz. ... v. Auz:iml!,1-1 rmeunutul, nemestlfnd pe ce lume 5C drf1:1, dul.'itJl e tulit-o in cohba..

~ Dar cine te-a mal spedat ~i de a5ta. d;).t!! 1 a tntrebat ernul. l-a fest euetne dul.lului sa m,'ilturi!>!!"4lKdo adevirul sl-atuncl .1. min!i!;

vat. sLiipir"ll!!', I'IU dcparte de culib:\ 30m dill ~esle un ,.sru I Nill acu' nu pot prlcepc cum de-am izlmlit sa §.Up din col!u lui trrmrlhti I

_ EI, atune! w)1 race tn R~ ret. CJ: de az! tminre sa nu til! m.li leml de nimen!. Culc.'1-le SI dc-nu, Milne re vel tren tlgru.

$i <l1-l s- .. i~lIjmvl;H; in ...-ori, dtddl,d ~.,) jiOTIenit I gru ~i ~I-.I "Pu$; .. Nu mt-c dat mtc, A.'fC peste fiare,!.ii mi p tese h ~'~dODilSii coliba a omului. Ma. due In p.!dUR ~ ~OilID jisa'iil~ VOlt ucmura de puaerea $oi vitejia mea t·

vorbtndu-s! asdel, ligrul a plI.truns. 0.1 Ln aer serret 1'1 dfSi~~1 plldorji. ~I deodatl a. da.l peste rnol.an. MolJjlul .I. \'~Llt ~I elligrtJl. De ~rllium~. r"N'buJ mlll.Ii'll,Jluf ~-,I ... hJrljl~ ~pln"'n"'''j i S-,) tneovolat :II cchule-a u • 1'p11~!: .

... 1\(1/ 5'01 ~lir}il cu mine I ~i-.j) Z.i5 moumul De ~ru nu ma pot .lIr..Jr;J I~

Dar dilcl'i a ,·-azut ochn epnns! a! moranubn. tigrul, 111: ptl:plyl ct'iJuia b:'i tea I nima temetoare a unut scrfcel. a fl4J"l-a La fu,g~ carre coli bl§. A !L~njl rn::lun I m, S-il aiundJ.t in ImgDen I i:et tNl D;SCunS st-a r~m.i!l~ -ilWrO, ru dln~i I d~~ f'I~lr1l.-.d (JI!! Mr.).

Omut s-a mlrat :

- De eli! trcmurl .:Ii n nou l ~nl oere in p:i.dYr(!;] nO:t~lr.5. fiart!

mJ.1 pu remlce daclt tigrul 1

- .5tnl... - a ~ptillil!lrul.abla alJ.rit.

- Care l S·3 rntrnmat ernul.

_ /1,01.0 ... mo ... motanull

Alund 11 rHlct'f.tUI ofr)jjl tot ee se pet-ecuse ~i~ grllt :

- Tisrul in pieptIJI aruia bne (I inlnrtL de W.,ln:(~ I; n'l.Li ,141) dedi ptstca, C('I ce arc inim~ de searece, ~3r'(:((: s.1 ~r(tioo I

~. gr3.ind ~a. a prcfzcut din nou tigrul intr·un bict jortcct,

BUFNlrA CEil PIZM .... ~A

Pe acopeli~1 unui pillal 'impiiratesc s-a ill-C'l.ilt oU~l:i 0 h-ufnit-lIn gr:l!dln::l. pe un palmier tnelt. a .... azut 0 privishetoiln!. 'I recil"l(j pe liflSl palmier, 1041 cuttenil se plecau plnlla [>funint tnetnrea ml..;:u~ei j)rlvlg_hetori.

Chiar Impiiratul s.-a hit ("l,Irind' in grldinl. Aducea o la~·j de aur cu eemfnte elese. Trnpiiiratul iii iiI~Ul<.IL (.va pe f~!1mlnl, Jaf privighetoarea ill zburat din copac ~i'iI pnns a cluguf dll' semtnre, Dad tmplir.atul !?i cmenu au piira5it gradin,"], blJrm!a .1 ii'lltebat-e ne Pi rvlghe10are :

161

- la spune, prfn ec Ii-iii Ci1tigill atHa dngoste 1 Pri\lig.hetoarea f-a raspu ns :

- Imparatul rna iulx.",tc pcnuu felul ~1Il tinl A I'nn.n('ir cartenilor sa-mi implin~asd. once oorintJ. ~ vinezilnic de ITa 1''11-3- nese cu seminte de pe tava de aUI.

Cind s-a tnserat, bufnif,a sl-e spus : ~Gh..sul meu e rnai irumOt. decit el privighetorii. Dad ml va auzi dnttrJd, frnplratul VJ. ollung.a plivigheroarea ~J Ie va porund mrleni[or s~-mi tTpineas.cli mie roeie dcrfntele".

Zicindu-si a$ol,. bl.lfl~it~ OJ Plli'i$ a tlra din rl!iput.eri. Atl, de 5lra:;;nic a [lpat, di r-e tre,£It iuu.J I.,) pe Io!)ti ('~ ce .. Jcemeau 1n palal _

_ Cine-a 1ndrazn it ~1i lipei iIItii de ptL~tCJ.s lr'!1 p;lI';H~1 mau 1 s-a

milll-il t 'fmparaltl I le s.',lj. mi Sibil i 'Vir'iQ'o'JI v I ~i ~!!. m i-I adn-

ct!i alai

Clittenii ;WIJ :s:I{il s.."i-mrlille,1:5,Ca porLII"ICa tmparatuluf. Nc le-a fOSI geeu ~'1 ejle burni!a, c.l ~1p..1 tntr-una. Au crfne-o. esedar, au Tnllli~t-o 'ImpAfatului si-au glllsuH =

- SI:ipine, fad cine-a l-ndr:iznil 5~-li tulbure lini~Ica 1

- Iumutttt-o de vie ! a poruncit tmparetul,

SlugHe au pus miRa pe bulnilA. au jumuJit-o de-e rirnas in prctca ~11iI, st-au dat-e afarlil din palal.

~i bufnila ceil pizma~ abia a putut ajunSI:! cu chiu Cll \'Il! 111 p.dure-,

, .. "'des Ie:: povcstesre PilP1lSillilor ncp.iku(a c! Pd\dr'rit: ~l~litol~ (Je:lI,lr\iJ 0 bir/Cite pe prfvlghetcare ;

- En e ""mo"'Jt~ de to .. re I 011'1 p'lIclil;). er $LrH l're'o'CIoII.:-i sa umbfu tn plelea go.all!

- Ca vlnll are p'ivi~hetOilfea I inlrp.aM mlratl papag.'lili

]52'

- P.!II cum I Dad n ..... ,. f fnrrlnu-o la patat, nu ""sll_j Ii epucat !OX dnl. lar d,l~ 1'1"41, fi cmtat. n-as fj fosl Jumulit.1. E ltmpede d

privlghe'l');lrea:-i virlOvata de nenorccnee metl f

Sj nu semana~i niciooat.ll CI,l bufnitOl, prid~nj. ~j s3 nu-I tnvr-

S-ar putea să vă placă și