Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Profilul: Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire
generală/Calificarea profesională:
Modulul:
Clasa: a XII-a
Profesor:
An şcolar:
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: Avizat,
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Şef catedră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: NR. ORE ALOCATE:

Nr.
Conţinuturi Activităţi de
crt. Competenţe specifice vizate Resurse Evaluare Obs.
(detalieri) învăţare
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Întocmit,

Notă:
Detalierea conţinuturilor se va face la nivel de lecţie.