Sunteți pe pagina 1din 3

ffiWffi ffiffiffi

ffi
s.+f

ffiffi ffiffi
A FoST oDATA o CAPnA gATnAruA, CARE AVEA
SAprE tEZt. it IUBEA MAt MULT orcAr oRtcE pE
LUME, A5A CUM NUMAT O MAwIA isl
t,
TUBESTE COpilt.
irurn-o zl, TREBUlrrro sA plrcr iru pAouRE
CN SA ADuCA DE.ALE GURII, CAPRA I-A STRAIIS
itrt .luRUL EI pE cEt sAprE tEZtzBURDALNtcl.