Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor


Specializarea Management în Turism

Proiect
Cercetări de piață în turism
„Studiul preferințelor turiștilor din orașul Bălți care
au vizitat Roma”

Bălți, 2019
Capitolul I: Contextul și obiectivele cercetării

1.1 Contextul decizional


Oricine are nevoie să se relaxeze și să iasă din rutina de zi cu zi pe care o întîmpină la
postul de muncă. La mare ori la munte, exotică ori culturală, fiecare își selectează destinația de
vacanță după propriile dorințe. Pentru cei pasionați de istorie însă, destinațiile istorice sunt foarte
multe și toate minunate. De aceea oricine își dorește să se refugieze, atît fizic cît și sufletește într-
un loc plăcută care să îi satisfacă exigențele. Preferințele acestor persoane variază în dependență
de nevoile și motivațiile sale, unii doresc să descopere noi locuri din diverse regiuni ale lumii, să
se odihnească pe litoralul mării fiind răsfășat de razele soarelui, iar alții iubesc mai mult vremea
rece și de aceea optează pentru o vacanțe în zonele montane.

Noi am mers pe o destinație istorică-Roma, care este cunoscuta ca si Orasul Etern si, de
asemenea, drept Caput Mundi, ce vine din Latina si semnifica capitala lumii. Roma este un oraș
spectaculos, care încîntă simțurile prin arhitectura deosebită, arta unică italiană, valurile mării
care scaldă o parte a Romei și mîncarea gustoasă. Un city break in Roma oferă oportunitatea de a
explora străzile acestui oraș minunat acestui centru istoric vechi în timp ce ne simțim atrași de
aroma croissantelor și cafelei aromate.

Revenind din vacanța din orașul istoric - Roma avem impresia că am sosit de pe un tărîm
de poveste și ne simțim că avem nevoie de o perioadă de timp pentru a ne reacomoda în
societate.

Dacă se planifică o vacanţă


la Roma, este posiibl de a rezerva
o zi în care să fie realizată un tur al
coastei Amalfi. Toți turiștii vor fi
încântaţi să vadă ruinele antice din
Apropo, un oraş îngropat în cenuşă
vulcanică în anul 1979. Construit
impecabil și fiind bine conservat,
acesta păstrează unicitatea
străzilor, frumuseţea deosebită a
clădirilor, fresce și mozaicuri
făcute în urmă cu 2000 de ani.
Roma este un oraș turistic, de la care cu toții trebuie să se aștepte la o mare aglomerație. Cu toate
aceastea, din cauza atacurilor teroriste din Europa, prin Roma pot fi văzuți foarte mulți polițiști și
militari înarmați, iar aceste imagini pot aduce fiori.

Cu ajutorul cercetării de piață în turism, dorim să aflăm mai multe detalii în ceea ce
privește tema menționată anterior, vrem să aflăm părerile turiștilor din Bălți care au vizitat Roma
cu privire la alegerea unei vacanțe în acest oraș istoric, să descoperim atît avantajele cît și
dezavantajele acesteia, să descoperim care sunt impresiile în urma acestei vacanțe, dacă
persoanele care au participat la cercetarea dată au oferit recomandări prietenilor și cunoscuților.
Datorită acestei cercetării putem să identificăm dacă turiștii care au vizitat Roma
optează în mare măsură pentru vacanțele la munte și dacă este nevoie de implementat tehnici noi
de atragere a turiștilor către această destinație.

1.2 Problema de decizie


Informarea și motivarea turiștilor în ceea ce privește beneficiile și oportunitățile unei
vacanțe în Roma. Totodată ne propunem să creștem numărul de turiști la această destinație
turistică.

1.3 Problema de cercetare


Dorim să identificăm preferințele, atitudinile, opiniile și criteriile de care țin cont turiștii
atunci cînd aleg destinația- o vacanță în Roma.

Scopul cercetării: Identificarea imaginii orașului istoric Roma în rîndul turiștilor din
orașul Bălți care au petrecut o vacanță în Roma.

1.4. Obiectivele de cercetare

Obiectivele cercetării

Obiectivele care dorim să le cercetăm în proiectul respectiv, sunt:

 Identificarea percepției turiștilor din Bălți despre o vacanță în Roma;


 Determinarea motivelor principale în alegerea unei vacanțe în Roma;
 Determinarea aspectelor principale care generează satisfacția respondenților privind
facilitățile oferite de locurile turistice din Roma;
 Determinarea așteptărilor turiștilor cu privire la excursiile în Roma.
 Indentificarea celor mai impresionante locuri din cadrul orașului.

Capitolul II: Metodologia de cercetare

2.1 Metoda de cercetare


În cercetarea pe care am realizat-o am utilizat - cercetarea calitativă, aceasta are un
caracter exploratoriu şi prevede chestionarea a unui grup restrîns de persoane. Ea cercetează și
observă motivele, sentimentele, impresiile, precum și opiniile turiștilor care i-a stimulat să aleagă
vacanța în Roma.
Acest tip de cercetare exploratorie se remarcă prin elasticitate și adaptabilitate. Astfel
încît cercetătorul nu este informat îndeajuns referitor la tema abordată anterior, trebuie ca
turistul, persoana pe care o vomintervieva să fie capabilă de a se integra și a se descurca rapid în
situațiile care pot apărea spontan.
Noi dorim să implimentăm în practică tehnica de investigare și anume interviul în
profunzime, aceasta permite abordarea unor subiecte sensibile, tabu-uri, întrebări personale,
răspunsuri care nu pot fi vociferate în grup. Structura interviurilor în profunzime, precum și
locul desfășurării lor, sunt flexibile și pot fi adaptate după necesitatea ori confortul
persoanelor pe care urmează să le intervievăm (sediul imas, parc, bibliotecă etc).
Interviul în profunzime desfășurat de echipa noastră a durat cîte aproximativ o oră pentru
fiecare dintre cele 8 persoane care au participat − acestea fiind turiști care au vizitat Roma și au
petrecut o vacanță acolo. Respondenții interviului în profunzime au fost recrutați conform
însușirilor obținute în baza obiectivelor cercetării pe care ni le-am propus de la început.Fiecare
dintre interviurile realizate au avut cîte un moderator și un turist din orașul Bălți care a vizitat
Roma.
Metoda calitativă de colectare a datelor are cîteva avantaje semnificative, și anume:
- Obținerea mai multor aspecte importante cu privire la problema abordată în cercetarea
dată, totodată și obținerea unor elemente de tip emoțional, ceea ce nu le putem afla,
observa în urma cercetării cantitative;
- Pot fi adresate întrebări adiționale pe lîngă cele stabilite, astfel se află mai multă
informație;
- Facilitează poziționarea turiștilor front in front cu un set de experiențe și păreri cu privire
la problema în cauză;
- Contribuie la obținerea unor informații complete și detaliate în comparație cu
chestionatul;
- Înregistrarea audio a convorbirilor ne oferă analizarea limbajului verbal al studenților și
obținerea unor date asupra cărora nu am fost atenți în timpul interviului.

2.2 Eșantionarea

Pentru realizarea cercetării calitative au participat 8 persoane, care provin din mediul
urban și care au fost într-o vacanță în orașul istoric Roma.
Recrutarea este un element esențial în derularea și desfășurarea interviului pe care l-am
realizat. Astfel pe rețelele de socializare în grupuri speciale, am postat un anunț în care am
stipulat că avem nevoie de cîteva persoane din orașul Bălți care au fost într-o vacanță în Roma,
doritoare de a participa la un interviu.
E ceva firesc ca în orice întrunire care trebuie să aibă loc la o anumită dată în care
urmează să participe un anumit număr de persoane, în ziua dată putem să avem un număr mai
mic de participanți decît cel prevăzut anterior. Astfel trebuie să ne asigurăm că toate persoanele
vor fi prezente ori să recrutăm un număr mai mare de participanți la interviul preconizat.
2.3 Instrumentul de cercetare (propus)

Instrumentul cercetării date este reprezentat de un ghid de interviu adresat turiștilor din
orașul Bălți care au vizitat Roma, care se derulează cu ajutorul anunțului din grup, unde căutăm
persoanele de care avem nevoie, le cerem un număr de contact, iar după aceasta îi contactăm
pentru a vedea dacă ni se potrivesc. Avem nevoie de 8 persoane care vor participa la interviu, iar
acestea vor fi aleși potrivit unor etape de selecție, în urma căreia vom stabili persoanele potrivite
discuției desfășurate la momentul oportun.
Pentru a mulțumi turiștii din orașul Bălți că ne-au onorat atît cu prezența lor, precum și
ne-au oferit răspunsuri importante la întrebările stabilite de noi ca o mică atenție din partea
noastră îi vom remunera cu cîte o sticlă de apă și o ciocolată pentru a se îndulci.
Ne bucurăm că și-au confirmat participarea un număr dori de persoane la discuția pe care
dorim să o realizăm în data de 17.03.2019, în orașul Bălți în incinta Universității „Alecu Russo”,
blocul 5, etajul 5.

 Criterii de identificare a persoanelor

- Și-au petrecut măcar o singură dată vacanța în orașul istoric Roma;


- Sunt dornici de a-și împărți trăirile și sentimentele de care au fost cuprinși în acest
oraș;
- Sunt dispuși să ne aloce o oră din timpul lor liber pentru cercetarea noastră;
- Confirmarea participării la interviu, pînă vineri 15.03.2017, orele 13:00.

Participanţii

În cadrul interviului pe care l-am realizat, ne-am axat doar pe persoanele care ne-au
satisfăcut conform criteriilor de identificare

Participanţii la interviu sunt prezentați în următorul tabel:

Tabelul nr. 1 Turiștii participanți în cadrul interviului

O persoană, genul masculin, 25 ani O persoană, genul feminin, 21ani

O persoană, genul feminin, 22 ani O persoană, genul masculin, 26 ani

O persoană, genul feminin, 21 ani O persoană, genul feminin, 21 ani

În continuare vom prezenta ghidul de interviu pe care l-am aplicat turiștilor din orașul
Bălți care au vizitat Roma.

Ghidul de interviu
Mulțumim că ai acceptat să vii la acest interviu!

1. Ce este pentru tine o vacanță?

2. Ce vă apare în minte atunci cînd auziți „o vacanță la Roma”?


3. Vă rog să continuați următoarea frază: „Doresc să merg într-o vacanță la Roma, deoarece... ”

4. Puteți să ne relatați cum ar fi în percepția dvs. o vacanță ideală la Roma? Ce nuanțe ar trebui
acoperite?

5. În ce perioadă a anului credeți că este cel mai favorabil să plecați în vacanța dată?
Argumentați-vă răspunsul vă rog!

6. Care sunt motivele pentru care dvs. optați pentru o vacanță la Roma?

7. Ce emoții va trezit vacanța petrecută la Roma?

8. Ce experiență ați acumulat în această vacantă pe tărîmul istoric Roma?

În continuare aș dori să ne axăm pe imaginile pe care ni le-ați trimis dvs., o să vorbim despre
emoțiile și gîndurile dvs. referitor la impactul care l-a avut călătoria în Roma asupra experienței
dvs. de a fi turist.

9.Storitelling. Avem 8 imagini primite de la dvs. aș dori să ne vorbești despre felul în care
fiecare dintre aceste imagini vă motivează în alegerea unei vacanțe în Roma;

-aș dori mai multe detalii;

-ce altceva

10.Triad Sort and Image Comparision. Alege 2 imagini din cele 3, care crezi ori simți că au
ceva în comun. În ce mod diferă cele 2 imagini alese de cea de-a 3-a, dacă te gîndești la
satisfacția turiștilor privind facilitățile oferite de locurile turistice din Roma.

Ce au în comun cele 2 imagini alese de dvs.? Ce au în comun cu tema de cercetare?

Ce are diferit imaginea 3 făță de cele 2? (se extrag cît mai multe atribute)

11.Identifiying and Recording Sensory Metaphors. ( imaginile sunt îndepărtate și clientul nu


mai are acces la ele)

Vom îndepărta pentru cîteva minute imaginile tale și îți propunem un exercițiu de imaginație.

- Dacă rolul excursiilor în Roma ar fi un sunet, cum ar suna el?


Ce fel de sunet.....

Dați-mi un exemplu specific

- Dacă rolul excursiilor în Roma ar fi un gust, cum ar fi acesta?


Ce fel de gust....Ca de ce....

Dați-mi un exemplu specific

- Dacă rolul excursiilor în Roma ar fi un miros, care ar fi acesta?


Ce fel de...
Dați-mi un exemplu specific

Delaliați.

- Dacă rolul excursiilor în Roma ar avea culoare, care ar fi aceasta?


Ce fel de....

Dați-mi un exemplu specific

- Dacă ai putea vedea rolul excursiilor în Roma, ce alte elemente ai putea vedea cu
excepția culorilor? (de Ex: formă, mărime, intensitate, depărtat-apropiat)
- Dacă rolul excursiilor în Roma ar putea fi atins, pipăit, cum ar putea fi la atingere?
Detaliază.

12. Metaphor elicitation (combinată cu Most representative image). Care dintre imaginile
date ți se pare, cea mai relevantă cu privire la așteptările turiștilor sosiți în Roma.

Dacă ar fi să extinzi cadrul acestei imagini în măsura în care dorești și îți imaginezi. Cum ar arăta
asta...?

Ce lucruri ar mai putea intra în această imagine, care ar putea să influențeze semnificația ei
pentru tine, în ceea ce privește așteptările turiștilor sosiți în Roma.

Imaginează-ți ce ar putea să includă în plus imaginea dată:

Ce ai face acolo?

Ce ai gîndi?

Ce ai spune?

Cum te-ai simți?

Cum ai interacționa cu cineva deja prezent în această imagine?

13. Ce alte imagini ai fi dorit să le aduci, dar nu ai reușit (nu le-ai putut găsi, nu ai avut destul
timp la dispoziție ori poate dintr-un alt motiv) în legătură cu cele mai impresionante locuri din
cadrul orașului.

14. Ce cred turiștii despre acest oraș? Ce simt cînd se află aici?

15. Dacă ai putea să transmiți un singur mesaj către un turist care ar dori în următoarea sa
călătorie să viziteze Roma, care ar fi acesta?

16. Care sunt sentimentele tale pe care crezi că astfel de turiști nu și-ar dori să le trăiască într-o
astfel de călătorie?

17. Iți propun să realizăm împreună o trecere în revistă a cuvinelor cheie notate pînă acum.
Te rog să așezi pe foaie aceste cuvinte și să desenezi posibile legături între ele.

18. Dacă ar fi să rezumi într-o singură imagine toate sentimentele și gîndurile tale referitor la
vacanța pe care ai avut-o în orașul istoric – Roma, cum ar arăta imaginea dată?

Îți propun să realizezi un colaj cu ajutorul imaginilor pe care ni le-ai adus!

Ești liber să modifici culorile, să reîncadrezi unele lucruri, să multiplici o anumită imagine etc.

(Deschidem o pagina PPT și turistul realizează colajul).

Cum crezi, ce alte modificări poți face la acest colaj, la mărime, colori și/sau imagini,
luminozitate etc.

(După finalizarea colajului)

Ce povestește colajul realizat de tine?

19.Dacă în această poveste ar exista cel puțin 3 personaje care ar putea să vorbească, au o
înfățișare, pot să simtă și să audă etc.

Unul dintre personaje ești tu, unul este orașul istoric Roma, iar cel de-al treilea personaj la
alegerea ta, ÎN CE MOD S-AR DERULA POVESTEA?

Te voi ruga să relatezi o mică poveste, de aproximativ 5 minute, în care să stipulezi:

- Care este intriga?


- Cum interacționează personajele?
- Care este finalul poveștii?
- Ce gînduri și ar avea personajele care ascultă povestea?

20. Puteți să ne spuneți prin ce se deosebește vacanța pentrecută în Roma comparativ cu alte
vacanțe petrecute în alte orașe?

Vă mulțumim frumos pentru timpul acordat!

2.4 Proiectarea în detaliu a ghidului moderatorului

După ce au fost selectate persoanele care vor participa la interviu i-am anunțat pe toți
participanții locul, data și ora la care va avea loc întîlnirea. Următorul pas constituie informarea
participanților despre perioada în care urmează desfășurarea activității.

Ziua în care se va realiza activitatea urmează a fi aleasă într-un mod atent, unde care se
va ține cont de timpul liber de care dispun participanții, astfel aceste criterii au fost alese fiind în
comun acord cu aceștia.
Locul de desfășurare a activității a fost ales cu grijă. La început mergeam pe ideea de a
derula interviu în aer liber, într-un parc, astfel încît starea meditativă a participanților să fie la
nivel. Dar astfel încît timpul de afară este cam răcoros, iar interviul se va derula cam o oră, să nu
riscăm ca vîntul să ne i-a imaginile aduse de către participanți sau să ni se consume bateria
calculatorului. Deci, am ales o încăpere amenajată plăcut, fără a crea disconfort participanților,
creîndu-le o ambianță prielnică. La fel se va ține cont și de luminozitatea sălii.

 Pregătirea ghidului de interviu


Startul interviului va fi evidențiat printr-un set de întrebări ordonate într-o formă logică,
care au la bază integrarea subiecților în tema abordată, deci nu vom începe direct cu analiza
imaginilor, ci îl vom lăsa pe participant să mediteze puțin asupra unor elemente din cadrul
vacanței petrecute la Roma.

 Desfăşurarea discuției
Moderatorul a debutat interviul astfel:

Bună ziua, mă numesc Arbuz Marina sunt studentă la master a extensiunii Universității
Alexandru Ioan Cuza din Bălți.Împreună cu realizăm o cercetare calitativă cu privire la
motivarea turiștilor în ceea ce privește beneficiile și oportunitățile unei vacanțe în Roma. Dorim
să identificăm preferințele, atitudinile, opiniile și criteriile de care țin cont turiștii atunci cînd
aleg destinația- o vacanță în Roma.

Mulțumim că ai acceptat să vii la acest interviu!

1. Ce este pentru tine o vacanță?

2. Ce vă apare în minte atunci cînd auziți „o vacanță la Roma”?

Mă bucură faptul că sunteți prezentă la această întîlnire și vă mulțumim că nu ne-ați


refuzat propunerea și ați acceptat să ne oferiți din timpul dvs. prețios.
Țin să vă informez că orice răspuns este binevenit, nu există răspunsuri greșite, tot ceea
ce spuneți este important și sperăm să fiți deschiși în răspunsurile pe care ni le veți oferiți. Vă
rugăm să ne oferiți răspunsuri sincere, să ne spuneți cu adevărat ce ați trăit în acest oraș. Nu
ezitați și să vă simțiți liber în exprimare fără a vă sfii. Fiecare părere este foarte importantă
pentru realizarea în continuare a cercetării.
Pentru a păstra în întregime informația și a nu scăpa din detalii importante pe care mi le
veți spune, discuția noastră va fi înregistrată. Informațiile ce țin de identitatea dvs., cît și de
răspunsurile oferite vă asigurăm că vor avea un caracter confidențial. Ținem cont atît de părerile
pozitive, cît și cele negative, acestea vor fi utilizate doar pentru realizarea cercetării.
Vă rugăm să vă prezentați pe scurt și pe parcursul discuției să vorbiți cu o tonalitate mai
înaltă și clar pentru ca cuvintele să fie descifrate ușor!

2.5 Operaționalizarea
Desfășurarea propriu-zisă a cercetării calitative a avut loc pe data de 17.03.2019.
Rezultatele obținute vor fi colectate de la persoanele dispuse să participe în cadrul interviului pe
care ni l-am stabilit. Dacă participanții vor întîmpina dificultăți pe parcursul activității,
moderatorul este dispus să vină cu informații adiționale, care să-i faciliteze formularea unui
răspuns.
Perioada desfășurării rescurării participanților din grupuri de pe rețelele de socializare,
colectarea informațiilor despre persoanele alese, incluzînd conversația telefonică cu persoanele
selectate, pînă la realizarea propriu-zisă, post-codificarea rezultatelor, înregistrarea audio a
datelor s-a desfășurat într-o perioadă de 11.03.2019- 22.03.2019.
În urma realizării interviului rezultatele obținute vor fi analizate și interpretate, mai tîrziu
vom pune accent pe rezultate ce vor fi evidențiate în concluzii.
Capitolul IV: Bugetul estimat

Pentru realizarea studiului a fost necesară o zi de culegere a datelor necesar, de un număr


de 4 operatori de interviu și de 8 participanți la interviu. Pentru fiecare dintre cei 4 operatori îi
revenereau cîte 2 participanți.

Bugetul cercetării realizate nu a generat cheltuieli semnificative, astfel încît am


economisit cu locul desfășurării interviului. Am mulțumit efortul depus de către participanți cu
cîte o ciocolată, iar a pentru a potoli setea și a stimula energia studenților le-am oferit cîte o
sticlă de apă plată fiecăruia. De asemenea imaginile care ne-au fost transmise de către aceștia le-
am printat și le-am oferit cîte un marker pentru ca aceștia să aibă posibiltatea să facă unele
însemnări pe acestea.

Bugetul necesar:

Foi printate– simple – 32 * 0,75 lei = 24 lei

Color– * 4 lei = 256 lei

Apă– 6*8=48 lei

Ciocolată– 8*16=128 lei

Marker– 7*8=56lei

Total: 512 lei

S-ar putea să vă placă și