Sunteți pe pagina 1din 4

Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității

Fişă de verificare a portofoliului cadrului didactic

Cadru didactic: _____________________ An școlar:


Discipline predate: ______________________ ______________

Nr. Nu Nu e Observații/Termene de
Lista documentelor Există
Crt. există cazul efectuare a sarcinilor

I. DATE PERSONALE

1.       Structura anului școlar x

2.       Încadrarea x

3.       Orarul x

4.       Fișa postului x

5.       Calendarul activităților pe anul în curs x

6.       Curriculum Vitae x

7.       Raport de activitate x

II. ACTIVITATEA LA CATEDRĂ

8.       Programe școlare x

9.       Programele pentru opționale x

10.    Planificarea calendaristică x

11.    Proiecte didactice x

Teste de evaluare (inițială, continuă, sumativă),


12.    x
rezultatele și analiza acestora
Evaluare alternativă (proiecte, eseuri, portofolii ale
13.    x
elevilor, fișe de lucru, laborator etc.)

14.    Fișe de lucru x


15.    Catalogul profesorului x

16.    Planuri remediale x

17.    Lista materialului didactic utilizat x

III. PERFORMANȚE

18.    Calendarul olimpiadelor, concursurilor școlare x

19.    Descriptori de performanță x

20.    Subiecte propuse x

Tabel nominal cu elevii selecționați și pregătiți pentru


21.    x
concursuri și olimpiade

22.    Planificarea pregătirii suplimentare x

23.    Prezența la pregătiri x

24.    Rezultatele obținute la diferite faze x

IV. PROIECTE PERSONALE

25.    Coordonator de proiect x Nr. proiecte

26.    Membru în echipa de proiect x Nr. proiecte

27.    Participarea la activități în cadrul proiectelor x Nr. proiecte/activități

V. PERFECȚIONARE

La nivelul unității de învățământ (catedră, consilii


28.    x Procese - verbale
profesorale)
Certificate, adeverințe,
29.    Prin CCD și ISJ x
diplome

VI. PUBLICAȚII Titlu

VII. ALTELE
Responsabil CEAC,
prof. Oana Aioanei