Sunteți pe pagina 1din 1

Rolul sângelui Prin rolul său de transport sângele indeplineşte o multitudine de alte funcţii în organism:

Respiraţie. Sângele transportă oxigen molecular de la ţesutul alveolar pulmonar la toate ţesuturile
corpului şi dioxid de carbon de la ţesuturi la plămâni. Nutriţie. Sângele transportă substanţele cu rol
nutritiv absorbite la nivelul tractului digestiv şi metaboliţii endogeni (glucoza, aminoacizii şi lipidele) la
ţesuturi, asigurând astfel energia necesară metabolismului precum şi posibilitatea ca celulele să-şi
îndeplinească funcţiile normale. Excreţie. Substanţele reziduale produse în timpul metabolismului (uree,
acid uric, amoniac, compuşi cetonici, dioxid de carbon, acid lactic, etc) sunt transportate de către sânge
la organele de excreţie (rinichi, plămâni, piele şi intestin) pentru a fi eliminate din organism. Reglare
metabolică. Pe lângă oxigen şi substanţe nutritive, sângele transportă şi hormoni, vitamine, enzime care
intervin în reglarea anumitor funcţii ale organismului. Menţinerea homeostaziei mediului intern. Prin
conţinutul său sângele asigură presiunea coloid-osmotică (oncotică), echilibrul acido-bazic, echilibrul
hidro-electrolitic. Sistem de comunicaţii între anumite organe. Mişcarea substanţelor amintite prin
intermediul sângelui permit unui organ să controleze funcţia altuia, deşi cele două organe se situează la
o anumită distanţă unul de celălalt. Imunitate. Sângele este responsabil şi de activităţile sistemului
imunitar, apărarea în calea agresiunii antigenice prin intermediul leucocitelor şi anticorpilor sanguini
ajutând la combaterea infecţiilor şi a bolilor. Hemostaza. Sângele participă la asigurarea statusului
antihemoragic prin participarea trombocitelor şi complexului factorilor plasmatici de coagulare.
Termoreglare. Producerea şi pierderea de căldură în diferite părţi ale corpului sunt echilibrate de
transferul de sânge prin vasele de sânge ca urmare a variaţiei diametrului vaselor de sânge din piele.