Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Andrei Gabriel Arnautu


105200 Baicoi (România)
0731249260
andrei_andrei7337@yahoo.com

Sexul Masculin | Data naşterii 30/12/2000

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2015–2019 Tehnician in activitati economice Nivelul 4 CNC


Liceul Administrativ si de servicii "Victor Slavescu", Ploiesti (România)
Absolvent cu diploma de bacalaureat, media generala 8,51

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

09/2019–12/2019 Sofer Livrator


SC FRANCISC FRA SRL, Ploiesti (România)
Incarcarea produselor in masina
Transportarea la magazine
Incasarea banilor aferenti
Predarea banilor

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză B1 C1 B2 B2 B1
Certificat de competenta lingvistica
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competenţe dobândite la locul de Abilitati de cunoastere si utilizare a aparaturii fotografice si de studio.


muncă Post procesare a fotografiilor in Adobe Lightroom si Photoshop.

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator


experimentat experimentat independent experimentat experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Certificat de competente digitale

6/3/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Curriculum vitae Andrei Gabriel Arnautu

Permis de conducere AM, B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Proiecte Fotograf de eveniment din anul 2019, inclusiv food photography si albume de prezentare.

6/3/20 © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2