Sunteți pe pagina 1din 9

Plan de lecție

PROIECT DIDACTIC :
Date generale:
1.DATA : 24.11.2020.

2.UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT : Colegiul Economic “Octav Onicescu” Botoșani

3.CLASA : a IX-a ,

4.DURATA : 50 de minute,

5.PROPUNĂTOR : Alupoaei Paula-Lorena (paula_lorena_96@yahoo.com)

6.ARIA CURRICULARA : Tehnologii.

7.TEMA(SUBIECTUL) : “Organizarea structurală a întreprinderii”

8.TITLUL LECȚIEI : “Funcția”

9.DISCIPLINA : “Economia înterprinderii”

10.TIPUL LECȚIEI : lecție de dobândire de cunoștințe, (mixtă)

11.OBIECTIVE CADRU :

Ø  Psihomotorii: formarea unui limbaj economic, lucrul cu manualul.

Ø  Cognitive: să cunoască ce definește o funcție, tipuri de funcții și ce cuprind acestea,


Ø  afective: curiozitatea de a transpune în practică cunoştinţele teoretice, satisfacţia de a recunoaşte tipurile de funcții din organigramă(Anexa1).

12.OBIECTIVE OPERATIONALE : 

1.  O1 – să raspundă la întrebările legate de lecția trecută,”Fisa postului”.

2.  O2 – să prezinte tema,

3.  O3 – să cunoască prin ce se definește funcția,

4.  O4 – să precizeze care sunt principalele tipuri de funcții,

5.  O5 – să înțeleagă ce reprezintă “ponderea ierarhica”,

6.  O6 – să enumere factorii după care se stabileste mărimea ponderii ierarhice.

13.STRATEGIA DIDACTICA : 

a)  Metodologia didactica : conversația,explicația, expunere, exercițiu, demonstrația,problematizarea.

b)  Mijloace didactice : manualul “Economia întreprinderii” de clasa a X-a, caietul elevului, catalogul, tabla, fise de lucru(anexa 2).

c)  Forma de organizare a clasei : frontal, individual, colectiv.

14.EVALUARE : evaluare frontală, întrebări orale.

15.BIBLIOGRAFIE : Chivu, I.;Lefter, V.,”Economia întreprinderii”,pagina74-75, Editura Economica Preuniversitara, Bucuresti,2005.


Etapele lecției Timp Obiectiv Conținutul lecției Strategia didactica

min Operațional Metode Mijloace Forma de


organizare
didactice didactice
1. Momentul 3 ---- -  Salutul -conversația -catalogul -frontal
organzatoric min
. -  Prezența

-  Asigurarea condițiilor didactico-materiale


2.Reactualizarea 10 -O1 Lecția anterioară : “Fișa postului” -conversația -tabla -frontal
cunostințelor min.
-O2 - Ce reprezintă “postul”? -explicația -caietul -individual
elevului
- Cine desenează“Triunghiul de aur al -exercițiu -colectiv
organizării”? 

- Ce cuprinde “ fișa postului’’ ? Exemplificați.

-Se verifică tema și se explică unele probleme.

Tenacitate= perseverență, răbdare,


strădanie:”Dovedește multă tenacitate în
acțiunile sale”.

Principiu=idee de bază, element fundamental.

Atitudine principială =atitudine care respectă


anumite principii, potrivit unor
convingeri. Receptivitate = capabil de a
asimila,de a învăța ușor. 

Spirit de echipă = persoană cu minte ageră, 

Contabilitatea imobilizărilor= imobilizările


sunt bunuri economice, parte a activului
patrimonial, care sunt destinate să servească o
perioadă  îndelungată în activitatea
întreprinderii (mai mulți ani), ele participând
la mai multe cicluri de exploatare, iar valoarea
lor se recuperează treptat pe calea amortizării,
adică prin includerea unor cote-părți în costul
activității la care participă.

Contabilitatea stocurilor=stocurile reprezintă,


materiale, lucrări şi servicii destinate să fie
consumate la prima lor utilizare, să fie vândute
în situaţia când au starea de marfă sau produse
rezultate din prelucrare, precum şi producţia în
curs de execuţie.

Contabilitatea
angajamentelor= contabilitatea
angajamentelor acordate sau primite în
relațiile cu terții, a mijloacelor fixe luate cu
chirie, a valorilor materiale primite spre
prelucrare sau reparare, în păstrare sau
custodie, debitori scoși din activ, urmăriți în
continuare, redevențe, locații în gestiune,
chirii și alte datorii asimilate, a efectelor
scontate neajunse la scadență precum și a altor
valori.

Contabilitatea de gestiune= determinarea
costurilor prestabilite, înregistrarea
cheltuielilor ocazionate de activitatea de
producţie, executarea de lucrări, prestări
servicii, determinarea costului efectiv.

Principii contabile= sunt un produs al


practicii contabile și de aceea mai figureaza și
sub denumirea de reguli contabile general
admise sau convenții contabile general
acceptate.
3.Anunțarea temei 17 -O3 Scriu titlul lecției pe tablă: “Funcția” -conversația -caietul -frontal
și a obiectivelor min elevului
-O4 - face legatura dintre lecția trecută și cea nouă: -explicația -individual
operaționale
observăm că mai multe posturi,care au -manualul
-O5 aceleași caracteristici,dintr-o întreprindere -demonstratia -colectiv
sunt conduse de o singură persoană -tabla
-O6 responsabilă de acel grup (compartiment),care
deține”puterea”sau controlul(șeful)=directorul.

-aceste funcții sunt de două tipuri :de


conducere(persoana care stabilește obiective și
inițiază acțiuni)și de execuție(persoanele
angajate, aflate în subordine, care ajută la
îndeplinirea obiectivelor).

-Persoana aflată la conducere, și care


influențează activitatea persoanelor din
subordine se numește “manager”( etimologic
derivă de la latinescul „manus” (mână) și
reprezintă ca expresie literară „manevrare”,
„pilotare”. Cel chemat să organizeze această
manevrare sau pilotare este managerul.
Englezii au derivat apoi „manager” și
„management”, ceea ce ar însemna
„conducător” si „conducere”)

-funcția de conducere cuprinde: manager


(director) general, manager(director) adjunct,
manager tehnic/economic/comercial, contabil-
șef, inginer-șef, șef de secție, șef de
serviciu,maistru.

-funcții de execuție: cu caracter


general(inginer principal, economist), de
revizie contabilă(revizor contabil), resurse
umane(selectie, evaluare,formare
profesională).

-ponderea ierarhică reprezintă numărul de


salariați conduși nemijlocit de un manager.
Acest număr poate varia de la 4-8 subalterni
pentru un manager de pe nivelul superior până
la 20-30 pentru unul de la baza piramidei
organizaționale.

- mărimea ponderii(importanță,valoare)  

ierarhice(nivel,rang,treaptă)se stabilește în
funcție de o serie de factori:natura
activității,gradul de independență a
sarcinilor,nivelul de pregătire a
personalului, dispersia(răspândirea)teritorială
a posturilor din subordine.
4.  Fixare și 17min ------ - elevii vor citi din manual definitiile. -conversația -tabla -frontal
consolidare .
Elevii vor fi întrebați: -expunere -caietul -individual
elevului
-care sunt funcțiile de conducere și de execuție problematizare -colectiv
din organigramă(fiecare elev va primi -manualul
anexa1)? -exercițiu

-vor avea 4 minute la dispozitie pentru a


rezolva Fisa de lucru(anexa 2),care va fi
corectata de profesor.
5. Tema 3min. ----- -de scris in caiet definitia functiei,a -tabla -colectiv
managerului, a ponderii ierarhice; tipurile de
functii si factori care determina marimea -caietul
ponderii ierarhice. elevului

-manualul
Desfășurarea lecției:
Anexa2

Fisa de lucru:
1.  Explicati cuvintele :

Ø Tenacitate,

Ø Contabilitatea imobilizarilor,

Ø Principiu,

Ø Manager .

2.  Care dintre urmatoarele functii sunt de conducere,respectiv de executie:

v Actionar majoritar, informatician, economist, maistru, manager adjunct, manager de resurse umane, contabil,
contabil-sef, inginer, sofer.
Rezolvare:

  FUNCTIILE  DE  CONDUCERE FUNCTIILE  DE  EXECUTIE

S-ar putea să vă placă și