Sunteți pe pagina 1din 9

Formular Fişa de evaluare nivel de risc de Nr : 1

FENRA 001 accidentare şi îmbolnăvire profesională


1.Date de identificare
1.1 Organizaţia Detașament pentru Asigurarea Mișcării Cod:
1.2 Subunitate Compania 1 Drumuri Cod:
1.3 Unitate logică loc de muncă Buldozerist Cod:
1.4 Activitate principală / Meserie : Tăiere și împingere pământ, scarificare CAEN: 421
pământ
1.5 Alte atributii la locul de muncã : Întrețineri tehnice, îmbarcare și debarcare CAEN: 421
pentru transport pe remorca-trailer sau vagon
CF
1.6 Număr de persoane expuse: 1
1.7 Grad de expunere la 1.8 % din timpul 1.9 100 % 1.10 Frecvenţa 1.11 8 ORE
efectiv lucrat expunerii ore/zi
factorii de risc

2. Tabloul factorilor de risc (tabel LFR 001)


Cod Denumire factor risc Cod Denumire factor risc
FR FR
Categoria FR : Mijloace de producţie Categoria FR : Mediul de muncă
2.1 Mecanic 2.6. Biologic Dir.CE
2.1.1 Părţi neprotejate de utilaje / maşini unelte în mişcare 2.6.1 Existenţa de microorganisme si viruşi în suspensie în aer
2.1.2 Obiecte cu contururi sau suprafeţe periculoase/ tăioase/înţepătoare 2.6.2 Lucrul cu culturi sau preparate cu microorganisme
2.1.3 Deplasări necontrolate (recul, balans, devieri , mijl.de transport) 2.6.3 Contact cu substante biologice toxice sau alergice
2.1.4 Mijloace de producţie sau transport în miscare 2.6.4 Lucrul cu plante periculoase (ciuperci otrăvitoare)
2.1.5 Obiecte ce pot cădea sau aluneca sub efectul gravitaţiei 2.6.5 Lucrul cu animale periculoase (şerpi, păianjeni, tauri etc)
2.1.6 Deplasări sub efectul propulsiei (jeturi, proiectări de obiecte)
2.1.7 Curgeri libere sau jeturi de fluide sau solide 2.7 Fizic
2.1.8 Autodeclanşări sau autoblocări neindicate ale maşinilor/utilajelor 2.7.1 Expunere la zgomot peste limita admisă Dir.CE
2.1.9 Surpări, prăbuşiri, scufundări, deversări 2.7.2 Expunere la vibraţii Dir.CE
2.1.10 Recipiente sau instalaţii sub presiune defecte 2.7.3 Expunere la ultrasunete
2.1.11 Vibraţii sau mişcări execsive ale echipamentelor tehnice 2.7.4 Expunere la radiaţii neionizante ( UV, IR, laser )
2.7.5 Expunere la radiaţii ionizante ( Röntgen X, gama,atomice )
2.2. Electric 2.7.6 Iluminare necorespunzătoare (intensitatea,reflexie,refractie)
2.2.1 Tensiuni periculoase neprotejate (sesizate vizual) 2.7.7 Calamităţi naturale (trăsnet,vânt, inundaţii,alunecări etc)
2.2.2 Arc electric, fulgere
2.2.3 Încărcare electrostatică / potenţial electrostatic 2.8 Locul de muncã / caracterul special al mediului
2.2.4 Atingere directă (instalaţii cu deficienţe sau posibilităţi existente) 2.8.1 Microclimat (existenţa temperaturii, umidităţii crescute)
2.2.5 Atingere indirectă (instalaţii cu deficienţe sau posibilităţi existente) 2.8.2 Suprasolicitări vizuale (videoterminale, aparate comandă)Dir.CE
2.2.6 Tensiune de pas periculoasă (zone cu posibilităţi) 2.8.3 Mişcare de aer (lucru în curenţii de aer, vânt)
2.2.7 Electricitate atmosferică, lipsă protecţie paratonerie 2.8.4 Presiunea aerului crescută / scăzută
2.8.5 Ionizarea aerului
2.8.6 Subteran, subacvatic,mlăştinos, altitudine mare
2.3 Lucru cu materiale periculoase 2.8.7 Urmări ale unor calamităţi naturale neânlăturate
2.3.1 Agenţi chimici periculoşi (clasificaţi conform etichetei de pericol) 2.8.8 Lucrul la temperaturi extreme (vara,iarna)
2.3.2 Degajare de gaze,vapori, aerosoli iritanţi, toxici 2.8.9 Lucrul în condiţii de vizibilitate redusă (ceaţă,fum,abur,nori...)
2.3.3 Abur sau fluide sub presiune
2.3.4 Degajare de praf, ceaţă, fum, particole în aer (Sudură, sablare etc)
2.3.5 Lichide corozive, caustice, iritante, toxice 2.9 Suprasolicitare fizică
2.3.6 Solide, pulberi (penetrante în piele, iritante) 2.9.1 Muncã grea prin manipulare de sarcini şi greutăţi Dir.CE
2.3.7 Butelii de gaze, armament, muniţie 2.9.2 Muncã dinamicã , repetitivã, monotonă
2.3.8 Lucrul cu produse cu azbest Dir.CE 2.9.3 Muncã ortostaticã / muncã sezând
(Lucru prin manipulare,transvazare,manevrare etc) 2.9.4 Lucru în spaţii închise, rezervoare sau spaţii strâmte
2.9.5 Lipsuri în dotarea ergonomicã, poziţii forţate
2.9.6 Lucrul la înălţime sau în poziţie suspendat (lipsă dotari specif)
2.4 Explozie si/sau foc 2.9.10 Lipsa condiţii ergonomice de muncă
2.4.1 Scurgeri, emanaţii de solide, lichide, gaze inflamabile
2.4.2 Existenţa degajarilor de praf, vapori, gaze periculoase
2.4.3 Existenţa unor surse de iniţiere incendiu sau explozie
2.4.4 Manipulări de materiale inflamabile necorespunzător 2.10 Chimic
2.4.5 Lucru cu materiale explozibile 2.10.1 Contact direct cu substanţe toxice (Fp,Tox,) Dir.CE
2.4.6 Manipulari de materiale uşor combustibile 2.10.2 Contact direct cu agenţi chimici Dir.CE
2.10.3 Contact direct cu substanţe corozive care afectează pielea
2.10.4 Contact direct cu substanţe explozive
2.5 Termic 2.10.5 Contact direct cu substanţe cancerigen/mutagene Dir.CE
2.5.1 Contact direct /indirect cu suprafeţe sau medii fierbinţi 2.10.6 Contact direct cu substanţe radioactive
2.5.2 Contact direct /indirect cu suprafeţe sau medii reci 2.10.7 Contact direct cu praf sau pulberi
2.5.3 Contact direct /indirect cu flăcări sau flame
2.5.4 Contact direct /indirect cu topituri
2.5.5 Contact direct /indirect cu arc electric (contact direct prin expunere în mediu de muncă )
(posibilităţi existente identificate de contact direct / indirect)

Page 1 din 9
Cod Denumire factor risc Cod Denumire factor risc
FR FR

Page 2 din 9
2.11 Alte pericole Categoria FR : Executant
2.11.1 Depozitare necorespunzătoare (cãdere, prãbusire de materiale) 2.14 Acţiuni proprii greşite
2.11.2 Starea cãilor de circulaţie,transport interne / exterioare 2.14.1 Executarea defectuoasă a unor operaţiuni de muncă
2.11.3 Siguranţa mersului pe trepte sau pardoseli 2.14.2 Utilizarea greşită a mijloacelor de protecţie
2.11.4 Defecte tolerate la recipiente sub presiune 2.14.3 Nesincronizări de operaţii (întârzieri, devansări)
2.11.5 Stres şi suprasolicitare psihică (climat general) 2.14.4 Efectuare de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă
2.11.6 Sarcini de muncă necorespunzătoare (climat general) 2.14.5 Deplasări sau staţionări în zone periculoase
2.11.7 Lipsa de curăţenie, dezordine la locul de muncă 2.14.6 Deplasări cu pericol de cădere de la înălţime
2.11.8 Lucru în spaţii restrânse sau aglomeraţie 2.14.7 Deplasări cu pericol de cădăre la acelaşi nivel
2.11.9 {ntreţinere necorespunzătoare a ET generatoare de pericole 2.14.8 Comunicări accidentogene
2.11.10 Utilaje uzate,îmbătrânite,improvizate sau necorespunzătoare 2.14.9 Intervenţii din proprie iniţiativă
2.11.11 Utilizare de scule, dispozitive inadecvate 2.14.10 Utilizare practici de muncă greşite (lista)
2.11.12 Achiziţii de bunuri neadecvate (recepţie,verifcare,manipulare) 2.14.11 Deficienţe la intervenţie, salvare, prim ajutor
2.11.13 Lipsa sau defecţiuni la dispozitivele AMC 2.14.12 Operaţii periculoase care afectează pe alţii
2.11.14 Lipsa de semnalizări, avertizări de securitate
2.11.15 Lipsa sau disfuncţii la dispozitive de închidere,blocare,avertizare 2.15 Omisiuni
2.11.16 Nelichidarea urmărilor unui accident, incident periculos,avarii 2.15.1 Omiterea unor operaţii (din rutină, din neştiinţă)
2.11.17 Conducere autovehicole pe drumurile publice 2.15.2 Neutilizarea mijloacelor de protecţie
2.11.18 Lucrul în zone periculoase temporare (utilaje în mişcare) 2.15.3 Neanunţarea în timp util a unor evenimente
2.11.19 Lucrul in regim de circulatie rutiera 2.15.4 Lipsa de cunoştinţe,instruire, antrenare, experianţă
Categoria FR : Sarcina de muncă 2.15.5 Efectuarea unor operaţii fără autorizaţie
2.12 Pericole prin neorganizare
2.12.1 Lucrul cu produse periculoase 2.16 Disfuncţii psihice sau psihofiziologice
2.12.2 Lucrul în condiţii de izolare 2.16.1 Deficienţe / anomalii senzoriale (auz,văz,miros,gust,tactil)
2.12.3 Lucru în spaţii cu conţinut redus de oxigen 2.16.2 Nepotrivire ca dimensiuni (înălţime greutate, grosime etc)
2.12.4 Lucrul sau activităţi în mediul acvatic / subacvatic 2.16.3 Capacitate retsrânsă la mişcările corpului
2.12.5 Lucrul la temperaturi scăzute / ridicate 2.16.4 Sensibilitate senzorială extremă (temperatură,zgomot,praf)
2.12.6 Lucru cu materiale care produc, zgîrieri, loviri, tăieturi 2.16.5 Handicapuri fizice
2.12.7 Lucrul la înălţime 2.16.6 Capacitate mentală sau fizica scăzută
2.12.8 Lucrul pe santiere neorganizate conf.HG300/2006 2.16.7 Boli cronice (diabet,epilepsie ..) / comportament labil
2.13 Continut / organizare sarcina de muncă 2.16.8 Oboseală la intrarea în schimb
2.13.1 Operaţii,reguli,procedee greşite (proiectare,concepţie) 2.16.9 Consum de alcool, droguri, medicamente
2.13.2 Absenţa unor operaţii de securitate 2.16.10 Suprasolicitare emoţională din alte motive
2.13.3 Metode de muncă necorespunzătoare (succesiune greşită) 2.16.11 Lipsa de aptitudini pentru sarcina de muncă
2.13.4 Solicitare fizică mare, supradimensionată 2.16.12 Motivaţie improprie pentru muncă (slariu,îndemnuri…)
2.13.5 Efort static sau efort dinamic prelungit 2.16.13 Distragerea, tachinarea, insultarea sau stârnirea altora
2.13.6 Poziţii de lucru forţate,vicioase 2.16.14 Tentativa de a evita (discomfortul, munca grea…)
2.13.7 Suprasolicitare psihică prin ritmul de muncă 2.16.15 Actiuni pe fond de teamă, frică
2.13.8 Suprasolicitare psihică prin decizii în termen scurt
2.13.9 Suprasolicitare psihică prin operaţii repetitive rapide
2.13.10 Monotonia muncii
2.13.11 Climatul social al muncii (conflicte,greve, etc )
2.13.12 Abuzuri din partea conducătorilor, dispoziţii contradictorii
2.13.13 Repartizarea responsabilităţii neclare sau conflictuale
2.13.14 Delegare improprie sau insuficientă a responsabilităţii
2.13.15 Neorganizare autorizări specifice pentru ET/ operaţii periculoase
2.13.16 Neorganizare / neefectuare de instruiri de SSM

 Utilizarea tabloului cu factori de risc de către evaluator se face în următoarea ordine logică :
-observare şi identificare pericole şi factorii de risc asociaţi în cadrul ULM;
-localizare factor de risc la unul din elementele componente ale sistemului de muncă (mijloace de producţie, mediul
de muncă, sarcina de muncă, executant) ;
-denumire factor de risc conform experienţei evaluatorului ;
-stabilire denumire a factorului de risc echivalentă cu cele înscrise în tabelul LFR 001 ;
-stabilire cod factor de risc conform tablou.
 Un factor de risc va fi identificat numai dacă există în realitate şi dacă există o probabilitate de manifestare
sau de apariţie a unor consecinţe la acţiunea negativă a factorului de risc asupra omului.
 Tabelul de identificare a factorilor de risc se foloseşte împreună cu formularul FENRA 001, FENRA 002 sau tabelul
TIEFR 001 în situaţia în care formularele disponibile nu conţin această listă;
 După identificare existenţa unui factor de risc se bifează numai o singură dată pentru unitatea logică loc de muncă
indiferent de numărul surselor de pericol. Dacă sunt mai multe surse de acelaşi tip de pericol probabilitatea de acţiune a
factorului de risc asupra omului este mai mare.
 Se utilizează pentru efectuarea evaluării nomograma NNR 001 sau tabelele / scalele de evaluare din formularul
FENRA001, FENRA002 sau FENRA date ajutătoare.
 Factorii de risc din categoriile cod. 2.12-2.16 se utilizează cu prudenţă şi numai pentru situaţiile în care există dovezi
evidente care să confirme situaţiile identificate sau în urma unor accidente/ îmbolnăviri profesionale.
 Pentru stabilirea importanţei factorilor de risc Dir.CE/ HG nr.... semnifică existenţa unor directive CE transpuse în
Hotărâri de Guvern care reglementează expunerea .

3. Tabel pentru evaluarea gradului de expunere mediu la factorii de risc (tabel FENRA 2)

PENTRU ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

Page 3 din 9
Personal expus Nr.total % ER R AC T P
Ore de expunere /zi 0 0.02 1 4 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Personal operativ 1 100 - - - - 1
2 Personal de întreţinere -
3 Personal laborator -
4 Personal de birou -
5 Alte categorii -

Număr persoane expuse (Ac+T+P) 1 100


Timp mediu de expunere zilnică 8 ORE
GE % din timpul efectiv lucrat 100
Extrem de rar (ER) – expunere de până la o oră pe lună ; Rar (R) – expunere de până la o oră pe săptămână
Accidental (AC) – expunere de până la o oră pe zi; Temporar (T) – expunere între o oră şi patru ore pe zi
Permanent (P) – expunere de peste patru ore pe zi
Gradul de expunere se poate stabili pentru fiecare factor de risc în parte sau pentru un grup de factori de risc.

4. Scala de apreciere a probabilităţii de manifestare a consecinţelor factorilor de risc (scala FENRA 3)

Probabilitate Caracteristica Probabilitate Valoare Punctaj


lexicală/nuanţă CEI 812/1995 Frecvenţă Convenţional

1. Probabilitate mare FOARTE FRECVENT P > 10-2 / h F > 1 pe lună 40

2. Posibil FRECVENT 10-2/ h < P < 10-3 / h 1 la 2 ani < F 20


< 1 pe lună
3. Incidental PUTIN FRECVENT 10-3/ h < P < 10-4 / h 1 la 5 ani < F 13
< 1 la 2 ani
4. Puţin probabil RAR 10-4 / h < P< 10-5/ h 1 la 20 ani < F 9
< 1 la 5 ani
5. Improbabil FOARTE RAR 10-5 / h < P< 10-7/ h F< 1 la 20 ani 6

6. Aproape Imposibil EXTREM DE RARE P< 10-7/ h 3

 Creşterea numărului de persoane expuse influenţei factorului de risc, creşte probabilitatea de manifestare a consecinţelor ;
 Scăderea Gradul de expunere la influenţa factorilor de risc, scade probabilitatea de manifestare a consecinţelor ;
 Persistenţa în timp a factorilor de risc mai scazută datorită manifestărilor nepermanente, scade probabilitatea de manifestare a
consecinţelor ;
 Existenţa mai multor factori de risc identificaţi din aceiaşi clasă creşte probabilitatea de manifestare a consecinţelor.

5.Scala de apreciere a gravităţii vătămării (scala FENRA 4)

Gravitatea Punctaj
Convenţional
consecinţelor Vătămarea
5.1 FARA URMĂRI Dacă nu au fost înregistrate cazuri de vătămări sau personalul expus la
factorii de risc nu acuză efecte care crează disconfort asupra organismului
lor sau stări care îi deranjează, valoarea gravităţii este 1. 1
5.2 UŞOARĂ / MICĂ Răni superficiale,tăieturi minore,iritaţii ale pielii sau ochilor, disconfort 2
respiratoriu sau de alt tip(vindecare fără tratament sau cu îngrijiri medicale
de scurtă durată 0-3 zile ITM )
5.3 MEDIE / CRITICĂ Ulceraţii,arsuri superficiale,fracturi minore, acnee, dermatite, astm,boli de 3
scurtă durată
(necesită tratament prin spitalizare 3-180 zile ITM)
5.4 GRAVE / FATALĂ Amputaţii,fracturi majore,otraviri, leziuni multiple, cancer,boli cronice care 4
scurtează viaţa sau decesul după accident (consecinţe ireversibile,
invaliditate, deces)

6. Tabelul de calcul al Nivelullui de risc pentru ULM (tabel FENRA 5)

Page 4 din 9
Nr. Cod Grad Puncte Puncte Nivel de risc =
crt Factor de Probabilitate Gravitate Produs PG Nota:
risc expunere (3) x (4)
În coloana 1 se inscriu
0 1 2 3 4 5 codurile factorilor de risc
identificaţi conform
1 111 AC 8,66 4 34,64 formularului TIEFR 001.
2 112 AC 16,5 2 33
3 113 P 12,66 3,33 42,15 Dacă un factor de risc apare în
4 114 P 13 4 52 form,ularul TIEFR 001 de mai multe
5 115 AC 11 2,5 27,5 ori,în col.1 se înscrie o singura
6 116 R 7,5 3 22,5 dată,iar în coloanele 3,4 se înscriu
valorile medii rezultate din formularul
7 117 R 9 4 36 TIEFR 001.
8 118 P 7,5 3,5 26,25
9 119 P 24,5 4 98 În coloana 2 se înscrie în dreptul
10 1120 R 9 4 36 fiecărui factor de risc tipul de
11 122 P 9 4 36 expunere la influenţa factorului de
12 125 T 15,33 2 30,66 risc apreciat pentru majoritatea
personalului. (vezi.tabelul FENRA 2)
13 135 P 33,33 1 33,33
Astfel:
14 141 P 20 4 80
15 143 P 20 4 80 (ER) Extrem de rar– expunere
16 144 AC 20 4 80 de până la o oră pe lună
(R) Rar – expunere de până
17 151 P 13 3 39 la o oră pe săptămână
18 221 P 24,5 4 98 (AC) Accidental – expunere
19 222 P 40 4 160 de până la o oră pe zi;
20 226 P 40 4 160 (T) Temporar – expunere între
o oră şi patru ore pe zi
21 227 P 14,5 4 58 (P) Permanent – expunere de
22 233 P 8,25 3,5 28,87 peste patru ore pe zi
23 236 P 20 4 80
24 238 P 20 2 40 Pe coloanele 3 şi 4 se fac sumele
care se înscriu în rândul 32 şi mediile
25 239 P 11 4 44
aritmetice ale acestor sume care se
26 240 P 13 4 52 înscriu în rândul 33.
27 243 P 20 2 40
28 26 R 9 4 36 Produsul mediilor aritmetice
29 262 P 20 2 40 Mpg = (Mp) x (Mg) reprezintă
30 265 P 40 2 80 Nivelul de risc pentru unitatea
31 267 P 14,75 3,25 47,93 logică loc de muncă
32 2611 AC 16,33 3,33 54,37
33 2613 P 9 4 36
34 2614 P 20 4 80
35 2615 T 20 4 80
36 2618 P 12,66 4 50,64
37 411 P 15,6 3,8 62,4
38 413 P 24,5 4 98
39 414 P 20 4 80
40 415 P 20 4 80
41 416 P 40 4 160
42 417 AC 13 3 39
43 418 AC 11 4 44
44 421 AC 11,85 3,71 43,96
45 422 P 20 4 80
46 423 P 20 4 80
47 424 R 9 4 36
48 425 P 13 4 52
49 438 P 20 4 80
50 439 P 20 4 80

Suma Sp 880,92 Sg 176,92 Spg 3068,2


Media Mp 17,62 Mg 3,53 Mpg 61

8. Grila de apreciere a nivelului de risc (grila FENRA 7)

Page 5 din 9
Probabilitate medie Mp FĂRĂ UŞOARE MEDII GRAVE
vs. gravitate medie Mg
1 2 3 4
PUNCTE
IMPOSIBIL 3 MINOR MINOR MINOR MINOR
(I) 3 (I) 6 (I) 9 (I) 12
IMPROBABIL 6 MINOR MINOR TOLERABIL TOLERABIL
(I) 6 (I) 12 (II)18 (II) 24
PUŢIN 9 MINOR TOLERABIL TOLERABIL MODERAT
PROBABIL (II) 9 (II)18 (II) 27 (III) 36
INCIDENTAL 13 TOLERABIL TOLERABIL MODERAT SUBSTANŢIAL
(II)13 (II) 26 (III) 39 (IV) 52
POSIBIL 20 TOLERABIL MODERAT SUBSTANŢIAL SUBSTANŢIAL
(III) 20 (III) 40 (IV) 60 (IV) 80
FOARTE 40 MODERAT SUBSTANŢIAL INTOLERABIL INTOLERABIL
POSIBIL (III) 40 (IV) 80 (V)120 (V) 160

9. Grila atitudinii manageriale faţă de nivelul de risc evaluat (grila FENRA 8)

Nivel de risc Atitudine / mod de acţiune recomandat

RISC MINOR Nu se întreprind acţiuni speciale.


(I)
Se face monitorizarea situaţiilor periculoase, controlul manifestării factorilor de
RISC TOLERABIL risc, se pot aplica măsuri corective suplimentare ţinând seama de raportul cost-
(II) eficienţă.
Se vor face eforturi de reducere a nivelului, dar nivelul costurilor de prevenire
RISC trebuie măsurat cu grijă. Măsurile de reducere a nivelului de risc se
MODERAT impelmentează în perioade de timp strict determinate. Acolo unde riscul moderat
(III) este asociat cu consecinţe grave, trebuie stabilită exact probabilitatea de
manifestare a factorilor de risc răspunzători , se vor lua măsurile de control
pentru diminuarea acestora.
Activităţile nu pot continua până când nivelul de risc nu se reduce! Trebuie
RISC alocate resurse pentru reducerea riscului. La apariţia riscurilor în procesul de
SUBSTANŢIAL muncă se iau măsuri imediat.
(IV)

Activităţle nu pot porni sau continua până când nivelul de risc nu se reduce!
RISC INTOLERABIL Dacă nu este posibil să fie redus nivelul de risc imediat lucrul în aceste condiţii
(V) ESTE INTERZIS!

10. Nivelul de risc determinat pentru unitatea logica loc de muncă

Nivel de risc determinat Valoare : 61

Calificativ : SUBSTANȚIAL

Categorie : IV

11.Verificarea măsurilor existente

Mãsuri de protectie ( tehnice ) Standard Existente


Da Nu Da Nu

Page 6 din 9
Delimitarea si marcarea spaţiilor x x
Îngrãdirea zonelor periculoase x x
Instalaţii de aerisre si exhaustare x x
Dusuri de prim-ajutor x x
Dotare tehnicã specifica unor operatii x x
Alte x x

Mãsuri de protectie ( organizatorice ) Standard Existente


Da Nu Da Nu
Verificarea periodicã a instalatiilor electrice si a mijloacelor de productie x x
Verificarea periodicã scule, utilaje, instalatii sau dotãri ce necesitã aceste verificãri speciale x x
(ISCIR,gaze,etc)
Instruire periodica lunară semestrialã / trimiestrialã x x
Control medical periodic general /specific meseriei x x
Mãsurãtori ale continutului de noxe x x
Limitãri în muncã ,restricţii / Limitãri ale salariatului x x
Ordinea si curatenia la locul de muncã x x
Listã cu substantele periculoase / Fise tehnice de securitate x x
Măsuri pentru lucrul cu substanţe periculoase (D467/79,NGPM) x x
Marcarea spatiului de lucru cu INTERDICTII x x
ATENTIONARI x x
INDICATII x x
Sunt necesare calificãri sau autorizări suplimentare ? x x
Mãsuri de igienã speciale ? x x
Instruire,exercitii de alarmare pentru intrevenţii în caz de urgenţă realizate? x x

Mãsuri de protectie colective / individuale Normativ Existente


Da Nu Da Nu
Încãltãminte de protectie x x
Mãnusi de protectie x x
Ochelari de protectie x x
Mijloace de protectia pielii ( salopetã, halat, creme de protectie ) x x
Mascã de gaze x x
Mijloace de protectie la zgomot x x
Alte măsuri de protecţie colectivă x x

Documentatie necesarã Exista ? DA / NU


Foi de observatie parametrii,registre de tura,registre de analize Da
Norme de SSM si prescriptii specifice,standarde Da
Instructiuni de lucru, instrucţiuni de protecţia muncii şi PSI Da
Teme de specialitate pentru instruire si antrenare Da
Regulamente interioare Da

Sunt necesare suplimentar : Nu Da Observatii


Mãsuri de protectie: tehnice x
organizatorice x Conform MPPFR
individuale/colective x
Instruiri x
Proceduri de lucru x
Dotarea locului de muncã x
Instructiuni de lucru x
Fise de securitate x
Verificãri preventive x
Alte x Se vor specifica pe filă anexă separată MPPFR

Semnături Nume Prenume Data Semnatura


Evaluare / verificare iniţială

Verificarea concordă cu situaţia din teren A. N.


Şef secţie/ sector de activitate
Reevaluare anualã / la termen - - -

12. Grila punctajului probabilitate – gravitate pentru acceptabilitatea riscului (grila FENRA 6)

GRAVITATE NU MICĂ CRITICĂ FATALĂ

Page 7 din 9
PROBABILITATE 1 2 3 4
Foarte mare 40 40 80 120 160
Posibil 20 20 40 60 80
Incidental 13 13 26 39 52
Puţin probabil 9 9 18 27 36
Improbabil 6 6 12 18 24
Imposibil 3 3 6 9 12
legendă Fără Acceptabil Inacceprtabil
probleme

Formular DNRA - Diagrama nivelului de risc acceptabil


Anexa la formularul FENRA NR: 1 data:
1.1 Organizaţia Detașamentul pentru Asigurarea Mișcării Cod:
1.2 Subunitate Compania 1 Drumuri Cod:
1.3 Unitate logică loc de muncă Buldozerist Cod:

Page 8 din 9
Gravitate

4
xA x

0 3 6 9 13 20 30 40

Probabilitate
Zona risc Zona risc Zona risc
fără restrictţii acceptabil inacceptabil

Nota:
 Se poziţionează puncte în diagramă pentru perechile de valori gravitate/probabilitate determinate în urma evaluărilor
(tabelul FENRA 5) pentru fiecare factor de risc identificat la unitatea logică loc de muncă, precum şi valorile medii calculate.
Prin (printre) puncte se poate stabili o curbă (dreaptă) a riscului acceptabil acre caracterizează grupul de unităţi logice loc
de muncă.
 Diagrama se utilizează pentru ierarhizarea unităţilor logice loc de muncă în cadrul organizaţiei.

Legenda: - Nivelul de risc pentru ULM

- Nivelul de risc pentru FR 141, 143, 144, 236, 265, 2614, 2615, 414, 415,
422, 423, 438, 439

- Nivelul de risc pentru FR 119, 221, 413

- Nivelul de risc pentru FR 222, 226, 416

Page 9 din 9

S-ar putea să vă placă și