Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA „DANUBIUS“ DIN GALAŢI

DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ


FACULTATEA DE DREPT

DREPT COMERCIAL – II
Anul IV, semestrul al II-lea

ANGELICA ROŞU

Editura Universitară Danubius, Galaţi


2012
© Toate drepturile pentru această lucrare sunt rezervate autorului. Reproducerea ei
integrală sau fragmentară este interzisă.

Editura Universitară „Danubius” este recunoscută de


Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice
din Învăţământul Superior (cod 111/2006)

ISBN 978-606-533-297-3

Tipografia Zigotto Galaţi


Tel.: 0236.477171

Drept comercial – II 2
CUPRINS

1. Obligaţiile profesioniştilor comercianţi


Specificul obligaţiilor asumate de profesionişti în
contextul dispoziţiilor noului Cod civil 7
Încheierea contractelor comerciale 10
Executarea obligaţiilor comerciale 13
Probele în materie comercială 18
Prescripţia extinctivă în materie comercială 22
Obiectivele specifice unităţii de învăţare
Rezumat 25
Teste de autoevaluare 26
Bibliografie minimală 27

2. Contracte speciale

Contractul de vânzare-cumpărare 29
Contractul de mandat comercial 55
Contractul de comision 60
Contractul de consignaţie 63
Contractul de report 67
Contractul de cont curent 70
Contractul de leasing 74
Contractul de franciză 80
Obiectivele specifice unităţii de învăţare
Rezumat 85
Teste de autoevaluare 87
Lucrarea de verificare 88
Bibliografie minimală 88

3. Titlurile comerciale de valoare


Noţiunea şi clasificarea titlurilor comerciale de valoare 87
Cambia 89
Condiţiile de validitate ale cambiei 91
Drept comercial – II 3
Transmisiunea cambiei (girul) 95
Garantarea cambiei (avalul) 97
Biletul la ordin 108
Cecul 110
Obiectivele specifice unităţii de învăţare
Rezumat 116
Teste de autoevaluare 117
Bibliografie minimală 117

4. Procedura insolvenţei comercianţilor


Noţiune. Evoluţia procedurii 119

Măsuri de prevenţie a insolvenţei 120


Domeniul de aplicare al Legii nr. 85/2006 125
Obiectul şi caracterele procedurii insolvenţei 129
Insolvenţa debitorului (încetarea de plăţi) 131
Participanţii la procedura insolvenţei 134
Desfăşurarea procedurii insolvenţei 145
Reorganizarea judiciară 162
Falimentul 163
Răspunderea pentru aplicarea procedurii insolvenţei 170
Obiectivele specifice unităţii de învăţare
Rezumat 173
Teste de autoevaluare 174
Lucrarea de verificare 175
Bibliografie minimală 176

Răspunsuri la testele de autoevalure

Bibliografie (de elaborare a cursului)

Drept comercial – II 4
INTRODUCERE
Modulul intitulat Drept comercial se studiază în anul IV, semestrul al II-lea şi
vizează dobândirea de competenţe în domeniul dreptului profesional comercial.
Obiectivele cadru pe care ţi le propun sunt următoarele:
 să explici sensurile noţiunii de drept comercial, în concepţia noului
Cod civil;
 să argumentezi caracterele specifice dreptului comercial, în lumina
aceleaşi reglementări;
 identificarea părţilor, condiţiile de validitate şi a efectelor juridice în
cadrul fiecărui tip de contract;
 identifici reglementării juridice a titlurilor de valoare şi interpretarea
conţinutului acestor prevederi legale;
 descrierea specificului procedurii insolvenţei;

Conţinutul este structurat în următoarele unităţi de învăţare:


- Obligaţiile profesioniştilor comercianţi;
- Contractele speciale;
- Titlurile comerciale de valoare;
- Procedura insolvenţei comercianţilor.
In prima unitate de învăţare, intitulată Obligaţiile profesioniştilor comercianţi,
vei regăsi operaţionalizarea următoarelor competenţe specifice:
- să descrii conţinutul obligaţiilor juridice comerciale în lumina
dispoziţiilor generale din noul Codul civil, cât şi a celor din Codul
comercial, în prezent abrogat (parţial);
- să stabileşti locul şi momentul încheierii unui contract comercial;
- să identifici termenele prescripţiei extinctive, să precizezi regimul
juridic al dobânzilor şi conţinutul principiului solidarităţii
codebitorilor;
- să enumeri principalele probe ale dreptului comercial şi să stabileşti
regimul juridic al acestora
după ce vei studia conţinutul cursului şi vei parcurge bibliografia recomandată.
Pentru aprofundare şi autoevaluare îţi propun exerciţii şi teste adecvate.
După ce ai parcurs informaţia esenţială, în a doua unitate de învăţare,
Contractele speciale, vei achiziţiona, odată cu cunoştinţele oferite, noi
competenţe:
- să identifici părţile în cadrul fiecărui tip de contract;
- să prezinţi caracterele juridice specifice contractelor speciale, precum şi
a condiţiilor de validitate;
- să analizezi efectele generate de încheierea contractelor speciale
care îţi vor permite să rezolvi testele propuse şi lucrarea de verificare
corespunzătoare primelor două unităţi de învăţare. Ca sa îţi evaluez gradul de
însuşire a cunoştinţelor, vei rezolva o lucrare de evaluare care după corectare o
Drept comercial – II 5
vei primi cu observaţiile adecvate şi cu strategia corectă de învăţare pentru
modulele următoare.
După ce ai parcurs informaţia esenţială, în a treia unitate de învăţare, Titlurile
comerciale de valoare, vei achiziţiona, odată cu cunoştinţele oferite, noi
competenţe:
- să descrii cauzele care au determinat crearea titlurilor comerciale de
valoare;
- să identifici reglementarea juridică a titlurilor de valoare şi să
interpretezi conţinutul acestor prevederi legale;
- să compari modalităţile de realizare a diferitelor titluri de valoare

După ce ai parcurs informaţia esenţială, în a patra unitate de învăţare, intitulată


Procedura insolvenţei comercianţilor, vei achiziţiona, odată cu cunoştinţele
oferite, noi competenţe:
- să identifici domeniul de aplicare al Legii nr. 85/2006;
- să descrii specificul procedurii insolvenţei;
- să precizezi cauzele care au determinat apariţia instituţiei falimentului;
- să explici procedura de reorganizare judiciară şi pe cea a falimentului.

Sarcinile de lucru menţionate în curs vor fi verificate de tutore în cadrul


întâlnirilor tutoriale.

Pentru o învăţare eficientă ai nevoie de următorii paşi obligatorii:


 citeşti modulul cu atenţie;
 evidenţiezi informaţiile esenţiale, colorându-le, le notezi pe hârtie sau le
adnotezi în spaţiul alb, rezervat special în stânga paginii;
 răspunzi la întrebări şi rezolvi exerciţiile propuse;
 simulezi evaluarea finală, autopropunându-ţi o temă şi rezolvând-o fără
să apelezi la suportul scris;
 compari rezultatul cu suportul de curs şi explică-ţi de ce ai eliminat
anumite secvenţe;
 în caz de rezultat îndoielnic, reia întregul demers de învăţare.
Pe măsură ce vei parcurge modulul, la sfârşitul unităţilor de învăţare 2 şi 4, vei
regăsi două lucrări de verificare. Vei răspunde în scris la cerinţele acestora,
folosindu-te de suportul de curs şi resursele suplimentare (autori, titluri, pagini)
indicate. Lucrările vor fi predate în termenul specificat pe platforma
Danubius Online spre a fi verificate si notate. Aceste note se regăsesc, în
procentele precizate în programa analitică, în nota finala.
Vei fi evaluat după gradul în care ai reuşit să operaţionalizezi competenţele. Se
va ţine cont de acurateţea rezolvării, de modul de prezentare şi de
promptitudinea răspunsului. Pentru neclarităţi şi informaţii suplimentare vei
apela la tutorele indicat.
N.B. Informaţia de specialitate oferită de curs este minimală. Se impune
parcurgerea obligatorie a bibliografiei recomandate şi rezolvarea sarcinilor de
lucru, a testelor şi lucrărilor de verificare. Doar în acest fel vei putea fi evaluat
cu o notă corespunzătoare efortului de învăţare.
Drept comercial – II 6

S-ar putea să vă placă și