Sunteți pe pagina 1din 4

Propunător:Alupoaei Paula Lorena

TEST
DOCIMOLOGIC

Unitatea de învățare: Organizarea structurală a înterprinderii


Domeniul/Calificarea: Economie
Clasa: a IX-a

Obiective de evaluare: elevul trebuie să fie capabil:

O1 – să raspundă la întrebările legate de cerințele postului.

O2 – să cunoască prin ce se definește ponderea ierarhică

O3 – să precizeze elementele piramidei ierarhice,

 O4 – să înțeleagă ce reprezintă “ponderea ierarhica”,

O5 – să enumere factorii după care se stabileste mărimea ponderii ierarhice.

Prin acest test se va putea evalua în ce măsură elevii au înţeles materia predată şi în ce măsură
obiectivele operaţionale şi-au găsit finalitatea. De asemenea prin acest test se oferă posibilitatea ca
anumite lacune ale elevilor să fie îndreptate, în momentul rezolvării testului împreună cu elevii, după
ce lucrările au fost predate.
Testul propune o metodă destul de obiectivă de evaluare.
Rezolvarea lui nu presupune doar aplicarea „mot-a-mot” a teoriei, ci necesită aplicarea practică
a acesteia, realizarea de sinteze şi corelaţii între noţiuni.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru este de 1 oră.

SUBIECTUL I……………………………………………………………………….20 PUNCTE

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi pe foaie, litera corespunzătoare răspunsului
corect: (itemi obiectivi cu alegere multiplă)

1. „Triunghiul de aur al organizării„ este constituit din: (1 min)


a. funcții
b. posturi
c. sarcini
2. Printre componentele structurii organizatorice se numără: (1 min)
a. responsabilitățile
b. compartimentele
c. competențele
3. Cerințele postului se referă la : (1 min)
a. descrierea sarcinilor
b. relațiile ierarhice
c. studiile necesare
4. Compartimentele pot lua următoarele forme: (1 min)
a. secții
b. activități
c. structuri
5. Elementele piramidei ierarhice sunt: (1 min)
a. nivelul ierarhic
b. înălțimea
c. ponderea ierarhică

SUBIECTUL II………………………………………………………………………30 PUNCTE

II.1
a) Definiți ponderea ierarhică( item semiobiectiv cu raspuns scurt).(3 min)...................... ( 5 puncte)
b) Precizați doi factori care pot influența mărimea ponderii ierarhice.( 8 min)...................( 5 puncte)
(item semiobiectiv cu raspuns scurt)

II.2. Precizați 4 avantaje ale structurii ierarhice:(item semiobiectiv cu raspuns scurt) (10 puncte)
(8 min)
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

II.3...................................................................................................................................10 PUNCTE

Precizați forma de adevăr pentru următoarele fraze: (item obiectiv cu raspuns dual) (10 min)

a. Fiecărui nivel ierarhic îi sunt specifice o anumită competență și o anumită responsabilitate.


b. Elaborarea unei structuri organizatorice are la bază o serie de principii.
c. În cadrul relațiilor funcționale, persoanele din întreprindere nu acționează ca urmare a posturilor pe care
le au, ci în calitate de reprezentanți ai conducerii.
d. Organizarea structurală reprezintă o componentă de bază a organizării unei întreprinderi.
e. Structura ierarhică se mai numește și structură mixtă.

SUBIECTUL III………………………………………………………………………40 PUNCTE

Se dă următoarea următoarea organigramă:


Director general

Birou personal Birou comercial ...................................


Economist

Serviciu de ………………..
desfacere

Cerinţe:
a. Completaţi spaţiile libere cu subdiviziunile adecvate. (item de completare) (2 min)
b. Stabiliţi tipul de structură organizatorică și prezentați un dezavantaj al acestuia.(item structurat)
(5 min)
c. Prezentați numărul nivelurilor ierarhice.(item cu raspuns scurt) (1 min)
d. Precizați ponderea ierarhică a Directorului general.(item cu raspuns scurt) (1 min)
e. Transformați organigrama într-o piramidă ierarhică.(intem structurat) (3 min)
f. Menționați compartimentele funcționale din figură.(item cu raspuns scurt) (2 min)
g. Dați câte un exemplu de relații de autoritate: de cooperare, ierarhică și reprezentare. (item cu
raspuns scurt) (3 min)

Notă:
Se acordă 10 puncte din oficiu!

Barem de evaluare și de corectare


SUBIECTUL I……………………………………………………………….. 20 PUNCTE

Se acordă 4 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
1-c; 2-b; 3-c; 4-a; 5-b.

SUBIECTUL II………………………………………………………………30 PUNCTE

II.1……………………………………………………………10 PUNCTE

a)Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.
Ponderea ierarhică se referă la numărul de persoane conduse în mod direct de către un manager.
b) Se acordă 2,5puncte pentru fiecare din următoarele răspunsuri corecte. Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia 0 puncte.
- natura activității , gradul de independență a sarcinilor, nivelul de pregătire, capacitatea
organizatorică a managerilor și a subordonaților, dispersia teritorială a posturilor.

II.2………………………………………………………….10 PUNCTE

Se acordă 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0
puncte
-structură simplă, principiul unității de comandă, claritatea structurii, compartimentele operaționale.
II.3………………………………………………………….10 PUNCTE

Se acordă 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte
a-A b- A c-F d-F e-A

SUBIECTUL III………………………………………………………………40 PUNCTE

a. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte
-Birou contabilitate ; Serviciu aprovizionare
b. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte
-Structură ierarhică. Dezavantaj- polivalența calificării managerilor
c. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte
- 4 niveluri ierarhice
d. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte
- 3 persoane
e. Se acordă 5 puncte pentru realizarea corectă a piramidei ierarhice. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte
f. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte
- nu există compartimente funcționale
g. Se acordă 5 puncte pentru răspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte
- relație ierarhică- birou contabilitate-economist
-relație cooperare- birou contabilitate-birou personal
- relație de reprezentare- director general- sindicat

S-ar putea să vă placă și