Sunteți pe pagina 1din 3

Temă proiect: REALIZAREA REŢELEI GEODEZICE DE ÎNDESIRE PE TERITORIUL

ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA FOLOSIND TEHNOLOGIA


SATELITARĂ

ETAPA 1: Recunoaşterea terenului


Recunoașterea staţiilor se face obligatoriu pentru fiecare punct ce urmează a fi staţionat, înainte de
începerea propriu-zisă a proiectului de măsurători.
Este indicat ca toţi membrii echipei să participe la această recunoaştere în teren şi totodată să se analizeze
la faţa locului diagrama de obstrucţie.
Pe baza acestei recunoaşteri a terenului se pot determina cu precizie:
 accesul cel mai comod la punct
 schiţa completă a terenului cu direcţiile importante de acces
 modul de marcare, pentru uşurarea recunoaşterii punctului
 obţinerea acordului de acces în zonă, în cazul proprietăţilor private
Pe tot parcursul acestei identificări a staţiilor, se va ţine cont de condiţiile meteo care nu afectează
sistemul GPS sau receptoarele, dar în schimb poate afecta accesibilitatea la staţie.
Tot în faza de recunoaştere se identifică sistemele de semnalizare a punctelor, luându-se măsuri de
precauţie pentru cele aflate pe şosele (prin săgeţi direcţionale) sau cele ce vor fi staţionate pe timp de
noapte (sisteme de iluminare corespunzătoare).

Încadrarea punctelor noi în reţeaua geodezică de sprijin existentă

Reţeaua de trilaterație va conţine 4 puncte (borna B38, borna B50, borna B46 şi bulonB25/B26), pe baza
cărora lucrările ulterioare vor fi încadrate în sistemul de referinţă unitar. Această reţea urmează să fie
îndesită cu 3 puncte noi .
Este important a încadra punctele noi în interiorul punctelor din rețeaua de trilaterație pentru a fie în zona
mărginită de punctele comune.
Puncte din reteaua de trilaterație a municipiului Timișoara
BORNA 50 ((X= 479530.066m; Y= 207101.477m ; Z= 88.773m)

BORNA 38 (X= 479573.865 m; Y= 206561.093m ; Z= 87.922m)


BULON 25 (X= 478454.838m; Y= 207395.437m ; Z= 87.823m)
BULON 26 (X= 478489.901m; Y= 207477.168m ; Z= 87.691m)

BORNA 46
(X= 476892.680m;
Y= 204852.533m ;
Z= 86.983m)