Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației și Cercetării

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Examenul de bacalaureat național 2020


Proba E. d)
FIZICĂ
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Test 12
• Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. c 3p
5. b 3p
TOTAL Subiect I 15p
A. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
T = mg 1p
T = Mg 1p
m
M= 1p

rezultat final M = 100 kg 1p
b. Pentru: 4p
D
v= 1p
t
D = 0 − d 1p
 −d
t = 0 1p
v
rezultat final t = 2 s 1p
c. Pentru: 4p
(M + m)a = mg − Mg − k 2p
− k
a= 1p
M +m
rezultat final a = −2 m/s 2 1p
d. Pentru: 3p
SE
k= 1p
0

S = r 2 1p
rezultat final E  10,8  106 N/m 2 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
A. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
Mv 2
Ec = 3p
2
rezultat final Ec = 25 kJ 1p
b. Pentru: 3p
reprezentarea corectă a greutăţii, reacţiunii normale şi a forţei de frecare 3p

Probă scrisă la Fizică 1 Test 12


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

c. Pentru: 4p
LFf = −Ff d 1p
Ff = Mg cos  1p
LFf = −Mg 1p
rezultat final LFf = −1,4 kJ 1p
d. Pentru: 4p
Ec = LG + LFf 1p
LG = Mgh 1p
2
v
h= + 1p
2g
rezultat final h = 33 m 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 2 Test 12


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I . 1. a 3p
2. c 3p
3. d 3p
4. b 3p
5. a 3p
TOTAL Subiect I 15p
B. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
m
1 = 1 3p
1
rezultat final  = 0,5 mol 1p
b. Pentru: 3p
pV
T = 2p
 1R
rezultat final T = 600 K 1p
c. Pentru: 4p
m + m2
= 1
m1 m2 3p
+
1 2
kg
rezultat final   22,67  10−3 1p
mol
d. Pentru: 4p
 m 
pamestecV =  1 + 2  RT 2p
 2 
pamestec  pmax 1p
rezultat final supapa nu se deschide 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
reprezentare grafică corectă 4p
b. Pentru: 3p
3
U1 =  RT1 2p
2
rezultat final U1 = 150 J 1p
c. Pentru: 4p
L = L12 + L23 1p
L12 = 0 1p
V3
L23 = p2V1 ln 1p
V2
rezultat final L  280 J 1p
d. Pentru: 4p
Q = L + U 2p
U = U2 − U1 1p
rezultat final Q = 430 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 3 Test 12


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I . 1. a 3p
2. c 3p
3. d 3p
4. d 3p
5. c 3p
TOTAL Subiect I 15p

C. Subiectul al II-lea
II.a. Pentru: 4p
I1 + I2 = I3 2p
două dintre următoarele trei relaţii:
E1 = I1R1 + I3R3
−E2 = I2R2 + I3R3 2p
E1 + E2 = I1R1 − I2R2
b. Pentru: 3p
rezultat final I1 = 5,28 A 3p
c. Pentru: 4p
U3 = I3R3 3p
rezultat final U3 = 1,44 V 1p
d. Pentru: 4p
Uv = E2 3p
rezultat final Uv = 12 V 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

C. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
R1 R (1 − 1 )
1 = r = 1 3p
R1 + r 1
rezultat final r = 4  1p
b. Pentru: 4p
R2 r
2 =  R2 = 2 1p
R2 + r 1 − 2
E
I2 = 2p
R2 + r
rezultat final I2 = 4 A 1p
c. Pentru: 3p
E2
P1 = 2p
4r
rezultat final P1 = 36 W 1p
d. Pentru: 4p
Q = I ( R1 + R2 ) t
2
1p
E
I= 2p
r + R1 + R2
rezultat final Q = 10368 J 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 4 Test 12


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

D. OPTICĂ (45 de puncte)


Subiectul I
Nr.Item Soluţie, rezolvare Punctaj
I.1. d 3p
2. a 3p
3. d 3p
4. a 3p
5. b 3p
TOTAL Subiect I 15p

D. Subiectul al II-lea

II.a. Pentru: 4p
1
C2 = 3p
f2
rezultat final C2  −1,4 m-1 1p
b. Pentru: 4p
1 1 1 xf
− =  x2 = 1 3p
x 2 x1 f x1 + f
rezultat final x2 = 45 cm 1p
c. Pentru: 4p
x
 = 2 3p
x1
rezultat final  = −0,5 1p
d. Pentru: 3p
1 1 1
= − 1p
f1 f f2

= (n − 1)
1 2
1p
f1 R
rezultat final R = 21 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p

D. Subiectul al III-lea
III.a. Pentru: 4p
a = 2i 2p
i =   D /(2) 1p
rezultat final: 2 = 1,1mm 1p
b. Pentru: 3p
 min = (2k + 1)   / 2 ; pentru al treilea minim: k = 2 2p
rezultat final: min  1,39μm 1p
c. Pentru: 4p
i1 =   D1 / 2 2p
D1 = D + b 1p
rezultat final: i1 = 1,11mm 1p
d. Pentru: 4p
1 = 2  h / d 1p
2 x
2 = 1p
D+b
 = 1 −  2 = 0 1p
rezultat final: | x |= 2,2cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Probă scrisă la Fizică 5 Test 12


Barem de evaluare și de notare
Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocațională-profilul militar