Sunteți pe pagina 1din 2

SCHIŢĂ DE LECŢIE

Geografie clasa a VI-a

MARILE ORAŞE EUROPENE

Europa este unul dintre cele mai urbanizate continente ( prezintă un număr mare de oraşe în care
trăieşte majoritatea populaţiei). Acest fapt se datorează mai multor factori ( factori ai urbanizării):
 Existenţa un ţărmuri joase favorabile construcţiei de porturi
 Predominanţa reliefului jos( câmpii şi podişuri joase)
 Dezvoltarea timpurie a comerţului şi a transporturilor
 Factori istorici: dezvoltarea civilizaţiilor antice greacă şi romană ( civilizaţii predominant
urbane), apariţia şi dezvoltarea statelor medievale, etc.
 Prezenţa resurselor subsolice exploatate de timpuriu şi apariţia şi dezvoltarea timpurie a
industriei
 Creşterea permanentă a numărului de locuitori, etc.

Clasificarea oraşelor europene:


I. Clasificarea marilor oraşe europene după vechime:
 Generaţia oraşelor antice : greceşti ( Atena, Marssala/ Marsilia, Tomis/ Constanţa.
Callatis/ Mangalia, etc.) şi romane ( Roma, Londinum/ Londra, Lutetia/ Paris,
Vindobona/ Viena, Colonia/ Koln, Milan/ Milano, Constantinopol/ Istambul
Apulum/ Alba Iulia).
 Generaţia oraşelor medievale : porturi: Barcelona, Hamburg, Veneţia, Genova, -
oraşe-târguri care au devenit capitale: Moscova, Berlin, Madrid, Varşovia, Praga,
Kiev, Budapesta, etc
 Generaţia oraşelor capitaliste( apărute în epoca modernă în urma dezvoltării
industriei) : Liverpool, Rotterdam, Munchen, Sankt Petersburg etc.
 Generaţia oraşelor apărute în epoca contemporană ( predominant oraşe mici şi
mijlocii cu o specializare economică strictă).

II. Clasificarea marilor oraşe europene după mărime ( număr de locuitori)- vezi harta pag. 59
 Peste 10 mil. loc. : Moscova, Istambul
 Între 5 şi 10 mil. loc.: Londra şi Sankt Petersburg
 Între 2 şi 5 mil. loc. : Paris, Madrid, Roma, Berlin, Kiev, Atena
 Între 1şi 2 mil. loc. Barcelona, Milano, Bucureşti, Hamburg, Budapesta, Varşovia,
Praga, Sofia, Munchen, etc.

III. Clasificarea marilor oraşe europene după funcţii:


 Funcţii complexe ( administrative, politice, economice, culturale, turistice,
financiare, comerciale etc.) – capitalele statelor
 Funcţii economico – financiare : Liverpool, Birmingham, Rotterdam, Hamburg,
Sankt Petersburg etc

Structura marilor oraşe europene. Zonele funcţionale:


 Zona administrativă ( localizate instituţiile publice: primărie, parlament, guvern,
etc.)
 Zona rezidenţială ( unde locuieşte majoritatea populaţiei: cartiere de blocuri, sau
cartiere de vile la marginea oraşelor mai ales în cazul statelor dezvoltate de
obicei în nordul sau vestul oraşului)
 Zona industrială – plasată de obicei la marginea oraşelor în sud sau est.
 Zona culturală/ turistică – în apropierea centrului sau unde există o mare
densitate de obiective culturale