Sunteți pe pagina 1din 1

Test

Cunoscând că patrimoniul S.C. Ana SRL este format din următoarele elemente
patrimoniale:
„Unde nu este ordine, domneste confuzia”
 Datorii faţă de bancă: 10.000lei
Luca Paciolo
 Datorii faţă de furnizori: 10.000lei
 Datorii faţă de stat: 5.000lei
 Capital social: 5.000lei
 Disponibil la bancă: 10.000lei
 Produse finite: 10.000lei
 Numerar în casierie: 5.000lei
 Mijloace de transport: 5.000lei
a)Calculaţi valoarea bunurilor economice, a drepturilor şi obligaţiilor.

2.Se dau următoarele elemente:

-lei-

Mărci de fabrică 1.000


Terenuri 40.000
Împrumuturi acordate 4.000
filialelor
Interese de participare 2.500
Capital social 100.000
Brevete de invenţie 2.500
Datorii faţă de stat 500
Clădiri 45.000
Mijloace de transport 15.000
Aparat de măsurare 3.500
Cheltuieli de constituire 7.000
Datorii faţă de furnizori 2.700
Titluri de participare 2.500

Se cere:

a) Calculaţi valoarea imobilizărilor necorporale ;


b) Calculaţi valoarea imobilizărilor corporale ;

Calculaţi valoarea imobilizărilor financiare