Sunteți pe pagina 1din 1

Testul 6

1.Să se compare numerele a=log3(log3√3 √9 3 ) și b=√3 −64 .


2. Fie f:R→R o funcție impară, astfel încât f(-2)=7. Să se afle f(2).
3. Fie triunghiul ABC cu m(<A)=90°, AC=3,5cm, BC=7cm. Să se afle
m(<ACB).
1 −2 3 2 −1 1
4. Să se determine matricea A, dacă A= 3*( 2 3 −4
) -2*(
−1 3 −1
)

(π ) 3
5. Fie α ∈ 2 ; π astfel încât sinα = 5 . Să se afle sin 2α .

6. Suma coeficienților binomali ai dezvoltării (2x 2-5y)n este egală cu 32. Să


se determine termenul de rang patru al dezvoltării.
7. Rezolvați în R ecuația 2x+5+8*2x-1-22=0.
8. Într-un tiunghiu dreptunghic bisectoarea unui unghi ascuțit împarte
cateta opusă în două segmente de lungimi 4cm și 5cm. Să se afle aria
triunghiului.
9. Într-o urnă sunt 90 de bilete numerotate de la 1 la 90. Se extrag 5 bile.
Care este probabilitatea că printre cele 5 bile extrase să fie biletul cu
numărul 14.
10. Baza unui paralelepiped drept este paralelogram cu lungimile laturilor
de 1cm și 4cm și unghiul ascuțit de 60°. Diagonala mai mare a
paralelepipedului ale lungimea 5cm. Să se afle volumul paralelepipedului.
11. Să se afle numerele reale pozitive α care verifică egalitatea
a

∫ ( 3 x ²+4 x−5 ) dx= a3-2


0

n2 +1
12. Să se afle a,b∈ R pentru care lim ( −an−b)=0
n →+∞ n+1