Sunteți pe pagina 1din 9

CUM A FURAT

Gttr//cH
0nAc'ruvuL
i
-')
/,
',}

q:]
lz

7z'

--Z-' ,;'
2-----7,.-)
?- --
31,--=-
Or4icine
Din Cinegti
E nebun dupi Cr[ciun...
,N

i\
lil

4
-<- --=
,--
-.
),/,
-'-
/--
--.'--,----'r,
')a
,--- 4
V"-,
-'.a-
-'-,.--;_J
'-t
---
Z=

/.',.'

z y't///t/,
,./ z ,,/'
Numai Grinch
De peste deal
Strigi tare: ,,MA OPUN!'

Grinch chiar detesta Criciunul mai mult ca orice pe lume -


Nu-ntrebafi! Nu gtie nimeni din ce pricinl anume.
Poate capul nu-i era bine-ngurubat pe umdr.
Poate c[-l strAngeau pantofii (or fi fost mai mici c-un numir).
insi eu cred ci motivul explici
care totul ne
E c-avea inima-n piept doui numere prea mici.
ffiK /-:-_-z--.-

Tlt,', ill ---

\t

M
-------\

Dar...
\
Origicare-ar fi motivul,
Cl-i inimi, ci-s botine,
Grinch in noaptea de Ajun detesta pe origicine.
Din pragul pegterii sale, privea Grinch tare-ncruntat
Spre ferestrele din vale, vesel luminAnd in sat.
C[ci gtia cd, Origicine din intregul sat Cinegti
Era ocupat s-agale ghirlande sdrbltoregti.
,,Pun ciorapii pentru daruri", a zis eI, rinjind cumplit.
,,Miine-i ziua de Crlciun! Practic, ea a gi venit!"
$i betand nervos din deget, gemea Grinch ca un nebun,
,,TREBUIE si fac ceva si opresc acest Crlciun!"

Cici
MAine gtia...

,A ,i

= -.-- irlJ

-.---...--_:-7,r1fi

.....
...Cine-fete 9i biieli
De cu zori se vor trezi gi vor nivili cu tolii la noile jucirii.
$i-apoi s[ te fii tirlboi! CE TARABOI!
Lui asta nu-i pllcea! NU TARABOII NU TARABOI!

/&- ,7
dt'

h^ :t
t\--,)
.q)-r../
.,.-
4" .=,- 7,_-,=->r-- >F_
/,G
\(
't-.-tt-'\.<
-..\\.
?'
\-*

"^t
=q\iE#
I

I
I

l
t/)
"?/'
_21
)//
\-\

*''X.>-

\'4
/,.(. -
17 ; t,.\
i,(

ryk

,ry
Toli Cinegtii-ntr-o suflare vor veni, cu mic cu mare,
S[ se-ageze fiecare la masa de slrb[toare -
Cine-tort,
Cine-fripturd.,
MANCARE
$I IAR
MANCAREI
Pe Grinch asta-l enerva, dintre toate, cel mai tare.

S-ar putea să vă placă și