Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lectie

Data : 21.03.2012
Unitate de învățământ:
Clasa: a III-a
Propunătoare: Nechifor Angela
Profesor invățământ primar:
Profesor metodist:
Profesor coordonator:
Aria curriculară: Limbă si comunicare
Disciplină: Limba si literatura română
Subiect: Compunere cu început dat sau sfârșit dat
Tipul lecției: Mixtă

Obiective operaționale:

a). Cognitive:

O1- Să identifice părțile unei compuneri

O2- Să precizeze ce trebuie să conțină parțile unei compuneri.

O3- Să redacteze o compunere cu titlul ,, În livadă “, având la dispoziție introducerea,


respectând proporțiile între parțile acesteia;

b). Psiho-motorii:

O4- Să scrie ordonat, lizibil, corect, respectând aşezarea în pagină.

O5- Să menţină corect poziţia corporală adecvată acţiunii;

c).Afective:

O6- Să participle cu interes la oră.

O7- Să scrie o compunere sensibila.

Forme de organizare: individual, frontal

Strategii didactice:
Metode și procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, muncă independentă, execițiul, învățarea prin
descoperire.

Resurse:

a). materiale: manual, caiete, poezie-ghicitoare, imagine cu primăvara.

b). umane: 26 copii

c). temporale: 50’

d). bibliografice:

 www. didactic.ro
 Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;
 Limba şi literatura română, manual pentru clasa a III-a B; Tudor Piţilp, Cleopatra Mihailscu.
Strategii didactice
Etapele  
Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor
lecției Metode și Materiale Forme de
procedee didactice organizare
1. Moment  Se stabileșc ordinea și  Elevii pregătesc  Conversația    Frontal
organizatoric disciplina optimă pentru materialele necesare în
buna desfășurare a lecției. timpul lectiei și se
1 minut Se cere elevilor să-și comformeaza regulilor de
pregătească materialele disciplină.
necesare (cărți, caiete,
instrumente de scris); se
descrie comportamentul pe
care trebuie să-l dovedească
în timpul lecției.
 2. Reactuali-  Elevii vor fi intrebati dacă  Elevii vor răspunde  Conversația  Caiet  Frontal
zarea au avut vreo tema pentru conform solicitărilor mele
cunoștințelor ora de limba si literatura si vor spune rezolvarea
anterioare română. temei.
prin Voi verifica oral rezolvarea
verificarea temei, solicitand câte un
temei elev să răspundă la fiecare
exercițiu.
3 minute

3. Captarea  In această etapă voi recita    Poezie  


atenției elevilor o poezie ( Anexa 1),
după care le voi adresa
5 minute întrebări pe baza textului. Elevii răspund la întrebări:
(Ţitere- instrument muzical - Autorul ne transmite
ce seamănă la formă cu o mesajul că bate primăvara
 Conversația Frontal
chitară. la uşă, lumea se umple de
Zvelt- graţios, suplu.) floare, de cîntec şi de
sărbătoare.
-Ce mesaj ne transmite
autorul?

-Vă place primăvara?

-Care sunt semnele - Semnele primăverii sunt:


primăverii? înflorirea, verdele, mugurii,
soarele, păsările, florile.
-Aţi spus florile, deci cum - Anotimpul primăvara îl
mai putem numi anotimpul mai putem numi anotimpul
primăvara? înfloririi, al renașterii
naturii.

-Care sînt primele flori de - Primele flori de primăvară


primăvară? sunt:ghioceii, brebeneii,
narcisul etc.

4. Anunțarea  Deoarece primăvara este cu    Expunerea    Individual


temei și a noi si ne oferă atâtea raze
obiectivelor pline de caldură și flori, ea
ne va inspira și ne va ajuta
operaționale
in lecția ce urmeaza, și
1 minut anume : Compunerea cu
început dat sau sfarșit dat.

5. Dirijarea Se identifică care sunt  Părțile unei compuneri  Conversația    Frontal


învătării părțile unei compuneri si ce sunt: introducerea,
trebuie scris la fiecare cuprinsul și încheierea.
12 minute parte. În introducere se prezinta
locul, timpul și personajele
despre care se va vorbi în
compunere;
Cuprinsul reprezinta
elementele componente
ale unui peisaj (descrierea);
Încheierea este scurtă,
arată sfârşitul acţiunii,
sentimentele trăite. Conversația

Le voi cere să îşi deschida Manual


manualele la lecţia
Frontal
Compunere cu început sau
sfârşit dat.
Vom observa prima
imagine și vom răspunde la
următoarele întrebări:
-Ce anotimp este ilustrat în -Primăvara!
imagine?
-Unde se află personajele? -Personajele se află într-o
-Ce semne ale primăverii se livada.
observă în imagine? -Copacii sunt înfloriți, cerul
este senin, pământul este
acoperit cu o patură de Conversația
iarbă si flori.
- Copiii curăță pomii de
-Ce activități se desfășoara crengi uscate.
în imagine? -Se văruiesc trunchiurile
copacilor.
-Se sapă împrejurul
pomilor.

-Se stropesc copacii


-Ce alte activități se mai împotriva insectelor, se
desfășoară primăvara? curate de omizi. Manual
Individual

Explicația
Voi numi un elev să citească
punctul ”CITIM” , în care li
se va cere sa realizeze o
compunere cu introducerea:
A sosit primăvara. Soarele
trimite raze calde spre
pământ. Natura se trezește
la viață.
Numesc alt elev să citească
punctul ”NU UITA”. ”NU UITA” :
Le voi oferi şi alte explicaţii -citește cu atenție
asupra tipului de introducerea dată.
compunere: începutul este -Imaginează-ți activitățile
dat, iar in cuprins şi în ce se pot desfășura
încheiere elevii vor putea primăvara in livadă.
compune dupa bunul lor -Notează aceste idei și
plac. dezvoltă-le. Individual
Așază corect compunerea și frontal
Ca ajutor, le voi afişa pe în pagina caietului.
tablă câteva figuri de stil. -Scrie caligrafic și respectă Munca
punctuația. independenta
-zumzet de albine; -Linie la caiet;
Demon-
-ghiocei firavi; -Alineat;
strația
-cristal luminos; -Litera mare;
-razele calde si aurii; -Grupuri de cuvinte Compu-
-stelute argintii; (omofone). nere
-mandre flori; model
-lumină delicată; Exemple de compuneri:
A sosit primăvara.
Soarele trimite raze calde
spre pământ. Natura se
Le ofer un exemplu. trezește la viață.
Văd o buburuză care
zburdă din floare în floare.
Cerul este de un albastru
satin, iar din când în când
văd câte un stol de
păsărele ce dansează pline
de veselie.
Natura s-a trezit la viaţa:
Se realizează mai multe zumzetul harnicelor albine
compuneri scurte oral, pe se aude in tot satul,iarba a
baza începutului dat. Voi prins colţ fraged şi nou,s-a
numi câțiva elevi. dus zăpada albă.
Timpul zboară ca
gândul, iar înserarea se lasa
peste tot. E liniște și pace.

6. Voi pune elevii să scrie data  Elevii realizează  Observația Compune-  Individual
Realizarea şi titlul compunerii: compunerile individual. re
feedback- Primăvara.
ului Le dau ca sarcină să
realizeze o compunere
15 minute
proprie cu începutul dat.
Timpul alocat este de 15
minute.
7. Evaluare Se vor citi câteva 2-3 elevi iși vor citi  Observația Compu-  
compuneri. compunerile. neri 
10 minute
Se vor corecta greşelile de
scriere, exprimare, dozare.
         
8. Incheierea Se fac aprecieri asupra Frontal Stimulen- Frontal
lcetiei lecției și asupra te
compunerilor.
3 minute
Temă pentru acasă: elevii
vor realiza o compunere cu
următorul sfarșit: Vorbele
duioase ale mamei îl
liniștesc pe Nicușor. Mama
i-a promis că îi va cumpara
o minge nouă.
Anexa 1
Poezie…Ghicitoare
Vasile Filip

Are nouă litere


Un concert de ţitere;
Are miei şi ghiocei,
Toporaşi şi brebenei,
Cântece de ciocârlie
Şi belşug de veselie
În cuibar de rândunică
În lumina ei de soare,
Vine cu speranţa mare,
Chiar dacă vacanţa-I mică.

Zveltă ca o domnişoara
Şi sfioasa ca o zâna,
Pe aripi de cocor coboară
C-un buchet de flori în mână.

Cine-o fi? Cine să fie?


Spuneţi-mi copii, şi mie!

S-ar putea să vă placă și