Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect Didactic

Motto: ” Invatatura este cheia cunoasterii”(tema zilei)


CLASA :a II-a
ARIA CURRICULARĂ : Matematica și științe ale naturii
DISCIPLINA :Matematica
SUBIECTUL LECŢIEI : Unități de măsurat capacitatea- Litrul
SCOPUL LECȚIEI:
- Consolidarea și sistematizarea cunoștintelor, priceperilor și deprinderilor referitoare la unitatea de măsură
pentru capacitate prin exerciții și probleme.
TIPUL LECŢIEI : consolidare și sistematizare

Competente specifice:
1.6 Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme;
5.2 Rezolvarea de probleme în concentrul 0-1000 ;
6.1. Utilizarea unor măsuri neconvenționale pentru determinarea și compararea maselor, lungimilor și capacităților;
6.4 Identificarea și utilizarea unităților de măsura uzuale pentru lungime, capacitate, masă ;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să opereze cu terminologia matematică specifică;
O2- să ordoneze vasele dupa capacitatea lor;
O3- să opereze cu unitatea de masura pentru capacitate în exerciții și probleme;
O4- să stabilească valoarea de adevăr a unor propoziţii date;
O5- să identifice instrumentele de măsura potrivite pentru măsurarea capacității;
O6- să compună probleme care impliăa măsurarea capacității;
O7- să manifeste spirit de echipă, iniţiativă şi colaborare.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) METODE ŞI PROCEDEE:
observaţia, conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, problematizarea ,metoda inteligențelor multiple,munca independentă;

1
b) MIJLOACE DIDACTICE:
* fişe de lucru pentru inteligenţe multiple,fișe de lucru, creioane colorate ,lipici , casetofon cu CD;

c) FORME DE ORGANIZARE:
frontală, individuală,pe grupe.

RESURSE:
* BIBLIOGRAFICE:
- Programa şcolară clasele CP-I-a II-a , Nr. 3418/19.03.2013
- volumul „Proiecte didactice”-coordonatori:Maria Crauciuc,Mihai Crauciuc
- Matematica prin joc – Elena Simionica,Florica Caraiman
- www.didactic.ro

*UMANE: 21 de elevi
*TEMPORALE: 45 minute
*SPATIALE: sala de clasa

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lectiei Conţinutul instructiv-educativ Strategii didactice Forme de


evaluare
Metode şi Mijloace de Moduri de
procedee învăţământ organizare

1.Moment Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei: pregătirea conversaţia fişe, frontal
organizatoric materialului didactic necesar, stabilirea liniştii. manuale,
caiete

2.Verificarea Se verifică tema pentru acasă (Anexa 1), urmărind aspectul conversaţia, caietele de frontal - aprecierea critică a
temei pentru lucrărilor, aranjarea în pagină, dacă tema este completă, forma explicaţia, teme, fişe de conţinutului temelor
acasă scrisului, corectitudinea conţinutului. munca lucru
Se solicită elevilor să completeze fişele de lucru independent. independen- - verificarea
(Anexa 2) tă orală
Se verifică frontal. individual

3. Captarea Captarea atenției se va face printr-o ghicitoare urmată de un Explicaţia frontal - stimularea interesului, şi
atenţiei cântecel : ,, În lumea basmelor `` casetofon curiozităţii în vederea
activitate participării tuturor la
Cei șapte pitici bărboși individuală lecţie
Au plecat în muțti voioși
Și se-ntreabă ne-ncetat
Capacitatea cu ce-i de măsurat?

(Litrul)

3
4.Anunţarea Li se explică elevilor că în această lecţie va trebui să îi ajute pe pitici explicaţia tablă, cretă, frontal - stimularea interesului, şi
subiectului să ajungă la nunta Albei ca Zapada. caiete, curiozităţii în vederea
lecţiei şi a Se anunță subiectul noii lecții și câteva obiective urmărite în cadrul stilouri participării tuturor la
obiectivelor orei. lecţie
Se scrie titlul la tablă: Litrul. Exercitii si probleme
5. * „Copilași, pentru că Albă ca Zapada a fost salvata de un prinț, ea conversaţia, casetofon frontal
Consolidarea şi s-a hotarât să se căsătorească cu el și s-a hotărât să organizeze o povestirea,
sistematizarea petrecere la care şi-a invitat prietenii, pe cei șapte pitici. În timp ce explicaţia
cunoştinţelor, piticii sosesc de la muncă, Albă ca Zapada vă roagă să o ajutaţi să
priceperilor şi împodobească locul de petrecere cu multe baloane colorate.”
deprinderilor
Se prezintă copiilor o imagine cu o sala de bal , sală ce trebuie în
continuare decorată de elevi pentru petrecere. exerciţiul, fişe de lucru pe echipe, - observarea sistematică a
explicaţia, pe tipuri de individual comporta-mentului ele-
Se distribuie elevilor fişele de lucru diferenţiat pe grupe de problemati- inteligenţă, vilor în găsirea
inteligenţă. zarea, creioane răspunsurilor
(Anexa 3). povestirea, colorate şi a
Pe parcursul activităţii în echipă se asigură un fond muzical conversaţia rezolvărilor corecte
sugestiv.

Se rezolvă sarcinile propuse astfel:


☺pentru inteligenţa verbal – lingvistică află cuvântul ascuns, cu
ajutorul legăturii dintre rezultate şi literele codului dat, apoi
formulează un enunţ cu cuvântul descoperit;

☺pentru inteligenţa logico – matematică precizează valoarea de


adevăr a propoziţiilor date;
- aprecierea verbală a
răspunsuri-lor
problemati- formulate şi
☺pentru inteligenţa naturalistă rezolvă o problema ;
zarea, încurajarea la
explicaţia, participare activă
conversaţia, frontal, - observarea sistematică a
☺pentru inteligenţa spaţial – vizuală colorează obiectele care pot fi povestirea individual comporta-mentului
măsurate cu litrul ; elevilor

4
☺pentru inteligenţa corporal – kinestezică - aprecierea verbală a
a) Colorează vasul cel mai mic cu roșu ;colorează vasul cel mai răspunsuri-lor
mare cu albastru; colorează ce ți- a mai ramas cu verde. formulate şi
încurajarea la
b) Ordonează crescator vasele dupa capacitatea lor ;
participare activă
c) Scrie cuvântul obținut;

* „Pentru rezolvările corecte, reprezentantul fiecărei echipe va


aşeza la locul potrivit câte o un element şi va decora locul unde va explicaţia,
avea loc petrecerea Albei ca Zapada”. brainstormin
Se solicită reprezentanţilor echipelor să decoreze locația după placul gul, frontal,
lor. conversaţia, figurine cu individual
exerciţiul, piticii,
* „Acum, dacă locația este gata, Albă ca Zapada vă roagă să-i problemati- probleme
întâmpinaţi oaspeţii care sunt gata să sosească! Ajutați-i să ajungă zarea
la petrecere rezolvându-le problemele propuse!”
Se arată câte un pitic, apoi se propune spre rezolvare câte o
problemă

Pe măsură ce elevii rezolva exercițiile și problemele date vor


„conduce” piticii la petrecere, fixându-l pe panou.
Se vor introduce în ordine cei sapte pitici .(Anexa 4).

Somnorosul
Calculați:
29 l + 39 l= 444 l- 35 l =
478 l + 265 l= 72 l- 54 l =
9 l x 7 l= 56 l : 8 l =

5 l x 9 l + 63 l : 9 l =

Fericitul
Două găleți au câte 46 de litri de lapte fiecare.
A treia găleată are 17 litri de lapte . Câți litri
cântăresc cele trei găleți de lapte ?

5
Rușinosul
Din bazinul în care spală pietre pretțioase găsite în
mină , piticii au folosit 290 de litri de apă. Știind că
în bazin mai sunt 129 de litri de apă, aflați câți litri
de apă au fost inițial în bazin.

Hapciu
Aflați numărul necunoscut:

341 l - a = 206 l 3 l x a = 24 l
a + 333 l = 334 l a : 9 l= 9 l

Suparaciosul
Două sticle cu suc și o sticlă cu apă conțin 7 litri.
Câți litri contin patru sticle cu suc și două sticle cu
apă ?

Medicul
Piticii când au ajuns acasă, piticii au băut :
- Apă – 10 litri ;
- Suc - cu 5 litri mai mult decât apă ;
- Vin – cu 3 litri mai puțin decât suc;
Câți litri au băut piticii ?

Mutulica
Compune o problemă folosind datele urmatoare, apoi rezolv-o.

45 l + 36 l = ? l

6
6.Aprecierea Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra modului în care conversaţia, prăjiturele frontal aprecieri
activităţii s-a desfăşurat lecţia. explicaţia verbale
* „Albă ca Zapada vă mulţumeşte pentru ajutor şi vă oferă tuturor
câte o răsplată dulce: prăjiturele!”
7.Tema pentru Se stabilesc sarcinile temei pentru acasă cu ajutorul unei fişe explicaţia, fişe de lucru frontal
acasă (Anexa5). conversaţia

7
8

S-ar putea să vă placă și